Ətraflı axtarış
Baxanların
5482
İnternetə qoyma tarixi: 2008/08/27
Sualın xülasəsi
Ölkədən xaricdə qeyri İslami mühitdə necə iman saxlamaq olar?
Sual
Mən xaricdə yaşayıram, necə müsəlman olaraq qalım?
Qısa cavab

            İnsanı və İslami əxlaqı qorumaq və dini göstərişlərə əməl etmək, habelə dini dəyərləri qoruyub saxlamaq dünya həyatının xoşbəxtçiliyində bir başa təsirlidir. Bunlara riayət etmək xəbis, səviyyəsis və heyvani yaşayışı, pak və bərəkətli həyata çevirir. Dini göstərişlərə doğru, xorafatsız, ifratsız və təfritsiz əməl edən insan öz yaşayışından çox ləzzət alır. Buna görə Allahın imtahan etdiyi məsələlərdən biri ki, bir çox rəvayət dəlalət edir, imanı qorumaq və məzhəb əqidələri saxlamaqdır.

Bu dəyərləri qorumağın yollarından biri dini hökmlərə bağlanmaq, din və ictimai cəhətdən azğın fikirlərin qarşısında müqavimət etmək, habelə dünyanın zər- zinətinə etinasız olmaqdır. Dini vəzifələrə kamil şəkildə bağlanıb məsuliyyətləri yerinə yetirmək və təqvalı alimlərdən itaət etmək, (çünki dini hökmlərin bəyanı, xalqın hidayəti və İslam dəyərlərini qorumaq, habelə İslam məktəbindən müdafiə etmək təqvalı alimlərin öhdəsinə qoyulubdur). Bu cür mühitlərdə əxlaqın ziddinə olan işlərin pis nəticələri haqqında mütaliə edib və onlara diqqət etmək.

Allah və Peyğəmbər (s) Məsum İmamlarla (ə) əlaqə yaratmaq, habelə dua və xalis ibadətə və... əhəmiyyət verməyin fəsadla və biganə mədəniyyətlərlə mübarizədə, insan imanın və əxlaqının qorunmasında, mühüm rolu vardır.ش

Ətreaflı cavab

Dinin hökmləri və göstərişləri insanın takəmülü və səadəti üçün bizə vacib olubdur. İslami və dini əxlaqi qorumağın və dini göstərişlərə əməl etməyin, habelə dini dəyərləri qorumağın, insanın dünya səadətinə yetişməyində bir başa rolu vardır. Bunlara riayət etmək xəbis, səviyyəsiz və heyvani yaşayışı, pak və bərəkətli həyata çevirir.

Dini göstərişlərə doğru şəkildə, xorafatsız, ifrat və təfritsiz əməl edən insan öz yaşayışından çox ləzzət alır.

Digər tərəfdən əgər insan bu qanunlara əməl etməsə, təkcə özünü onların maddi və mənəvi bərəkətlərindən və nəticələrindən məhrum edibdir. Belə bir insan təkcə özünə zərər vurur, əks halda dinə və Allaha heç bir zərər dəymir.

Buna əsasən bu bərəkət və nəticələrdən məhrum olmamaqçın imanımızı qorumalıyıq. Kamil şəkildə dinin göstərişlərinə bağlanmalıyıq məxsusən günahdan dolu olan mühitlərdə yaşamağa məcbur olsaq.

Qeybət dövründə mühüm xəbərdarlıqlardan biri din və dini dəyərləri qorumaqdır. Belə bir halda insan əqidə və fikir azadlığına düçar olmur. Habelə dünya zinətlərinə etinasız olur.

Əziz Peyğəbmər (s) bu dövrün möminləri haqqında buyurur: Onlardan hər biri (qeybət dövrünün həqiqi möminləri) öz dinlərini və əqidələrini hər çətinliyə qatlanıb qoruyarlar. Necə ki, tikanlı ağacları gecənin qaranlığında əl ilə qabığın soyarlar, ya güclü (alovlu) odu əldə saxlayarlar.[1]

Həzrəti Əli (ə) həqiqi möminlərin vəsfində buyurur: Əsr İmamının (ə) qeybətindən sonra camaat çox çətin heyrətə və avaralığa düçar olarlar:

Bir dəstə azğın olar və başqa bir dəstə bütün çətinliklərə rəğmən hidayətlərində sabit qalarlar.[2]

İnsanın şəxsiyyətinin aradan getməsinə səbəb olan amillərdən biri günah etməkdir. Allahın göstərişlərini ayaq altına salan və şeytani nənsdən itaət edən kəs həqiqətdə şeytanı mehriban Allahdan üstün tutubdur. Belə bir şəxs özü öz əliylə Allah yanında öz dəyərini alçaldıbdır. Bir halda ki, əgər insan Allah dərgahında olan öz uca məqamını dərk etsə heç vaxt özünü ucuz satmayacaq.

