Gelişmiş Arama
Ziyaret
4378
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Genel olarak İsrail oğulları suresinin temel öğretileri nelerdir?
Soru
Genel olarak İsrail oğulları suresinin temel öğretileri nelerdir?
Kısa Cevap

Müfessirlerin meşhur görüşüne göre, İsrail oğulları suresi (İsra)[1] Mekke de nazil olmuştur ve Mekkî surelerden sayılmaktadır.[2] Genel olarak İsrail oğulları suresinin temel öğretileri aşağıdaki konular esasınca şekillenmektedir:

 1. Özellikle Kur’an’ın mucize oluşu ve Peygamber’i Ekrem’in (s.a.a) peygamberliğinin delilleri.
 2. Ahiret, inkârcılık meselesi, ödüllendirme ve amel defteri meseleleri ile ilgili hususlar.
 3. Surenin başında ve sonunda yer alan İsrail oğulları kavminin maceralı tarihinin bir bölümü.
 4. İrade ve (ihtiyar) özgürlüğü meselesi ve her tür iyi ve kötü amelin neticesinin insana döneceği hususu.
 5. Diğer dünya için bir numune olan bu dünya hayatındaki hesap ve kitap meselesi.
 6. Başta akrabalar ve özel olarak da baba ve anne olmak üzere tüm düzeylerde hakşinas olma konusu.
 7. İsrafın, cimriliğin, evlat öldürmenin, zinanın, yetim malını yemenin, tartıda hile yapmanın, tekebbür ve kan akıtmanın haram olması.
 8. Tevhit ve ilahiyat alanındaki konular.
 9. Hak karşısındaki her türlü inatçılıkla mücadele etmek ve günahların insan ile Hakkın çehresini müşahede etme arasında perde oluşturduğu meselesi.
 10. İnsanın şahsiyeti ve onun diğer yaratıklardan daha erdemli ve üstün oluşu.
 11. Her türlü ahlaki ve içtimai hastalıkların tedavisinde Kur’an’ın etkisi.
 12. Kur’an’ın mucize oluşu ve ona karşı durulamayacağı.
 13. Şeytanın vesveseleri ve şeytanın insana sızma yollarıyla ilgili olarak müminlere verilen uyarı.
 14. Ahlaki öğretiler.
 15. Tüm insanlar için ibret dersleri olması hedefiyle yukarıdaki hususlar bağlamında peygamberlerin tarihinden kesitler.[3]

Özetle bu sure inançsal, ahlakî ve toplumsal konular bütünü kapsar ve değişik alanlarda insanın yükseliş kaydetmesi ve tekâmül etmesi için kâmil bir reçete sayılır.[4]

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

 


[1] Bu surenin meşhur ismi, Beni İsrail’dir ve İsra ile Sübhan gibi başka isimleri de vardır; Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, c. 12, s. 3, Daru’l-Kütübi’l-İslamiye, Tahran, 1374 ş.

[2] a.g.e. s. 5.

[3] a.g.e. s. 5 ve 6.

