Gelişmiş Arama
Ziyaret
10064
Güncellenme Tarihi: 2012/04/07
Soru Özeti
Allah-u Teâlâ neden Kur’an-ı tertilli okumamızı emretmiştir?
Soru
Allah-u Teâlâ neden Kur’an-ı tertilli okumamızı emretmiştir?
Kısa Cevap

Asıl itibarıyla tertil ki “retilil kurane tertila” denilmiştir “tertip” ve “sıralı vezinli” anlamındadır. “ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتٖيلًا” “Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.”[1] Ama buradaki manası ise Kur’an ayetlerini sabır ve ağır ağır, gerekli tertip, harflerini doğru bir şekilde eda etme, kelimelerini açıklama, ayetlerin kavramlarında teemmül etmek ve onların neticelerinde düşünmektir. Açıktır ki bu şekilde kuranın okunması insanın manevi, ahlaki ve takvasal boyutunu ilerletme ve geliştirmesini sağlama noktasında önemli rolü var olmaktadır.[2]

İmam Sadık’tan (a.s) “ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتٖيلًا” ayetinin ne manaya geldiği hakkında soru sordular? İmam şöyle buyurdu: Emirü’l-Müminin Ali (as) şöyle buyurmuştur: Ayetten kasıt Kur’an-ı açık ve tane tane okuyun şiir gibi ve bir avuç küçük taş atar gibi de (her tarafa dağılır gibi) değil, belki kalplerinizi onunla yumuşatın ve surenin sonuna yetişmek için de acele etme peşinde olmayın.[3]

Bu nedenle Kur’an-ı tertilli okumak sadece günümüzde birçok karinin okuduğu ıstılahı manasında değildir, belki daha çok geleneksel kıraat yöntemlerini kapsamaktadır.   

 


[1] Müzzemmil suresi, 4. Ayet.

[2] Mekarim, Nasır, “Tefsir’i Numune”, Tahran: Daru’l Kitab-ı İslamiye, çapı evvel, 1374 h.ş, c: 25, s: 167.

