Gelişmiş Arama
Ziyaret
14732
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Bir hadiste şöyle yer almaktadır: İki kişiyi birbiriyle barıştırmak tüm namaz ve oruçlardan daha değerlidir. Bunun manası nedir?
Soru
Bir hadiste şöyle yer almaktadır: İki kişiyi birbiriyle barıştırmak tüm namaz ve oruçlardan daha değerlidir. Bunun manası nedir?
Kısa Cevap

Bazı mütercimler ve sizin yaptığınız tercümenin özgür bir tercüme olduğu anlaşılmaktadır; zira Arapça metne "صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَام‏"[1] dikkat edildiği takdirde Allah Resulü’nün (s.a.a) sözünün manasının şu olduğu anlaşılacaktır: İki kişiyi barıştırmak birçok namaz ve oruçtan daha değerlidir ve bir yıllık namaz ve oruç veya tüm namaz ve oruçlar kastedilmemektedir. Arapçada “amme” kelimesi değişik yerlerde birçok anlam taşır. Örneğin, [2]"عَامَّةُ رِدَائِهِ مَطْرُوحٌ بِالْأَرْض‏" ; elbisesinin çoğu yere sürünüyordu ve "وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَار"[3] ; günün çoğu geçmişti, bu kabildendir. Bu nedenle, Allah Resulü’nün (s.a.a) bu sözünün manası şudur: “Müslümanları birbiriyle barıştırmanın ve onların aralarında küskünlüğü gidermenin sevabı, birçok müstehap namaz ve oruçtan daha üstündür.” Nitekim bazıları bunu şöyle açıklamıştır: Fertleri birbiriyle barıştırmak başkalarının da faydalandığı hayırlı işlerdendir. Müstehap namaz ve oruç ise ferdî hususlardan sayılır ve neticesi başkalarına ulaşmaz. Bundan dolayı, bu iki amille mukayese edildiğinde, insanları birbiriyle barıştırmanın sevabı namaz ve oruçtan daha çoktur.[4] Bu meselenin ihtilafın türü, fertlerin çeşitliliği ve kıldıkları namazlara bağlı olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin bazı ihtilaflar cüzidir ve kısa bir süre içinde sona ereceğini biliriz. Ama bazı ihtilaflar ise kan akıtmaya ve hayatın çözülmesine neden olmaktadır. Muhtemelen hadis bu tür barıştırmalara işaret etmekte ve cüzi de olsa tüm ihtilafları kapsamamaktadır.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adrese müracaat ediniz:

İndeks: İslam Ve Barışın Asıl Oluşu, Soru: 8069 (Site: tr8146).

 


[1] Nehcü’l-Belağa, s. 421, İntişarat-ı Daru’l-Hicre, Bi Ta, Kum.

[2] Kuleyni, Muhammed b. Yakub, Kafi, c. 1, s. 361, Daru’l-Kütübi’l-İslamiye, Tahran, 1365 ş.

[3] Şeyh Hür Amıli, Vesailü’ş-Şia, c. 10, s. 11, Müeesese-i Âlu’l-Beyt, Kum, 1409 k.

