Gelişmiş Arama
Ziyaret
14284
Güncellenme Tarihi: 2011/12/20
Soru Özeti
Hz. Abbas su getirirken hangi şiiri okudu?
Soru
Hz. Abbas su getirirken hangi şiiri okudu?
Kısa Cevap

Eskiden savaşçılar savaşlarda kendi safındakilere moral vermek, düşmanların da moralini bozmak için şiarlar verir, kahramanlık şiirleri okurlardı. İmam Hüseyin (a.s) ve ashabı da aşura günü anlamlı ve etkili şiarlar verir, kahramanlık şiirleri okurlardı. İmamın (a.s) değerli kardeşi Hz. Ebulfazl Abbas da aşura gününde güzel ve eşsiz şiirler okuyordu. Abbas (a.s) onları okudukça İmam Hüseyin’in safında olanlar özelliklede kadınlar ve çocuklar moral buluyor, bu şekilde onun yaşadığını anlıyorlardı. Aşağıda onun okuduğu şiirlerden birkaçını örnek olarak getiriyoruz:

Çocuklar susuzluktan ağlamaya başladığında İmam Hüseyin (a.s) kardeşi Abbas’ı su getirmesi için Fırat nehrine yolladı. Hz. Abbas nehirin etrafında mevzilenmiş 4000 kişiye karşı şu şiiri okudu:

Hidayet olmuş kalple bu kavimle savaşıyorum.

Peygamberin evlatlarını savunuyorum.

Keskin kılıcımla başlarına vuruyorum ki,

Efendim Hüseyin’in etrafından dağılın diye.

Ben Ali Murteza’nın oğlu Abbasım.

Ki O, her zaman teyid edilmiştir.

Abbas, düşman askerlerini sağlı sollu dağıtıp, nice mert görünümlü namertleri kılıçtan geçirirken şöyle diyordu:

Ölüm geldip çattığı zaman ondan korkmam.

Bedenimin kahramanların içinde yere düşmesinden korkmam.

Ben Abbasım, işim susuzlara su vermektir.

Düşmanla çarpıştığım zaman ölümden korkmam.

Fırat nehrine vardığı zaman önce ondan bir avuç alıp içmek istedi, ancak suyu geri döktü ve onu içmedi. Bu şekilde vefasını ortaya koydu. Ardından şu şiiri okudu:

Ey nefs! Hüseyin’den sonra alçalasın.

Ondan sonra sakın canlı kalmayasın.

Hüseyin ölüm şerbetini içerken.

Sen soğuk ve berrak su mu içersin

Oysa bu iş uzaktır benden

Bu ne benim dinimdir, ne de sağlam inançlı kimsenin.

Bu sırada oklar ve mızraklar yağmur gibi yağmaya başladı. Zeyd b. Verka ona saldırarak sağ kolunu kesti, O da kılıcı sol eline alarak şu şiiri okudu:

Andolsun Allah’a eğer sağ elimi keserseniz,

Dinimi yine de sonsuza dek koruyacağım

Sadık ve takvalı imamımdan ki

Pak ve emin peygamberin evladıdır

Himaye edeceğim.[1]

Bunlar onun aşura günü okuduğu kahramanlık ve savaşa ait şiirler ve şiarların bir kısmıdır. Fakat su getireceği zaman yaşadığını göstermek için Tekbir getirdiğine dair herhangi bir kanıta rastlamadık. Ancak ‘La Havle ve La Kuvvete İlla Billah’ vb. gibi şiarların İmam Hüseyin’in askerlerinin asıl ve genel şiarları olduğunu söyleyebiliriz. Ubeydullah b. Ziyad ve onun Ömer b. Saad gibi uşakları, İslam adına ve harici oldukarı (dinden çıktıkları) bahanesiyle İmam Hüseyin’le (a.s) savaştıklarında Yezidin ordusununda böyle şiarları kullandıkları uzak bir ihtimal değildir.

