Gelişmiş Arama
Ziyaret
4870
Güncellenme Tarihi: 2012/03/12
Soru Özeti
Acaba bebek giysi takımı almak için yatırım yapılan paraya ve hakeza! Yatırım için satın alınmış olan arsa ve apartmana humus düşer mi?
Soru
Ben kendi maaşımdan hem çeyiz parasını verdim ve borçta aldım. Şimdi babamın imkanı olmadığından bebek giysi takımı için yatırım yapıyorum, bu durumda bankaya yatırarak biriktirdiğim bu paraya humus düşer mi? 1- İlerde ne olur ne olmaz diye de bir arsa satın almışım, satın aldığım bu arsaya humus nasıl taalluk eder? 2- Ortak olduğum bir apartmanı satın almak için bir miktar para peşim yatırmışım, bu paraya humus taalluk ediyor mu?
Kısa Cevap

Tüm taklidi mercilerin fetvasına göre eğer içinde oturacak eviniz varsa, arsa ve apartmanı da kendi maaşınızdan ve kendi işinizden kazandığınız parayla, sermaye etmek ve onun karından yararlanmak için satın almışsanız ona humus taalluk eder. Ama eğer içinde oturacak eviniz yok ve variyetinizin azlığı nedeniyle arsa ve apartmanı yatırım yapmak gayesiyle satın almış ve bu yolla para biriktirip daha sonra onları satıp ondan kazanacağın parayla kendiniz için içinde oturacağınız bir ev satın almayı düşünüyorsanız, Ayetullah Fazıl Lenkerani, Behcet, Zencani, Gulpaygani ve Safi taklit mercilerinin fetvası esasınca bu arsa ve apartmana humus düşmez. Ama diğer taklit mercilerin fetvasına göre yatırım için yapılan bu paraya bile humus düşmektedir.[1]    

Aynı şekilde bebek giysi takımı almak için biriktirdiğiniz para; eğer bebek giysi takımı alma hayatınızın zaruri ihtiyaçlarından ve örf nezdinde bunu satın almak sizin uhdenizde ise tıpkı, Ayetullah Fazıl Lenkerani (r.a), Behcet (r.a) ve Zencani taklit mercilerinin fetvası esasınca humus düşmez, Ama diğer taklit mercilerinin fetvasına göre humus düşmektedir.[2]

Sonuç itibari ile siz vazifenizi kendi taklit mercinizin fetvasına göre belirleyerek ona amel ediniz. Elbette arsa ve apartmana humus düşmesi konusunda siz onları satıp paralarını aldığınızda onların humusunu ödeyebilirsiniz.

Hz. Ayetullah Mehdi Hadeviyi Tahrani’nin bu bağlamdaki görüşü şöyledir:

 1. Eğer bebek giysi takımını almanın para biriktirmekten başka yolu yoksa bebek giysi takımı almak için biriktirdiğiniz paraya humus düşmez.
 2. Arsanın satın alınmasının üzerinden bir yıl geçtiyse humusu verilmesi gerekmektedir.
 3. Eğer apartman sizin yararlanacağınız veya fiili ihtiyacınız ise humus düşmez, ama eğer böyle değilse humus düşer. Biriktirilen para sizin yıllık giderinizin fazlası olduğundan humus düşer.

İlgili Başlıklar:

Soru: 3311, (Site: 5888); Soru: 12984, (Site: 13049); Soru: 3577, (Site: 3818).

 

 


[1] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 2, s. 24.

