Gelişmiş Arama
Ziyaret
7594
Güncellenme Tarihi: 2010/12/04
Soru Özeti
Mukaddes ekmeği yemek haram mıdır? İslami kitaplarda, Allah’ın adının anılmadığı yemeklerin yenmesinin caiz olmadığını okumuştum. Böyle bir şey doğru mudur?
Soru
Mukaddes ekmeği yemek haram mıdır? İslami kitaplarda, Allah’ın adının anılmadığı yemeklerin yenmesinin caiz olmadığını okumuştum. Böyle bir şey doğru mudur?
Kısa Cevap

1- Bazı çağdaş fakihlerin görüşüne göre ehl-i kitap kafirlerin su ve yemekleri, eğer onların elleri ve bedenlerine değerse necis ve haramdır. Ama bazı taklit mercileride (Ayetullah Tebrizi, Ayetullah Fazıl Lenkerani, Ayetullah Vahid Horasani gibi)[1] şöyle buyuruyorlar: ‘Semavi dinlerin mensuplarının (Hıristiyan ve Yahudiler) bedenleri özde paktır ve kestikleri hayvanların dışında, diğer yemeklerine kan, şarap gibi necasetler bulaşmamışsa onlarda paktır.’[2]

2- ‘Kilisenin mukaddes ekmeği’ni yeme konusu daha önce beyan ettiğimiz fıkhi görüşlere bağlı olsa da ikinci derecedeki meselelelerde söz konusu etmişlerdir. Şöyle ki, Hıristiyan misyonerlerinin elinden ekmek almak vb. gibi şeyler bidat ve batıl amellerin teyit ve yayılmasına neden olursa[3] veya Müslümanları zillete sürüklerse veyahut Hıristiyanların (tahrif olmuş dinlerinin) örf ve adetlerine yöneliş sayılır ve Müslümanların inançlarının zayıflamasının ortamını hazırlaması gibi durumlarda ikinci derecedeki meseleleler türünden olduğundan haramdır.

3- En’am suresinin 119. ayetinde[4] gelen şey hayvanların kesilmesine ait olup bütün yiyecekleri kapsamamaktadır. Yani siz eğer sığır veya koyun etinden yemek isterseniz onların şer’i olarak kesilmesi gerekir. Şer’i kesimin şartlarından birisi kesim yapıldığı sırada Allah’ın adının söylenip kesilmesidir. Demek ki etli olmayan yemeklerde böyle bir şart yoktur.[5]    


[1] -Adı geçen mercilerin Tevzih-ul Mesail’leri, Taharet babı, Necasetler bölümü, Kafirin necisliği; Ayetullah Fazıl, el-Ahkam-ul Vaziha, s.95; Ayetullah Sistani, el-Mesail-ül Müntahaba, s.93.   

[2] -Mukaddes ekmek çoğunlukla şaraba batırılır.

[3] -İslami öğretilerde bidatçılardan uzaklaşmak için vurgu yapılmıştır. Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Kimin bidatçılarla irtibatı olur ve ona hürmet ederse İslamı yıkmak için bir adım atmıştır.’ (Men La Yahduruh-ul Fakih, c.3, s.572).

[4] -‘Onun ayetlerine inanmışsanız Allah'ın adı anılarak kesilenleri yiyin. Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenleri yemiyorsunuz? Halbuki zorada kaldığınız zamanlar hariç, size haram edilenleri ayırt etmişti. Şüphe yok ki halkın çoğu, bilmeden kendi istekleriyle sapıp gider. Şüphe yok ki Rabbin, haddini aşanları daha iyi bilir.’ (En’am/118-119)

[5] Şer’i kesimin şartlarını öğrenmek için bkz: Tahrir-ul Vesile, c.2, Kitab-us Sayd ve’z Zibahe, el-Kavl Fi Zibahe, Mesele:11.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Namaz kılmayan kimseler kesinlikle cehenneme mi gidecektir? Hatta onlar birçok iyi iş yapsalar da cehenneme gidecekler midir?!
  48170 Eski Kelam İlmi 2012/05/03
  Dini öğretilerimiz esasınca namaz, dinsel ameller arasında ilk ibadetsel fiildir. Eğer insanın namazı kabul edilirse, diğer ibadetsel amelleri de kabul edilir! Öte taraftan Kur’an ayetlerinin açıkça belirtmesiyle her kim zerre miktarınca iyi amel işlerse onun karşılığını alacaktır. Bu ayetler uyarınca, ölçme terazisinde hayrın miktarı fazla olacak olursa, ...
 • “A’lem, fe’l a’lem”in anlamı nedir?
  7357 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Bir mercii taklit etmede kendisinin rızası gerekli midir?
  4909 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu husustaki görüşü şudur:Eğer şerî muteber yollardan (açık delil, şöhret ve vicdanî ilim) bir şahsın taklit için salahiyeti olduğu tespit edilirse, onu taklit etmek caiz olur ve kendisinin onayına gerek duyulmaz. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adrese müracaat ediniz:
 • Evlatlarımızın ibadetlere ilgi duymasını nasıl takviye edebiliriz?
  6760 Pratik Ahlak 2010/08/22
  Dinsel farzları yerine getirmeye yöneltmek ve teşvik etmek için ilk önce bireylerin düşünsel altyapılarını incelemek ve onları ıslah ve takviye etmeye çalışmak gerekir. Bireyin Allah, varlık âlemi, insan, ahret vb. konulardaki görüş ve inancı onun iman, farzları yerine getirmeye bağlılık, davranış ve hareketlerine yönelik direkt bir ...
 • Geçici evlilikte iddet beklemenin felsefesi nedir?
  7871 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/10/18
  Kadın yaise ise iddet beklemesine gerek yoktur. Yaiseden kasıt Kureyişli ise altmış ve Kureyşli değilse elli yaşını doldurmuş olmasıdır. Kısır olan kadın yaise sayılmaz, bu yüzden evlendikten sonra iddet beklemesi gerekir.Bu hükmün felesefesine gelince ayet ve rivayetlerde hükümlerin bütün ...
 • Şefaatin kıyametteki yeri ve önemi nedir?
  8663 Eski Kelam İlmi 2009/06/17
  Şefaat, zayıf birini güçlendirmek, takviye etmek demektir. Şefi' (şefaat edici) ise ihtiyacı olana yardım eden ve onu mutedil bir duruma getirip ihtiyacını gideren kimsedir. Kıyamette şefaat etmek Allah'a mahsustur. Elbette Yüce Allah bazılarına da başkalarına şefaat etmeleri için izin vermiştir. Bu konu hakkında gelen birçok rivayetten kıyamette şefi'lerin çok olacağı ...
 • Bedenin hangi bölgelerine gusül vermek lazım ve hangi bölgelerine gusül vermek lazım değildir?
  2632 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/06/25
  Gusülde bedenin bütün dış yüzeyine gusül vermek gerekir. İğnenin ucu kadar yer yıkanmazsa gusül batıl olur. Elbette insanı vesveseye düşürecek şüphelere itina edilmemelidir. Lakin bedenin kulak içi, burun içi, ve ağız içi gibi görünmeyen yerlerini yıkamak caiz değildir. Aynı şekilde bedenin görünen veya görünmeyen yeri olduğu hakkında ...
 • Bize karşı kötü davranışta bulunan akrabalarımızla sıla-i rahimimiz (ilişkilerimiz) nasıl olmalıdır?
  23471 Pratik Ahlak 2010/07/17
  Sıla-i rahim, soy akrabalığı olan yakınlarla ihsan ve lütufta bulunarak bağ kurmak demek olup herkesin yerine getirmesi gereken şer’i bir vazifedir. Sıla-i rahim yapmanın ömrün uzaması, güzel ahlaklı olmak, rızkın çoğalması gibi bir çok faydası vardır.Sıla-i rahimi bütün akrabalara (kadın, erkek, takvalı, takvasız, ...
 • Ehlisünnetin kadınları kabirleri ziyaret etmekten men etmesinin nedeni nedir?
  7892 زیارت قبور و بنای مراقد 2012/08/21
  Ehlisünnet kitaplarında kadınların kabir ziyaretinde bulunmasının mekruh veya haram olduğunu yansıtan bir takım rivayetler mevcuttur. Lakin böyle ziyaretlerin caiz olduğunu belirten daha güçlü hadislerin varlığı ve birinci grup hadislerin senet ve muhtevasındaki zayıflık, birçok Ehlisünnet âlimini şer’i şart ve durumlara riayet etmesi halinde kadınların da erkekler gibi ...
 • Cude’nin Hz. Hasan’dan (a.s) olma bir evladı var mıydı?
  17319 تاريخ بزرگان 2011/08/17
  Cude, Eş’as b. Kays Kindi’nin kızıdır. Eşas, İslam’ın ilk yıllarındaki meşhur şahıslardan olup o dönemin tehlikeli münafıklarından sayılmaktaydı. Belazeri’nin yazdığına göre Cude babasının hilesiyle İmam Hasan Mücteba (a.s) ile evlenmiştir.[1] Bir rivayette İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Eşas, Müminlerin ...

En Çok Okunanlar