Gelişmiş Arama
Ziyaret
7860
Güncellenme Tarihi: 2009/03/27
Soru Özeti
Bebeğin özürlü ve hasta olması yüzünden düşürülmesi caiz midir? Bu durumda kim sorumludur?
Soru
slmunaleykm bebek bekliyorum ve doktorum riskli bir durum olduğunu yapılacak testten sonra bebeğin down sendromlu olup olmayacağının kesinleşeceğini söyledi % 99 kesin bir sonuç. bebeğin özürlü olması durumunda aldırmanın hükmü nedir? ve yapılacak test sonucu bebek düşebilir bu durumda sorumlu kimdir? doktor öneriyor kabul ederseniz test yapılıyor. yalnız müdahale açısından sorumun yanıtını kısa sürede alabilirsem çok mutlu olurum . şimdiden çok teşekkür ederim iyi çalışmalar.
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Yukarıdaki soruya taklid mercii müctehitlerin özel kalemlerinin verdiği cevap:

Ayetullah Uzma Hamenei:

Cenin ve bebeğin özürlü oluşu ruh üflenmeden önce bile onun düşürülmesi için şer’i bir cevaz vesilesi oluşturmaz.

 Ayetullah Uzma Sistani:

Ruh verilmeden önce bile bebeği düşürmek caiz değildir. Elbette bir bebeğin varlığı annesi için can tehlikesi oluşturduğu teşhisi konulursa ruh verilmeden onu düşürmenin sakıncası yoktur; ancak ruh verildikten sonra - ki bu üç buçuk aylık olduğunda gerçekleşir-  bebeği düşürmek mutlak surette caiz değildir. Bu işten sorumlu olan onu düşürmek işini doğrudan üstlenen kişidir. Elbette baba ve annesi bu işi yapan kimseden diyet (tazminat) almaktan vazgeçebilirler.

Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi:

Bebeği düşürmek haramdır, ancak bebek ilk aşamalarda olur ve henüz tam bir insan şekline girmiş olmazsa ve o bebek kaldığı takdirde özürlü olacağı dindar uzmanlar tarafından belirlenir ve bu durumun onun anne ve babasının büyük sıkıntıya düşüreceğini teşhis ederlerse o bebeği düşürmeleri bu şartlar altında caizdir. İhtiyat gereği diyetini de ödemeleri gerekir.

Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani

Sorudaki varsayımda bebeği düşürmek caiz değildir ve bu durumda düşürme işini üstlenen kimse diyetinden sorumlu sayılır. Ruhun bebeğe verilmiş olup olmaması da bu hükmü değiştirmez. Eğer tahlil sonucu çocuğun düşeceğini bilseniz bu tahlili yaptırmanız caiz değildir.

Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani:

Bebeğin down sendorumuna yakalandığı bilindiği takdirde bile düşürmek caiz değildir. Eğer tahlil sonucu bebeğin düşeceği ihtimali itibar edilir derecede ciddi olursa böyle bir tahlili yaptırmak da caiz değildir. Bu işin sorumluluğu da ilk derecede bu tahlili yaptırmaya ön ayak olan baba ve anneye ve ikinci derecede tahlili yapan doktora aittir. Eğer bebek düşürse diyeti bu işi gerçekleştiren kişinin üzerine olur. Elbette baba ve anne diyeti bağışlayabilirler. Ancak baba ve annenin bu düşürmeye izin vermeleri bu diyeti bağışlamak anlamına geleceği de güçlü bir görüştür.

Bkz. 1- Dizin: Ruh verilmeden önce bebeği düşürmenin hükmü soru: 3734 (site: 4544)

2- Dizin: İslam ve cenini düşürmek konusu soru: 4514 (site: 4961)

