Gelişmiş Arama
Ziyaret
25405
Güncellenme Tarihi: 2012/05/15
Soru Özeti
Bütün peygamberlerin kitabı var mıydı? Vardıysa Hz. Nuh’un kitabının adı nedir?
Soru
Bütün peygamberlerin kitabı var mıydı? Vardıysa Hz. Nuh’un kitabının adı nedir?
Kısa Cevap

Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde Hz. Nuh’un kitabının olduğuna dair bir şey gelmemiştir. Ama ‘Andolsun ki biz, peygamberlerimizi, apaçık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla beraber kitap ve terazi de indirdik...’ ayetinden bütün peygamberlerin kitap sahibi olduğu anlaşılsa da bazı rivayetlerde bu ayet değişik şekillerde tefsir edilmiştir. Örneğin Kafi’deki bir rivayette, ayette geçen Kitap’tan maksadın İsm-i A’zam olduğu buyurulmaktadır. Ancak eldeki bütün deliller gözönüne alındığında şu sonucu alıyoruz: Bütün peygamberler risaletleri doğrultusunda, takipçilerinin yerine getirmekle yükümlü olduğu ideal, plan ve programlara sahiptiler. Bu ideoloji yazılı bir kitap şeklinde olabileceği gibi sözlü de olabilmektedir. Kaldı ki Hz. Nuh ulu’l-azm peygamberlerden olduğu halde ayet ve rivayetlerde belli bir isim altında yazılı bir kitabının olduğundan söz edilmemiştir.

Ayrıntılı Cevap

Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde Hz. Nuh’un kitabının olduğuna dair bir şey gelmemiştir. Ama ‘Andolsun ki biz, peygamberlerimizi, apaçık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla beraber kitap ve terazi de indirdik...’[1] ayetinden bütün peygamberlerin kitap sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak bazı rivayetlerde bu ayet değişik şekillerde tefsir edilmiştir. Örneğin Kafi’de ki bir rivayette ayette geçen Kitap’tan maksadın İsm-i A’zam olduğu buyurulmaktadır.[2]

Yine Semaet b. Mehran’ın rivayetinden de Hz. Nuh’un kitap sahibi olduğu anlaşılmaktadır. O şöyle diyor: İmam Sadık’tan (a.s) Allah’ın (azze ve celle) ‘Artık, peygamberlerden azim ve irade sahipleri nasıl sabrettilerse sen de sabret.’[3] sözünün ne manaya geldiğini sorduğumda şöyle buyurdu: ‘Onlardan maksat Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed’dir (s.a.a).’ Ben ‘Onlar nasıl ulu’l-azm oldular?’ diye sorduğumda buyurdular ki: ‘Nuh kitap ve şeriatla gönderildi. İbrahim sahifeleri getirinceye kadar Nuh’tan sonra kim geldiyse O’nun kitap, şeriat ve yoluna amel etti. İbrahim sahifeleri getirip, Nuh’un (a.s) kitabına kafir olmadan onu terketmeleri fermanını verdi. Musa (a.s) Tevrat’ı getirinceye kadar İbrahim’den sonra gelen her peygamber O’nun şeriatına, yoluna ve sahiflerine amel etti. Musa (a.s) kendi şeriatıyla beraber Tevrat’ı getirdi ve Sahifeleri terketme fermanını verdi. İsa İncil’i getirinceye kadar Musa’dan sonra gelen her peygamber Tevrat’a, O’nun şeriatına ve yoluna amel etti. İsa, Musa’nın şeriatı ve yolunu terketme fermanını verdi. Muhammed (s.a.a) gelip Kur’an’ı, şeriatı, İslamı... getirinceye kadar İsa’dan sonra gelen peygamberler Onun şeriatına ve yoluna amel ettiler...’[4]

Ama bu, onlarının hepsinin Tevrat ve İncil gibi yazılı bir kitapları olduğu manasına mı gelmektedir?

Eldeki bütün deliller gözönüne alındığında şu sonucu alıyoruz: Bütün peygamberler risaletlerinin doğrultusunda, takipçilerinin yerine getirmekle yükümlü olduğu ideal, plan ve programlara sahiptiler. Bu ideoloji yazılı bir kitap şeklinde olabileceği gibi sözlü de olabilmektedir. Kaldı ki Hz. Nuh ulu’l-azm peygamberlerden olduğu halde, ayet ve rivayetlerde belli bir isim altında yazılı bir kitabının olduğundan söz edilmemiştir.

 


[1] -Hadid/25

[2] -Kuleyni, el-Kafi, c.1, s.293

[3] -‘Artık, peygamberlerden azim ve irade sahipleri nasıl sabrettilerse sen de sabret ve azaba uğramaları için acele etme. Onlara vaadedilen azabı gördükleri gün sanırlar ki dünyada bir günün bir anı kadar kalmışlar; bu, bir tebliğdir, buyruktan çıkan topluluktan başkası helak olur mu?’ (Ahkaf/35)

[4] -Kafi, c.3, s.28 (Mustafavi’nin tercümesi) ve c.2, s.17 (Gencine-i Rivayat).

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Aceleyi gidermek için ne yapılmalıdır?
  6052 Teorik Ahlak 2012/05/03
  Acele, dinsel öğretilerin men ettiği hususlardandır. Bu, işleri yapmada erken girişimde bulunmak anlamına gelir. Acele etmek hız ve işleri zamanında yapmak ile fark eder. Hız, öncüllerin ve gerekli şartların hazır olmasından sonra insanın fırsatı elden vermemesi ve işi yapmak için girişimde bulunmasıdır. Acelenin karşısında ise soğukkanlılık ve ...
 • “A’lem, fe’l a’lem”in anlamı nedir?
  7476 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Darwin’in evrim teorisi hakkında görüşünüz nedir?
  9759 Eski Kelam İlmi 2012/11/11
  Doğa bilimcileri arasında bitkiler ve canlıları içine alan varlıkların yaratılışı hakkında iki hipotez mevcuttur. A. Türlerin evrim teorisi veya transformizm: Bu hipotez canlı varlıkların başlangıçta bir hücreli varlıklar olarak okyanuslarda ve denizlerin derin katmanlarındaki çamurlarda bir atılım ile ortaya çıktığını söylemektedir. B. Türlerin ...
 • İslam Peygamber’inin mektuplarını padişahlara kim ulaştırmaktaydı?
  2670 Tarih 2020/01/20
 • Allah-u Teala, Şeytanı niçin yaratmıştır?
  20355 Eski Kelam İlmi 2008/05/04
  Şeytanın, insanların yoldan çıkartılması ve saptırılmasındaki rolü sadece davet etmekle sınırlıdır ve diğer yandan insanın tekâmüle ermesi, her zaman için zıtlıklar, çelişkilerden ve çekişmelerden geçmekle gerçekleşmektedir. Bu yüzden en mükemmel bir düzende böyle bir varlığın yaratılması boş ve yersiz olarak algılanmamaktadır. Tam tersine böyle bir varlığın olması hayır ve hikmet ...
 • Resul-i Ekrem (s.a.a) Kerbela toprağına secde etmiş midir?
  10112 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  Şii fıkhına göre, 1) Secde mutlaka toprağa ve topraktan çıkan (bitki gibi) şeylere yapılmalıdır. Resul-i Ekrem’de (s.a.a) halıya, kilime, deriye, plastiğe vb. şeylere değil, toprağa,kuma, taşa, bitkiye vb. topraktan olan şeylere secde ederdi. Şiilerin üzerine secde ettikleri Hüseyni türbet ise ...
 • Amerika ve İngiltere müşrik sayılır mı? Onlar müşriklerden uzak olma merasiminin içine girer mi?
  7271 Eski Kelam İlmi 2012/06/16
  Müşrik, Allah-u Teâlâ için ortak ve eş gözeten kimseye denir. Hıristiyanlar teslise (bağımsız olarak üç şeye tapmak) inanır. Bazı Yahudiler de Uzeyr’i Allah’ın oğlu bilir. Bu her iki husus da ilahi zatta terkibe neden olur. Hâlbuki Allah’ta terkip bulunmaz ve o tam, kâmil ve yalın bir varlığa ...
 • Doğum günü kutlaması haram mıdır?
  47916 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/11
  Doğum günü kutlaması İslamî geleneklerden değildir ve İslamî öğretilerde insanın kendi doğum gününü kutlaması tavsiye edilmemiştir. Biz bu yeni geleneği kınamak istemiyoruz. Elbette başkalarının geleneklerini körü körüne kabullenmeyi de benimsemiyoruz; zira geleneklerin ümmetin bilincinde derin kökleri olması gerektiğine inanıyoruz. Ama böyle bir geleneğin dayatılmasından sonra onun mükemmel ...
 • “Envaru’l-muşa\'şa’in” kitabında Hıdır Dağı ve Cemkeranla ilgili imam Ali’den (a.s.) bir hadis rivayet edilmiş. Bu hadis sahih midir? Ve İmam\'ın Kerametlerinden sayılıyor mu?
  7198 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/04/03
  Her nekadar böyle bir hadisi, kesin bir dille inkâr edilemez ama hali hazırda, bu hadisi sadece Müminlerin Emiri'nin (a.s.) hayatından bin sene fasılayla yazılmış olan kitaplarda görebiliriz. Üstelik "Envarul-Muşe'şein" gibi sonradan yazılan kitablarda da senedi dikkatlice beyan edilmeden Şeyh Saduk'un bir kitabına (Munisu'l-Hazin) nisbet verilmiş. Mezkûr ...
 • İnsan yüce Allah'ın sevgisini nasıl kazana bilir, yani Allah'ın bizi sevmesi için neler yapmalıyız?
  83026 Pratik Ahlak 2008/05/19
  Hiç şüphesiz Allah sevendir, fakat Allah'ın sevmesiyle biz insanların sevmesi çok farklıdır. Allah seviyor dediğimiz zaman bizim sevdiğimiz gibi algılamamalıyız, zira insan sevgisi bir takım duygusal hareketler ve değişimler sonucu oluşmaktadır ve Allah bu tür değişimlerden münezzehtir. Allah'ın kullarını sevmesi, Onun zatını sevmesinden kaynaklanmaktadır. Allah kendi yaptığı ...

En Çok Okunanlar