Ziyaret
6514
Güncellenme Tarihi: 2011/06/20
Soru Özeti
Dinsel bilgi, dinsel ameller, dinsel duygular, dinsel inançlar ve dinsel etkilerin tanımı nedir?
Soru
Ben öğrencilerin inançsal gelişimi hakkında yazdığım yüksek lisans tezi için aşağıdaki kavramların tanımlanmasına ihtiyaç duymaktayım:
1. Dinsel bilgi
2. Dinsel ameller
3. Dinsel duygular
4. Dinsel inançlar
5. Dinsel Etkiler.
Lütfen bu konularda bana yardımcı olun.
Kısa Cevap

1. Bir grup dinsel bilginin (veya dinsel ilim) şeriat sahibi tarafından yasak kılınmayan ve öte taraftan İslam toplumu için faydalı olan bilgiye dendiğine inanmaktadır.[1] Üstat Mutahhari bu hususta şöyle söylemektedir: “İslam’ın kapsamlılığı ve son din oluşu, İslam toplumu için faydalı ve zorunlu olan her faydalı ilmi dinsel ilim olarak değerlendirmemizi gerektirmektedir.”[2] Mesela “kayıtsız olarak varlıktan” bahseden veya başka bir ifadeyle “varlık” hakkında söz eden felsefe ilmi bunun bir örneğidir ve bu ilim bugünkü toplum için çok faydalıdır.

Elbette bazıları da dinsel ilmin dinsel kaynaklara isnat edilen şey olduğuna inanmaktadır.

2. Dinsel Ameller: Amel, bilinçlice ve düşünerek yapılan her iş manasına gelir.[3] Belirtilen mana ve dinsel eki göz önünde bulundurulduğunda dinsel amel Allah veya onun elçisi tarafından gelen hususlara denir. Başka bir ifadeyle dinsel amel bilinçlice ve düşünülerek yapılan ve dinsel buyruk ve inançlara mutabık olan her iş anlamına gelir. İnsanın namazı şartlarına göre yerine getirmesi bunun bir örneği sayılır.

3. Dinsel Duygular: Duygu yöneliş ve temayül anlamındadır. Duygudan kastedilen şey bir insanın başka bir insana yönelik nefsanî çekim taşımasıdır. Eğer bu duygular doğru, sahih ve dinsel yörüngede olursa, ifrat ile mücadele ederse ve aklın kılavuzluğuna boyun eğerse, dinsel duygular olarak adlandırılırlar. Mesela annenin çocuğuyla olan ilişkisi bunun bir örneğidir. Başkalarına merhamet, bağışlama ve sevgi duyguları beslemek Kur’an perspektifinde beğenilen hallerdir ve bunlar bir insanın dinsel duyguları sayılmaktadır.[4] 

4. Dinsel Etkiler: Etki sözlükte bir şeyden kalan alamete denir.[5] Bundan dolayı dinsel etki dinden ve dine müntesip olan şeylerden kalan alamet ve nişanelere denmektedir. Hatırlatılmalıdır ki dinsel bir ameli yapma sonucunda ortaya çıkan alamet ve nişanelere dinsel amellerin etkileri denir ve bir açıdan bu etkiler dinsel etkiler olarak adlandırılır. Yani din perspektifinde amellere yansıyan hususlardır bunlar. Mesela bir ameli yapma veya terk etme sonucunda Kur’an-ı Kerim ve rivayetlerde belirtilmiş olan sevap, azap ve diğer etkiler bu kabildendir. Örneğin Yüce Allah Ankebut suresinin 45. ayetinde çirkin ve kötü işlerden uzaklaşmayı namazın etkilerinden biri olarak belirtmektedir.

5. Dinsel İnançlar: Dinsel kökeni olan her inanca dinsel inanç denir. Mesela Allah, ahiret ve nübüvvet gibi din usullerine inanmak bu kabildendir.[1] Sayt-ı Endişe-i Kum, Bahs-i Din Pejuhi, İlm-ı Dini Ve İlm-ı Seküler.

[2] Mutahhari, Mürteza, Deh Goftar, s. 146 ve 147, İntişarat-ı Hikmet, 1356, h.ş.

[3] Cübran Mesud er-Raid, tercüme, Rıza Etrabi Nejad, c. 2, s. 1220, Müessese-i Çap Ve İntişarat-ı astan-ı Kuds Rezevi, çap-ı dovvom, 1376.

[4] Şirvani, Ali, Ahlak-ı İslamî Ve Mebani Nazari An, s. 184-191, İntişarat-ı Daru’l-Fikr, çap-ı çarom, 1384 ş; Misbah Yezdi, Ahlak Der Kur’an, c. 2, s. 293 ve 294, Merkez-i İntişarat-ı Müessese-i Amuzeşi ve Pejuhesi İmam Humeyni, çap-ı evvel, 1374 h.ş.

[5] Cübran Mesud er-Raid, tercüme, Rıza Etrabi Nejad, c. 1, s. 26.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  293432 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  184618 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  112257 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  107336 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  101360 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  99386 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  87913 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • Sadakayı kime ve nasıl vermemiz gerekiyor? Sadakanın en az limiti ne kadardır?
  82047 Pratik Ahlak 2011/08/21
  İslam’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için, fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  81330 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Acaba oruçlu iken büyük boy abdesti (gusül) alınır mı?
  73579 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ramazan ayında cünüp olan bir kimse iki durumdan birisine sahip olabilir. Ya sabah azanından önce cünüp olmuş ya sabah azanından sonra ve gün boyunca cünüp olmuştur. (Elbette oruçlu iken cima (cinsel ilişkiyle) veya istimnan (cinsel ilişki dışında her hangi bir yolla kendinden meni çıkartmak) vesilesiyle cünüp edilmemelidir. ...