Gelişmiş Arama
Ziyaret
9037
Güncellenme Tarihi: 2010/06/08
Soru Özeti
Müslüman kadınlar camiasından ilmi havzalarda içtihat derecesine ulaşanlar var mı?
Soru
İçtihat dercesine ulaşan kadınlar var mı? Eğer cevap olumlu ise onlardan kaç tanesinin ismini açıklar mısınız?
Kısa Cevap

İslam’ın ilime önem vermesi ve ilimi kadın erkek herkese farz kılması sonucu bazı kadınlar ilim öğrenimine iştigal edip sonunda içtihat derecesine ulaşmışlardır.

Örneğin, H. K. 1403 yılında vefat etmiş olan Bayan Müçtehit Emin ve şimdi kadınların ilmi havzalarının değerli üstatlarından sayılan Bayan Müçtehide Sıfatı bu sahadaki başarılı örneklerdendir.  

Ayrıntılı Cevap

Müçtehit, temel kaynaklardan yani Kur’an, hadis, icma ve akıl yoluyla şer’i hükümleri çıkarma gücüne sahip olan kişiye denir. Bu güce sahip olmak Arap edebiyatı, tefsir, dirayetu’l-hadis, rical, usul-i fıkıh ve fıkıh gibi ilimleri iyice bilmeğe bağlıdır. Bu mukaddimeleri bilmek uzun süreli bir eğitimden geçmeğe ve sürekli bir çabaya bağlıdır. Bu yeteneğe ulaştığında kişi kendisinde bu gücü hisseder. Ancak içtihat makamına eriştiğinin başkaları tarafından bilinmesi için kişinin içtihada eriştiği büyük müçtehitler tarafından tasdik edilmeli ve kendisinin de bu makama eriştiğinin ilmi merkezlerde bilinmesinden yana olması gerekir. Şunu da ekleyelim ki içtihat makamı taklit mercii olma makamıyla farklıdır. Her taklit mercii müçtehittir, ancak her müçtehit taklit mercii değildir.

Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere gerekli öğrenimi almış olan birçok kadının içtihat makamına erişmiş olmaları ancak tanınmamaları mümkündür. Nitekim alim olan erkeklerin arasında da bir çok tanınmayan müçtehit vardır. Tanınan müçtehitler genelde taklit mercii olan kimseler olduklarına ve taklit merciinde aranan şartlardan biri de erkeklik olduğuna göre müçtehit kadınlar erkeklerden daha az toplum tarafından tanınırlar.

İçtihat mertebesine eriştiği bilinen kadınlardan biri Bayan Müçtehide Emin İsfahani’dir. (Ölüm: H. K. 1403). Onun büyük taklit mercilerinden içtihat belgesi var idi.[1]

Tanınmış müçtehide kadınlardan biri de şimdi tedrisle meşgul olan Bayan Sıfatı’dır. Siz +982517734154 telefon numarası, Po Box 3695-37185 Kum – İran adresiyle yine www.sefaty.net e-mail: info@sefaty.net adresleriyle onun özel kalemiyle irtibat sağlayabilirsiniz.

Ebette Kum’daki Camiatuz’zehra medresesinin hocaları arasında içtihat makamına erişmiş olan diğer şahsiyetler de vardır ancak isimlerinin ilan edilmesine izin vermediler.[1] Hayatı hakkında geniş bilgi için aşağıdaki linke başvurun:

Kuzer-i ber zendegan-i Muçtehide Banu Emin İsfani

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Herhangi bir müçtehitten taklit etmeyen kimsenin humus konusundaki görevi nedir?
  4399 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/13
  Sorunuza taklit mercilerinin bürolarından verilen cevaplar şunlardır:Hz. Ayetullah el-Uzma Hamanaei: Mallarınızın humsunun durumunu bilmek için Ayetullah Hamanei’inin burosuna veya onun bu konudaki yetkili vekillerinden birine başvurunuz. Hz. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi: Amellerinizi ve görevlerinizibütün şartlara haiz bir müçtehidin görüşüne göre yapınız.
 • Bir annenin çocuğuna süt verme süresi ne kadardır?
  6874 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/08
  Bu konuda fakihlerin bazı görüşlerine yer veriyoruz: Fakihlerin çoğuna göre çocuğa süt vermenin en az süresi yirmi bir aydır.[1] Bazılarına göre ise iki yıla kadar süt vermek caiz ve müstehaptır. Bu açıdan baktığımızda fakihlerin çoğunun bu konudaki görüşlerinin arasında fazla bir fark ...
 • Kur’an’da kaç tane kelime vardır?
  14365 Kur’anî İlimler 2011/04/28
  Müslümanlar, İslamın başlangıcından bu yana semavi kitapları Kur’an’a her yönüyle büyük önem vermiş, onun bütün kelimelerini hatta Mekki ve Medeni olanları bile ayrı ayrı saymışlardır. Bu sayımdan elde edilen rakamlar şöyledir:Mekki kelimeler 45653, Medeni kelimeler 32154’tür. Buna göre Kur’an-ı Kerim’deki kelimlerin toplamı: 77807’dir.
 • Cansız varlıklar ve bitkiler Allah’ı nasıl tespih ederler?
  9675 بندگی و تسبیح 2012/07/24
  İnsanların âlemdeki varlıklara yönelik ilmi çok az ve naçizdir. Varlıkların yüce Allah’ı nasıl tespih ettikleri meselesi de henüz beşerin niteliğini kavramadığı konulardan biridir. Değişik ayet ve rivayetlerde varlığın tüm cüzlerinin yüce Allah’ı tespih ettiği beyan edilmiştir. Varlığın cüzlerinin tespih şekli hakkında müfessirler arasında iki görüş vardır:
 • Acaba İslam’da, bir başkasının çocuğunun velayetini üstlenerek evlatlık noktasında bir sınırlılık var mıdır?
  6439 Yurtta Kalan Ve Meşruu Olmayan Çocuklar 2015/05/21
  Sorumlusu olmayan veya sorumlusu olup bakımından aciz ve tam rızasıyla başkasına çocuğunu teslim etmek isteyenlerin çocukların sorumluluğunu üstlenip terbiye etmek şer’i olarak her hangi bir işkâlı yoktur. Ama ülkelerin kanunlarında yeterli ihtiyara sahip olmayan çocukların durumunu dikkate alarak konuyla ilgili (kısır olup başka çocukların sorumluluğunu üstlenmek isteyen ...
 • Cenabet guslü alınmazsa namaz ve orucun kazasını yerine getirmek farz olur mu?
  10025 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/30
  Bu konuda kendi taklit merciinizin fetvasına göre amel etmelisiniz. Büyük taklit merciilerinin ‘Yıllarca cenabetli olarak namaz kıldım, oruç tuttum. Ama cenabetlinin gusül alması gerektiğini bilmiyordum. Bu durumda görevim nedir?’ sorusuna verdikleri cevaplar şöyledir:Ayetullah Humeyni, Behcet, Tebrizi, Hamanei, Mekarim, Vahid:
 • Kulluk nedir? Ve kul kime denir? Allah’a kul olma yolunda nasıl hareket edilir?
  36630 Pratik Ahlak 2010/06/30
   İbadet lügat olarak son derece eğilme anlamındadır. Son derece eğilme olduğundan ibadetin sadece en yüksek derece varlık ve kemale sahip en büyük nimetleri veren kimse için yapılması gerektiği söylenmiştir. Allah’tan başkasına ibadet etmek şirktir, çünkü ibadette ihlasa aykırıdır.Allah’a kulluk üç şeyde gerçekleşir:
 • Şia âlimleri Allah’ın yeryüzüne inmesini küfür olarak mı değerlendirmektedir?
  7774 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2012/07/24
  Şia İmamlarından nakledilen rivayetler mantıklı bir açıklama çerçevesinde Allah’ın yeryüzüne inmesi inancının geçersizliğini dile getirmekte ve buna inananların küfrüne işaret etmemektedir. Allah’ın yeryüzüne indiğine inanmak tahrif edilmiş bir rivayetin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Bunun neticesi Allah Azze ve Celle’nin cisimlendirilmesidir. Allah’ı cisim bilmek Şii ve Sünni âlimleri açısından ...
 • Eğer bir kadın zinadan hamile kalır ve çocuğu düşürmediği takdirde büyük bir sıkıntıya girerse, ruh girmeden (dört aylık olmadan) onu düşürmesi caiz midir?
  43151 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/31
  İmam Humeyni ve diğer merciler şöyle demişlerdir: Eğer bir kadın zinadan hamile kalır. Eğer o kadın veya onunla zina eden erkek müslüman iseler o zaman kadının çocuğu düşürmesi caiz değildir.[1] Bu çocuk onun çocuğu sayılır ama miras almaz.
 • Mübarek “Âli” kelimsinin manası nedir? Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir? Âli Kur’an’da kimin adıdır?
  6387 Tefsir 2011/08/17
  Lisanu’l-Arab “Âli” kelimsinin manası hakkında şöyle yazmaktadır: "رَجُلٌ عَلِیٌّ أَی شریف" ; her ne zaman “Âli” şahıs” diye bir sözcük kullanılırsa, bu makam ve mertebesi üstün olan şahıs anlamındadır.

En Çok Okunanlar