Gelişmiş Arama
Ziyaret
23176
Güncellenme Tarihi: 2010/06/20
Soru Özeti
Allah’ı tanıma hissini güçlendirmenin yolları nedir?
Soru
Allah’ı tanıma hissini güçlendirmenin yolları nedir?
Kısa Cevap

Allah’ı tanıma hissinden maksat insanın Allah’a olan fıtri ve batini yönelişidir. Bu his insanın içinden gelen bir çağrıdır ve fıtrattan başka bir sebebi yoktur.

İnsanda bir eğitim ve öğretim olmadan Allah’a yöneliş hissinin varlığı bu hissin fıtri yani yaratılıştan kaynaklandığının belirtisidir. Elbette insanın bu fıtri hissi insandaki diğer hisler gibi özel şartlarda uyanır ve kendini gösterir.

Allah’a yöneliş hissinin güçlenmesi için aşağılık eğilimler, hayvani güdüler ve gündelik iştigaller gibi engellerden uzaklaşmak gerekir. Yine dini emirlere amel etmek, Kur’an-ı  Kerim ayetlerinden ve Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamlarının (a.s) sözlerinden ilham almak bu hissi daha fazla kendimizde geliştirmemize yardım eder.

Ayrıntılı Cevap

Allah’a tanıma hissi insanın iç ve fıtratından (yaratılışından) kaynaklanan histir. Bu içten kaynaklanan bir çağrıdır ve fıtrattan başka bir sebebi yoktur. Bu yöneliş bir eğitim olmadan insanda oluşur ve buluğ çağına erdiğinde daha bir belirginleşir.

İnsanda bir eğitim ve öğretim olmadan Allah’a yöneliş hissinin varlığı bu hissin fıtri yani yaratılıştan kaynaklandığının belirtisidir. Yine şunu gösterir ki bu his özel bir takım şartlarda uyanır ve kendini gösterir. [1]

Elbette tabii ve fıtri hislerin eğitim ve öğretime ihtiyaç duymadığından maksat bu hislerin oluşumunda bir eğitimcinin varlığının gerekmediği anlamındadır. Ancak şunu kabul etmek gerekir ki bu tür eğilim ve hislerden doğru şekilde yararlanmak ve sapmasını önlemek için bilici eğitimcilere ihtiyaç duyar.[2] Bazen maddi zevklere dalmak ve yüce insani değerlerden gaflet etmek bu yüce hissin insanda zayıflamasına sebep olur, fakat hiçbir zaman bu his insanda sönmez ve yok olmaz. Örneğin zorluklar ve sıkıntılarda bu hissin üzerindeki gölgeler bertaraf olur ve diri ve sağlam bir his olarak insanın ruhuna egemen olur. Çünkü zorluklar, sıkıntılar ve musibetler insanı gaflet uykusundan uyandıran ve gönlün üzerine çöken töz, dumanı ve pasları silip temizleyen güçlü etkenler arasındadırlar. Böylece durumlarda ortam insanın yaratılışında yer alan Allah’a yöneliş hissinin devreye geçmesine hazırlıklı olur ve kişi gönülden Allah’ı anar ve ona yönelir.[3]

Kısacası insanda yer alan Allah’a yöneliş hissinin güçlendirmenin bir çok yolları vardır ki biz bunlardan bazılarına işaret ediyoruz.

1-     Kur’an ayetleri Peygamber ve İmamların sözlerine dayalı dini emirlere amel etmek

2-     Hayvani eğilimler ve maddi uğraşılar gibi insanın Allah’ı tanımasına engel olan faktörleri ortadan kaldırmak. Çünkü nefsin isteklerine uymak imanın zayıflamasına sebep olur. Kötülüklere emir eden nefsin emirlerinin altına girip madde ötesi eğilimlerin gereklerini dikkate almadan kör körüne bu isteklere boyun eğen bir kişinin imandan uzaklaşması kesindir.[4]

