Gelişmiş Arama
Ziyaret
7760
Güncellenme Tarihi: 2009/06/06
Soru Özeti
Niçin Peygamber (s.a.a), Adanan’dan önceki -Hz. İbrahim’e kadar ve Hz. İbrahim’den Hz. Adem’e kadar olan- ecdadının (atalarının) sayılmasını men’ etmiştir?
Soru
Hz. Peygamber (s.a.a)’dan şöyle bir hadis nakledilir: Benim Adnan’dan önceki ecdadımı saymayın.” Bu hadis doğru mu? Eğer cevap olumlu ise bunun delili nedir?
Kısa Cevap

Peygamber’in (s.a.a) Adanan’dan önceki -Hz. İbrahim’e kadar ve Hz. İbrahim’den Hz. Adem’e kadar olan- ecdadının (atalarının) sayılmasını men’ ettiğini açıklayan hadisler çeşitli kitaplarda yer almıştır. Bu işten men’ etmenin sebebi Adnan’dan önceki atalarının bilinemeyişidir. Böylece Hz. Peygamber (s.a.a) tarihçilerin bu konuda ihtilafa düşmelerini önlemek istemiştir.

Ayrıntılı Cevap

Biharu’l-Envar[1], Keşfu’l-Gümme fi marifeti’l-eimme[2] ve El-menakip li al-i Ebi Talip[3] adli eserlerde yer alan bir hadise göre Hz. Resulullah şöyle buyurmuştur: “Benim soyumu (atalarımı) sayıp açıklamakta Adanan’a vardığınızda onunla yetinin (Adanan’dan önceki ecdadımı saymayın)”

Yine diğer bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Benim atalarım Ma’d b. Adnan’dan İbrahim’e vardığında bunu açıklayanlar yalan söylemişlerdir.”[4]

Bunun delili de hadislerde yer aldığına göre Peygamber’in Adanan’dan daha önceki atalarının yani Adnan’dan Hz. İbrahim’e ve Hz. İbrahim’den Hz. Adem’e kadar olan atalarının belli olmayışıdır ve bu konuda tarihçiler farklı görüşe sahip oluşlarıdır. Bir hadis de şöyle buyurmuşlardır:

“Benim soyum Adnan’a vardığında artık durun. Sonra şu ayeti okudular: “Ad ve Semut ve Ashabu’r-resi ve bunların aralarında olan birçok kuşakları da biz (helak ettik)”[5] Daha sonra şöyle buyurdular: Allah’tan başka kimse bunları tam bilmez.[6]

Buna göre Hz. Resulullah’ın (s.a.a) bu işten men’ etmesinin sebebi Adnan’dan önceki atalarının bilinemeyişidir. Böylece Hz. Peygamber (s.a.a) tarihçilerin bu konuda ihtilafa düşmelerini önlemek istemiştir.[1] Biharu’l-Envar, c. 15 ، رُوِیَ عَنْهُ ص، «إِذَا بَلَغَ نَسَبِی إِلَى عَدْنَانَ فَأَمْسِکُوا».

