Ətraflı axtarış
Baxanların
5559
İnternetə qoyma tarixi: 2008/08/27
Sualın xülasəsi
Ölkədən xaricdə qeyri İslami mühitdə necə iman saxlamaq olar?
Sual
Mən xaricdə yaşayıram, necə müsəlman olaraq qalım?
Qısa cavab

            İnsanı və İslami əxlaqı qorumaq və dini göstərişlərə əməl etmək, habelə dini dəyərləri qoruyub saxlamaq dünya həyatının xoşbəxtçiliyində bir başa təsirlidir. Bunlara riayət etmək xəbis, səviyyəsis və heyvani yaşayışı, pak və bərəkətli həyata çevirir. Dini göstərişlərə doğru, xorafatsız, ifratsız və təfritsiz əməl edən insan öz yaşayışından çox ləzzət alır. Buna görə Allahın imtahan etdiyi məsələlərdən biri ki, bir çox rəvayət dəlalət edir, imanı qorumaq və məzhəb əqidələri saxlamaqdır.

Bu dəyərləri qorumağın yollarından biri dini hökmlərə bağlanmaq, din və ictimai cəhətdən azğın fikirlərin qarşısında müqavimət etmək, habelə dünyanın zər- zinətinə etinasız olmaqdır. Dini vəzifələrə kamil şəkildə bağlanıb məsuliyyətləri yerinə yetirmək və təqvalı alimlərdən itaət etmək, (çünki dini hökmlərin bəyanı, xalqın hidayəti və İslam dəyərlərini qorumaq, habelə İslam məktəbindən müdafiə etmək təqvalı alimlərin öhdəsinə qoyulubdur). Bu cür mühitlərdə əxlaqın ziddinə olan işlərin pis nəticələri haqqında mütaliə edib və onlara diqqət etmək.

Allah və Peyğəmbər (s) Məsum İmamlarla (ə) əlaqə yaratmaq, habelə dua və xalis ibadətə və... əhəmiyyət verməyin fəsadla və biganə mədəniyyətlərlə mübarizədə, insan imanın və əxlaqının qorunmasında, mühüm rolu vardır.ش

Ətreaflı cavab

Dinin hökmləri və göstərişləri insanın takəmülü və səadəti üçün bizə vacib olubdur. İslami və dini əxlaqi qorumağın və dini göstərişlərə əməl etməyin, habelə dini dəyərləri qorumağın, insanın dünya səadətinə yetişməyində bir başa rolu vardır. Bunlara riayət etmək xəbis, səviyyəsiz və heyvani yaşayışı, pak və bərəkətli həyata çevirir.

Dini göstərişlərə doğru şəkildə, xorafatsız, ifrat və təfritsiz əməl edən insan öz yaşayışından çox ləzzət alır.

Digər tərəfdən əgər insan bu qanunlara əməl etməsə, təkcə özünü onların maddi və mənəvi bərəkətlərindən və nəticələrindən məhrum edibdir. Belə bir insan təkcə özünə zərər vurur, əks halda dinə və Allaha heç bir zərər dəymir.

Buna əsasən bu bərəkət və nəticələrdən məhrum olmamaqçın imanımızı qorumalıyıq. Kamil şəkildə dinin göstərişlərinə bağlanmalıyıq məxsusən günahdan dolu olan mühitlərdə yaşamağa məcbur olsaq.

Qeybət dövründə mühüm xəbərdarlıqlardan biri din və dini dəyərləri qorumaqdır. Belə bir halda insan əqidə və fikir azadlığına düçar olmur. Habelə dünya zinətlərinə etinasız olur.

Əziz Peyğəbmər (s) bu dövrün möminləri haqqında buyurur: Onlardan hər biri (qeybət dövrünün həqiqi möminləri) öz dinlərini və əqidələrini hər çətinliyə qatlanıb qoruyarlar. Necə ki, tikanlı ağacları gecənin qaranlığında əl ilə qabığın soyarlar, ya güclü (alovlu) odu əldə saxlayarlar.[1]

Həzrəti Əli (ə) həqiqi möminlərin vəsfində buyurur: Əsr İmamının (ə) qeybətindən sonra camaat çox çətin heyrətə və avaralığa düçar olarlar:

Bir dəstə azğın olar və başqa bir dəstə bütün çətinliklərə rəğmən hidayətlərində sabit qalarlar.[2]

İnsanın şəxsiyyətinin aradan getməsinə səbəb olan amillərdən biri günah etməkdir. Allahın göstərişlərini ayaq altına salan və şeytani nənsdən itaət edən kəs həqiqətdə şeytanı mehriban Allahdan üstün tutubdur. Belə bir şəxs özü öz əliylə Allah yanında öz dəyərini alçaldıbdır. Bir halda ki, əgər insan Allah dərgahında olan öz uca məqamını dərk etsə heç vaxt özünü ucuz satmayacaq.

Bunu bilmək lazımdır ki, günahların qarşısında müqavimət göstərmək imanın möhkəm olmasının əlamətidir. Çirkin mühitdə və şəraitdə iman qorumaq üçün çox çalışmaq lazımdır.

Məxsusən cavanlıqdakı çoxlu və müxtəlif günah şəraiti insanda cəmləşir. Əlbəttə necə ki, cavan günah etmək üçün yüksək patensiyala sahibdir, digər tərəfdən sağlam həyat qurmaq və günahla mübarizə etmək üçün çoxlu iradəyə, ümidə və təravətə malikdir.

