Gelişmiş Arama
Ziyaret
9626
Güncellenme Tarihi: 2010/10/07
Soru Özeti
Bazı günahların cezası, bazılarına göre daha mı fazladır?
Soru
Hadislerde ve dini kaynaklarda günahlar için ne gibi cezalar belirlenmiştir? Örneğin zinanın günahı, müzik dinlemekten 34 kat daha mı fazladır?
Kısa Cevap

Kur’an-ı Kerim’den ve Ehl-i Beyt’in (a.s) rivayetlerinden anlaşılan şudur: Günahların ahiret azabı ve dünyadaki cezalarına göre çeşitli mertebeleri vardır. Kur’an’da şirk, en büyük günah ve zulüm olarak nitelenmiştir. Aynı şekilde bazı günahlar için azap vaadinde bulunulmuştur ki bu, onların büyük olduğunu göstermektedir.

Günahların dünyadaki cezaları içinse kırbaçlamak, ölüm, nakit ödeme vb. gibi cezalar belirlenmiştir.
Ayrıntılı Cevap

Allah-u Teala, insanın saadet ve mutluluğu için kanunlar koymuştur. Bu kanunlara uyanlar dünya ve ahirette huzura erer, uymayanlar ise kendilerini gerçek saadetten mahrum ederler.

Günah; emir ve fermanı yerine getirmemek, itaatsizlik,demektir.[1] Günahlar, dünya ve ahiretteki cezaları yönünden birbirleriyle farklıdırlar.

Günahların Kur’an’da Bölümlenmesi
Kur’an-ı Kerim şirki en büyük günah olarak tanımlamaktadır: ‘Şüphe yok ki şirk, elbette pek büyük bir zulümdür’[2] Bir başka ayettede, günahlar şirk ve şirkten aşağı diye ayrıştırılmıştır: ‘Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar.’[3] Yine şöyle buyurmaktadır: ‘Israr etmemek şartıyla küçük günahlardan başka suçların büyüklerinden ve çirkin şeylerden sakınanlara gelince: Şüphe yok ki Rabbinin yarlıgaması pek geniştir.[4] Başka bir deyişle Allah, büyük günahları terkedin Allah’da sizin ‘lemem’inizi (bazen işlenen küçük günahlarınızı) bağışlasın, diye buyurmaktadır. Ancak bu bağışlama, küçük günahlarda ısrar ve tekrar edilmediği sürecedir.[5]

Günahların Rivayetlerde Bölümlenmesi:
Ehl-i Beyt’in (a.s) rivayetlerinde günahlar büyük ve küçük diye ikiye ayrılmıştır. İmam Sadık (a.s), Kur’an’dan faydalanarak büyük günahları şöyle sıralamıştır:[6] Allah’ın rahmetinden ümidi kesmek (Yusuf/78), Allah’ın azabından emin olmak (A’raf/99), anne, babaya karşı gelmek (Meryem/32), mümin insanı öldürmek (Nisa/93), iffetli kadının namusuna iftira atmak (Nur/23), yetim malı yemek (Nisa/10), cihaddan kaçmak (Enfal/16), faiz yemek (Bakara/277), zina (Furkan/68-69), ihanet (Al-i İmran/161), farz zekatı ödememek (Tevbe/35), sihir (Bakara/102), günah için yalan yere yemin etmek (Al-i İmran/77), ve ahdi bozmak (Bakara/27).[7]

Günahların dünyadaki cezalarının aşamaları vardır. Kasten adam öldürmek, muhsine zina vb. gibi bazı günahların cezası idamdır. Muhsine olmayan zina, içki içmek vb. gibi günahların cezası ise kırbaçlanmak, vs.dir.[8] Orucu yemek, ahd ve yemini bozmak gibi günahların ise oruç tutmak, fakirleri doyurmak gibi cezaları vardır.[9]

Zinayla müziğin rütbelerinin mukayesesine gelince, zinanın rütbesi müzikten daha üsttedir, ama Resul-ü Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilir: ‘Ğına (ezgi-nağme) zinanın merdivenidir.’ İmam Sadık’ta (a.s) ‘Ğınanın olduğu ev fesat ve çirkinliklerden korunamaz’ diye buyurmuştur.[10]  Bu iki nurlu hadislerde müziğin, zinanın mukaddimesi olduğu belirtilmiştir. Ancak zinanın cezasının müzik dinlemekten (haram müzik) 34 kat fazla olduğuna dair herhangi bir delil bulamadık.

Son olarak şu noktayıda belirtelim ki, İslam’da günahların mertebeleri vardır, ama Allah-u Teala’nın makamı göz önüne alındığında günah küçükte olsa artık büyük sayılır. İmam Bakır (a.s) buyuruyor: ‘Günahın küçüklüğüne bakmayın; kimin karşısında günah işleme cüreti gösterdiğinize bakın.’[11]   


[1] -Allame Askeri, İsmet-i Enbiya ve Resulan, s.78

[2] -Lokman/13

[3] -Nisa/116

[4] -Necm/32

[5] -en-Nehikiyy, Ammar b. Mervan el-Kandi’den, o da Abdullah b. Sinan’dan İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet ederler: ‘Israrda küçük günah olmaz, istiğfarda da büyük günah olmaz.’

[6] -Vesail-uş Şia, c.15, s.319, Bab-ı Tayin-il Kebair Elleti Yucibu İctinabiha, H.2

[7] -Ekber Dehgan, Yeksed-u Pencah Mevzu’ Ez Kur’an-ı Kerim, s.210-212

[8] -Murtezevi, İslam Ceza Kanunu, 83. Madde, Şerh-i Kanun-u Mücazat-ı İslami Kitabı, s.51.

[9] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, Oruç, Ahd vs. hükümleri.

[10] -Porsişha ve Pasuhha, s.22; Ahkam-ı Musiki, s.32

[11] -Bihar-ul Envar, c.77, s.168; Ekber Dehgan, Yeksed-u Pencah Mevzu’ Ez Ahadis-i Ehl-i Beyt (a.s), s.247

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar