Gelişmiş Arama
Ziyaret
6762
Güncellenme Tarihi: 2009/07/12
Soru Özeti
SMS kanalıyla okunan talakın hükmü nedir?
Soru
SMS kanalıyla okunan talakın hükmü nedir?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Yüce Allah talak verme için belirli şartlar belirlemiştir. Aşağıda bunlar açıklanmaktadır.

A: Talak verenin yani erkeğin taşıması gereken şartlar:[1]

    1.Akıllı olmalı (deli olmamalı)

     2. Baliğ olmalı (çocuk olmamalı)

     3. Bilerek özgürce eşine talak vermeli (şakadan veya zorla olmamalı)

B: Bayanın taşıması gereken şartlar:

1.       Hayız ve Nifas kanından temizlenmiş olmalı

2.       Daimi eşi olmalı

C: Okunan akdin taşıması gereken şartlar:[2]

1.       Şer’i talakın okunması

2.       Talak söylemsel olmalı yazıyla veya işaretle talak gerçekleşmez; Elbette kişi dilsiz olursa yazarak ve işaret ederek talak verebilir.

3.       Talak akdi iki adil şahidin huzurunda gerçekleşmelidir.

Buna göre SMS vasıtasıyla gerçekleşen talak hatta koca tarafından da olsa geçersizdir; çünkü talak sözlü olarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca iki adil şahsa huzurunda ve şahitliğinde gerçekleşmesi gerekir. Elbette karısının olması gerekmez çünkü talak akit türünden değil ika türündendir.[3] Bu yüzden yalnız erkeğin ve onun vekilinin vasıtasıyla vaki olur.[4]  Elbette talak gerekli şartlarıyla yerine getirildikten sonra koca veya bir başkasının vasıtasıyla,  her yöntemle (SMS yoluyla) eşe bildirmek mümkündür.

Ayetullah Mekarim Şirazi’nin bürosunun cevabı: Sahih değil yani batıldır.

Ayetullah Lenkerani’nin bürosunun cevabı: Hayır geçersizdir. Talak belirtilen şartlarda gerçekleşmelidir. Ama olayın vaki olduğunu SMS vasıtasıyla haber verebilirsiniz.

 

Ayetullah Behcet’in bürosunun cevabı: Talak iki adil şahidin huzurunda gerekli diğer şartları haiz olması durumunda vaki olur[1] İslami acıdan talak erkeğin yetkisindedir.

[2] Tehriru’l-Vesile, Talak kitabı,765.S, Tevzihu’l-Mesail, Mektup 522 s. 2508

[3] Bir başka değişle talak akdi bir taraftan icat olur gerçekleşir.

[4] Tehriru’l-Vesile, Talak kitabı, 762_767.S

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Gaybî varlıkların varlık felsefesi nedir?
  11440 İslam Felsefesi 2011/07/14
  Gayb âlemi şahadet âleminin mukabilindendir. Şahadet ve huzur da 1- mekânsal huzur; 2- zahirî hisler nezdinde huzur; 3- fikir ve ilimde huzur; 4- marifet ve basiret makamında huzur gibi mertebelere sahip olduğundan, bu mertebelerin her biri karşısında gaybte de bir mertebe mevcuttur. Eğer gayb âlemindeki varlıklardan kastedilen, soyutların aklî ...
 • Allah gerçekleşmeden önce insan amelini nasıl bilmektedir?
  5455 Eski Kelam İlmi 2011/08/21
  Bizim için böyle bir sorunun meydana gelmesinin sebebi, Allah ile zaman arasındaki bağı doğru anlamamamızdır. Allah ezeli, ebedi ve zaman üstüdür; yani Allah zamanı kuşatmıştır ve onunla sınırlı değildir. Esasen Allah geçmişte gelecek hakkında bilgi sahibidir diye bir şey söylememiz doğru değildir; çünkü Allah için geçmiş ve gelecek diye ...
 • İslam’ın ilk yıllarında zenci bir şahsın güzel bir kızı istediği, ama ırkından dolayı kızı kendisine vermedikleri haberi doğru mudur?
  24557 تاريخ بزرگان 2012/11/11
  Hadis kaynaklarında yapılan inceleme neticesinde Bilal’ın kız istemesi hakkında bir hadis ve rivayete rastlanmadı. Lakin bu hikâyenin bir benzeri Cuveybir hakkında nakledilmiştir. Bu hikâyenin özeti şudur: Aktarıcı, İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) şöyle nakletmektedir: Cuveybir adında Arabistan’ın Necd bölgesinde bir şahıs Müslüman olmak için Allah Resulü’nün (s.a.a) huzuruna ...
 • Cemaat namazı niyetinde namaz rekâtlarının sayısı belirtilmeli midir?
  4964 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Asıl yanıta değinmeden önce niyette iki önemli konunun dile getirildiği noktasını hatırlamak gerekir:1. Niyette söz gerekli midir?2. Niyette muteber olan şeyleri dile getirmenin lazım olmadığı açıklığa kavuştuktan sonra[1] hangi şeylerin niyette gerekli ve muteber olduğu konusu ortaya çıkmaktadır. ...
 • Sahihi Buhari, muteber bir kitap mıdır? Neden iki emanet hadisi bu kitapta mevcut değildir?
  9684 سرنوشت حدیث 2012/06/16
  Ehlisünnetin bakışında Sahihi Buhari en muteber hadis kitabıdır ve Şii’lerin bakışında da ondaki birçok hadis lâfzî ve manevi olarak Şia’nın hadislerine benzemektedir. Bu esas uyarınca isnat edilir bir kitap sayılır. Elbette bu, Sahihi Buhari’de bir hadis bulunmazsa, hiçbir şekilde söz konusu hadisin güvenilir olmayacağı anlamına gelmez; zira ...
 • Eğer erkek karısıyla cinsel ilişkiye girmeden önce ölürse, onun mehriyyesi yarı mı olur?
  4924 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/18
  Mezkûr soruyu Ayetullahların bürosuna yolladık ve aşağıda onlardan bir grubun elimize şimdiye dek ulaşan fetva yanıtını size takdim ediyoruz: Hz. Ayetullah Hamaney’in (Allah ömrünü uzun kılsın) Bürosu:Mehriyye yarı olur.Hz. Ayetullah Mekarim Şirazi’nin (Allah ömrünü uzun kılsın) Bürosu:Mehriyyenin kâmil olarak ödenmesi gerekir. Hz. Ayetullah Mehdi ...
 • Hz Peygamber (s.a.a) nasıl abdest alıyordu?
  7894 Masumların Siresi 2012/05/27
  Bu sorunun yanıtını bir rivayet ile açıklıyoruz: Şeyh Kuleyni, Zürare kanalıyla İmam Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: Size Peygamberin (s.a.a) nasıl abdest aldığını nakledeyim mi? Ben evet dedim. İmam (a.s) bir miktar su hazırlamalarını ve onu önüne koymalarını istedi. Ardından kollarını dirseklerine kadar sıvadı ve ...
 • İran İslam Cumhuriyetinin dışındaki Ülkelerde oy kollanmanın hükmü nedir?
  5524 Diğer Konular 2012/05/19
  Diğer ülkelerin seçimlerine iştirak etmek eğer Müslümanların maslahatına ters ise veya İslam düşmanlarının güçlenmesine neden oluyor ise caiz değildir. İslam ve Müslümanların maslaha­tını ardında getiriyor ve onların güçlenmesine neden oluyor ise seçimlere iştirak edip oy kol­lanmak uygundur. Bu durum dışında oy kollan­mak mubahtır. Mükellefin ihtiyarine bağlıdır. ...
 • Kur’an’ın hangi ayetinde Peygamber’in (s.a.a) teheccüt namazının hükmü açıklanmıştır?
  11072 Tefsir 2010/07/28
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Sonucun öznesel nedene muhtaç oluşunun ölçüsü sadece varlıksal yoksulluk mudur? Yoksa tam neden için de yeterli midir? Felsefî kavramların neden tür ve ayrımı bulunmamaktadır? Ve…
  5008 İslam Felsefesi 2011/09/21
   Aşağıdaki noktalara dikkat etmek, yanıtı kavramada size yardımcı olacaktır.      1. Tüm nedenler öznesel nedene döndüğünden bu konuda tam neden ile öznesel neden arsında bir fark bulunmamaktadır.2. Felsefî kavramlar varlıktan alınmıştır ve varlığın mahiyeti yoktur. Tür ve ayrım mahiyetin kısımlarıdır ve mahiyetten yoksun bir şey mahiyetin kısımlarından da ...

En Çok Okunanlar