Gelişmiş Arama
Ziyaret
17359
Güncellenme Tarihi: 2010/02/23
Soru Özeti
Kadın eşinin cinsel birleşme isteği karşısında kaçınabilir mi?
Soru
Bir erkek, eşine cinsel birleşme talebinde bulunsa ve eşi, her defasında bir takım sebeplerden dolayı birleşmek için hazır bir konumda olmadığını söyleyerek eşinin isteğini reddetse ve sonra erkek, bu sebepten dolayı günaha bulaşsa, bu konuları dikkate alarak Allah katında kadın ve erkeğin konumu nedir ve onların akıbetleri için nasıl bir ceza nazarda tutulacaktır?
Kısa Cevap

Peygamber Ekrem (s.a.a) ve onun pak Ehlibeyti’nin (a.s) rivayetlerinde cinsel birleşmeyle alakalı kadın ve erkeğin bir birlerini gözetmeleri gerektiği konusu belirtilmiştir. Cinsel birleşmede olduğu gibi karşılıklı bu gözetme çok yönlüdür. Bu rivayetlerde erkeğe şöyle buyrulur:  Erkeğin dinginlikle, oynaşarak ve yavaş yavaş cinsel birleşme amelini yerine getirmesi müstehaptır.

Çok önemli olan kadının sorumluluğundaki cinsel birleşmeye gelince, bu meseleyi bazı rivayetlerle açıklayalım.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Bir kadın Peygamber Ekrem’in (s.a.a) yanına gelerek “Erkeğin kadın üzerindeki hakkı nedir? diye arz etti. Efendimiz şöyle buyurdu: Cinsel isteğini yerine getirmelidir hatta kadın deve üzerinde olsa da.”

İmam Bakır’da (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakleder: “Erkeklerinizi cinsel birleşmeden men etmek için namazlarınızı uzatmayınız.”

Başka bir rivayette İmam Sadık (a.s) kadınların bu ameline ve böyle yapılması durumunda onların akıbetlerine işaret ederek şöyle buyurur: “Eşini yatakta oyalayıp o uyuyana kadar birleşmeye razı olmayan kadın için melekler, erkek uyanana kadar lanet ederler.”

Toplumun şehvet taşkınlığı eseriyle bozulup fesadın eşiğine sürüklenmemesi ve şehvet dürtülerinin şahsi ve salim alanda aile içinde doyurulması için İslam dini kadına bunca tekitte bulunmuştur.

Kati surette kadının bu işten kaçınacağı kani edecek delili olmazsa, bir yere kadar erkeğin günahına ortaktır ve suçludur, ama genel anlamda bu sorunun halledilmesi için bazı önerileri sunacağız:

A. Erkeğin yukarıda örnek unvanında açıklanan İslam’ın bazı emirlerini eşine sunmalıdır.

B. Erkek sorunun kökenini bulma doğrultusunda adım atmalıdır, zira erkek sorunu eşine açıklayarak onu, cinsel birleşmeye yaklaşmamanın hayatın ortak noktaları için tehlikeli olduğuna kani edebilir. Bu tutum karşısında ihtimalen kadında bu işten kaçınma sebebini söyleyebilir.

C. Bazen kadının kaçınması, onun bir önceki cinsel ilişkide doyuma ulaşmamasıdır. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla kadının doyurulmaması, onun ruhiyesi üzerinde istenmeyen etkiler bırakır.

D. Erkeğin, Müslüman kadının birliktelikten kaçınması, kani edici ve Allah’ın kabul ettiği delil olmaksızın günah işlemeyeceğini dikkate alması gerekir. Erkek ve kadının tevekkül ve tevessülle birlikte, akıl ve mantığa dayanarak sorunun halledilmesi yolunda adım atmaları gerekir.

 

 

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Vesveseyi tedavi etme yolu nedir?
  7316 Pratik Ahlak
  Sözlerinizde belirttiğiniz gibi vesveseye müptelasınız. Belirttiğiniz ruhsal ve psikolojik sorunlarınızın çoğu kesinlikle bu hastalıktan kaynaklanmaktadır. Bu sorunlardan kurtulmak için ilk etapta hastalığınızı tedavi etmeye yönelin. Vesvesenin şeytanın desise ve tuzaklarından olduğunu bilmeli ve ona itina etmemelisiniz. Ondan kurtulmak ve bu tür hallerin bertaraf edilmesi için, kendinizi ...
 • Kur’anî ve dinî faaliyetler karşılığında veya genel olarak vacib-i kifayinin karşılığında ücret almanın hükmü nedir?
  4292 Dinsel Faaliyetler Nedeniyle Ücret Almak
  Kur’an öğretmek, hıfzetmek gibi Kur’anî faaliyetlerin dışında kalan, namazın farzlarını öğretmek gibi farzların karşılığında alınan ücret caiz değildir. Ama dinin müstehap olan amelleri için ücret almanın sakıncası yoktur. Kur’anî faaliyetler, Hamd ve sure öğretmenin dışında olursa onun karşılığında da ücret almanın sakıncası olmaz, ancak mekruhtur. Fakat hediye ...
 • Cuma namazı nasıl kılınır?
  738 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Cuma namazı edası vacip olan ve cemaatle yerine getirilen ibadetlerden biridir. Fazileti hakkında Kuran’ı kerimde bu isimle bir surenin var olması açıklayıcı olacaktır. Cuma namazının hamt ve sena ile başlayan iki hutbesi vardır. Cemaat imamı bu hutbelerde halkı ilahi takvaya davet etmelidir. Hutbelerden sonra sabah namazında ki ...
 • Hz. İsa’nın evlenmemesinin özel bir nedeni mi vardı?
  17545 پیامبران و کتابهای آسمانی
  Hz. İsa’nın evlenmesi konusunda dini öğretilerde işaret edilen bazı meselelere bakıldığında ilk anda Hz. İsa’nın evliliğe karşı olduğu düşüncesini doğurmaktadır. Ancak Kur’an ve rivayetlerin önemle yaptıkları tavsiyeler göz önüne alındığında ve Hz. İsa’nın (a.s) yaşamı incelediğinde Onun evliliğe karşı olmadığı görülecektir. Onun evlenmemesinin nedeni kendi özel yaşamının ...
 • Müslüman olmayan bir bayanla evlenmenin şartları nelerdir?
  2571 Aynı Dini Paylaşmak
  Fakihlerin çoğu şöyle diyor: Müslüman olmayan bayanlarla hata eğer ehli kitap olsa, ahlaki meselelere rivayet etse ve şeriata muhalif işler yapmazsa bile, evlenmek caiz değildir. Böyleli bayanlarla evlenebilmek için ilkin İslam’ı kabul etmeleri lazım. Buna binaen eğer siz bu bayanı seviyorsanız ve onunla evlenmek istiyorsanız ilkin onu ...
 • Ehlisünnetin kadınları kabirleri ziyaret etmekten men etmesinin nedeni nedir?
  4863 زیارت قبور و بنای مراقد
  Ehlisünnet kitaplarında kadınların kabir ziyaretinde bulunmasının mekruh veya haram olduğunu yansıtan bir takım rivayetler mevcuttur. Lakin böyle ziyaretlerin caiz olduğunu belirten daha güçlü hadislerin varlığı ve birinci grup hadislerin senet ve muhtevasındaki zayıflık, birçok Ehlisünnet âlimini şer’i şart ve durumlara riayet etmesi halinde kadınların da erkekler gibi ...
 • Bilgisayar, televizyon ve uydu kanalıyla namahrem şahsa bakmanın hükmü nedir?
  5536 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hz. Ayetullah Hamaney bu husustaki bir soruyu yanıtlarken şöyle buyurmuştur: Namahrem kadının görüntüsüne bakmak, namahrem kadının kendisine bakma hükmü taşımaz. Bu nedenle bakmak eğer zevk için değilse, günaha düşme korkusu yoksa ve görüntü bakanın tanıdığı Müslüman bir kadına ait değilse, sakıncasızdır. Farz ihtiyat gereği, televizyondan naklen yayınlanan namahrem kadın ...
 • Cevheri hareketten maksat nedir?
  7533 İslam Felsefesi
  Hareketten maksat, bir şeyin kuvve (durgunluk) halinden fiil haline geçmesidir. Cevher (öz)’den maksat ise dış alemde varolabilmesi için mevzuya (yapıntı) ihtiyacı olmayan mahiyettir. Oysa arazın (ilinti) dış alemde varolması için mevzuya ihtiyacı vardır. Örneğin beyaz renk, arazdır ve varolabilmesi için dış alemde mutlaka bir mevzuya ihtiyacı vardır. Ama ...
 • Haram aylarda savaşmak hakkında İslam’ın görüşü nedir?
  21817 Tefsir
  Ayet ve rivayetlere göre, İslam haram aylarda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep) savaşmayı caiz görmemekle kalmamış, hatta hiç kimsenin bu aylarda savaşmayı düşünmemesi için katı bir tutum sergilemiştir. Hatta soruda belirtilen ayette haram aylarda savaşmak büyük bir günah sayılmış ve istenmeden işlenen cinayetlerin diyeti bile artırılmıştır. Bütün ...
 • Acaba ilk insanlar mağarada mı yaşıyorlardı, mağarada yaşayanlar Hz. Âdem’in (as) neslinden miydiler?
  4613 خلقت انسان
  Hz. Âdem’in neslinden olan insanların, dağları ve mağaraları kendileri için mesken olarak seçtikleri kur’an’ı kerimde teyit edilmiş bir konudur. Ama Hz. Âdem den (as) önce başka insanların yaşadığına dair oldukça fazla deliller vardır. Bu delillerin var olması ve eskiden insanların mağaralarda yaşadıkları inkâr edilmeyecek bir konu olduğu ...

En Çok Okunanlar