Bunu bilmək lazımdır ki, günahların qarşısında müqavimət göstərmək imanın möhkəm olmasının əlamətidir. Çirkin mühitdə və şəraitdə iman qorumaq üçün çox çalışmaq lazımdır.

Məxsusən cavanlıqdakı çoxlu və müxtəlif günah şəraiti insanda cəmləşir. Əlbəttə necə ki, cavan günah etmək üçün yüksək patensiyala sahibdir, digər tərəfdən sağlam həyat qurmaq və günahla mübarizə etmək üçün çoxlu iradəyə, ümidə və təravətə malikdir.

Bu cəhətdən Allahın inayəti və öz çalışmalarızla şeytan və günahla mübarizədə qalib gəlmək olar.

Bu məqsəd üçün aşağıdakı nöqtələrə diqqət etmək lazımdır:

A: O cəhətdən ki, cavanlıq dövründə günah şəraiti hazırdır: Günah şəraitini aradanqaldırmağa və yaxud azaltmaqla çalışmaq lazımdır. Bu kimi şəraitlər xəlvətdə qalmaq, ya naməhrəmlə zarafat, evdə ya iş yerində təl olmaq, şəhvət qaldıran filmlərə və səhnələrə baxmaq, dəniz hövuz və... kimi günah məkanlarında olmaq.

B: İradəni gücləndirmək: İnsanın iradəsi nə qədər güclü olarsa, günah qarşısında daha müqavimətli olacaq.

C: Yaşayışda günahın nəticələrinə diqqət etmək. Bu cür mühitlərdə məhəbbətin aradan getməsi, ailələrin dağılması, ata- anaya və müəllimə ehtiramsızlıq və... kimi əxlaqın ziddinə olan işlərin baş verməsinin pis nəticələrinə diqqət etməyin imanın qorunmasında mühüm rolu ola bilər.

Əziz Peyğəbmər (s) buyurur: "Günahlar qarşısında btəqvalı olun, çünki günahlar xeyirləri (yaxşılıqlar məhv edir, bəndə günah edərkən qabaqkı elmini və məlumatını unudur".[3]

D: İmam Zamanın (ə) huzuruna və onun qeybət dövründə möminlərin əhvalatından agah olmasına diqqət etmək.

H: Təqvalı alimlərlə əlaqə saxlayıb və onlardan tabeçilik etmək.

İmamın (ə) qeybət dövründəki insanlar üçün dini vəzifələrini təyin etmək asan deyil, dini hpkmlərin bəyanı, xalqın hidayəti və İslam məktəbindən müdafiə etmək məsuliyyəti təqvalı alimlərin öhdəsinə qoyulubdur.

Onlar dinin əsl mənbələrindən yəni Quran və sünnətdən istifadə etməklə xalqın dini ehtiyaclarını cavablandırırlar.

İmam Hadi (ə) buyurub: Əgər o alimlər olmasaydılar ki, xalqı ona tərəf dəvət edirlər və ona tərəf yol göstərirlər və möhkəm arqumentlərlə dindən müdafiə edirlər, çarəsiz və avam bəndələri iblisin və onun tabeçilərinin habelə Əhli- beytin (ə) torlarından xilas edirlər, hər kəs Allah dinində qalmazdı. Amma din alimləri aciz şiələrin titrək qəlblərini gəmiçi kimi sükanın qoruduğu kimi qoruyurlar. Bu dəstə alimlər Allah yanında uca məqama və fəzilətə sahibdirlər.[4]

Qeybət dövründə xalqın fikir və əqidəsinin sağlamlığının qorunmasının əsl şərti, təqvalı alimlərdən tabeçilik etməkdir.

Bu barədə İmam Zamandan (ə) sual olunanda ki, sizin qeybət dövrünüzdə hansı kəslərə müraciət edək və qarşıya çıxan hadisələrdə kimlərdən vəzifəmizi soruşaq, hansı sinifin göstərişlərini hidayət vəsiləmiz edək. O həzrət buyurub: Sizin üçün qarşıya çıxan hadisələrdə hədislərin ravilərinə ( şəraitə sahib olan fəqihlər) müraciət edin, çünki onlar sizə bizim höccətlərmizdirlər, məndə Allahın höccətiyəm.[5]

Bu minvalla İman və əqidəni qorumaq üçün xalqın vəzifəsi budur ki, qeybət dövründə təqvalı alimlərə və şəraitə sahib olan fəqihlərə müraciət edib dini məlumatları onlardan öyrənsinlər. Həyatlarının bütün gedişatını dini təlimlərlə hərrəng etsinlər. Aydındır ki, əgər camaat vəzəfələrini yerinə yetirməkdə səhlənkarlıq etməsələr nə inki qeybət dövrünün fitnələri, düşmənlərin giylələri və yalançı dinşünasların iddiaları onların dinlərinə və etiqadlarına zərər vurmayacaq, bəlkə onların dini çərçivədə əməllərə günbə- gün həzrəti Məhdininin (əc) zühurunun və bütün dünyada İlahi hökmlərin hakimiyyətinin şəraitin hazırlayacaqlar.[6] İnşaallah.

 


[1] - Bəharul- ənvar, cild 52, səh 124.

[2] - Kitabul- ğeybət, səh 104.

[3] - Mizanul- hikmə, cild 3, səh 465, p 6633; Bəharul- ənvar, cild 70, səh 377.

[4] - Bəharul- ənvar, cild 2, səh 6.

[5] - Ehticac, cild 2, səh 469.

[6] - Müraciət edin: Seyyid Sadiq Seyyid Nəxsad, Qeybət dövründə dindarlıq, didari aşena aban 1381, say 29.

