Carian Terperinci
Pengunjung
4842
Tarikh Kemaskini 2011/07/21
Ringkasan pertanyaan
Apa makna pengumuman tujuh orang marja’ dari pihak Jamia’ Mudarrisin (Dewan Guru Hauzah)?
soalan
Bukankah a’lamiyah menunjukkan keunggulan dan kelebihan? Dari namanya saja sudah jelas bahwa a’lamiyah menunjukkan keunggulan seseorang atas orang lain. Memandangkan terdapat tujuh orang Marja’ Agung yang diperkenalkan oleh pihak Dewan Guru Hauzah, lalu bagaimana kelebihan dan keunggulan ini dapat digambarkan? Sedangkan dari namanya saja sudah jelas bahwa a’lamiyah seseorang mesti mempunyai kelebihan dan keunggulan dari yang lainnya?
Jawaban Global

Di antara syarat-syarat marja’ taklid adalah ia lebih unggul dan lebih tinggi dari sudut keilmuan daripada mujtahid-mujtahid lain yang ada pada zamannya. Dan dengan adanya mujtahid a’lam, tidak dibenarkan untuk mengikut pada mujtahid yang tidak a’lam. Dan ini dalam keadaan jika jarak antara mujtahid a’lam dan tidak a’lam sedemikian jauh sehinggakan didalam beberapa hal-hal dimana fatwa di antara keduanya saling berbeza dan tidak sepakat, nilai fatwa mujtahid tidak ‘alam akan jatuh. Akan tetapi, jika jarak antara mujtahid ‘alam dan tidak a’lam tidak sedemikian jauh, taklid kepada a’lam tidak dimestikan, jadi mukallid boleh bertaklid kepada mujtahid tidak a’lam yang jaraknya dekat dengan mujtahid a’lam.

Adalah perlu diketahui bahawa: Seorang mujtahid dan a'alam dapat dikenali dengan salah satu cara berikut:

1.    Dengan keyakinan hati yang berdasarkan ilmu pengetahuan, seperti seorang alim yang mampu mengenali mujtahid dan a’lamiyah seseorang.

2.    Dengan melalui kesaksian dua orang alim yang adil yang mampu menentukan dan menetapkan kemujtahidan dan a’lamiyah seseorang. Dengan syarat kesaksian keduanya itu tidak dibantah oleh kesaksian dua orang alim dan adil yang lainnya.

3.    Dengan kesaksian sekelompok ahli khibrah (ulama) yang mampu dalam mengenali kemujtahidan dan a’lamiyah seseorang, dan atas dasar kesaksian mereka dapat diperolehi keyakinan akan kemujtahidan dan kea'alaman seseorang.[1]

 

Kerana itu, apabila gambaran ini terjadi (iaitu pertembungan kesaksikan dua orang alim yang adil terhadap a’lamiyah seorang mujtahid dan kesaksikan dua orang alim adil yang lainnya) maka mukallid mesti menggunakan dua jalan yang lain untuk mengenali a’lamiyah seorang mujtahid.

Penting untuk diketahui bahwa perkara asasi dalam mencapai hakikat dan mengetahui a’lam, adalah perhatian terhadap keadilan orang-orang yang memberikan kesaksian dimana kesaksian mereka perlulah berdasarkan pengetahuan dan kejujuran mereka bukan berasaskan pada kecintaan atau kebencian, sentimen dan dorongan peribadi atau kelompok.

Dengan memperhatikan perkara ini, maka mengenal marja’ yang a’lam akan menjadi lebih mudah. Bagaimanapun, kerana wujudnya jalan lain untuk mengenali a’lam, jadi apabila tidak mungkin untuk menggunakan salah satu cara tadi, maka dalam hal ini boleh digunakan jalan lain dan hal ini tidak akan menimbulkan kesulitan.[2]

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa a’lamiyah bermakna keunggulan dan jalan-jalan untuk mengenali a’lam telah disebutkan pada tiga jalan di atas. Kerana itu, barang siapa yang ingin bertaklid dan telah mengenali ‘alamiyah seorang mujtahid maka dia harus bertaklid kepadanya.[3]

Adapun beberapa orang yang diperkenalkan oleh Dewan Guru Hauzah (Jami’a Mudarrisin) sebagai marja’ taklid, bermakna kerana tidak ada seorang pun yang dikenali sebagai a’lam, maka Dewan Guru Hauzah memperkenalkan beberapa orang ini dimana kurang-lebihnya dari sudut mempunyai syarat-syarat marjaiyyah, mereka setaraf dan sederajat dan barang siapa yang memilih salah satu dari beberapa orang ini maka ia telah menunaikan tugas dan taklifnya. Dan mengamalkan fatwa-fatwa mereka, seluruh perbuatannya adalah sahih.[IQuest]    

 

 

Untuk maklumat lebih lanjut sila lihat dua indeks berikut ini:

1.     Indeks: Cara-cara untuk Mengenali Marja’ Taklid, Pertanyaan 4533 (Site: 4871)

2.     Indeks: Mujtahid A’lam, Pertanyaan 5310 (Site: 5527)[1]. Taudhi al-Masâil (Al-Mahsyi lil Imâm al-Khomeini), jil. 1, m/s 15, Masalah 3.