[4] Bkz: Beyhaki, Kutbuddin Muhammed b. Hüseyin, Hedaiku’l-Hedaik, c. 2, s. 507, Bonyad-ı Nehcü’l-Belağa, İntişarat-ı Atarad, Kum, 1375 ş.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hangi surede insan ilminin okyanustaki bir damladan daha az olduğu belirtilmiştir?
  5680 Tefsir
  Sorudaki konuya Kur’an’ın bazı surelerinde işaret edilmiştir. Mesela: ‘De ki: Deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce, elbette deniz tükeniverirdi.’ gibi. Yine ‘Size ilimden pek az bilgiden başka bir şey verilmemiştir’ diye buyurulmaktadır. Ehl-i Beyt’in (a.s) bazı sözlerinde ayet ‘Size çok az ilim verilmiştir ve birçok kişinin ...
 • Bakara suresinin 233. ayet ile Ahkaf suresinin 15. ayeti arasında var olan ihtilafın çözümü nasıl mümkündür?
  69201 رضاع
  Eğer süt verme süresini anlatmaktan maksat vacip olan hükmü belirtmek olmuş olsaydı şu işkâl varit olabilirdi. Zira 9 aylık hamilelik ile 24 ay süt vermenin toplamı 30 ay değil 33 ay olacaktı. Oysaki kuranın söylediğine göre ikisi toplam olarak 30 aydır. Bu süre miktarınca süt vermek vacip ...
 • Acaba bebek giysi takımı almak için yatırım yapılan paraya ve hakeza! Yatırım için satın alınmış olan arsa ve apartmana humus düşer mi?
  3787 Tasarruf Humusu
  Tüm taklidi mercilerin fetvasına göre eğer içinde oturacak eviniz varsa, arsa ve apartmanı da kendi maaşınızdan ve kendi işinizden kazandığınız parayla, sermaye etmek ve onun karından yararlanmak için satın almışsanız ona humus taalluk eder. Ama eğer içinde oturacak eviniz yok ve variyetinizin azlığı nedeniyle arsa ve apartmanı ...
 • Hz. Mehdi (a.s.)’nin varlığı ve zuhuru nasıl ispatlanabilir?
  8168 Eski Kelam İlmi
  Genel olarak Kuran-ı Kerim ayrıntılarına inmeden konuları ele alır ve bu konuların açıklamasını sünnet üstlenir.Bu noktayı göz önünde bulundurduğumuzda Hz. Mehdi (a.s.)’nin varlığını ve zuhurunu Kuran- ı Kerim’deki iki kısım ayetten istifade edebiliriz:1) İlahî bir hüccetin (masum bir önderin) varlığının gerekliliğini açıklayan ayetler. Örneğin Allah-u Teala’nın Peygamber-i Ekrem ...
 • Cabir b. Efleh kimdir?
  3391 تاريخ بزرگان
  Cabir b. Efleh-i İsmailî beş ve altıncı asırdaki İspanyalı gökbilimcilerinden olup “Kitabu’l-Hayat Fi Islahi’l-Mucesta” kitabının yazarıdır. O, muhtemelen Sivil’de (İşbiliye) dünyaya gelmiştir; zira bazı yazarlar ve özellikle de Cabir’in oğluyla tanışık olduğunu belirten Musa b.Meymun (529-600) ve Betruci onu İşbilî olarak adlandırmışlardır. Bazen Cabir b. Efleh’in adı başka şahıslar ...
 • Kuranı kerim mucize olduğunun boyutları nelerdir? Ve neden nehcü'l-balaga mucize değildir?
  6303 Kur’anî İlimler
  Kuranı kerim bazı özellik ve niteliklere haizdir ki diğer kitaplar bu özellik ve niteliklere sahip değildir. Eğer Nehcü'l-balaga bu özellik ve niteliklere sahip olmuş olsaydı oda mucize olacaktı. Ancak Nehcü'l-balaga bu özellik ve niteliklere sahip olmadığı için kuranı kerim gibi olamaz.
 • Bir kimsenin keramet sergilemesi onun hak oluşu manasına gelir mi?
  3725 Pratik İrfan
  İrfanda yaygın olan konulardan birisi, keramet ve olağanüstü işler yapma meselesidir. İrfan ve seyr-i sülûk yolunda keramet, mükaşefe ve olağan dışı işlerin meydana gelmesi, insanın bunlar ile mağrur olacağı ve bu hususları çok önemseyeceği hususlar değildir. Bunlar yüce Allah’ı şuhudi olarak tanımanın ilk ve çok düşük basamaklarıdır. ...
 • Gusül alırken bedenin mutlaka yıkanması gereken yerleri neresidir?
  6761 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Guslün doğru olmasının şartlarından biri suyun bedenin görünen dış yüzünün tümüne ulaşmasıdır. Nitekim Tevzih-ul Mesail’de şöyle yazar: ‘Gusül alırken bedende iğne ucu kadarda yıkanmayan yer kalırsa gusül batıldır. Ama kulak ve burun içi gibi görünmeyen yerlerini yıkamak farz değildir.’
 • Yüzüğün kaşını avuç içine döndürmenin (çevirmenin) kaynağı nedir?
  6818 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu konuda “Vesailu’ş-Şia” kitabında rivayet zikredilmiştir, rivayet şöyledir:Hz. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurur: “Parmağında akik yüzüğüyle sabahlayan ve hiç kimseyle görüşmeden önce yüksüğün kaşını avuç içine döndürerek “Kadir” Suresini sonuna kadar okuyup ardından “ Amentü billahi vahdehu la şerikeleh ve amentü bıserri âli muhammedi ve alaniyyetihim” duasını tilavet eden ...
 • Ebu Süfyan zorlamayla mı Müslüman oldu?
  4141 Tarih
  Hiçbir muteber tarihi kaynakta Mekke fethinden önce Ebu Süfyan’ın Müslüman olması nakledilmemiştir. Ancak Ebu Süfyan önderliğindeki Kureyş kâfirlerinin merkezi karargâhı ve siyasi başkentinin düşmesinden sonra o ve kendisi gibi düşünenler Müslüman olduklarını ilan etmişlerdir. Doğal olarak bu, onların Müslümanlığının bir tür mecburiyetten kaynaklandığına delalet etmektedir. Kendilerinin sonraki ...

En Çok Okunanlar