Carian Terperinci
Pengunjung
6695
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
Kitab-kitab all-inklusif hadis Syiah yang utama?
soalan
Adakah dalam mazhab Syiah terdapat kitab all-inklusif (Jâmi’) hadis seperti kitab hadis Sahih Bukhari dan Shahih Muslim dalam mazhab Sunni? Jika ada tolong sebutkan kitab-kitab tersebut?
Jawaban Global
Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail.
Jawaban Detil

Mazhab Syiah dengan berkat hadis-hadis Rasulullah s.a.w dan Itrahnya, iaitu para Imam Maksum a.s dalam pelbagai bidang, memiliki hadis-hadis muktabar yang sangat kaya. Hal ini disebabkan kerana para Imam Maksum a.s adalah orang-orang yang terdekat kepada Nabi s.a.w dari segi kedudukan dan zaman. Mereka adalah orang-orang maksum dan daripada mereka terdapat banyak hadis yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis.

Pada kesempatan ini kami akan menyebutkan beberapa kitab hadis penting Syiah:

 1. Al-Kâfi karya Tsiqatul Islam Muhammad bin Ya’qub Kulaini Ra, wafat 329 H

 2. Al-Tahdzib karya Syaikh Thusi Ra, wafat 460 H

 3. Al-Istibshâr, karya Syaikh Thusi Ra, wafat 460 H

 4. Man laa Yahdhur al-Faqih karya Syaikh Shaduq Ra, wafat 381 H

 5. Wasâil al-Syiah, karya Syaikh Hurr al-Amili, wafat 1104 H

 6. Bihâr al-Anwâr, Allamah Muhammad Baqir Majlisi, wafat 1110 H

 7. Jâmi’ al-Ahâdits al-Syiah, karya Ayatullah Isma’il Mu’azza Malairi, wafat 1429 H

 8. Software Jâmi’ al-Ahâdits (Nur 2/5) yang dibuat oleh Markaz Komputeri Ulum-e Islami (Nur) yang memuat banyak kitab-kitab hadis Syiah.

Tentu saja harus diperhatikan bahwa kitab-kitab ini di samping sangat berharga dan mengandungi banyak hadis-hadis sahih, namun seluruh hadis di dalamnya tidak kami pandang sebagai muktabar dan sahih. Leh sebab itu, kami mengkaji dan menela’ah satu persatu hadis-hadis ini dan menjelaskan kesahihan dan kecacatan riwayat-riwayat di dalamnya. Atas alasan ini kami berpandangan bahawa satu-satunya kitab yang paling sahih dan muktabar hanyalah al-Qur’an. Sementara saudara-saudara Sunni meyakini bahawa seluruh riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah sahih (dan paling muktabar setelah al-Qur'an).

Untuk informasi lebih jauh, silahkan merujuk pada:

 1. Indeks: Mencari tahu dan memilah hadis-hadis sahih, pertanyaan 1937 (site 2185)

 2. Indeks: Jumlah hadis-hadis sahih dalam kitab Kafi, pertanyaan 1931 (site 4306)

 

 

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa orang-orang Jamal (seperti Aisyah, Thalha, Zubair) mengangkat senjata melawan Imam Ali As?
  17898 تاريخ بزرگان
  Dengan memperhatikan sumber-sumber sejarah, kita akan mengkaji sebab-sebab berlakunya perang Jamal dari kedua belah pihak dan kemudian memberikan penilaian atasnya: A.    Sebab-sebab terjadinya perang Jamal dalam pandangan orang-orang Jamal:
 • Bagaimana kita dapat membezakan antara ujian dengan seksa atau azab Ilahi?
  9750 Teologi Klasik
  Sudah tentu sebahagian urusan-urusan terdiri daripada bala dan ujian-ujian Tuhan, supaya manusia dapat memberikan reaksi yang jelas dalam menghadapinya, dan tindak balas mereka dalam menghadapi kejadian ini akan membentuk sifat peribadi dan batin secara hakiki. Demikian juga dari sisi niat dan kebiasaan dalam memberikan reaksi atas musibah, ...
 • Mengapa dalam ayat al-Quran secara zahiriah dinyatakan para nabi juga melakukan kesalahan dan tidak ada ayat yang secara zahiriah tentang kemaksuman para nabi?
  7707 Teologi Klasik
  Sebelum kami menjawab pertanyaan ini, ada beberapa penjelasan dan mukadimah yang kami anggap perlu dijelaskan di sini sebagai berikut:1.     Dengan memperhatikan tema pertanyaan di atas, ia tidak menyebut makna, pembahagian, dan dalil-dalil kemaksuman (kesucian ...
 • Apakah argumen rasional dan argumen fitrah yang tersedia dalam menetapkan ma’ād ?
  4810 Teologi Klasik
  Untuk menjawab persoalan ini, ada baiknya andai kita menjawabnya dengan pendekatan falsafah, baik melalui pendekatan falsafah peripatetik, falsafah iluminasi dan falsafah hikmah. Demikian juga dengan pendekatan kalam dan irfan ia akan menjadi lebih jelas. Luasnya pembahasan ini yang dikemukakan oleh para ilmuan meliputi pembahasan seperti  imkan (kontingen), ...
 • Apakah tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi a.s?
  23676 Teologi Baru
  Perbahasan tentang kemunculan Imam Mahdi a.s merupakan perbahasan yang agak rumit sehingga memerlukan penelitian secara menyeluruh terhadap topik mahdawiyat, tetapi secara keseluruhan daripada riwayat yang telah digunakan di mana tanda-tanda kemunculannya adalah dapat dilihat dari satu sudut yang terbahagi kepada dua:
 • Apakah pandangan Islam tentang kebebasan berfikir?
  7958 آزادی بیان و عمل
  Persediaan paling penting bagi perkembangan manusia ialah pemikiran dan sudah menjadi suratan bahawa persediaan ini memerlukan kebebasan, iaitu tidak ada kebuntuan dan halangan di hadapannya. Menurut pandangan Islam, seseorang muslim mempunyai hak untuk berfikir dan memang perlu berfikir. Dalam berbagai ayat, al-Qur’an yang mulia menyeru manusia untuk ...
 • Apakah Waliyul faqīḥ itu lebih utama dibandingkan malaikat?
  4992 شرائط و خصوصیات ولی فقیه
  Wilāyatul Faqīḥ pada zaman keghaiban seperti sekarang ini, merupakan penerus Wilāyah Nabi Muhammad (s.a.w) dan para imam maksum (a.s). Dengan kata lain, Wilāyatul Faqīḥ itu berasal dari sumber Wilāyah Nabi (s.a.w) dan wilāyah para Imam maksum (a.s). Seorang Walī Faqīḥ memiliki ...
 • Apa yang menjadi material primer pembentuk alam semesta ini? Bagaimana pandangan al-Qur\'an dan riwayat berkenaan masalah ini?
  6093 آسمان و زمین
  Pandangan paling tepat yang diajukan oleh ahli-ahli fizik, berkenaan dengan unsur asli pembentukan material primer alam semesta ialah alam material pada awalnya terbentuk daripada unsur sodium padat yang menghuni sebuah ruang. Hal ini terjadi pada masa-masa yang sangat jauh sekitar 13 bilion tahun yang silam. Akibat ledakan ...
 • Apa hukumnya apabila seseorang membaca “walāẓāllīn” sebagai ganti “walāḍḍāllin? dalam solat”?
  3406 Huquq Dan Ahkam
  Berdasarkan fatwa seluruh marja’ agung taqlid, bahawa tajwid dan bacaan sedemikian apabila dilakukan dengan sengaja, maka sudah tentu akan membatalkan solat. Imam Khomeini Ra dalam masalah ini berkata, “Jikalau seseorang tidak mengetahui salah satu daripada kalimah-kalimah surah al-Fatihah atau surah-surah lainnya atau sengaja tidak membacanya, atau membaca satu huruf sebagai ...
 • Mengapakah Tuhan menciptakan syaitan?
  5819 Teologi Klasik
  Pertama: Peranan syaitan dalam menyimpangkan dan menyesatkan manusia hanya berada pada peringkat mengajak dan menyeru. Kedua: Proses untuk meraih kesempurnaan sentiasa berlangsung di tengah pelbagai cabaran dan paradoks. OIeh kerana itu, penciptaan hidupan dan makhluk sedemikian dalam sistem penciptaan tidak boleh disebut sebagai sia-sia atau tanpa alasan. Melainkan hal itu ...

Populer Hits