[2]. Dipetik dari Pertanyaan 4533 (Site: 4871)

[3]. Dipetik dari Pertanyaan 1210 (Site: 1207) 

Jawaban Detil
Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Detail.
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Dengan mengamati beberapa pertentangan antara sains dan agama, maka apakah kaitan antara keduanya?
  6719 Teologi Baru
  Saya mempunyai pertanyaan tentang perkara di bawah ini: Tidakkah menurut pemahaman secara teoritis, agama mempunyai asas emosi? Sedangkan sumber ilmu adalah pemahaman akal dan empirikal? Namun sejak pensyariatan agama bermula, hari ini agama semakin mengalami penambahan dan berbaur dengan budaya-budaya masyarakat yang berinteraksi dengannya, yang ...
 • Apakah falsafah kemaskulinan wacana al-Qur’an?
  5850 زن
  1. Kita tidak boleh menganggap ungkapan dan perbicaraan al-Qur’an sebagai bersifat maskulin melainkan kita dapat menentukan bahawa spiritual hikmah ke atas lafaz dan bicara al-Qur’an itu bersandar kepada jantina dan kita dapat menentukan bahawa ia berpaksi atas maskulin. Melalui berbagai ayat al-Qur’an dapatlah difahami bahawa wacana yang ...
 • Apakah syarat-syarat untuk bermubahalah? Dalam perkara apa dibenarkan bermubahalah? Apakah mubahalah akan benar-benar terjadi?
  9942 مباهله
  Mubahalah ialah saling melaknat sehingga barangsiapa yang berada di dalam kebatilan akan berada dalam kemurkaan Allah (s.w.t), kemudian diketahuilah pihak mana yang berada di dalam kebenaran manakala kebenaran dapat diketahui dan dikenal pasti perbezaannya mengatasi kebatilan. Mubahalah merupakan sebuah doa dan memiliki ciri-ciri dan juga syarat-syarat khusus ...
 • Apa prinsip-prinsip teosofi Mahdawiyyat?
  4325 فایدۀ امام غایب
  Kemestian luṭf (kurniaan) bagi Tuhan Yang Maha Tinggi, kewujudan khalifah, hujjah Ilahi, dan penjagaannya dari segala peristiwa dapat digolongkan sebagai prinsip-prinsip teosofi Mahdawiyyat. ...
 • Bagaimana hubungan antara kehendak Ilahi dan keinginan manusia?
  14206 Teologi Klasik
  Manusia adalah kewujudan yang Mumkin  (iaitu kewujudan yang possible, iaitu ia boleh ada ketika ada penciptaanya dan boleh tiada ketika tiada penciptanya. Hubungan wujud dengan tidak wujud baginya adalah sama) yang mana hakikat wujud dan seluruh dimensi keberadaannya bersumber dari Allah Swt. Allah Swt dengan ...
 • Adakah Allah swt itu perlu ditakuti atau dicintai?!
  7219 Akhlak Praktikal
  Mencintai, gabungan antara takut dan harapan, serta tentang cinta yang dinisbatkan terhadap Allah swt, bukanlah perkara yang menakjubkan. Ini kerana perkara ini adalah sesuatu yang lumrah dan memenuhi kehidupan kita, tetapi disebabkan ianya sangat jelas maka kita telah lalai akan keadaan itu. Perlu diingat ...
 • Makna Islam pada ayat 19 surah Ali Imran?
  15171 Teologi Baru
  Islam secara bahasa bermakna penyerahan diri (taslim) tanpa syarat di hadapan Tuhan. Agama merupakan penjelas segala bimbingan Tuhan terhadap manusia dalam bidang pemikiran, keadaan, perilaku dan bermasyarakat, dan juga menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain dan dengan Tuhan.
 • Tolong Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan kemaksuman (ʻiṣmah)? Dan apakah selain para Imam Maksum masih ada orang lain yang dapat meraih makam maksum ini?
  15022 عصمت
  Dalam kamus akidah, orang yang memiliki makam ʻiṣmah disebut sebagai "maksum." Maksum adalah orang yang dijauhkan dari segala jenis pencemaran dosa, segala perbuatan buruk dan tercela berkat anugerah khusus daripada Tuhan. Demikian juga orang yang maksum dijauhkan dari sekecil-kecil kesalahan dan kelupaan. Namun keadaan sedemikian bukan ...
 • Tolong jelaskan asas pemikiran Syiah dan ciri-cirinya?
  10766 کلیات
  Asas pemikiran Syiah dan seluruh sumber maʻārif (jamak bagi perkataan pengetahuan) Syiah adalah al-Qur'an. Syiah melihat seluruh zahir ayat-ayat Al-Qur’an, perilaku dan perbuatan, bahkan diamnya Nabi (s.a.w) sebagai hujjah. Selanjutnya Syiah juga memandang ucapan, perilaku dan diamnya para Imam Maksum juga sebagai hujjah. Di samping al-Qur'an menjelaskan ...
 • Apa hubungan yang terajut di antara agama dan kebudayaan?
  4880 دین و فرهنگ
  Penjelasan hubungan yang terjalin di antara agama dan kebudayan dapat dilakukan dengan mengenal dengan baik identiti, tujuan dan fungsi agama serta kebudayaan dalam masyarakat. Meskipun sebahagian orang mengingkari kewujudan hubungan antara agama dan kebudayaan namun sebenarnya pandangan ini benar-benar tidak berasas. Memang jelas sebahagian unsur-unsur kebudayaan ...

Populer Hits