[2] Tevzihü’l-Mesail-i Meraci, c. 2, s. 79, soru 909.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Yaratılışın hedefi nedir? Akli delillerle açıklayın; eğer hedef kemale ermek ise Allah neden insanları kemale ermiş olarak yaratmamıştır?
  14302 Eski Kelam İlmi
  Allah sonsuz bir varlıktır. Bütün kemallere sahiptir. Yaratmak bir çeşit feyiz ve lütuftur; Allah mutlak feyiz ve ihsan sahibi olduğundan O’nun feyiz vermede mutlak oluşu, yaratılmaya layık olan her şeyi yaratmasını gerektirir. Buna göre Allah’ın yaratmasının sebebi Onun mutlak feyiz ve lütuf sahibi oluşudur. Diğer yandan Allah’ın sıfatları zatından ayrı ...
 • Neden Şia geçici evliliği (muta) caiz bilmektedir?
  24455 متعه
  Başlangıçta bu meselenin fıkhi konulardan olduğuna ve özel bir alan ve ortamda ilgili uzmanlar tarafından incelenmesi gerektiğine dikkat etmeliyiz. Burada kısaca konuları beyan edecek ve konunun detaylarını ayrıntılı cevaba bırakacağız. 1. Geçici evlilik, hiçbir evlilik engeli taşımayan, iki tarafın rızasıyla ve belirli bir zamana kadar belirlenmiş bir ...
 • Dinin afetleri nelerdir?
  10912 Din Felsefesi
  Din, kendisinde hata, yanlış, hasar ve afetin yer alamayacağı kutsî ve ilahî bir olgudur. Hata ve yanlış yapma beşerî hususlarla ilgilidir. Din ve dindarlığın hasarlarını bilme bahsindeki hasar ve afet, dinin hakikatiyle ilgili değildir. Bilakis insanların dine bakış tarzları, insanın dini anlama ve telaki etme şekli, ...
 • Kur’an’a göre imamın beş özelliğini söyleyiniz.
  4805 Tefsir
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • İkamet ettiğimiz evimizin dışında iki parça da arsamız var. Sattıktan sonra onların humusunu vermemiz gerekir mi?
  4568 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Ayetullah el-Uzma Hamanei’nin Bürosu: Elde edilen kazançtan ticaret yapmak ve değerinin yükselmesi için satın alınmışsa satıldıktan sonra humusunun verilmesi gerekir. Ayetullah el-Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Şimdi de humusunu verebilirsiniz, ama sıkıntıdaysanız sattıktan hemen sonra da verebilirsiniz. Ayetullah el-Uzma Hadevi Tahrani’nin Cevabı: Arsa sahibi ...
 • Hazreti İbrahim (a.s)’in yaşamının önemli bölümlerini Kur’an ve rivayetler esasınca açıklar mısınız?
  11615 تاريخ بزرگان
  Hazreti İbrahim (a.s)’in yaşamı üç belirgin aşamada söz konusu edilebilir: 1. Nübüvvetten önceki dönem. 2. Nübüvvet ve putperest Babil kavmiyle mücadele dönemi. 3. Babil’den hicret edip Mısır, Filistin ve Mekke topraklarında faaliyet gösterdiği dönem.1. İbrahim (a.s)’in doğduğu yer ve çocukluğuİbrahim (a.s), “Babil” topraklarında dünyaya geldi. İbrahim (a.s)’in doğumundan ...
 • Sol ayakla tuvalete girmenin müshehap olmasının sebebi nedir?
  25556 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İslam’da, tuvalete gireceğiniz zaman sol ayakla giriniz ve çıkacağınız zaman, sağ ayakla çıkınız tavsiyesi müstehap şeklinde yapılmıştır. İslam hükümlerinin tamamının hikmet ya da hikmetler taşıması hasabiyle, - her ne kadar bunların tamamı bizim için açıklığa kavuşmuş olmuş olmasa da – sol ayakla tuvalete girin şekildeki istihbabi tavsiyesi de ...
 • Eğer din aklın teyit ettiği bir şey ise neden insanlardan akıl sahibi olan bazı kimseler dindar olmamış ve hiçbir dine girmemişlerdir?
  6800 عقل، علم، حکمت
  “Akıl” kelimesi farklı metin ve ortamlarda farklı anlamlarda tefsir edilmiş. Bazen akıl örfi bir tarife sahiptir. Akıllı insan ve akıllı kişiler anlamında kullanılmış. Bazen de aklın manası filozofların felsefi konularda söylemiş olduğu şey anlamında almışladır. Şöyle tabir etmişlerdir ki felsefi konular akli konulardır. Akıl hakkında başka bir ...
 • Yerin küresel oluşu hakkında Kur’an’ın görüşü nedir?
  5383 Tefsir
  Yüce Allah Kur’an’da yeri insan yaşamı için hazır ve elverişli bir mekân olarak tanıtmaktadır. Ama Kur’an’da yer hakkında kullanılan “medde” ve “musattah” gibi kelimeler, düzgünlük ve yaymak anlamında (çarpıklık ve alçaklık ve yüksekliğin karşıtı olarak) ifade edilmiş ve küresellik anlamının karşısında kullanılmamıştır. Bundan dolayı Kur’an’da yerin ...
 • Sakalı tıraş etmenin hükmü
  4843 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hiçbir taklit mercii sakalı tıraş etmeyi hangi bahaneyle olursa olsun caiz bilmemektedir. Bütün merciler bu işten sakınmayı gerekli bilmekteler. Buna göre başkaları tarafından alaya alınmak bir işin cevazına sebep olmaz. İmam Humeyni bu konuda şöyle diyor: Sakalı tıraş etmek veya tıraşa benzer şekilde makineyle vurmak muhayyerlik zamanı farz ihtiyat gereği ...

En Çok Okunanlar