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Динин сијасәтлә ујғунлуғу вармы?
  6458 Təzə kəlam 2009/11/10
  Илаһи тәрәфиндән ҝөндәрилән дин дүнјанын сонуна гәдәр бәшәријјәтә сәадәт јолуну зәманәт верир. Бу о демәкдир ки, онун ҹәмијјәтин әсасыны тәшкил едән дөвләт вә гурулуша биҝанә јанашмасы гејри-мүмкүндүр. Имам Рза (ә) ислами дөвләтин зәрурилији һагда бујурур: “Биз тарихдә елә бир күтлә вә ја милләт ...
 • Ömər Əbu- Hüreyrəni saxta hədis düzəltməsinə görə cəzalandırıbdırmı?
  12411 Hədis nəql edənlər 2011/09/18
  Buxari, Müslim, Zəhəbi, İmam Əbu Cəfər İskafi, Müttəqi Hindi və digərləri nəql ediblər ki, ikinci xəlifə Əbu- Hüreyrəni Peyğəmbər (s)- ə nisbət verdiyi çoxlu əsassız rəvayətlərə görə şallaqladı və ona öz hökumətinin sonuna kimi rəvayət nəql etməyi qadağan etdi.Ömərin Əbu- Hüreyrəni pis gümanda olmasının səbəbləri aşağıdakılardan biri ola bilər:
 • İmamlara nisbət verilən şəkillərin şərii hökmü nədir?
  8725 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/05
  Aşağıda təqlid mərcələrinin cavabı belə gəlibdir: Həzrət Ayətullahul- üzma Xamineyi: Bu işin öz- özlüyündə şərii cəhətdən iradı yoxdur. Bu şərtlə ki, ürfdə hörmətsizlik sayılan və İmamların şəni ilə ziddiyyətçiliyi olmayan işlərlə olmasın.[1] Həzrət Ayətullahul- üzma Safi Gülpayqani: Ümumiyyətlə onları divara vurmamaq, o həzrətlərin şəninə ...
 • Naməhrəmə baxmaqla əlaqədar İslam inqilabının əzəmətli rəhbərinin fətvası nədir?
  6134 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/12
  İslam inqilabının əzəmətli rəhbərinin – Ayətullah Xamenei cənablarının naməhrəmə baxmaqla əlaqədar fətvası eynilə imam Xomeyninin (r) fətvası kimidir. İmam Xomeyni (r) müsəlman qadınlara baxmaqla əlaqədar buyurur: “Kişinin naməhrəm qadının bədəninə baxması istər ləzzət məqsədi ilə olsun, istərsə də olmasın, haramdır. (Biləkdən aşağı) əllərə və üzə baxmaq da ...
 • Üzüyün sağ ələ taxıması zəruridirmi?
  18914 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
   Peyğəmbər (s) və imamların (ə) sünnələrindən biri də ələ üzük taxmaqdır. Rəvayətlərimizdə onun növü, quruluşu və şəkli haqda məlumat verilmişdir. Əlavə olaraq üzüyün sağ ələ taxılması rəvayətlərdə tövsiyə olunmuşdur. İslam dininin üzük taxmaq barədə bəyan etdiyi bütün hökmlər müstəhəb hökmlərdir. Yalnız kişilərin qızıl ...
 • Quranın təhrif olunmamasını necə təsəvvür etmək olar halbuki, ərəb dilində səslərin əvəz olunması ilə cümlə mənaları tam dəyişə bilər?
  6501 شیعه و قرآن 2014/05/22
  Təhrif haqqında müxtəlif mənalar səsləndirilib.İslam alimləri Quranın azaldılması və ya çoxaldılması cəhətdən, təhrifin olmamasına yekdilliklə rəy veriblər. Bu mənada ki, nə xaricdən Qurana bir şey əlavə olunub və nə də Quranın əsl mətinindən bir şey azaldılıb. Amma Quran hərflərinin hərəkələrinin və ya səsli hərflərin dəyişdirilməsi haqqında da ...
 • Övladın dünyaya gəlişindən əvvəl valideynlərin riayət etməli olduqları şeylər hansılardır?
  12540 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/12
  Övladın dünyaya gəlişindən əvvəl ata-ananın riayət etməli olduğu əməllərin bəzisi aşağıdakılardan ibarətdir:Dinin vacib əməllərini yerinə yetirmək, ailə münasibətlərinə riayət etmək, halal, pak-pakizə yeməklər və müxtəlif çeşidli meyvələr yemək, genetik analizlər vermək və yoxlanışdan keçmək, ruhi yorğunluq və sarsıntıların qarşısını almaq, gözəl təbii mənzərələrə tamaşa etmək, fiziki gigiyena qaydalarına riayət ...
 • Əgər hazırkı məsihi dini təhrif olunubsa və Allah onları kafir hesab edirsə, bəs nə üçün onlara şəfa verir və onlara diqqət yetirir?
  5222 Qədim kəlam 2012/01/19
  Allahın bəzi məsihilərə şəfa verməsi və diqqət yetirməsinin səbəbi Onun rəhmaniyyət və feyzinin ümumu olmasıdır. Bu rəhmət və feyz bütün insanlara şamil olur, nəticədə ilahi nemətlərdən bəhrələnmək sayəsində səadət və iman yolunu seçir, ilahi mərifət və kamala nail olurlar. Çünki Allah-taala insanları azad yaradır, ixtiyarlarına müəyyən imkanlar verməklə onları sınaqdan ...
 • Bir xəstə ki, hər yarım saaatdan bir tualetə getməyə ehtiyacə vardır və dini əməllərini məcburdur ki, təkərli stulda yerinə yetirsin, bu şəxsin həcci yerinə yetirmək üçün vəzifəsi nədir?
  5064 İstitaətin şərtləri 2011/05/17
  Həccı vacib olan şəraitlərindən biri də bədənin hazırlığıdır. (sağlamlığı); yəni həccə getmək və həcc əməllərini yerinə yetirmək üçün hazır olub heç bir çətinliklə üzləşməsin. Əgər həcc sizin əriniz üçün bu qədər çətin və daha çox çətinliklə qarşılaşacaqsa, həcc ona vacib deyildir. Amma əgər əvvəlki illərdə, bu xəstəliyə ...
 • Qurani- Kərimin hansı surəsində peyğəmbərin gecə namazı qılmasına hökm edilmişdir?
  7230 Təfsir 2011/10/31
  Peyğəmbərə gecə namazının əmr edilməsi Quranın bir neçə yerində bəyan edilmişdir. O cümlədən Allah Quranın Muzəmmil surəsində peyğəmbərə buyurur: “Gecəni qısa bir hissədən savayı ayaqa qalx.[1] Baxmayaraq ki, bu surədə müraciət olunan peyğəmbərdir (s), amma surənin davamından anlaşılır ki, möminlər də peyğəmbərin (s) bu proqramında birlikdə olmuşlar. İndi ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  161833 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  150976 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  116637 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  108413 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  93785 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  90195 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52684 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  42731 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  42684 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  41749 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...