[2] Keşfu’l-Gümme fi marifeti’l-eimme, c. 1 s. 65

[3] El-menakip li al-i Ebi Talip c. 1 s. 15

[4] El- Umde, s. 24

[5] Furkan: 38

[6] Kısasu’l-Enbiya Ravendi, s. 316

روی عنه (ص): إذا بلغ نسبی إلى عدنان فأمسکوا ثم قرأ: «وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَیْنَ ذلِکَ کَثِیراً»، لا یعلمهم إلا الله تعالى جل ذکره.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Müslüman tarihcilerin Ashab-ı Kehf’le ilgili yazdıkları hakkında diğer tarihciler ne düşünmektedir?
  1511 Tarih 2020/01/19
 • Genel olarak İsrail oğulları suresinin temel öğretileri nelerdir?
  5427 Tefsir 2012/04/04
  Müfessirlerin meşhur görüşüne göre, İsrail oğulları suresi (İsra)[1] Mekke de nazil olmuştur ve Mekkî surelerden sayılmaktadır.[2] Genel olarak İsrail oğulları suresinin temel öğretileri aşağıdaki konular esasınca şekillenmektedir: Özellikle Kur’an’ın mucize oluşu ve Peygamber’i Ekrem’in (s.a.a) peygamberliğinin delilleri. Ahiret, ...
 • Başkasının bostanından izinsiz meyve ve bitki toplamanın hükmü nedir?
  12210 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/20
  Söz konusu sorunun cevabında ilk önce fakihlerin bu konu hakkında görüşlerini genel olarak açıkladıktan sonra Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tehrani nin görüşünü takdim edeceğiz.  Fakihlerin genel görüşleri:Bir başkasının malından faydalanmak her şekilde olursa olsun mutlaka bu tasarruf o malın sahibinin izni ile olmalıdır. Yalnızca ...
 • Acaba içinde humus payı olan veya borç olarak verilen para değer kaybına uğrarsa zaminliğe neden oluyor mu?
  7201 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/04
  Aşağıdaki noktalara dikkat etmek sorulan sorulara cevap verme hususunda bize yardımcı oluyor: 1-   Ukala (akıl sahibi olanlar) nezdinde mal olarak kabul edilen her şey İslam anlayışında mal olarak kabul görülmekte ve şeraitin istisna ettiği yerler ...
 • Acaba Peygamber Efendimiz (s.a.a), Hz. Mehdi’nin (a.f.) gaybet ve kıyamı konusunu açıklamış mıdır?
  11856 Eski Kelam İlmi 2009/05/17
  İslam dininin ortaya çıkışından beri, mehdeviyet konusu, Müslümanların şek ve şüphe etmeyecekleri bir şekilde açık ve netti. Peygamber Ekrem (s.a.a), Hz. Mehdi (a.f.)’nin varlığını, onun bazı sıfatlarını, tevhit ve adalet hükümeti kurmasını, zulmün kökünü kazımasını, İslam dininin bütün dinlere üstün geleceğini ve Hz. Mehdi (a.f.)’nin eliyle yapılacak olan bazı düzeltmeleri ...
 • Peynir yemek neden mekruhdur.
  52185 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/08/14
  Hikmet sahibi Allah, kullarının faydasına olan şeyleri farz kılmış, onların zararına olan şeyleride ya haram yahutta mekruh etmiştir. Masum İmamlardan (a.s) peynir hakkında bize ulaşan rivayetlerden, peynirin tek başına yenildiğinde mekruh olduğu anlaşılmaktadır. Ama cevizle yenirse zararı olmayacağından mekruhta olmayacaktır.       ...
 • Ayet ve rivayetlere göre salih amellerin yok olmasına neden olan ameller hangileridir?
  10160 Pratik Ahlak 2012/02/04
  Ayet ve rivayetlerde, Allah’a iman, şirke düşmemek ve mürted olmamak amellerin kabul olunmasının ilk şartları olduğu, bunlar olmadan hiç bir salih amel kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Namazı terketmek, minnet ederek salih amel yapmak, başa gelen işlere razı olmamak vb. gibi amellerin yok olmasına neden olan şeyler -ayrıntılı cevap ...
 • İnsan çocuğu için hangi isimi seçerse daha iyidir?
  8125 Varie 2013/02/16
  İsim, sahip olduğu kimseyi bildirir. İsim söylendiği zaman insanın aklına onun sahibi gelir. Bu yüzden birine ve bir yere isim vereceğimiz zaman ona güzel isim seçmeliyiz. Rivayetlerde, ‘En doğru isim kulluğu andıran isimdir.’ diye buyurulmuştur. Peygamberlerin (a.s) isimleri en güzel isimlerdir. ...
 • İyi ve kötülerin birbirlerine karşı olan sevgi ve kini nasıldır?
  5299 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/11/12
  Sorunun açıklığa kavuşması için İmam Askeri’nin (a.s) hadisinin metnini hatırlatacağız. İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “İyilerin, iyilerle dostluğu, iyiler için sevaptır, kötülerin, iyilere muhabbeti, iyiler için büyüklüktür; kötülerin, iyilerle düşmanlığı, iyiler için süstür (ziynettir) ve iyilerin, kötülerle düşmanlığı, kütüler için rüsvalıktır.”[1] Buna ...
 • Eğer Muaviye kâfir idiyse o halde neden İmam Hasan Mücteba (a.s) onun ile barış yaptı ve hilafeti ona devretti?
  9995 Masumların Siresi 2010/08/22
  Muaviye, Ehli Sünnet kitaplarının tanıklığıyla şeriat karşıtı işlere ve şarap içmek, “iki bayram” namazı için ezan okutmak bidati ve Cuma namazını Çarşamba günü kılmak gibi birçok bidate mürtekip olmuştur. Bu nedenle ona karşı hiçbir müsamaha ve tolerans gösterilemez. Öte taraftan tarihin tanıklığıyla İmam Hasan’ın (a.s) Muaviye ...

En Çok Okunanlar