[3] “Abdullah b.  Süleyman şöyle diyor: Eba Abdullah’tan (a.s) Allahın şu sözünden “ve rettili’l Kur’ane tertiyla”, sordurm. Şöyel buyurdu: Emirü’l-Müminin (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “Emirü’l-Müminin Ali (as) şöyle buyurmuştur: Ayetten kasıt Kur’an-ı açık ve tane tane okuyun şiir gibi ve bir avuç küçük taş atar gibi de (her tarafa dağılır gibi) değil, belki kalplerinizi onunla yumuşatın ve surenin sonuna yetişmek için de acele etme peşinde olmayın” Kuleyni, “Kafi”, Tahran: Daru’l Kitab-ı İslamiye, 1365 h.ş, c: 2, s: 614, hadis 1.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmam Hasan (a.s) birçok kadınla evlenmiş ve onları boşamış mıdır?
  23176 Masumların Siresi
  Maalesef İslam’ın hadis kaynaklarına yönelmiş büyük afetlerden biri de sahih hadisler arasına garazlı ve uşak bireyler tarafından uydurulmuş ve yalan hadisler yerleştirilmesidir. İkinci masum imam olan İmam Hasan Mücteba (a.s), maalesef hadis uydurucuları ve yalancıların hadis ve rivayet kalıbında kendisine layık olmadığı iftiraların atıldığı şahsiyetlerdendir. Uydurmuş ...
 • Şeytanla nefs-i emarenin farkı nedir?
  13565 Pratik Ahlak
  Nefis diye nitelenen insanın gerçek mahiyetinin çeşitli boyutları vardır. Kur’an onlara üç mertebede (emmare, levvame, mutmaine diye) işaret etmiştir.Nefs-i emare, hayvanî isteklerin insana hakim olduğu nefis demektir. O, insanı hep kötülüklere ve şehevi isteklere emreden nefsanî bir halettir.Şeytan, lügat ...
 • Şans ne demektir? Şans denen bir şey var mı?
  19226 Eski Kelam İlmi
  Baht ve şans halkın arasında sık olarak kullanılan sözcüklerdendir; daha çok edebiyat ve şiirde kullanılan bu sözcüklerin iki manası vardır: 1- Bir olayın nedensiz gerçekleşmesi:Bu görüş felsefede geçersizdir. Her şeyin kendine has bir neden ...
 • Tanrıyı inkâr etmenin nedeni O’nu ispat eden delillerin yetersizliğinden mi kaynaklanır?
  4029 İslam Felsefesi
  İlahi peygamberlerin tüm hikmet ve kesin burhanlara rağmen yine de kendi zamanlarındaki kâfirlerin inkârına maruz kalması, inkârcıların inadının göstergesidir; çünkü onlar hakkı tasdik etmek istememektedir. Yeterli delillerin sunulmaması veya inkârcıların delillerin tümüyle reddedilmemesi diye bir şey söz konusu değildir. ...
 • Allah falan kulunu kendi haline bırakmış deniliyor, bunun anlamı nedir?
  5104 ارتباط انسان و خدا
  Bu kur’an’sal bir kavramdır. Allahu Teala kuranı kerimde şöyle buyuruyor: “nesullahe fe nesiyehu; onlar Allahı unuttular, öyle ise Allah (da) onları unuttu”. Bunun anlamı şudur: Dünyada bazı insanlar Allah ı unuttukları için Allah da onları kıyamet gününde unuttur. Yani bunlara teveccüh etmiyor, kıyametin hayırlarından ve bereketlerinden mahrum ...
 • Ehl-i Sünnetteki dört mezheb nasıl ortaya çıktı ve içtihat kapısı nasıl kapandı?
  10685 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İslam maarifi ve İslam fıkhı, Peygamberimizden (s.a.a) sonra gelişen olaylar ve halifelik meselesinden dolayı biri Ehl-i Beyt’ten alınan fıkıh, diğeride sahabe ve tabiinin verdikleri fetvalardan alınan ve Ehl-i Sünnet diye meşhur olan fıkıh olmak üzere ikiye ayrıldı: İslami fetihlerden sonra yeni meselelerin ortaya ...
 • İslam peygamberinin (s.a.a) gizlice hicret yaptıktan sonra muhasara altında olan imam Ali (a.s.), peygamberin (s.a.a) yanına bırakılmış olan emanetleri nasıl ger verdi?
  2823 خصوصیات و مناقب
  Müşrikler İslam Peygamberini (s.a.a) yakalamaktan ümitsiz olduktan sonra o Hazretin evini muhasara etmeye devam etmediler. İmam Ali’nin hicreti de hemen o gecede gerçekleşmedi. Belki Allahın resulü (s.a.a) kendisine havale etmiş olduğu işleri yapıp bitirdikten sonra hicret etti. Konuyla irtibatlı bazı rivayetlerde de şöyle okumaktayız: Peygamber (s.a.a) şöyle ...
 • Neden ağaç altında cinsel ilişkiye girmemek gerekir?
  5271 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bazı alimlere göre[1] cinsel ilişkiye girmenin mekruh olduğu yerlerden biri meyveli ağacın altıdır.[2] Yani bu işin orada yapılmaması daha iyidir. Ama haram değildir. Bu kerahetin nedeni Peygamber Efendimizin (s.a.a) buyurduğu şu sözdür: ‘Meyveli ağacın altında karınla cinsel ilişkiye girme; ...
 • Şia’daki adaletin Mutezile ile farkı nedir?
  6832 Eski Kelam İlmi
  Şia ve Mutezile’den ibaret her iki okul da adaleti kendi mezhep usullerinden biri olarak ilan etmekte ve her ikisi de aklî iyi ve çirkine inanmaktadır; yani bir takım konular hakkında hatta mukaddes şeriat tarafından bir hüküm belirtilmemişse dahi, insan aklı yalnız başına onların iyi veya kötü olduğunu ...
 • Yüz güzelliği için bir zikir var mıdır?
  50545 Pratik Ahlak
  İslam’ın bakışında güzellik maddî güzellik ve manevî güzellik diye iki kısma ayrılır. Yüzün manevî güzelliği namaz gibi manevî hususlar vesilesiyle kazanılır. Yüzün maddî ve zahiri güzelliği ise doğal olarak maddî hususlar vesilesiyle kazınılır. Rivayetler perspektifinden manevî güzellik: Manevî güzellikte değişik amel ve zikirler etkilidir. İmam Sadık (a.s) bu ...

En Çok Okunanlar