3-     Gafletlerden kurtulup kalbin teveccühünü sağlamak

Miraç hadisinde şöyle nakledilmiştir:

“Allah Teala Peygamber’e şöyle buyurdular: Ey Muhammed kendi himmet ve çabanı bir noktada odakla ve dilini eşit konuşmaya yönelt, vücudunu uyanık tut ve asla gaflete dalma! Benden gaflet edenin hangi vadide helak olduğu benim için bir önem taşımaz.”[5]

Yüce Allah’ın emri şudur ki eğer Allah’ın yadı, insanın kalbinde olmazsa gerçekte o kalp ölmüştür. İnsani hayat Allah’ı anmaya bağlıdır. Eğer bir kimse Allah’ı anmazsa insani hayattan mahrum olur. İnsanın diriliği bir anlığına bile olsun Allah’ı unutmamasına bağlıdır. Çünkü Allah’ı unuttuğu süre içerisinde o gerçekte ölmüş sayılır. Böylece gaflete dalmak insanın helak oluşunun asıl sebebidir.[6] Bunu dikkate alarak şöyle diyebiliriz ki insan Allah’ı anarak ve gafletten uzak durarak kendisindeki Allah’a yöneliş hissini takviye edebilir.[1] Subhani, Cafer, İman ve asar-i sazende an, s. 25-30 Muessese-i İmam Sadik yay. 2.

askı, Subhani, Cafer, Akaid İslami der pertovi Kur’an hadis ve akl s. 9

[2] Subhani, Cafer, Akaid İslami der pertovi Kur’an hadis ve akl s. 9

[3] Subhani, Cafer, İman ve asar-i sazende an, s. 32; Mekarim Şirazi, Nasir, Tefsir-i

umune, c. 16 s. 340-341 Daru’l-Kutub el-İsamiye yay.

[4] Mebani Revişha ve ehdaf-i terbiyeti der sehife-i Seccadiye s. 9 Misbah-i Yezdi,

uhammed Taki, Ahlak der Kur’an, Muhammed Huseyn İskenderinin kalemiyle, c. 1 s. 196-

09 Muesses-i Amuzuşi İmam Humeyni Yay. 5. baskı

[5] Deylemi, Hasan b. Hasan İrşadu’l-Kulub, c. 1 s. 205

[6] Misbah-i Yezdi, Muhammed Taki, Derk Mehzer-i Huda; Misbah-i Yezdi, Muhammed

aki, Rahiyan-i kuyu dust, s. 250 - 251 Muesses-i Amuzuşi İmam Humeyni Yay. 3. baskı