Bu cəhətdən Allahın inayəti və öz çalışmalarızla şeytan və günahla mübarizədə qalib gəlmək olar.

Bu məqsəd üçün aşağıdakı nöqtələrə diqqət etmək lazımdır:

A: O cəhətdən ki, cavanlıq dövründə günah şəraiti hazırdır: Günah şəraitini aradanqaldırmağa və yaxud azaltmaqla çalışmaq lazımdır. Bu kimi şəraitlər xəlvətdə qalmaq, ya naməhrəmlə zarafat, evdə ya iş yerində təl olmaq, şəhvət qaldıran filmlərə və səhnələrə baxmaq, dəniz hövuz və... kimi günah məkanlarında olmaq.

B: İradəni gücləndirmək: İnsanın iradəsi nə qədər güclü olarsa, günah qarşısında daha müqavimətli olacaq.

C: Yaşayışda günahın nəticələrinə diqqət etmək. Bu cür mühitlərdə məhəbbətin aradan getməsi, ailələrin dağılması, ata- anaya və müəllimə ehtiramsızlıq və... kimi əxlaqın ziddinə olan işlərin baş verməsinin pis nəticələrinə diqqət etməyin imanın qorunmasında mühüm rolu ola bilər.

Əziz Peyğəbmər (s) buyurur: "Günahlar qarşısında btəqvalı olun, çünki günahlar xeyirləri (yaxşılıqlar məhv edir, bəndə günah edərkən qabaqkı elmini və məlumatını unudur".[3]

D: İmam Zamanın (ə) huzuruna və onun qeybət dövründə möminlərin əhvalatından agah olmasına diqqət etmək.

H: Təqvalı alimlərlə əlaqə saxlayıb və onlardan tabeçilik etmək.

İmamın (ə) qeybət dövründəki insanlar üçün dini vəzifələrini təyin etmək asan deyil, dini hpkmlərin bəyanı, xalqın hidayəti və İslam məktəbindən müdafiə etmək məsuliyyəti təqvalı alimlərin öhdəsinə qoyulubdur.

Onlar dinin əsl mənbələrindən yəni Quran və sünnətdən istifadə etməklə xalqın dini ehtiyaclarını cavablandırırlar.

İmam Hadi (ə) buyurub: Əgər o alimlər olmasaydılar ki, xalqı ona tərəf dəvət edirlər və ona tərəf yol göstərirlər və möhkəm arqumentlərlə dindən müdafiə edirlər, çarəsiz və avam bəndələri iblisin və onun tabeçilərinin habelə Əhli- beytin (ə) torlarından xilas edirlər, hər kəs Allah dinində qalmazdı. Amma din alimləri aciz şiələrin titrək qəlblərini gəmiçi kimi sükanın qoruduğu kimi qoruyurlar. Bu dəstə alimlər Allah yanında uca məqama və fəzilətə sahibdirlər.[4]

Qeybət dövründə xalqın fikir və əqidəsinin sağlamlığının qorunmasının əsl şərti, təqvalı alimlərdən tabeçilik etməkdir.

Bu barədə İmam Zamandan (ə) sual olunanda ki, sizin qeybət dövrünüzdə hansı kəslərə müraciət edək və qarşıya çıxan hadisələrdə kimlərdən vəzifəmizi soruşaq, hansı sinifin göstərişlərini hidayət vəsiləmiz edək. O həzrət buyurub: Sizin üçün qarşıya çıxan hadisələrdə hədislərin ravilərinə ( şəraitə sahib olan fəqihlər) müraciət edin, çünki onlar sizə bizim höccətlərmizdirlər, məndə Allahın höccətiyəm.[5]

Bu minvalla İman və əqidəni qorumaq üçün xalqın vəzifəsi budur ki, qeybət dövründə təqvalı alimlərə və şəraitə sahib olan fəqihlərə müraciət edib dini məlumatları onlardan öyrənsinlər. Həyatlarının bütün gedişatını dini təlimlərlə hərrəng etsinlər. Aydındır ki, əgər camaat vəzəfələrini yerinə yetirməkdə səhlənkarlıq etməsələr nə inki qeybət dövrünün fitnələri, düşmənlərin giylələri və yalançı dinşünasların iddiaları onların dinlərinə və etiqadlarına zərər vurmayacaq, bəlkə onların dini çərçivədə əməllərə günbə- gün həzrəti Məhdininin (əc) zühurunun və bütün dünyada İlahi hökmlərin hakimiyyətinin şəraitin hazırlayacaqlar.[6] İnşaallah.

 


[1] - Bəharul- ənvar, cild 52, səh 124.

[2] - Kitabul- ğeybət, səh 104.

[3] - Mizanul- hikmə, cild 3, səh 465, p 6633; Bəharul- ənvar, cild 70, səh 377.

[4] - Bəharul- ənvar, cild 2, səh 6.

[5] - Ehticac, cild 2, səh 469.

[6] - Müraciət edin: Seyyid Sadiq Seyyid Nəxsad, Qeybət dövründə dindarlıq, didari aşena aban 1381, say 29.

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  162632 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  153932 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117419 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  109320 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  97342 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  90964 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53157 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  44402 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43469 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  42555 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...