Gelişmiş Arama
Ziyaret
10059
Güncellenme Tarihi: 2012/05/15
Soru Özeti
Namahremle tokalaşmanın, dokunmanın ve hicapsızlığın cezası nedir?
Soru
Şu amellerin cezası nedir: 1) Namahremle tokalaşmak, 2) Namahreme fiziki dokunma, 3) Hicapsızlık.
Kısa Cevap

Dini kaynaklarımızda soruda gelen günahlar için bazı cezalar ön görülmüştür. Örnek olarak bazılarına değiniyoruz:

a) Namahremle tokalaşmak: Resulullah (s.a.a) bu konuda şöyle buyuruyorlar:

1- ‘Namahremle tokalaşan kimse, kıyamet günü zincire vurulmuş olarak haşredilecek sonra cehenneme gönderilmesi için emir verilecek.’[1]

2- ‘Kendisiyle mahrem olmayan kadınla tokalaşan kimse şüphesiz Allah’ın -azze ve celle- gazabına yönelmiş ve onu kendisi için istemiştir.’[2]

b) Namahreme fiziki dokunma

 Namahreme fiziki dokunmanın tokalaşma (yukarıda rivayetleri aktarıldı), dokunma, zina vs. gibi çeşitli şekilleri vardır. Bu konudaki bazı rivayetler şunlardır:

1- Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyorlar: ‘Namahrem kadını kucağına alan kimseyi Şeytanla birlikte ateşten zincire vuracaklar ve ikisinide ateşe atacaklar.’[3]

2- İmam Rıza (a.s) buyuruyor: Resulullah (s.a.a) miraç gecesinde azaba uğramış bazı kadınları gördüler.[4] O kadınlardan birinin yüzünü ve bedenini makasla kesiyorlardı. O, bedenini (namahrem) erkeklere sunardı.[5]

c) Hicapsızlık

Yukarıdaki rivayetin devamında şöyle gelmiştir: Resulullah (s.a.a) miraç gecesinde saçları asılmış ve beyni kaynayan bir kadın gördüler. Bu kadın saçlarını namahrem erkeklerin yanında örtmezdi.[6]

Daha fazla bilgi için aşağıdaki dizinlere bakınız:

-İslamda Hicap, Soru: 8027 (Site: 8100)

-Hicabının Felsefesi, Soru:825 (Site:884)

-Namahrem Erkek ve Kadının Tokalaşması, Soru: 5454 (Site: 5672)

-Haram ve Günaha Bulaşmış Bakışlar, Soru: 17678 (Site: 17364)

-Namahreme Dokunma ve Kucağa Alma, Soru:6074 (Site:6257)

 


[1] -Şeyh Saduk, Sevabu’l-A’mal ve İkabu’l-A’mal, s.283, İntişarat-ı Şerif Raziy, H.1364.

[2] -Şeyh Saduk, Men La Yahduruhu’l-Fakih, c.4, s.14, İntişarat-ı Camiay-ı Müderrisin, Kum, HK.1413.

[3] -Amuli, Hür, Vesail-uş Şia, c.20, s.196, Müesseset-ü Alu’l-Beyt, Kum, HK.1409

[4] -Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s), c.2, s.10-11, İntişarat-ı Cihan, HK.1378.

[5] -a.g.e.

