Gelişmiş Arama
Ziyaret
6846
Güncellenme Tarihi: 2011/07/23
Soru Özeti
Kur'an-i Kerim "Açık kitap nazil ettik. Bu ayetteki açık kelimesinden maksat nedir?
Soru
Allah Maide suresinin 15 ayetinde "açık bir kitap indirdik" diye buyurmaktadır. Acaba açık olmayan kitapta var mı? Niçin kitabı indirdikten sonra kitabı indirdik diye buyurur. Acaba bu apaçık olan bir şeyi açıklamakta ne yarar vardır?
Kısa Cevap

Açık (mübin) Kur'an'ın bir sıfatıdır. Kur'an'ı bu şekilde vasıflandırmakla onu halka daha fazla tanıtmayı hedef almaktadır. Onun diğer semavi olan ve olmayan kitaplara olan üstünlüğünü açıklıyor. Çünkü hiçbir kitabın emir ve programları Kur'an gibi açık değildir.

Kur'an'da sürekli çeşitli ayetlerde bu Kur'an'ı nazil ettiğini açıklaması hidayet nimetini insanlara hatırlatmak içindir.

Ayrıntılı Cevap

Kur'an-i Kerim Maide Sure'sinin 15. ayetinde şöyle diyor:

"Ey kitap ehli! Kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi size açıklayan ve birçoğundan vazgeçen elçimiz size gelmiştir. Şüphesiz, Allah'tan size bir nur ve açıklayıcı bir kitap gelmiştir." [1]

Mufessirler bu ayetin tefsirinde şöyle demişlerdir. Bu ayet Kur'an'ın önem ve üstünlüğüne ve onun insanların hidayetindeki eşsiz rolüne işarettir.[2] Çünkü kitap kelimesi bu ayette nekre olarak gelmiştir. Bu da üstünlük ve yüceliği bildirir.[3]

Allame Tabatabi bu konuyla ilgili olarak şöyle diyor: ve açık bir kitap ifadesi nur kelimesine atiftir böylece nurun ne olduğunu açıklıyor ve nurdan maksadın bu kitap olduğu anlaşılıyor. Yani Allah katından işte bu açık kitap olan nur size inmiştir.[4]

Bu ayette açık vasfı Kur'an'ın diğer semavi olan ve olmayan kitaplara seçkinliğini ortaya koymak için gelmiştir. Çünkü hiçbir kitabın emir ve programları Kur'an gibi açık değildir.

Kur'an'da çeşitli ayetlerde defalarca Kur'an'ın biz indirdik diye yer alması hidayet nimetinin kaynağını hatırlatmak içindir ki insanlar bu nimetten gaflet etmesinler. Bu söz de mutlaka Kur'an indikten sonra söylenebilir çünkü Kur'an indirilmeden Biz Kur'an'ı indirdik demek yalan olur. üstelik kafirle ve müşrikler Kur'an'ın beşer uydurması olduğunu yaymaktaydılar bu yüzden Kur'an Allah tarafından indirildiği gerçeğini defalarca tekrarlayarak onların bu şeytanca fikirlerini temelden reddetmiştir. Böylece gerçeği arayanlara bu gerçek gizli kalmaz.

Buna göre ayet-i şerifede maksat Kur'an'ın indirilişinden onun Peygamber'e gönderilmesidir. O da bu gerçeği halka açıklamaktadır. Bu bilinen bir şeyi lüzumsuz tekrar etmek sayılmaz.[1] Maide, 15

یَأَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَینِ‏ُّ لَکُمْ کَثِیرًا مِّمَّا کُنتُمْ تخُْفُونَ مِنَ الْکِتَابِ وَ یَعْفُواْ عَن کَثِیرٍ قَدْ جَاءَکُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُّبِینٌ.

[2] Mekarim Şirazi, Nasir, Tefsir-i Numune, c. 4 s. 321, Daru'l-kutub el- İslamiye, 8. baskı, Tehran

