Carian Terperinci
Pengunjung
7735
Tarikh Kemaskini 2014/10/14
Ringkasan pertanyaan
Ilmu, kudrat, keadilan, kehidupan Tuhan, apakah bezanya sifat-sifat ini pada manusia?
soalan
Ilmu, kudrat, keadilan, kehidupan Tuhan, apakah bezanya sifat-sifat ini pada manusia?
Jawaban Global
Allah (s.w.t) disifatkan dengan sifat yang menampakkan kesempurnaan-Nya, seperti ilmu, kudrat, hidup dan lain-lain, manakala insan pun disifatkan dengan sifat-sifat ini. Insan juga berpengetahuan, berkemampuan dan hidup. Namun penyifatan sifat-sifat ini terhadap Allah (s.w.t) dengan sifat-sifat lain adalah berbeza dari dua dimensi:
1. Sifat ini (ilmu, kudrat dan hidup) mempunyai kefahaman yang berbeza. Namun dari sisi wujud dan realiti pada Allah (s.w.t), ianya adalah satu. Dalam zat Allah (s.w.t), aspek ilmu tidaklah terpisah dengan aspek kudrat, manakala kedua-dua ini tidaklah berbeza dengan aspek hidup. Semua zat Allah (s.w.t) ialah ilmu, kudrat dan hidup. Tidak sama dengan manusia yang mana kefahaman-kefahaman sifat-sifat ini di dalam diri adalah berbeza. Realiti ilmu dan pencerapan indera pada manusia bukanlah realiti kudrat, sementara ilmu dan kudrat insan bukanlah sifat hidup.
2. Begitulah juga realiti sifat-sifat Allah (s.w.t) tidak saling berbeza. Sifat-sifat dan zat Allah (s.w.t) juga tidaklah saling terpisah. Sifat Allah (s.w.t) itulah zat-Nya. Bukanlah sesuatu yang ditambah ke atas zat Allah (s.w.t). Tidak sama seperti insan yang mana sifatnya adalah penambahan ke atas ke atas zatnya. Ini disebabkan insan sudah menjadi insan, namun ia belum berilmu dan memiliki kudrat, bahkan ilmu dan kudrat itu diperolehinya. Selain dari itu, oleh kerana insan adalah mumkinul wujūd, dan mumkināt, maka ia adalah terbatas dari aspek wujud. Tidak seperti Allah (s.w.t) yang wujūd maḥḍ (secara muktamad) dan tidak terbatas. Sebagai kesimpulan, kewujudan-Nya adalah tidak terbatas. Oleh itu, sifat-sifat manusia juga seperti zatnya sendiri yang terbatas, tidak seperti Allah (s.w.t) yang kewujudannya adalah maḥḍ dan tidak terbatas. Sebagai kesimpulan, sifat-Nya juga tidak terbatas.
Sebagai contoh, apabila Allah (s.w.t) itu tidak terhingga pada (لایتناهی) kudrat dan kehendak, dalam pada itu juga Allah (s.w.t) tidak ditakluki di bawah sistem ciptaan-Nya. Dengan ini perbuatan-Nya disifatkan dengan hikmah dan maslahat. Makna hikmah Allah (s.w.t) ialah menyampaikan sesuatu kepada objektif-objektif dan kewujudan yang sempurna. Namun makna hikmah di dalam perbuatan-perbuatan insan ialah sesuatu kerja itu dilaksanakan bagi menyampaikan dirinya sendiri kepada objektif dan kesempurnaan. Ini disebabkan kewujudan musabab, intisāb (penisbahan), dan perhubungannya dengan penyebab itu sendiri adalah satu, bukannya dua perkara sehingga melazimkan tanggapan ada pembahagian di dalamnya. Oleh itu kehendak Allah (s.w.t) terhadap sesuatu diibaratkan kehendak yang menghubung kaitkan-Nya dengan sebab khusus diri-Nya, manakala kehendak penyebab itu juga sama dengan kehendak hubungan dengan sebab khas diri-Nya. Kehendak Allah (s.w.t) sama dengan kehendak setiap sesuatu, semua hubungan dan seluruh sistem.
Sifat hikmah dan kebijaksanaan bagi Allah (s.w.t) dan bagi insan memberikan dua aspek makna yang berbeza. Kebijaksaan bagi manusia ialah setiap misi perbuatan adalah logik pada akal, dan dalam melakukan perbuatan, insan akan memilih matlamat tertinggi dan terbaik bersama jalan-jalan untuk mencapainya. Namun sudah tentu Allah (s.w.t) Maha Kaya, Dia tidak mencari objektif, tidak juga dapat dibayangkan bahawa kesempurnaan-Nya itu luput sehingga perlu mencari-cari kesempurnaan. Kebijaksanaan-Nya membawa makna bahawa menyampaikan mawjūdāt (kewujudan-kewujudan) kepada kesempurnaan hingga ke had-had yang mungkin bagi mereka. Perbuatan Allah (s.w.t) ialah menghasilkan dan menyampaikan kewujudan ke arah kesempurnaan atau mentadbir, menyempurnakan dan membimbing sesuatu ke arah kesempurnaan sekunder. Ini adalah salah satu cara lain untuk menyampaikan sesuatu kepada kesempurnaan.
