Gelişmiş Arama
Ziyaret
9509
Güncellenme Tarihi: 2012/01/29
Soru Özeti
Güneşin temizleme şartı hakkında şöyle denmiştir: ‘Güneş ışığının ulaştığı yer veya binanın dışı ile içi arasında hava veya başka temiz bir cisim bulunmamalı...’ Bu ibarenin ne demek istediğini lütfen açıklayınız.
Soru
Güneşin temizleme şartı hakkında şöyle denmiştir: ‘Güneş ışığının ulaştığı yer veya binanın dışı ile içi arasında hava veya başka temiz bir cisim bulunmamalı...’ Bu ibarenin ne demek istediğini lütfen açıklayınız.
Kısa Cevap

Açıklama: Güneş, temizleyicilerden biridir. Güneşin temizlediği cisimlerden ikisi yer ve binadır. [1] Ama güneşin yeri ve binayı temizleme şartı şudur: Yerin içi ile dışı arasında veya güneşin vurduğu binaya hava veya başka temiz bir cisim engel olmamalıdır. Mesela arası boş olan beton bloklar [2] veya iç alanı boş olacak şekilde kazılmış yerin üzerine tahta gibi bir şeyin konulması engel teşkil etmektedirler. Bu durumda iç ve dış kısımlar necis olursa güneş, yalnızca dışını temizler. İç kısmı ise boş ve hava olduğu için temizlenmez.

Ancak bazı fakihler güneşin yeri ve binayı temizleme şartları içinde bu şartı saymamışlardır. [3] Bazıları ise güneşin binayı temizlemeyeceğini söylemekteler. [4]

Daha fazla bilgi için aşağıdaki dizinlere bakın:

1- Güneş ve Necis Elbise, Battaniye ve Halının Temizlenmesi. Soru: 16644 (Site: 16357)         

2- Necis Duvarın Güneşle Temizlenme Şartı. Soru:5002 (Site:5259)      [1] -Humeyni, Seyyid Ruhullah, Tevzihu’l-Mesail (Haşiyeli), Muhakkik ve Musahhih: Benî Haşim Humeyni, Seyyid Muhammed Hüseyin, c.1, s.117, Mesele:191, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, 8. Baskı, HK.1424.

[2] -a.g.e. s.118.

[3] -a.g.e. s.117-118 ve 191. Mesele.  

[4] -Örneğin Ayetullah Mekarim Şirazi güneşin binayı temizlemeyeceğini söyleyerek şöyle buyuruyor: ‘Güneşin ışıkları yeri ve damın üstünü temizler, ama bina, kapı, pencere vb. şeyleri temizlediğini söylemek sakıncalı olur.’

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Rastgele Sorular

 • İmam tanınmadığı takdirde cemaat namazının hükmü nedir?
  5569 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Cemaat imamının şartlarından biri de onun adil olmasıdır[1] ve bu adalet cemaat imamında görülmeli ve ispat edilmelidir.[2] "Adalet" insanı büyük günah işlemekten ve küçük günahı tekrarlamadan alıkoyan batındaki bir Allah'tan korkma haletidir. ...
 • cennetlikler Gilmanlardan nasıl istifade ediyorlar?
  6673 Tefsir 2015/06/18
  “Gulam” sözcüğünün lügatteki anlamı hizmetçi ve Gilman da “gulam”ın çoğuludur.[1] Kuranı kerim cennetlikler için şöyle buyuruyor: “Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar”.[2] Bu ayeti kerime cennetteki hizmetçileri tavsif etme makamında ve oradaki hizmetçilerin niteliklerini beyan ederek şöyle ...
 • Neden Tavşan etinin yenmesi haramdır?
  16809 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/20
  Bütün taklidi mercilerin vermiş oldukları fetvaya göre tavşanın eti yenmez ve haramdır. Bu fetva "tavşan etinin yenmesini caiz görmeyen rivayetlerin var olması" esasincedir. Buna binaen; bu hüküm Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmüne, onda var olan maslahatları ve hikmetleri bildiğimiz için değil, Allah'ın ...
 • İnsan olağan üstü işler yapabilir mi? Bu tür işleri yapmanın faydası nedir?
  9525 Teorik İrfan 2009/09/07
  Sizin işaret ettiğiniz şey, insanın ruhi güç kazanmasının sayesinde gerçekleşir; bu ruhi güç bazen dinin emirlerine uyarak ve şer’i riyazetler çekerek kazanılır; yani insan Allah’a yakınlaşarak İsm-i A’zama sahip olur. Bu güç sayesinde maddi alem üzerinde etkili olabilir ve iradesiyle bir takım işler yapar. Ancak bazen de ...
 • Selpak (tuvalet kâğıdı) ile temizlenmek mümkün müdür?
  8497 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/22
  Tuvalet kâğıdından istifade etmek sadece dışkıdan temizlenmek için caizdir.[1] Ama idrardan temizlenmek için kesinlikle su kullanılmalıdır.[2] Suyun olmadığı yerlerde necasetin başka yerlere (beden ve elbiseler) bulaşmaması için tuvalet kâğıdı ...
 • Baba ve anne çocuğun yanında hangi yaştan itibaren cinsel konulara riayet etmelidir?
  93863 Pratik Ahlak 2011/09/21
  Terbiye sözlükte geliştirmek ve yetiştirmek anlamındadır ve ıstılahta ise derunî kabiliyetleri geliştirmek manasındadır. İslam, çocuğun hem bedensel ve hem de ruhsal ve manevî terbiyesine önem vermiştir; ancak ruh insanın gerçek kimliğini teşkil etmesi nedeniyle, ruhsal terbiyeye özel bir ihtimam göstermiştir. Çocuğun cinsel terbiyesi, terbiyenin en önemli ve kritik alanlarındandır; ...
 • Namazın mana ve faydaları nelerdir?
  11403 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/28
  Salat lügatte dua, ateşi körüklemek vs. manalara gelmiştir. Istılahta ise tekbirle başlayıp selamla biten ameller bütünüdür. Namazın bazı kısımlarında dua olmasından dolayı veya insanı alevli ilahi ateşten kurtarmaya neden olduğu için ona ‘salat’ denmiş olabilir.Namaz, günahların karşısında bir siper olup, kötülüklerden sakındıran, günahlardan temizleyen, kibiri ...
 • Şiilerin inancına göre kıyamet günündeki en önemli soru Ehlibeyt’in dostluğu ve velayeti hakkında mı olacaktır?
  9880 Eski Kelam İlmi 2012/08/11
  Kur’an öğretileri ve Allah Resulü’nün (s.a.a) tavsiyelerinden alınmış Peygamber ve ailesinin sevgisi, Şia inancının en önemli usullerindendir ve hiçbir Şii bunda kuşku duymaz. Bu bağlamda biz kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât gibi hususlar hakkında sorulduğu gibi velayet ve Ehlibeyt’in sevgisi hakkında da sorulacağına inanırız. Hatta bu konu ...
 • Vehhâbîlerin inanç çerçevesini ve Şia’ya yönelik eleştirilerini açıklar mısınız?
  8166 Eski Kelam İlmi 2010/07/24
  Vehhâbîler, Muhammed b. Abdülvehhâb’ın takipçileridir. O, İbn Teymîyye ve öğrencisi İbn Kayyim Cevzi ekolünün takipçisi olup Arap yarımadasında yeni bir inancın temelini atmıştır. Vehhâbîlik İslamî fırkalardan sayılıp Arabistan, Pakistan ve Hindistan gibi bazı ülkelerde taraftarları mevcuttur. Onların inancına göre Peygamber ...
 • Türkiye bankalarında yatan paramla devlete ait borç bonosu satın alıp karından yararlanabilir miyim?
  5028 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/02
  Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (Ömrü uzun olsun) Bürosu:Orası İslam ülkesi olması nedeniyle onlardan kar almak sakıncalıdır. Elbette orada şubesi olan İslamî olmayan bankalar veya gerçekten katılım bonosu olması müstesnadır.  Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (Ömrü uzun olsun) Bürosu:

En Çok Okunanlar