[3] Kerati, Muhsin, Tefsir-i Nur, Maide suresi, 15. ayet

[4] Tabatabi, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan, Tercüme-i Musavi Hamadani, c. 5 s. 398.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Banyoya götürüp yıkamak ve elbise giydirmek gibi hususlarda karşı cinsiyetten engelli insanlara yardım etmenin sakıncası var mıdır?
  3374 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Mezkûr soruyla ilgili mevcut fıkhî hükmü istemeniz nedeniyle, mercilerin bürolarından bunu sormayı gerekli gördük. Alınan cevaplar aşağıda yer almaktadır:Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Başka bir şahsın avretine bakmak ve dokunmak haramdır.Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Aynı cinsiyetten birine ulaşılamadığı durumda ...
 • Kur’an’a göre imamın beş özelliğini söyleyiniz.
  3692 Tefsir
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Eğer Şeytan ateştense nasıl ateşte yanacak?
  7966 ابلیس و شیطان
  Âlem daima bir değişim içerisindedir. Eşyanın (maddenin) özellikleri de etki tepkilerden dolayı değişkenlik göstermektedir. Hatta bilim adamları yanmayan bir maddeyi üzerinde değişiklikler yaratarak yeni bir unsur yani yanıcı bir madde elde edebilirler. İnsanın böyle bir yeteneğe ulaştığı şu halde acaba varlık âleminin Rabbi’nin Şeytan’ı oluşturan unsurlarda küçük ...
 • İnsanların cennet ve cehennemde yaşları ne kadar olacaktır?
  5065 Tefsir
  İnsanların yaşlarına göre bedende görülen değişiklikler bu dünyaya ait olan konulardandır. Ama ahirette özellikle cennette böyle şeyler söz konusu değildir. Yani öteki dünyada çocuk, orta yaş, yaşlı olmak diye bir şey yoktur. Hatta ahiretin maddi olduğuna inansak bile bugün bizim düşündüğümüz şekliyle yaş meselesi cennetlikler için olmayacaktır. ...
 • Erkeğin küpe takması caiz midir?
  14418 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Erkeklerin ziynet eşyalarından kullanmadaki İslam’ın kural ve ölçüsü iki şeyden ibarettir:1. Ziynet eşyasının altından yapılmamış olması. Çünkü altın takmak süs olsun veya olmasın erkeklere haramdır.2. Kadınlara mahsus olan ziynetlerden olmaması.Buna göre eğer bir bölge veya şehirde küpe kadınlara özgü bir ziynet sayılmazsa altından yapılmadığı takdirde ...
 • Zamanın sahibi kimdir? Eğer Hz. Mehdi ise bu şirk değil midir? Çünkü yer ve zamanın sahibi Allah’tır.
  11218 Eski Kelam İlmi
  Sahip Arapça dilinde yoldaş, arkadaş, dost ve çağdaş demektir, Farsçada zihne gelen malik anlamında değildir. Bu nedenle zamanın sahibinin manası, zamanla yoldaş olan, bu asır ve zamanda yaşayan demektir. Bu kavramın bu anlam ve yorumu şirk değildir. Bu iddianın delili Kur’an ayetidir:
 • Senetleri sahih olan Mütevatir-i Lafzi, Mütevatir-i Manevi ve Mütevatir-i İcmali hadis çeşitlerinin kuralı nedir?
  11831 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Şii alimleri, bir haberin her tabakasında ki senet silsilesinde ravilerin sayısı ilime neden olacak ve rivayetin Masum’un (a.s) söylediğine yakin haddine ulaştıracak habere mütevatir hadis demekteler. Her tabakada yerine göre kişilerin sayısını farklı saymış ve ravilerin sayısı hakkında belli bir sayı belirtmemişlerdir. Onlara göre ölçü sözün Masumdan çıktığını ...
 • Eğer bir katle dair yapılan şahitlik ile başka şehitlerin şahitliği ve diğer bir itiraf arasında tezatlık var olursa bunun hükmü nedir?
  3048 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Sorulan soru birkaç taklidi merciin defterine gönderildi bu defterlerce verilen cevaplar aşağıda zikrediliyor:Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Elbette ki itiraf şahitlikten önce gelmektedir ama usulen bu meseleler hâkimi şer’i huzurda ispatlanması gerekir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah ...
 • Nasihatler edip sohbetler yapan alimlerin bunları yapmaya layık olduklarını nereden anlayacağız?
  5462 Pratik Ahlak
  İslamın buyruklarına göre halkın dini anlayabilmesi için ya kendisi ilahi hükümleri araştırıp incelemeli veyadin alimlerine başvurmalıdır. Halkın çoğu dini konularda araştırma yapma gücüne sahip olmadığından din alimlerine müracaat etmeleri gerekir. Masum İmamlar (a.s), salih ve değerli alimleri tanıtan ve Şiilerin işini kolaylaştıracak yolları açıklamışlardır. Örneğin: ...
 • İsm-i A’zam, Kerrubin, Tis’a Ayat, Tabut-i Şehadet vb. gibi deyimlerin açıklamasını yapabilir misiniz?
  6218 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  İsm-i A’zam’ı ve diğer yüce ve derin manaları içeren ‘Semat’ ya da ‘Şebbur’ duası meşhur irfani dualardandır. Semat duasının bazı bölümleri hakkında özetle şöye diyebiliriz: Bu duada Allah’ın İsm-i A’zam’ına, Peygamberlere ve Allah’ın peygamberiyle konuştuğu, vahyettiği mukaddes yerlere yemin verilmiş veya dua edilmiştir. Duanın cümle ...

En Çok Okunanlar