Gelişmiş Arama
Ziyaret
12284
Güncellenme Tarihi: 2011/08/06
Soru Özeti
Niçin Peygamber'in sözlerinde Hz. Zeyneb'in ismi de üstün kadınlardan biri olarak zikredilmemiştir?
Soru
Niçin Hz. Zeyneb'in ismi Peygmber'in saydığı dört tane üstün kadının sırasında yer almamıştır? Hz. Meryem Hz. Zeyneb'ten üstün müdür?
Kısa Cevap

Peygember'in "Cennetin en üstün kadınları Huveylid kızı Hatice, Muhammed kızı Fatime, İmran kızı Meryem, Mezahim kızı Asiye'dir" sözü hakkında birkaç ihtimal söz konusudur: 1- Bu hadis nisbi anlamda yani bu kadınların kendi dönemlerindeki kadınlara göre daha üstünlüğü açıklamak; buna göre Firavun döneminde en üstün kadın Asiye, Hz. İsa döneminde en üstün kadın Hz. Meryem, Peygamber (s.a.a) döneminde en üstün kadın Hz. Hatice ve Hz. Fatime'dir. yani bu hadis bu kadınların kendi asırlarındaki kadınlara göre en üstün olduklarını beyan etmek istiyor. Bunun bu kadınların kendi aralarında da makam açısından farklı olmalarıyla bir çelişkisi olmadığı gibi, diğer dönemlerde de Hz Zeyneb gibi kamil kadınların zuhur etmeleriyle çelişmez.

Hz. Zeyneb'in makamı hakkında Resulullah'tan gelmiş muteber bir hadise rastlamadık, ancak Hz. Fatime'nin soyu hakkında gelen hadisler bu büyük kadının şahsiyetini göstermeye yeter.

Diğer bir ihtimal de şu ki hiçbir kadın o dört kadının makamına erişmez.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun cevabında şu noktaya değinmeliyiz ki kişilerin manevi makamlarını ölçmek ve onları birbiriyle karşılaştırmak kolay bir şey değildir. Bu konudaki açıklananlalar elimize ulaşan hadislerin zahirine bakarak ortaya atılır. Peygember'in "Cennetin en üstün kadınları Huveylid kızı Hatice, Muhammed kızı Fatime, İmran kızı Meryem, Mezahim kızı Asiye'dir"[1] sözü hakkında birkaç ihtimal söz konusudur:

Birinci ihtimal şu ki: Peygamber'in (s.a.a)sözünün anlamı, sadece bu dört kadının kemal haddine ulaştığını ve başka bir kadının bu makama erimeyeceğini açıklamak değildir, bu hadis sadece bu dört kadının kendi dönemindeki kadınlara göre üstünlüğü açıklamak istiyor. Bu da bu dört kadının arasında mertebe yönünden farklılığı veya başka asırlarda Hz. Zeyneb gibi başka kadınların üstünlüğünü reddetmez. Nitekim Hz. Fatime, diğer kadınlardan ve kıyamete kadar her asırdaki kadınlardan daha üstündür. Bu üstünlük hadislerde de yer almıştır.

Kur'an-i Kerim'de Hz. Meryem hakkında şöyle buyurur: Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçti, arındırdı ve seni âlemlerin kadınlarından üstün kıldı." dediler."[2] Müfessirler bu ayet hakkında şöyle demişlerdir: Maksat, Hz. Meryem'in kendi dönemindeki kadınların hepsinden üstünlüğüdür[3]. Nitekim Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: "Meryem kendi döneminin kadınlarından üstün idi ama kızım Fatime başlangıçtan sona kadar alemdeki bütün kadınlardan daha üstündür.[4]  

Elbette Peygamber'den (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ten (a.s), Hz. Fatime'nin soyunun üstünlüğü hakkında gelen hadisler ışığında bu değerli ve yüce makam sahibi kadının yani Hz. Zeyneb'in makamı da belli olur. Hz. İmam Zeynelabidin (a.s) Hz. Zeyneb'e hitaben şöyle demiştir: "Siz öğreticisi olmadan bilgin ve anlatılmaya gerek olmadan anlayan birisiniz.[5]"

Önemli olan şu ki hiçbir hadiste bu makamın Hz. Zeyneb'ten alındığı nakledilmemiştir. İşaret edildiği gibi Hz. Zeyneb'in fazileti hakkında bir çok rivayet nakledilmiştir.

Diğer bir ihtimal de şu ki yukarıdaki hadiste hiçbir kadının bu dört kadının manevi makamına erişmeyeceği bildirilmek istenmiştir.[1] Taberi, Muhibu'd-din, Ahmed b. Abdullah, Zehairu'l-ukba, s. 42 ;Şeyh Saduk, el-Hisal, c. 1 s. 206, Tehran, Saduk yay.

[2] Al-i İmran: 42

[3] Elarus el-Huveyzi, Şeyh Abdali b. Cum'a, Tefsir-i Nuru's-Sakaleyn, tahkik Resuli Mahallati, Seyyid Haşim, c. 1 s. 336 ve 338, İsmailiyan yay. Kum, 4. bask. 1412

[4] ade c. 1 s. 338

[5] Biharu'l-envar, c. 45 s. 164

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar