Gelişmiş Arama
Ziyaret
8184
Güncellenme Tarihi: 2012/04/15
Soru Özeti
Neden Hz Fatıma’ya masume lakabını vermişlerdir? Kendisi masum muydu?
Soru
Hz Fatıma Masume masum mudur? Bunun rivayet senedi nedir? Eğer cevap menfi ise neden kendisine masume lakabı verilmiştir?
Kısa Cevap

Hz Masume’nin adı Fatıma’dır. Rivayet ve tarih kitaplarında da ondan Musa bin Cafer’in kızı Fatıma olarak söz edilmiştir. Hz Masume peygamberler ve imamlar hakkında kullanılan kelam literatüründeki manasıyla masum değildir, ama kendisi yüksek bir ruh temizliği ve manevi kemale sahip idi. Masumiyetin nispi bir husus olduğu hatırlatılmalıdır. Hz Masume’nin şanı ve makamı hakkında nakledilen rivayetlere binaen, imamlar (a.s) ölçüsünde olmasa da kendisinin masumiyetin bir mertebesine sahip olduğuna inanılabilir.

Ayrıntılı Cevap

Hz Masume’nin adı Fatıma’dır. Rivayet ve tarih kitaplarında da ondan Musa bin Cafer’in kızı Fatıma sıfatıyla bahsedilmiştir.[1] Ama yüzyıllardır kendisi bu lakap ile meşhur olmuştur[2] ve İranlıların nezdinde bu lakap onun ismi haline gelmiştir.  Hz Masume peygamberler ve imamlar hakkında kullanılan manasıyla masum değildir,[3] ama kendisi yüksek bir ruh temizliği ve manevi kemale sahip idi. Öyle ki kendisini ziyaret edenlere cennet vaadi verilmiştir.[4] Masumiyetin nispi bir husus olduğu hatırlatılmalıdır. Hz Masume’nin şanı ve makamı hakkında nakledilen rivayetlere binaen,[5] imamlar (a.s) haddinde olmasa da kendisinin masumiyetin bir mertebesini taşıdığına inanılabilir. Bu mesele böyle bir hanım hakkında uzak görülmemektedir; çünkü günahtan uzak kalmak anlamındaki masumiyetin bu derecesi, büyük âlimlerin hayatında da birçok kez müşahede edilmiştir.

İlgili Başlık:

Masumiyetin Manası, 1738 (Site:1885).

 


[1] Şeyh Saduk, Uynu Ahbaru’r Rıza (a.s), c: 2, s: 267, Neşri cihan, Tahran, Çapı evvel, 1378 h.k.

[2] Meclisi, Biharu’l Envar, c: 106, s: 168.

[3] Masum, Allah’ın lütfü ile her türlü çirkinlik, günah, çirkin ve kötü işlerden sakınan kimsedir. Bu cebri bir şekilde değil bilakis şahsın bunları yapabilme olanağına sahip olup kaçınmasıdır. Aynı şekilde masum yanlış ve hata yapmaktan uzaktır. İmam Cafer-i Sadık (a.s) bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Masum Allah tarafından tüm günahlardan korunan ve Allah’ın kendisi hakkında her kim ki ilahi korumaya sığınırsa kesinlikle doğru yola erecektir diye buyurduğu kimsedir.” Şeyh Saduk, Meaniu’l Ahbar, s: 132, İntişaratı camiayı muderrisini Kum, 1361 h.ş; Masumiyet Mefhumu Ve Fertlerin Masum Olma İmkânı makalesinden alıntı, s: 249.  

[4] Amuli, Şeyh Hürr, Vesailu’ş Şia, c: 14, s: 576, hadis 94, Müessesei A’lul Beyt (a.s), Kum, 1409 h.k.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ زِيَارَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) بِقُمَّ فَقَالَ مَنْ زَارَهَا فَلَهُ الْجَنَّة.

[5] Hürr’ü Amuli, Vesailu’ş Şia, c: 14, s: 576, hadis 19850 – 19851.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hz. Adem (a.s) yaratılmadan önceki cinlerin peygamberleri kendi cinslerinden mi idi?
  35537 Eski Kelam İlmi 2010/03/14
  Kur’an-ı Kerim’de cinlerin varlığı teyit edilmiş ve özellikleri beyan edilmiştir. Cinler hakkındaki bilgilerimiz az olmasına rağmen Hz. Âdem (a.s) yaratılmadan önceki cinlerin kendi cinslerinden peygamberleri olduğunu ortaya koyan çeşitli deliller vardır. Söz konusu deliller şunlardır:1- Cinler de insanlar gibi ...
 • Muhtar Ebubekir ve Ömer’in sevgisini kalbinde taşıyor muydu? Niçin Kerbela’da İmam Hüseyin’i (a.s) savunmadı?
  19048 شخصیت های شیعی 2012/09/09
  Hadis kitaplarında Muhtar hakkında gelen rivayetler iki kısımdır. Bu rivayetlerden bazıları onu öven ve bazı rivayetlerde de onu yeren sözler söylenmiştir. Hadis ve Rical ilmi âlimleri, Muhtar hakkındaki hadislerle karşılaştıklarında onu öven hadislerin tarafını tutmuşlar ve yeren rivayetler hakkında görüşler ortaya koymuşlardır. Meclisi (r.a) rivayeti ...
 • Allah’a nasıl iman getireyim ve imanımı nasıl güçlendire bilirim?
  14829 Teorik Ahlak 2011/10/20
  Allah’ı olduğu gibi ve gerçek bir şekilde tanıman için tek bir yol var. Bunun dışında başka bir yol söz konusu değildir. Zira Allah u Teâlâ kuranı kerimde şöyle buyuruyor: “biz, ona şah damarından daha yakınız”. Eğer insan biraz ...
 • Melekler hazreti Mehdinin yardımcılarıdır iddiası var ve bu iddia doğru ise neden İmam Mehdi gaybete çekildi ve zuhur etmiyor?
  11132 Masumların Siresi 2011/06/14
  Bu soru bağlamında iki noktaya dikkat etmek lazım: Bir: İlahi yardımlar bazı şartlara bağlı, bu şartlar tahakkuk bulmadığı sürece ilahi yardım gerçekleşmez. Örnek bağlamında bedir savaşını göz önünde bulundurabiliriz. Bedir savaşında Müslümanlar gereken şartlara haiz oldukları için melekler kur’anın değimiyle onların ...
 • Nübüvvetin felsefesi ve Peygamberlerin görevleri nelerdir?
  3218 Kelam İmi 2020/08/31
  Hem akli hem de nakli deliller ışığında Peygamberlerin varoluş zarureti kanıtlandıktan sonra görev, yetki ve vazifeleri açıklığa kavuşmalıdır.Özetle Allah Teala insanoğlunun dünyevi ve uhrevi saadete ve kemale ulaşması için peygamberleri insanlara kılavuzluk ve rehberlik etmesi için göndermiştir.Konuyu insanoğlu açısından tahlil edecek ...
 • (Kur’an’da belirtilen) Şeytanların taşlanması ne anlama gelmektedir?
  16213 Tefsir 2011/07/14
  Yüce Allah Kur’an’da hem mülk ve hem de melekût eksenli konuşmuştur. Çünkü mülk ve melekût ancak insan söz konusu olduğunda ayrı anlamlar kazanmaktadır. Aksi takdirde Allah için mülk ve melekût birdir ve bu ikisinin O’nun önünde hiç bir farklılığı yoktur. Bu yüzden es-sema (gök) kelimesi Kur’an’da ...
 • Bir yere girdiğimizde orada kadın sesiyle müzik yayınlanıyorsa nasıl davranmalıyız?
  5927 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/21
  Bu tür şarkılar haramdır. Buna göre sizin için iki görev söz konusudur: 1- Taksi veya araba şoförüne karşı tutumunuz2- Dinlemek veya dinlemek konusunda görevinizBirinci görev konusunda şunu bilmek gerekir ki bu tür şarkılar münkerdir ve göreviniz münkerden alı koymaktır. Marufa emretmek ve münkerden alı koymak gerekli ...
 • Arapçayı bilmeyenlerin Kuran’a bakmalarının veya okumalarının ne gibi faydaları vardır?
  12364 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/23
  Kuran, sıradan bir kitap değildir. Aksine Allah’ın kelamı olması gibi birçok farklı konumlara sahiptir. Sözleri de Allah tarafından İslam Peygamberi’ne (s.a.a) vahiy edilmiştir. Birçok derin ilim ve öğretiler içerir. Yaşam kitabı, insanın tekâmülü, hidayet kitabı vb. ayrıca kutsaldır ve kendisine has bir değeri vardır. Bu esasa göre; ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  73997 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Namazı ikame etmek ne demektir?
  20575 Tefsir 2011/10/22
  Kur’an’da namaz kılmak ve fiili için kaza, kıyam, gelmek ve ikame gibi değişik tabirler kullanılmıştır. Ayetlerin tefsirlerine göre, namazı ikame etmek bir ferdin namaz kılmasından daha üstün ve yüce bir manaya sahiptir. Toplumda ve insanlar arasında namazı diriltmek, diri tutmak ve ona onur ve değer bahşetmek anlamına gelmektedir.

En Çok Okunanlar