Gelişmiş Arama
Ziyaret
7123
Güncellenme Tarihi: 2015/06/21
Soru Özeti
Hz. Fatıma (s.a) yüzük takar mıydı? Taktığı yüzüğünün kaşında bir yazı var mıydı?
Soru
A. Hz. Fatıma’nın (a.s) yüzük taktığına dair elde bir bilgi var mı? B. Yüzüklerin kaş ve taşı üzerinde herhangi bir yazı var mıydı? C. İnternette Hz. Fatıma’nın (s.a) eli olduğu ileri sürülen bir fotoğraf mevcuttur. Acaba böyle bir şey gerçek midir? Eğer gerçekse aslı nedir?
Kısa Cevap
Hz. Zehra’nın (s.a) israf yönü bulunmayan normal süslerden yararlanmaması için herhangi bir neden bulunmamaktadır. Bazı hadis kitaplarında nakledildiği üzere Hz. Fatıma (s.a) gümüş türünden bir yüzüğe sahipti.[1] Bu yüzüğün kaşı üzerinde bir takım zikirlerin yazıldığı ve bunların da şunlar olduğu aktarılmıştır:
1. Tevekkül edenler güvendedirler.[2]
2. Allah benim masumluk ve temizliğimin koruyucusudur.[3]
3. Kelimeleriyle cini kontrol eden Allah münezzehtir.[4]
Elbette internet ortamında Hz. Fatıma’nın (s.a) yüzüğü olarak yayınlanan fotoğraflar onaylanmış değildir.
 

[1] Şeyh Tusi, Kitabu’l-Gaybe, muhakkik, musahhih: Tahrani, İbadullah, Nasih, Ali Ahmed, s. 297, Kum, Daru’l-Mearifi’l-İslamiyye, çapı evvel, 1411 h.k: Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c. 43, s 9, Beyrut, Dar’ul-İhyai’t-Turasi’l Arabi, çapı dovvom, 1403 h.k.
[2] Biharu’l-Envar, c. 43, s 9.
[3] Bahrani İsfahani, Abdullah b. Nurullah, Avalimu’l-Ulum ve’l-Mearifi ve’l- Ehvalimine’l Ayati ve’l-Ahbarive’l Akval (Müstedrek Seyyidetu’n-Nisa ile’l-İmami’l-Cevad), muhakkik: Muvahhid Ebtehi İsfahani, Muhammed Bakır, c. 11, s. Kısmı evvel, Fatıma (s.a), s 65, Kum, Müessesetü’l-İmami’l Mehdi (Accelallahu Teâla Ferecehu’ş-Şerif), çapı evvel, 1413 h.k.
[4] a.g.e.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar