Gelişmiş Arama
Ziyaret
5549
Güncellenme Tarihi: 2007/11/21
Soru Özeti
İslam’a göre fikir açıklamada özgürlüğün çerçevesi belirleyen ölçüler nelerdir?
Soru
İslam’a göre fikir açıklamada özgürlüğün çerçevesi belirleyen ölçüler nelerdir?
Kısa Cevap

Görüş belirtme ve fikir açıklamak serbestliği İslami toplumdaki kültürel yapının önemli unsurlarından sayıldığı ve hassas ve stratejik bir öneme sahip olduğu için ve diğer yandan toplumsal şartların değişken bir yapısının olması yüzünden konunun doğası bu alanda değişmeyen sabit bir kaide belirlemeyi imkânsız kılar. İslam devleti değişken ortam ve şartlar gereğince bunun çerçevesini belirlemelidir. Buna göre içte karışıklığın yaşandığı veya dış tehdit ve savaşların var olduğu dönemlere nazaran, iç ve dış güvenliğin var olduğu dönemlerde özgürlüğün çerçevesi, daha geniş ve kapsamlı olur. Buna göre konuşma ve görüş açıklama özgürlüğünün çerçevesinin değişken ve esnek bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Ama esnek bir yapıya sahip olmasına rağmen görüş belirtme ve fikir yayma özgürlüğünün genel çerçevesini şu şekilde çizmek mümkündür:

Görüş belirtme özgürlüğü bağımsızlık, güvenlik, adalet, genel iffet ve dindarlık vb. değerlerin yanı sıra İslam’ın toplumsal düzenindeki müspet değerlerden biri sayılır. Bütün bu değerler genel bir nizamı oluşturduğundan görüş açıklama ve fikir yayma özgürlüğünün sınırlarını bu nizam çerçevesinde diğer değerler belirlemekteler. Yani Fikir yayma özgürlüğü İslam’ın diğer değerleriyle çelişmediği ölçüde meşru ve saygın bir hak olarak görülür.

Bundan başka devletin belirleyeceği ölçülere yön verebilecek bir takım sabit ilkeler de bu alanda mevcuttur. Örneğin:

1. Yalan konuşmak, gıybet, söz dolaştırmak, başkalarının sırlarını açığa vurmak, şayia çıkarmak ve bunlar gibi konuşmayla ilgili haramlar fikir belirtme özgürlüğü çerçevesine girmezler.

2. Kütüb-i Zalle (Saptırıcı kitaplar), daha kapsamlı bir ifade ile batıl olan bir inanışı yayan veya hak inanç temellerini sarsan her türlü yazılı veya yazılı olmayan eserleri yaymak kesinlikle yasaktır hatta bu tür eserleri toplumsal sahalardan uzaklaştırmak gerekir. Sadece ilgili araştırmacılar ve uzmanlar gerekli yanıtı hazırlamak için bu tür eserlere ulaşabilmelidirler.