 [1] -Hz. Ebulfazl’ın (a.s) aşura günü okuduğu kahramalık şiirlerinin bir kısmı

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden-Sonuç Konusunda Mutezile İle Şia’nın Bakışı Arasındaki Fark
  6447 Eski Kelam İlmi 2011/04/21
  Allame Tabatabai insanların filleri ve Yüce Allah ile olan irtibatı konusunda Mutezile mensuplarının görüşüne işaret etmiştir. Onlara göre insan muhayyerdir. Bundan ötürü insan fiillerinin öznesi sadece kendidir ve başka bir ilk neden yoktur. Bu grup, insan fillerinin öznesini Allah bilmemiz durumunda bunun cebri gerektireceğini düşünmüştür. Allame ...
 • Ayetullah Hamenei’nin fetvasına göre akşam ve yatsı namazı ne zaman kaza olur?
  9179 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/13
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Hazreti Şuayip’in biyografisi; doğumu ve ölümü ne zamandı?
  4539 تاريخ بزرگان 2019/11/24
  İsmi Kuran’ı Kerim’de on defa geçmiş olan bir peygamberdir Şuayip (a.s).[1] Arap toplumuna gönderilmiş ve Arapça konuşan bir peygamberdi.[2] Hz. Hud ve Hz. Salih (a.s)’dan sonra dünyaya gelmiştir. Hz. Musa (a.s)’in annesiyle aynı asrın insanıydı. Doğum tarihi ile ilgili tarihsel bir veri bulunamamıştır.
 • Jöle abdeste engel teşkil edebilir mi?
  11664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/14
  Doğru abdestin şartı, suyun abdest uzuvlarına ulaşmasıdır. Abdest uzuvlarından biri baştır. İnsan elinde kalan ıslaklıkla başına meshetmelidir. Meshin başın derisine yapılması her zaman gerekli değildir, saçın üzerine de meshedilebilir. Ancak saç taradığında yüze dökülecek kadar uzun olur veya başın başka yerine ulaşırsa saçın dibini (veya saçlarını aralayıp ...
 • Şans ne anlama gelmektedir? Şans diye bir şey var mıdır?
  28901 Eski Kelam İlmi 2008/11/02
  Halk arasında bazen kullanılan, baht, uğur ve şans sözcükleri, daha çok edebiyat ve şiirlerde bulunmaktadır. Bu sözcük iki manaya gelebilir:1. Bir şeyin nedensiz meydana gelmesi: Bu mana; felsefî açıdan reddedilmiştir ve her şeyin kendine göre ayrı bir nedeni ve sebebi olduğu ...
 • Darwin’in evrim teorisi hakkında görüşünüz nedir?
  9189 خلقت انسان 2012/11/11
  Doğa bilimcileri arasında bitkiler ve canlıları içine alan varlıkların yaratılışı hakkında iki hipotez mevcuttur. A. Türlerin evrim teorisi veya transformizm: Bu hipotez canlı varlıkların başlangıçta bir hücreli varlıklar olarak okyanuslarda ve denizlerin derin katmanlarındaki çamurlarda bir atılım ile ortaya çıktığını söylemektedir. B. Türlerin ...
 • Hz. Ebu Talib'in imanını ispatlayan deliller nelerdir?
  15601 تاريخ بزرگان 2010/03/09
  Soruda nakledilen hadis "merfu'e"dir ve senet yönünden müsnet hadisler derecesinde bir itibarı bulunmamaktadır. Fakat biz Hz. Ebu Talib'in imanını ispat etmek için bu rivayete istinat etmiyoruz. Çünkü o hazretin imanını ispatlamak için birçok sahih ve güçlü hadis ve rivayet nakledilmiştir. Hz. Ebu Talib'in Allah'a ve ...
 • Kur’an’da güneşin doğuş ve batışından ne kastedilmektedir?
  11674 Tefsir 2011/07/14
  Bu iki Kur’an ayeti güneşin doğuş ve batış yeri gerçeğini bildirmek maksadını gütmemektedir, sadece Zülkarneyn’in güneşin doğuş ve batışıyla ilgili tasavvurunu bildirmeyi hedeflemektedir. Bu iki ayetteki batış ve doğuş yerinden kastedilen şudur: Zülkarneyn ötesinde bir kara parçası umulmayan bir deniz sahiline varır ve ufkun sonu deniz ...
 • Ahlâkın zekayla ilişkisi var mı?
  5087 Pratik Ahlak 2012/02/15
  Ahlâkta diğer bir çok ilim gibi teorik ve pratik diye ikiye ayrılır:Ahlâk kurallarını ve konularını bilmenin zekayla direkt bağlantısı vardır. Yani insanın zekası ne kadar yüksek olsa öğrenme gücü de o kadar çok olur ve ne kadar aşağı olsa bu ilimden o kadar ...
 • Bir kimse, nakit parasını ihtiyacı olan şahıslara verip bunun karşısında altı ay sonra peşin parasının yanı sıra aradaki farkı alış veriş çeki unvanında almasının hükmü nedir?
  5041 Borç Verme Ve Faiz 2012/04/09
  Ayetullah Uzma Hamanei (Allah onun ömrünü uzun eylesin): Farzedilen soruda faiz hesap edilir ve caiz değildir. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi (Allah onun ömrünü uzun eylesin): Yalnızca karşı tarafın vadeli satın alması ve ona peşin ödemesi suretinde caizdir. Ayetullah Uzma ...

En Çok Okunanlar