[4] a.g.e. s. 6.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmamlara ait resimlerin şer’i hükmü nedir?
  4735 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • “Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikahe” şeklinde olan ayetin anlamı nedir?
  5875 تاريخ کلام
  Allah u Teâlâ bu ayeti kerimede yetimlerden sorumlu olan kimselere düstur veriyor ki yetimlerden sorumlu olan kimseler yetimlerin mallarına karşı dikkatli olsunlar. Onların sermayesini korusunlar, sorumlulukları döneminde buluğ ve rüşt çağına erinceye kadar onları denemeye tabi tutsunlar. Sorumlular, sorumluluklarının altında olan yetimlerin buluğ ve rüşt çağına erdiklerini ...
 • İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası nedir?
  5407 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası imam Humeyni’nin (r.h.) fetvasıyla aynıdır.Müslüman kadınlara bakmanın hükmü hakkında İmam Humeyni şöyle buyuruyor: “erkeğin kadının bedenine bakması ister lezzet kastıyla olsun ister lezzet kastıyla olmasın haramdır. Yüzüne ve ellerine bakması eğer lezzet kastıyla olursa haramdır. Ama eğer lezzet ...
 • Bahailik konusu ve onların tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz?
  9169 Eski Kelam İlmi
  Bahailik fırkasının kurucusu, Mirza Hüseyin Ali Nuri’dir. O, Muhammed Bab’ın, Molla Hüseyin Beşruyeyi’nin tebliği vesilesiyle ortaya çıkmasından sonra Muhammed Bab’ın anlayışına yönelerek onun görüşlerini kabul etmiştir. Muhammed Bab’ın ölümünden ve onun yerine geçen kardeşi Yahya Subh-u Ezel’i kabul etmemesinden sonra Muhammed Bab’ın, zuhurunu vaat ettiği kimsenin (Men ...
 • Alkollü içecek servis edilen bir mekânda çalışmanın sakıncası var mıdır?
  7966 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Sorduğunuz sorunun mevcut fıkhî hükmünü istemeniz hasebiyle, mercilerin bürolarından bunu sormayı gerekli gördük. Alınan yanıtların açıklaması şudur:Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Alkollü içecek veya diğer haramlar alanında çalışmamanız ve sadece helal maddeler bölümünde çalışmanız şartıyla bir sakınca taşımaz. Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü ...
 • İmam-ı Zaman’ın (a.f) gaybeti dönemindeki vazifemiz nedir?
  6164 Eski Kelam İlmi
  Gaybet dönemindeki vazifelerimiz, Masum İmamın (a.s) hazır olduğu dönemdeki vazifelerle aynıdır. Vazifeleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: Şiilerin gaybet dönemindeki en büyük vazifesi fereci ve İmam Mehdi’nin (a.f) küresel devletinin zuhurunu beklemektir. Fereci beklemek ise Kur’an’ın, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) bütün emirlerine amel etmektir. ...
 • Takva ne demektir?
  39472 Teorik Ahlak
  Takva, insanı yanlış işlere yönelmekten koruyan caydırcı bir güçtür. Tam bir takva, insanı günahlara ve haramlara düşmekten korumanın yanı sıra, şüpheli şeylerdende uzaklaştırır. Takvanın merhaleleri, dalları ve etkileri var ki ayrtıntılı cevap bölümünde onlara değineceğiz. ...
 • Acaba rivayetlerde kız çocuklarının adet dönemlerinden önce evlendirilmesi tavsiye edilmiş midir?
  1551 Hadis
  Sorduğunuz soru hakkında İslam Peygamberi (s.a.a)’den şu rivayet nakledilmiştir: «مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِيضَ‏ ابْنَتُهُ‏ فِي بَيْتِه» “Kızın, baba evinde adet görmemesi erkeğin saadetindendir.”[1] Bu rivayet senet açısından mursel hadistir[2]. Bu konuda başka bir rivayet bulunmaktadır:
 • Peygamberlerin ve İmamların diğer kulların arasından seçilmelerinin delili nedir?
  6219 Eski Kelam İlmi
  Nübüvvetin genel delilleri gereği Allah-u Teala, insanların hidayeti için, onlara kendi cinslerinden örnek, halife ve hidayetçi olacak kimseler seçmiştir. Bu seçim delilsiz değildir. Şöyleki, Allah’ın halifesi olma yeteneği bütün insanlara verilmiş, ama bu yetenek herkeste fiiliyata geçmemiştir; sadece bir kısım insan tam bir teslimiyetle ilahi ...
 • Kısa bir süre dahi abdestini saklayamayan şahsın ibadet hükümlerinde görevi nedir?
  1591 Abdesti Bozan Şeyler
  Birçok mekânda ez cümle türbelerde abdestli ve taharetle hazır olmak tavsiye edilmiş olsa da vacip değildir. Sizin sorununuz daha çok farzları ve namazı eda ederken söz konusu olmaktadır. Bu konuda bilmelisiniz ki: Hastalık sonucu gaz çıkmasının önünü alamayan mükellef idrarını tutamayan[1] şahsın hükmünde olup ...

En Çok Okunanlar