[6] -a.g.e.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Başörtüsünü açmanın ve takma saçtan istifade etmenin hükmü nedir?
  7077 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Takma saç ziynettir ve örtünmesi gerekir.  Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Müslüman ve dindar kızlar yüksek öğrenim derslerini okumadıkları takdirde sadece ...
 • Karidesin helal, ıstakozun haram olmasının felsefesi nedir? Oysa ikiside aynı cinstendir?
  15737 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/01/17
  Bütün hükümler fayda ve zarar esası üzerinedir ve her hükmün bir felsefe ve nedeni vardır; ama bu nedenlerin ayrıntılarını bilmek çok zordur. En fazla hükümler için genel kaideler söylenebilir. Ancak buradaki genellik istisnaları olan çoğunluk manasına gelmektedir. Karidesin yenmesinin caiz olması konusunda bazı rivayetlerde onun balık cinsinden (pullu) ...
 • Kumar aleti olmaktan çıkmış olan oyun kâğıtlarıyla kumar amacını gütmeksizin oyun oynamanın hükmü nedir, sakıncalı ve işkâlı var mıdır?
  7587 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/20
  Zikredilen sorunun cevabı bağlamında imma Humeyni (kuddise sırruh) ve diğer taklidi mercileri şöyle buyurmuşlardı: Örfün nezdinde kumar aleti olarak bilinen oyun kâğıtlarıyla oyun oynamak kesinlikle caiz değildir. (İster kazanmak ve kazanmamak amacını gütsün ister gütmesin). Ama örf nezdinde kumar aletlerinden sayılmayan; örneğin bir anlamda fikri geliştiren ve dini ve ilmi ...
 • Gusül alındığında bedenin sağ tarafını sol elle yıkamanın sakıncası var mı?
  5622 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/01/17
  Sakıncası yoktur.[1][1] -Daha fazla bilgi için bkz: İmam Humeyni, Tevzih-ul Mesail, c.1, s.216, mesele:361, 362, 363.
 • Kocası ve aile reisi olmasa bile kendisine kalan miras vasıtasıyla Mekke’ye gitmek kadına farz olur mu?
  5192 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/08
  Hac dinin rükün ve zorunluluklarından biridir. Haccın farz olduğunu kabul etmekle birlikte onu terk etmek büyük günahlardan biridir ve inkâr ederek onu terk etmek de dinden çıkmaya neden olur. Şeyh Kuleyni (r.a) muteber bir kanalla Hz. Sadık’tan (a.s) şöyle nakletmektedir: “Zorunlu bir ihtiyaç veya hasta olarak ...
 • İlm-i usul’ün fayda ve önemi ne kadardır? Va’zetme, istishabın bazı türleri vb. gibi konulardan bahsetmek gerekli midir?
  13877 مبانی فقهی و اصولی 2012/05/15
  Fıkıhın ihtiyaç duyduğu bazı ilimler vardır; onlardan biri ‘Usul’ ilmidir. Bu açıdan bakıldığında ‘Usul’ ilminin öneminin fıkhtan kaynaklandığı görülecektir. Fıkıhın İslami öğretilerde, insanın bireysel ve toplumsal yaşamında üstün bir yeri olduğu gibi onun mukaddimesi olan Usul’unda aynı ölçüde yücelik ve değeri vardır. Fıkıh, yaşamın sorunlarını hallettiği sürece ...
 • Bütün şehirlerde sadece bir yerde mi Cuma namazı kılınmalıdır?
  6223 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/01/14
  Her şehirde bir veya daha çok Cuma namazı kılınması konusunda ölçü, iki namaz namazın kılındığı yerler arasındaki belirlenmiş mesafedir. Müçtehitler, iki Cuma namazının kılındığı yerler arasındaki en az ...
 • Habil ve Kabil kimle evlendiler?
  79346 Tefsir 2009/06/17
  Tarih ve hadis kaynaklarına göre bugünkü insan soyu ne Habil nede Kabil’in soyundandır. Bu günkü insanlar Hz. Adem’in diğer oğlu olan Şeys veya Hibetu’llah’ın soyundandır.Ancak, Hz. Adem’in çocuklarının evlenmesine gelince Müslüman bilginler bu konuda farklı görüşlere sahiptirler ve genelde şu iki görüşten birini ...
 • Nazarı engellemek için üzerlik otu dumanını saçmanın dinî bir kanıtı var mıdır?
  138419 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/21
  Bazı hakikat ve gerçekleri anlamada insan aklı ve bilgisi yetersizdir. Nazar en azından bugüne kadar insan aklı ve bilgisinin ispat edemediği ve aynı şekilde onu reddetmeye dönük bir kanıt bulamadığı bir fenomendir. Kur’an ve rivayetleri içeren dinî metinlere müracaat ederek nazarı ispat eden deliller bulmak mümkündür. İnsan ...
 • Kur’an’ı sa’it’ten maksat nedir?
  5424 Pratik İrfan 2011/11/12
   Kur’an’ı sa’it’ten maksat duadır. Hz. İmam Humeyni (r.a) bu konuda şöyle buyurur: “Büyüklerimizden bazıları: “Kur’an”, nüzul eden Kur’andır. Aşağıya doğru inmiştir. Dua ise aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. İşte bu Kur’an’ı sa’ittir. Yani dua insanın elinden tutup yukarılara çıkarıyor. Ben ile siz oraların nasıl olduğunu anlayamıyoruz, ehli olan kimseler ancak anlayabiliyorlar.”

En Çok Okunanlar