3. Gerekli idrak ve kavrama gücüne sahip olamayan kişilere onların sapmalarına yol açacak şekilde bazı yüce marifet konularını açıklamak da yasaktır.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İslam peygamberi hz. Muhammed (s.a.a.) Salih olamayan bir ailede büyüyen bir güzel kızı hayvan gübresinin bulunduğu yerde yeşermiş olan ota benzetiyor. Hazreti resul bu benzetmeden maksadı nedir?
  9450 زن 2012/10/09
  Bu hadis uygun ve münasip olmayan ortamlarda yetişmiş ve rüşt eden bireylerle evlenmenin haram veya mekruh olduğunu beyan etmiyor. Belki sadece şu noktaya tekit ediyor: Evlilikte sadece zahiri güzelliğe göz dikip gönül bağlanmamalı ve yüzeysel bir aşka mağlup olup dini, ahlaki, davranışsal ve … gibi nitelikleri göz ...
 • Beytullah'ta cemaat namazı kılmak doğru mu?
  4647 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/21
  Eğer Beytullah'tan maksat Mescidu'l-Haram ise cemaat namazının bir sakıncası yoktur. Eğer maksat Kabe ise Kabe'nin içerisinde farz namazı kılmak ihtiyata uygun değildir. Elbette Kabenin içinde mustahap namaz kılmanın bir sakıncası yoktur, mustahaptır. Mermer taşın üzerine secde etmenin de bir sakıncası yoktur.[1]
 • Kimler cennete girecek?
  12846 Eski Kelam İlmi 2009/06/16
  Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerini incelediğimizde cennetin Allah'ın kesin vaadi olduğu, muttakilerin, mü'minlerin, Allah ve Resulünün (s.a.a) emirne itaat edenlerin oraya gideceği anlaşılmaktadır. Böyle biri gerçek manada saadete ve kurtuluşa erenlerin sınıfında olacaktır.Allah ve Resulünün (s.a.a) emirlerinden biri veliyy-i emre itaat, imamı tanımak ve ...
 • Ahit duası senet ve metin olarak teyit edilir özellikte midir?
  10105 Varie 2013/08/13
  Gıyap döneminde okunan ve derin bir içeriği bulunan dualardan birisi Ahit Duasıdır. Bu duayı Allame Meclisi Biharu’l-Envar’da üç bölümde aktarmış ve bunun iki bölümünün senedini de belirtmiştir. Her ne kadar Ahit Duasının çoğu ravileri Şia’nın büyük şahsiyetleri ve fakihlerinden sayılsa da onlar arasında açık bir duruma sahip ...
 • Şimrin İmam Hüseyin’in (a.s) başını boynundan kestiğine dair senet var mı?
  5745 تاريخ بزرگان 2011/12/20
  Birkaç yerde bu konuya işaret edilmiştir:1- Hz. Zeynep (s.a) bazı sözlerinde şöyle buyuruyor: ‘...Ey Muhammed! Şu anda kızların esir, Saba rüzgarı öldürülmüş evlatların bedenlerinin üstüne esiyor ve bu, başını boynundan (arkadan) kestikleri Hüseyin’dir...’
 • İmam Ali (a.s)’ın hayatını özet olarak beyan edebilir misiniz?
  1719 امام علی ع 2020/01/19
 • Dr. Şeriati gibi şahısların kitaplarını okumak nasıldır?
  5362 تاريخ بزرگان 2012/02/14
  Şeriati ve onun kitapları hakkında çeşitli görüşler söz konusu edilmiştir ve Şeriati’yi kabul edenler ve etmeyenler tarafından çelişik görüşler ortaya atılmıştır. İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei insaflı bir bakış açısıyla Şeriati konusunda şöyle diyor: Bana göre Şeriati mazlum konumunda olan bir kimsedir. Onun bu konuma duçar olmasına kaynaklık yapanlar ise ...
 • Gayri Müslüman Olan bir kimse bize “esselamu Aleykum” şeklinde Selam verse bizim ona karşı cevabımız nasıl olmalıdır?
  7801 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/07
  Dini öğretilerde çok dikkate alınmış ve kendisine çok tekit edilmiş olan konulardan birisi Müminlerin birbirine selam vermeleridir. Bu düsturdan istisna edilen bazı konular ve yerler var olmaktadır. Onlardan bir tanesi gayri Müslüman olan kimselere selam vermektir. Fıkıh kitaplarında Müslüman olmayanlara selam vermek mekruhtur denilmektedir: Kâfirlerin vermiş olduğu ...
 • Erkeklerin küpe kullanmalarının hükmü nedir?
  8650 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2008/02/16
  Bütün dini hükümler bir takım maslahatlara dayalıdır. Her hükmün mutlaka bir sebep ve felsefesi vardır. Ancak hükümlerin felsefesini bilmek ve ortaya koymak çok çetin bir iştir. Bunun yanı sıra bu alanda bir takım genel açıklamalar ortaya konabilir ve bazı genel ilke ve kaideler açıklanabilir. Ancak bu genel ...
 • Elmayı aç karnına yiyin; çünkü o mideyi temizler diye buyrulan hadis sahih midir?
  38973 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/04/15
  Elma birçok gıdasal özelliklerinin yanı sıra ilaç özelliği de taşır. Birçok eski ve yeni tıp uzmanları onun hakkında sözler söylemiş ve yazılar yazmışlardır. Elmanın özellikleri ve faydaları hakkında doktorların görüşlerine ek olarak, hadis metinlerinden masumlardan da rivayetler nakledilmiştir. Bu rivayetlerden birisi de soruda sorulan rivayettir: Elmayı aç ...

En Çok Okunanlar