Gelişmiş Arama
Ziyaret
3908
Güncellenme Tarihi: 2011/03/02
Soru Özeti
Neden zamanın imamının (a.c) esenliği için dua ediyoruz?
Soru
Neden zamanın imamının (a.c) esenliği için dua ediyoruz?
Kısa Cevap

Zamanın imamının (a.c) esenliği için dua etmek şerî buyruklardandır ve her ne kadar nedenini bilmesek de hikmet taşımaktadır. Aşağıdaki hususlar bu hikmetlerin bazı örnekleri olarak zikredilebilir:

1. O değerli şahsın varlığı için yapılan dua, onun esenliği için bir etkendir. Netice itibariyle her zamanda bir grubun onun için dua ettiğini Allah bilmektedir. Bunun için neticede zamanın imamının (a.c) korunacağına dair bir güvence verilebilir. Bu güvence, hiç kimse dua etmediği takdirde kendisinin esenlikte kalmayacağı manasına gelmez. Bu, Allah’ın dini hakkında verdiği güvenceye benzemektedir. Her ne kadar bir grup mürtet olsa da Allah’ın dini korunmaktadır.

2. Esenlik için dua etmek cüzi hastalıklar ve rahatsızlıklardan korunmayı da kapsar. Kesin olan şey onun baki kalacağıdır, ama o değerli varlığın huzur ve rahatlığı bu kapsamda değildir. O halde bu açıdan da dua etkilidir ve Allah’ın iradesiyle de çelişmemektedir.

Ayrıntılı Cevap

Asrın imamının için (a.c) esenliği için dua etmek hikmeti olan şerî buyruklardandır. Bu hikmetler her ne kadar bizim için saklı olsa bile gerçek hususlardandır. Nitekim bir doktor ilaç verdiğinde bu nedensiz ve hikmetsiz değildir. Her haliyle biz buyruklara göre amel ederiz ve o mübarek varlığın esenliği içi dua etmenin nedensiz olmadığından eminiz. Zamanın imamının (a.c) esenliği için dua etmek hakkında aşağıdaki noktalara dikkatinizi çekiyoruz:

1. Onun esenliğinin nedenlerinden biri bu dualardır. Bu, dua etmediğimiz takdirde onun esenlikte olmayacağı manasına gelmez. Çünkü kesinlikle her halükarda onun için sürekli dua eden birçok kimse zaten vardır. Fertlerin dua etmesi esasen değişim şeklinde etkilidir. Örneğin eğer bir grup mürtet olursa, din yok olmaz; çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Eğer şunlar (inanmayanlar) bunları tanımayıp inkâr ederlerse, biz onları inkâr etmeyecek olan bir kavmi, onlara vekil kılmışızdır.”[1] Yani sözgelimi onu inkâr ederlerse hak din ortadan kalkmaz. Zira onu inkâr etmeyen başka kimseler ona muhafız kılınır. Ama böyle bir gruptan olmamız bizim için bir iftihardır. Yahut mesela külli kaide uyarınca İmam Hüseyin (a.s) karşısında biri olmalıydı. Ama bu şahsın Şimr olması onun kendi iradesine bağlı bir şeydir ve onun amelleri bu külli kaidenin uygulanmasında etkili olmuştur.

2. Esenlik için dua etmek her ne kadar cüzi ve küçük bir husus olsa da hastalık ve rahatsızlıklardan korunmayı da kapsar. Kesin olan şey onun baki kalacağıdır, ama o değerli varlığın huzur ve rahatlığı bu kapsamda değildir. O halde bu açıdan da dua etkilidir ve Allah’ın ezeli iradesiyle de çelişmemektedir.[1] Enam, 89.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İslam’ın Tebliğ Yöntemi Nasıldı?
  9838 Masumların Siresi
  Tebliğ mesaj iletmek anlamındadır. Tüm ilahî peygamberlerin ve özellikle de yüce İslam Peygamberinin misyonu insanları karanlıklardan nura yöneltmek olduğundan, İslam’da tebliğ Allah’ın mesajını kullarına ulaştıran bir vesile olarak çok önemlidir. İslam’da tebliğ yöntemleri sözlü, yazılı ve amelî olarak üç kısma ayrılabilir. Bu her üç kısmın da değişik türleri vardır. ...
 • İmam Hüseyin’in (a.s) mateminin önem ve felsefesi nedir?
  9487 Eski Kelam İlmi
  İmam Hüseyin’in (a.s) mateminin önem ve felsefesini anlamak için birkaç noktaya dikkat etmek gerekir:1. Kur’an değişik ayetlerde yüce insanlar ve din evliyalarının erdem ve ulvî sıfatlarını diri tutmayı vurgulamıştır.2. Yüce şahsiyetli Şia imamları (a.s) Kerbela hadisesini diri tutmak için matem merasimleri düzenlemeyi, ağlamayı ve ağlatmayı, şairlerin mersiye ...
 • Pazar ortamını oluşturanların işi (komisyonculuk) helal midir?
  7575 Emlak Ve Pazarlama
  Hazreti ayatullah’el uzma Safi Gupayganinin (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Dolaysız bir şekilde simsarlık yapana yani müstakim bir şekilde alıcıyı (müşteriyi) tanıtan kimseye “cuale” ismi altında para vermenin her hangi bir işkalı yoktur. Ama eğer bu tür şirketler “guld kuvist” şirketler gibi heremsel şeklinde ...
 • Tek bir kapısı olan Camiye hayız ve cünüp bir kimsenin girmesinin hükmü nedir?
  4430 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hayız halinde olan kadın ve cünüp bir kimsenin Camide durması caiz değildir. Ama eğer bir kapıdan girip bir diğer kapıdan çıkıyorsa ya Camide var olan bir şeyi kaldırmak için Camiye giriyorsa sakıncası yok.[1] Buna binaen eğer Caminin tek bir ...
 • Ayet ve rivayetlere göre salih amellerin yok olmasına neden olan ameller hangileridir?
  8777 Pratik Ahlak
  Ayet ve rivayetlerde, Allah’a iman, şirke düşmemek ve mürted olmamak amellerin kabul olunmasının ilk şartları olduğu, bunlar olmadan hiç bir salih amel kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Namazı terketmek, minnet ederek salih amel yapmak, başa gelen işlere razı olmamak vb. gibi amellerin yok olmasına neden olan şeyler -ayrıntılı cevap ...
 • Masum İmamlar da iktidar savaşına girişirler miydi? Onlar da verasete dayalı iktidar mı istiyorlardı?
  3788 Eski Kelam İlmi
  Birincisi, İmamların siretine baktığınızda Onların iktidar için savaşım vermediklerini gördüğümüz gibi asla iktidar peşinde olmadıklarını da görmekteyiz. Bazı zamanlar haklarını savundularsa bunun nedeni görevlerini yerine getirmek içindi. İmam Ali’nin (a.s) ‘Beni bırakın ve başkalarının yanına gidin.’ sözü bu iddiaya en güzel delildir. İkincisi, başkalarından daha üstün ...
 • Maliki ve Hanefi mezhebinin ne yanlışlığı var?
  1805 شیعه و دیگر مذاهب
  Her şeyden önce aydınlığa kavuşması gereken nokta sizin Şia’ya olan ilginiz sadece ilgi ve sevgiden ibaret mi yoksa kuvvetli delillere mi dayanmaktadır? Eğer sizin ilgi ve alakanız delil ve burhan üzere ise bunun doğal sonucu olarak diğer mezheplerin ve fırkaların eksiklikleri ve zayıflıkları aydınlığa kavuşmuş olacaktır. Şia’nın ...
 • Ahiretin mümkün ve gerçek olduğuna dair hangi deliller mevcuttur?
  15880 Eski Kelam İlmi
  Önem açısından ahiret ve kıyamet meselesi tevhid meselsinden sonra en önemli dinî ve İslamî meseledir ve Kur’an ayetlerinin üçte birinden çoğu bu hususta nazil olmuştur. Kıyameti ispat eden deliller aklî ve naklî diye iki bölüme ayrılmaktadır:
 • Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında kaç kişi recim edilmiştir ve bu konu hakkında hangi muteber kitaplar mevcuttur?
  6665 Varie
  Recim hükmünün konusunun ispat edilmesi zor olması nedeniyle, böyle bir hüküm nadiren icra edilmektedir. Lakin Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında bu hükmün icra edilmesi ile ilgili bir takım tarihi veriler mevcuttur. Maız, Yahudi bir erkek ve kadın, Eslemi adındaki bir fert, Beni Gamıt kabilesinden bir kadın ve Cuheyne ...
 • Aşura günü oruç tutma hakkında Peygamberden (s.a.a) hadis var mı? Aşura günü oruç tutmak müstehap mıdır?
  7906 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Şianın muteber kaynaklarında Hz. Muhammed’den (s.a.a) aşura günü oruç tutmanın müstehap olduğunu gösteren herhangi bir hadise rastlanmamaktadır. Sadece O’nun (s.a.a) siretinde aşura günü oruç tuttuğunu gösteren hadisler vardır. Örneğin bir hadiste İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Resulullah (s.a.a) aşura günü oruç tutardı.’ Ama böyle rivayetleri esas alarak ...

En Çok Okunanlar