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • cennetlikler Gilmanlardan nasıl istifade ediyorlar?
  6338 بهشت و جهنم 2015/06/18
  “Gulam” sözcüğünün lügatteki anlamı hizmetçi ve Gilman da “gulam”ın çoğuludur.[1] Kuranı kerim cennetlikler için şöyle buyuruyor: “Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar”.[2] Bu ayeti kerime cennetteki hizmetçileri tavsif etme makamında ve oradaki hizmetçilerin niteliklerini beyan ederek şöyle ...
 • Su fiyatlanın yüksek olduğu taktirde cenabet guslü için ne yapmalıyız?
  5391 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/06/20
  Cenabet guslü kendiliğinde farz değildir, ancak farz namazı yerine getirmek ve benzeri bazı işler için farz olur. [1] Ancak gusül için su kullanmak size tahammül edilmesi mümkün olmayacak derecede iktisadi yönünden zorluk getiriyor, sizi ...
 • Allah’tan Başkasından yardım dilemek tevhit ile uyuşur mu?
  8020 Tefsir 2010/08/22
  Allah’tan başkasından yardım dilemek eğer ilahî büyük şahsiyet ve velilerin direkt olarak isteği yerine getirdikleri ve isteği getirmede Allah’a ihtiyaç duymadıkları inancıyla gerçekleşirse, bu şirk olup tevhit karşıtıdır ve caiz değildir. Ama bu büyük şahsiyetlerin Allah’ın izni ve Allah’ın kendilerine bahşettiği güç ile istekleri yerine getirdiklerine ...
 • Hz. Adem (a.s)’ın cennetten inişi ne manaya gelmektedir?
  11989 Eski Kelam İlmi 2010/01/27
  Hubut yüksekten aşağı inmek (nüzul) manasında olup, Suud’un (yukarı çıkmanın) karşıt anlamlısıdır. Bazen bir mekanda yerleşme manasında da kullanılmıştır.Hz. Adem (a.s)’ın hubutu konusu ve hubut olayı, her şeyden önce Hz. Adem (a.s)’ın bulunduğu cenneti nasıl mana ettiğimize bağlıdır. Acaba ...
 • Namazı ikame etmek ne demektir?
  20579 Tefsir 2011/10/22
  Kur’an’da namaz kılmak ve fiili için kaza, kıyam, gelmek ve ikame gibi değişik tabirler kullanılmıştır. Ayetlerin tefsirlerine göre, namazı ikame etmek bir ferdin namaz kılmasından daha üstün ve yüce bir manaya sahiptir. Toplumda ve insanlar arasında namazı diriltmek, diri tutmak ve ona onur ve değer bahşetmek anlamına gelmektedir.
 • Belirlenmiş rızkla insanın çabası arasındaki ilişki nedir?
  15862 Eski Kelam İlmi 2007/11/24
  Rızk iki kısımdır:1. Kazanılması gereken rızk2. Kesin olan rızkKesin olan rızk insana verilmiş olan varlık, ömür, çeşitli imkânlar, aile ortamı ve yetenekleri gibi şeylerdir. Bu tür rızkla insan çabası için gereken güç, dikkat ve beceriyi sahip olur ve iş görmeye kadir olur. Bu tür rızkı kullanmak sayesinde ...
 • Aşağıdaki rivayet doğru mudur? “İmam Muhammed (a.s.) Bakır’ın Oğlu İmam Cafer’den (a.s.a.) şöyle nakledilmiştir: “Peygamber Efendimiz (s.a.a) yatmadan önce yüzünü kızı Fatıma’nın (s.a) sinesinin arasına koyardı.” (“Bihar-ul Envar” c.43, s.78)
  10450 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/15
  Bu bağlamda var olan rivayetlerimiz iki kısımdır: onlardan bir kısmı güvenilir, senetleri sahih ve güçlüdür… Bir diğer kısım ise zayıf ve güvenilir durumda olmayıp zayıf ve meçhuldür… Soruda sorulan ...
 • Namaz kılındığında büyük sureleri okumak için bilgisayardan faydalanılabilir mi?
  6159 Kıraat 2010/07/17
  Ayakta namaz kılamıyorsanız ve sandalyede oturarak namaz kılmak zorundaysanız, bilgisayar masasının üzerinde diğer şartlarada riayet etmek kaydıyla namaz kılmanın sakıncası yoktur. Namazda Kur’an’ın uzun surelerini monitörden okumak ise caizdir. ...
 • Rububiyet yalnız Yüce Allah’a mı özgüdür?
  15472 Teorik İrfan 2010/05/04
  Rububiyet Arapça bir sözcük olan rab kökünden türemiştir, rab; sahip ve eğitici anlamındadır. Allah bütün yaratılış aleminin sahibi olması hasebiyle, bu alemin yöneticiliğini de Ona aittir. O, kendisinden başka her şeyin rabbidir. Yaratılış aleminin tüm varlıkları Allah’ın bir simge ve mazharıdır ama bu mazharların da bir takım temelleri ve ...
 • Gök, yer ve erzakın yaratılması altı günde mi yoksa sekiz günde mi gerçekleşmiştir!?
  7448 Kur’anî İlimler 2011/05/21
  Yüce Allah rızık ve azık hakkında “kaddere” (takdir etti), gök ve yerin yaratılması hakkında ise “halake” (yarattı) kavramını kullanmıştır. Yani bu dört gün yaratılışın değil, erzakın takdiridir. Bu açıklamayla bu eleştiri temelden geçersiz olmaktadır; zira (kullanıcının yaptığı gibi) rızkın takdir günlerini yaratma kategorisinde ele aldığımız ...

En Çok Okunanlar