Gelişmiş Arama
Ziyaret
9340
Güncellenme Tarihi: 2010/12/04
Soru Özeti
Allah-u Teala mutlak feyiz veren olduğundan, neden insanlar daha baştan cennette yaratılmadılar?
Soru
Allah-u Teala mutlak feyiz veren olduğundan neden insanlar daha baştan cennette yaratılmadılar?
Kısa Cevap

Cennet ve cehennem insanların kendi iradelerine göre yaptığı amellerin soucudur. Öyleyse yolun sonu olan cennet, dünya ve salih amel olmadan kazanılmaz. Bu, Allah’ın mutlak feyyaz olmasıyla çelişmez. Çünkü Allah’ın feyzi, ilahi hikmet üzerinedir. Burada Allah’ın hikmetiyle çakışma denen şey söz konusu değildir. Ve insan Allah’ın sıfatlarından birine yönelip, diğerlerinden gafil olmamalıdır.  

Ayrıntılı Cevap

İnsanların ve bütün varlıkların yaratılışı öyle planlanmış ki, hepsi özel bir hedefi gütmektedir. Allah-u Teala Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: ‘Allah gökleri ve yeri hak üzere yarattı.’[1] Göklerin ve yerin yaratılışı Allah’a nisbet verildiğinden boş ve anlamsız değildir.

Allah-u Teala, Kur’an’da açıkca insanın yaratılış hedefinin ibadet olduğunu söylüyor ve şöyle buyuruyor: ‘Cin ve insanı bana kulluk etsinler diye yarattım (ki tekamüle ersinler ve bana yakın olsunlar). ‘[2]

İbadetin Manası

Arapçada, ram, yumuşak ve muti olan, öyleki isyan ve itaatsizliğin asla olmadığı şeye taabbud denir. Bu yüzden düz yola Tarik-i Muabbad denmiştir.[3] Allah’a teslim ve muti olan, hiç bir şekilde isyanı olmayan kimseyede abid denir.

İbadet ve teslim olmak, insan için itaat ve tuğyan etme imkanı olduğu zaman mana kazanmaktadır. Yani insan isyan ve itaatin arasından itaatı seçmelidir. Başka bir deyişle insanın diğer varlıklardan ayrıcalığı irade ve seçim gücünün olmasıdır. Allah insanın içinde çeşitli güçler halketmiştir. İnsanın tekamül yolu bu muhalif güçlerden geçmektedir.

Emir-ul Mümin Ali (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Allah-u Azze ve Celle, meleklere şehvetsiz akıl, hayvanlara akılsız şehvet vermiştir, insana ise her ikisinde vermiştir. Kim aklını şehvetine galip ederse meleklerden de üstündür ve kim şehvetini aklına galip ederse hayvandan da aşağıdır.’[4]

Diğer bir noktada şudur: Cennet ve cehennem insanların kendi iradelerine göre yaptığı amellerin soucudur. Kur’an şöyle buyuruyor: ‘(Ey Peygamber!) De ki: ‘De ki: Bu mu daha hayırlıdır, yoksa çekinenlere vaadedilen ebedilik cenneti mi? Bu, onlara bir mükafattır ve dönüp varacakları yer.’[5] Ve sabretikleri için cennet ve ipekten elbiseler onlar içindir. Öyleyse yolun sonu olan cennet dünya ve salih amel olmadan kazanılmaz.[6]

Ve bu Allah’ın mutlak feyiziyle çelişmez. Çünkü Allah’ın feyzi, ilahi hikmet üzerinedir, yoksa Allah’ın hikmetiyle çakışma denen şey söz konusu değildir. İnsan Allah’ın sıfatlarından birine yönelip, diğerlerinden gafil olmamalıdır.


[1] -Ankebut/44.

[2] -Zariyat/56.

[3] -Müfredat-ı Rağib.

[4] -Asuman ve Cihan (es-Sema ve’l Alem’in çevirisi, Bihar-ul Envar, c.4, s.273). el-İlel, babasından, o da Saad b. Abdullah’tan, o da Ahmed b. Muhammed b.İsa’dan, o da Ali b. Hakem’den, o da Abdullah b. Senan’ın şöyle dediğini rivayet eder: Eba Abdullah Cafer b. Muhammed-is Sadık’tan (a.s), ‘melekler mi üstündür yoksa Ademoğlu mu’ diye sorduğumda şöyle buyurdu: Emir-ul Müminin Ali b. Ebi Talib (a.s) şöyle buyuruyordu: Allah Azze ve Celle meleklere şehvetsiz...  

[5] -Furkan/15.

[6] -İnsan/12.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bazen kıbleye doğru oturuyor ve temiz imamlar (a.s) ile sohbet ediyorum ve bu esnada bedenimde özel bir hal hissediyorum ve deyim yerindeyse tüm tüylerim ürperiyor. Bu hal neyin işaretidir?
  9831 Pratik Ahlak 2012/01/18
  Bildiğiniz gibi masum hazretler (a.s) bizim amellerimizi gözetlemektedir ve rivayetlerde de bu konuya işaret edilmiştir. Kesinlikle bu ilgi onların haremindeyken veya dikkatle kendilerine sevgi ifadesinde bulunduğumuzda daha çok ve belirgindir. Öte taraftan bedenin heyecanlıyken ve manevi hallerde reaksiyon göstermesi, hepimiz için vuku bulmuştur ve ayet ve rivayetlerde de bunun ...
 • Birbirini seven ve ilişkilerinde günaha düşmek istemeyen kız ve oğlan hangi şer’i yolla sorunlarını giderebilirler?
  16977 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/10/22
  İslam’a göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Hekim olan Allah bu ikisini birbiri için yaratmıştır. Çünkü onlar birbirinin huzur kaynağıdır, birbirlerinin duygusal, ruhsal ve cinsel isteklerini karşılamaktadırlar.İslam iki tarafın da ihtiyaçlarının karşılanması için evliliğin (geçici veya daimi) çerçevesini belirlemiştir. Kadınla erkek ...
 • Niçin Abdulmuttalib oğlunun adını Abduluzza koymuştur?
  22722 تاريخ بزرگان 2008/07/22
  Abdulmuttalibin oğlu Ebu leheb (Haşim oğlu Abdulmuttalib oğlu Abduluzza) künyesi Ebu utbe’dir, Peygamber (s.a.a) efendimizin amcası ve aynı zamanda onun en katı düşmanlarından biridir. Annesi Beni Huzae kabilesinden Lubna ve eşi Harb ibn-i Umeyye’nin kızı ve Ebu süfyanın kız kardeşi, Ümm-i cemil adıyla tanınan Arvi veya Avra’dır. ...
 • Şia, Ömer b. Hattab’ın eşcinsel olduğuna mı inanmaktadır?
  14387 تاريخ بزرگان 2013/12/19
  Şia’nın raşit halifeler ve özellikle Ömer b. Hattab’a yönelik bakışı, imamların (a.s) bakışıdır. Şia’nın muteber hadis kitaplarının hiçbirinde Ömer b. Hattab’ın eşcinsel oluşu hakkında bir rivayet nakledilmemiştir. Şia’ya atfedilen bu tür sözlerin çoğu temelsizdir, esassızdır ve Şia âlimlerinin inancı değildir. ...
 • Ne zaman baba ve anne adına (onlardan vekalet ve niyabet olarak) namaz kılmak mümkündür?
  7573 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/28
   Diri bir kimse adına (onlardan naip ve vekil olarak) farz namaz ve oruç yerine getirmek caiz değildir. Mükellef olan her kes kendi farz namazlarını mümkün olan her şekilde yerine getirmelidir. (İster ayakta, ister oturarak, ister yatarak hatta işaret ile)İmam Humeyni ve diğer taklit ...
 • Şerî mesafe miktarı ne kadardır?
  5524 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/23
  A. Şerî mesafenin miktarı hakkında birkaç görüş vardır: Bazıları mesafe miktarının 22/5 km olduğu görüşündedir.[1] Bazıları şerî mesafenin 21/5 km olduğu fikrini taşımaktadır.[2] Bir grup da şerî mesafenin 22 ...
 • Cenabet olan kimse gusül almadan banyodan çıkarsa bütün bedeni necis sayılır mı?
  24678 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/06/12
  Sorunun cevabını vermeden önce şu noktayı hatırlamamız gerekir: Cenabetten maksat necasetle bütün bedenin necis olması değildir. Cenabet gerçekte manevi necasettir. Meni bedenin tümünü değil yanlızca bedenin değdiği yeri necis eder, yıkamakla ve necasetin gidermesiyle değdiği yer pak olur. Örneğin cenabet olan ...
 • Kuran’a göre gençlerin toplumdaki rolü nedir?
  2910 Tefsir 2020/01/20
 • Nevruz bayramı hakkında ne gibi bir şerî delil mevcuttur?
  12947 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/08/21
  Bu bayram, İslam öncesi yaygın olan İranlıların antik bayramlarındandır. Rivayet kitaplarında İmam Sadık’tan (a.s) nevruzun fazileti hakkında bir rivayet nakledilmiş ve son dönemdeki meşhur fakihler bununla amel etmiş ve de nevruzda gusül almanın müstehap olduğuna fetva vermişlerdir. Lakin bazıları da bu rivayet hakkında münakaşa yapmıştır. Bu nedenle, yüzde yüz ...
 • Nafile namazlarını hangi zamanlarda kılmak gerekir?
  10895 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/22
  Nafile namazlarını kılmak, farz namazları kılmak için hazırlık oluşmasına ve insanda farzları ve farz namazları yerine getirmeye dönük bir rağbet meydana gelmesine neden olur. Nafilenin en önemli etkisi, yakınlık hadisi adındaki hadiste belirtilen şeydir: İmam Sadık (a.s) büyük atası Peygamberden (s.a.a), Peygamber (s.a.a) Cebrail’den ve Cebrail de Yüce Allah’tan ...

En Çok Okunanlar