Mengenai perkara ini, anda boleh merujuk kepada kitab-kitab theologi dan falsafah seperti:
1. ‛Aqāed eslāmī, karya Sheikh Ja‛far Subḥānī
2. Āmūzesh ‛aqā’id, karya Sheikh Taqi Miṣbaḥ Yazdī dan lain-lain lagi.
 
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Dimanakah letak kebahagiaan dan kesempurnaan manusia?
  9735 Akhlak Praktikal
  Jawapan lengkap untuk pertanyaan ini berada dalam ruang lingkup jawapan terhadap dua pertanyaan asasi berikut ini:1.     Apa erti kebahagiaan? Apakah kebahagiaan tersebut terpisah dari kesempurnaan atau tidak?
 • Apakah hakikat dosa? Apa pengaruhnya terhadap roh dan jiwa manusia?
  11018 Akhlak Praktikal
  Jawapan untuk pertanyaan di atas mempunyai 4 bahagian: Hakikat dosa: Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan ʼithm dan ‘iṣyān (اثم و عصيان). Dosa dengan pengertian ini memiliki makna berpaling dari perintah tuan, melakukan kesalahan dan kesilapan. Seorang pelaku dosa menuruti syahwat dan kemarahan sebagai ...
 • Tolong Anda perkenalkan sebuah buku yang menjelaskan tentang tata-cara melaksanakan amalan haji dan umrah sesuai dengan aturan praktis Ahlulbait.
  5500 Teologi Klasik
  Buku-buku di bawah tajuk manasik –amalan-amalan- haji yang ditulis oleh para marja' agung Syiah yang menukil ayat-ayat al-Qur’an dan riwayat dari Nabi Saw dan para Imam Ahlulbait As telah pun ditulis. Atas alasan ini, dengan menyediakan buku manasik haji marja’ taklid yang ...
 • Apakah perbezaan antara wilāyatul faqih mutlak dan wilāyatul faqih?
  4904 Huquq Dan Ahkam
  Kekuasaan-kekuasaan wali faqih dapat dikaji dalam dua paksi berikut:Wali faqih memiliki wilāyah atas orang ramai.Wali faqih memiliki kuasa atas berbagai urusan.Apabila autoriti wali faqih kita anggap tidak terbatas pada beberapa orang tertentu (seperti orang gila, anak yatim dan sebagainya) dan kekuasanya tidak terhad pada ...
 • Apakah solat itu? Kenapa kebanyakan para pemuda menghindar dari melaksanakan solat?
  9689 Akhlak Praktikal
  Solat merupakan marhalah kemuncak peningkatan bagi setiap langkah ahli suluk –urafa'- dan sebuah lintasan tempat dimana seorang salik dapat berbicara dengan Tuhannya secara langsung dan tanpa perantara.Allah Swt dalam al-Quran berfirman, "Dirikanlah salat untuk mengingat-Ku
 • Apakah ketaksuban sentiasa tidak baik? Sekiranya benar demikian apakah dalilnya.
  6315 گناه و رذائل اخلاقی
  Taksub (تعصب) dan asabiyah (عصبیة) berasal dari kata dasar ‛aṣaba yang membawa makna urat dan saraf yang menghubungkan sendi-sendi.[1] Setelah itu sebarang perhubungan dan kaitan dinamakan taksub dan asabiyah. Taksub dan iri hati dalam beragama, kasih terhadap saudara mara, membantu dan ...
 • Apakah bonda Imam Mahdi (a.j.) juga digolong sebagai maksum?
  7006 Sirah Para Maksumin a.s
  Dalam pandangan Syiah, yang mempunyai kedudukan maksum (dalam erti umum) hanyalah para nabi dan pengganti mereka. Erti maksum di sini adalah bahawa mereka suci dari setiap kesalahan, kelupaan dan perbuatan dosa sepanjang hidup mereka, sama ada dalam memahami sesuatu, dalam menyampaikan wahyu, ataupun dalam pelaksanaan hukum Syarak. ...
 • Apa yang menjadi latar belakang penolakan agamawan atas doktrin wahdat al-wujud?
  6370 Irfan Teori
  Wahdat al-wujud adalah gagasan yang paling fundamental dalam lapangan irfan. Menurut pandangan dunia irfan seperti dalam mazhab Ibnu Arabi, wahdat al-wujud adalah doktrin yang paling ...
 • Apakah agama masyarakat dapat diubah?
  5215 Teologi Baru
  Dalam menjawab pertanyaan di atas, pertamanya perlulah dijelaskan di sini tentang apa yang dimaksud dari perubahan dalam pertanyaan tersebut. Kadangkala boleh jadi yang dimaksudkan dengan redaksi “agama masyarakat dapat diubah”, adalah perubahan pada “akar agama Ilahi dan benar – yang diterima oleh sebuah masyarakat; dalam ...
 • Apa yang dimaksud dengan hubūṭ (turunnya) Nabi Adam dari Syurga?
  7292 پیامبران و کتابهای آسمانی
  "Hubūṭ " bermakna turunnya sesuatu atau seseorang dari tempat yang tinggi (nuzūl) dan lawan perkataan adalah ṣuʻūd (naik). Kadang-kadang ia juga bermakna hulūl (kemasukan) sesuatu atau seseorang pada suatu tempat. Perbahasan “hubūṭ Adam” dan “apa makna hubūṭ (turun)” ini pada tahap pertama bergantung pada cara kita memahami ...

Populer Hits