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Rivayetlere göre iyi bir ortağın taşıması gereken özellikler nelerdir?
  2108 Şirket 2020/01/20
 • İmam Ali (a.s) kendi yönetimi zamanında muta kısıtlamasının kaldırılması yönünde açık bir söz söylemiş midir?
  7991 متعه 2013/12/19
  Din adına bidat işleyen insanlar onu hiçbir şekilde terk etmeye hazır değildiler. Örneğin tarihte şöyle nakledilmiştir: Kufe ehli, Müminlerin Önderinden (a.s) ibadette bir bidat sayılan Ramazan ayının nafilesini (teravih namazı) cemaat ile kıldırması için bir imam seçmesini istedi. Hz. Ali (a.s) bunu kabul etmedi ve bu amelin ...
 • Keramet (Değerlilik ve onurluluk) nedir? Onurluluk nasıl kazanılır? Değerli ve onurlu insanların Allah katındaki makamı nedir?
  15885 Teorik Ahlak 2007/09/18
  Keramet (onurlu olmak) aşağılık ve alçaklıktan uzak olmak ve her türlü zillet ve aşağılıktan uzak olan temiz ve değerli ruha kerim (onurlu) insan denir. Kerim (onurlu) sözcüğünün karşıtı seciyesiz anlamında leim’dir. Onurluluk ve saygınlığın zirvesine varmak için insanın takvayla donanması gerekir. Takva kişinin ...
 • Kendimizi yetiştirmeye ve nefsimizi arındırmaya nereden başlamalıyız?
  9584 Pratik Ahlak 2010/05/06
  Tezkiye, nefsi arındırmak ve temizlemek anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de nefsi arındırmanın önemi hakkında birçok ayet bulunmaktadır. Ama şu bilinmelidir ki; nefsi arındırmaya başlama noktası her insana göre değişir. İslam’ı henüz kabul etmemiş birisinin nefsi temizlemeye başlayacağı ilk aşama, İslam’ı kabul etmesidir. Müminler için ilk basamak, ...
 • Şeytan cennetten kovulduktan sonra, tekrar nasıl cennete girebildi?
  18903 بهشت و جهنم 2012/09/09
  Kısaca, şeytanın insanla irtibatında ve vesvese vermesinde fiziksel varlığa ihtiyaç duymadığını biliyoruz. Bu esas gereğince şeytanın cennete girmeden vesvese amelini yerine getirmesi imkânı vardır, ancak her halükarda soru için faraziyeleri söz konusu ettikten sonra soruyu cevaplandıracağız. 1. Hz. Âdem ve Havva’nın içinde oldukları cennet, Allah-u ...
 • Kur’an’ın adlarını nedir?
  25125 Kur’anî İlimler 2009/07/11
  Kur’an için birçok isim zikredilmiştir, elbette sadece bunlardan bazıları müslümanlar arasında meşhurdur. Ayrıca Kur’an için zikredilen isimlerden bazıları Kur’an’da, Kur’an’ın ismi değil vasfı olarak gelmiştir. Kur’an’ın isim ve vasıflarını birbirinden ayırmak konusundaki ihtilaf yüzünden Kur’an’ın isim ve vasıflarının sayısı konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır.
 • Kurbağa ve su yosununun beslenmesi ve gayri Müslümlere satılmasının hükmü nedir?
  8348 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Sorunuz taklidi mercilerin defterlerine gönderildi ve şimdiye kadar aşağıdaki cevaplar verilmiştir: Ayetullahe'l-uzma HAMENEY'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında bunun her hangi ...
 • “Zer Âlemi” Nedir?
  17256 Eski Kelam İlmi 2007/10/25
  “Zer” veya “Misak alemi” bu alemden önce olan bir dönem, aşama, sahne, yer veya alemden ibarettir. Allah Teala Hz. Âdem’in soyundan olan bütün soyları küçük zerreler halinde var etmiş ve o zerrelere ruh verdikten sonra onlardan kendisinin rablığı, peygamberlerin peygamberliği ve masum imamların velayetine inanacaklarına dair kesin ...
 • Neden Kur’an sizler kadınlarınızı dövebilirsiniz diye buyurmaktadır?
  7289 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/22
  Kur’an’da tavsiye edilmiş üçüncü taktik (öğüt verme ve yataktan uzaklaştırmadan sonra) hakkında, ilk bakışta insan, istediği şekilde kadına davranması ve yumruk, tokat ve tekmeyle onu teslim alması için İslam’ın erkeğe imkan tanımak istediği sanısına kapılabilir. Oysaki durum asla bundan ibaret değildir. Kadınların isyan etmesi, vazife ve sorumluluklarına sırt çevirmede ...
 • “İslam dinini zamanın şartlarına göre sunmalıyız” cümlesinden maksat nedir? Lütfen bir örnekle açıklar mısınız?
  11136 Yeni Kelam İlmi 2010/01/16
  İslam âlimleri geçmişte kendi zaman ve mekânlarının gereksinimlerine göre konuları ele almaktaydılar ve onların zamanında İslam dininin yeni sistemleri içeren bir düzen şeklinde konu edilmesine bir ihtiyaç yoktu. Ama bugün bu konuya ihtiyaç vardır. Üstat Mutahhari, Şehit Sadr ve bunun gibi âlimler bu önemli konuyu ele almışlardır. ...

En Çok Okunanlar