Gelişmiş Arama
Ziyaret
2968
Güncellenme Tarihi: 2013/08/26
Soru Özeti
Hangi kaynaklarda muhabetten söz edilmiştir?
Soru
Kur’an’da ki muhabbet konusundan bahseden kaynakları (kitap ve site) tanıtabilir misiniz?
Kısa Cevap

Muhabbet, sevmek ve kalpten ilgi duymak demektir. Kur’an’da onun yerine bazen ‘meveddet’ sözcüğü kullanılmıştır.

 

Muhabbetin ilmi sonuçlar doğuran derece ve mertebeleri vardır. Kalpten dışarıya çıkmayan muhabbet derecesi en düşük muhabbettir. İnsanın ameline yansıyan derece en yüksek derece olup ona sahip olan sevgiliye bağlanır ve onun istekleri doğrultusunda çaba göstermeye başlar.[1]

 

Bir çok rivayette dinin muhabetten (sevgiden) başka bir şey olmadığı belirtilmiştir. Örneğin ‘Hisal’ ve ‘Kafi’ kitaplarında İmam Sadık’tan (a.s) sevgi ve nefretle din arasındaki ilişki sorulduğunda: ‘Din sevgiden başka bir şey midir?’ diye buyurduktan sonra şu ayeti tilavet ettiler[2]: ‘Allah, size inancı sevdirdi, onu gönüllerinizde bezedi,  kafirliği, buyruktan çıkmayı ve isyanı... çirkin gösterdi size’[3]

 

Bu rivayetler, dinin ruh ve gerçeğinin Allah’a olan iman ve aşktan başka bir şey olmadığını göstermektedirler. Öyle bir iman ve aşk ki ışığı insanın bütün varlığını aydınlatmakta, bedenin bütün azaları onun etkisinde kalmaktadır. Onun en belirgin etkisi Allah’ın buyruklarına uymaktır.[4]

 

Muhabbet, beğenilen ve kınan olmak üzere ikiye ayrılır. Beğenilen muhabbet, Allah için ve nihai hedefi Allah’a ulaşmak olan muhabettir. Kınan muhabbet ise nihai hedefi Allah’ın düşmanlarına ve onların rızasına ulaşmak olan muhabettir.[5]

 

Muhabbet konusu ahlaki konulardan olup, ahlak ilmi ve tefsir kitaplarında ele alınmıştır. Onlardan bazıları şunlardır:

 

1-Mi’rac-us Saadet (Molla Ahmed Neraki).

 

2-Camiu-s Saadet (Molla Ahmed Neraki).

 

3-Muheccet-ul Beyza (Allame Feyz Kaşani).

 

4-Ayin-i Dusti Ez Didgah-ı Kur’an ve Hadis (Seyyid Mehdi Alevi), h.k.1413/h.ş.1372 (Bi Ca: Bi Ta, Kum, İlmiyye yayınları).

 

5-Dusti Der Kur’an ve Hadis (Muhammed Muhammedi Reyşehri), Müessese-i Dar-ul Hadis yayınları.

 

6-Tefsir-i Nümune, Yusuf Suresi’nin tefsiri.

 

 

[1] -Tefsir-i Nümune’den alıntı, c.2, s.513.

[2] -el-Kafi, c.2, s.125.

[3] -Hucurat/7

[4] -Tefsir-i Nümune’den alıntı, c.2, s.516.

[5] -Allah’tan başkasını dost edinme hakkında ‘De ki: Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden Allah'tan başkasını mı dost edineyim...’ (En’am/14) ayeti bize yol gösterebilir. Eğer Kumşei, Ayeti ve Muizzi meallerini kabul eder ve kınanmış olmak hakkında ‘Ve Allah'la beraber bir başka mabut dost edinmeyin...’ (Zariyat/51) ayetine bakarsak birisini ilah edinmek sevgi ve alakayıda yanında getirir. Bir şeyi Allah’tan daha çok sevme hakkında De ki: Babalarınız...sizce Allah'tan, Peygamberinden ve onun yolunda savaş etmeden daha sevimliyse... (Tevbe/24) ayetine dayanabiliriz.

 

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  285522 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  172535 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  108797 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  101728 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  97982 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  96373 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  79637 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  78861 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  77078 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  72482 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...

Linkler