Gelişmiş Arama
Ziyaret
10055
Güncellenme Tarihi: 2012/05/15
Soru Özeti
Namahremle tokalaşmanın, dokunmanın ve hicapsızlığın cezası nedir?
Soru
Şu amellerin cezası nedir: 1) Namahremle tokalaşmak, 2) Namahreme fiziki dokunma, 3) Hicapsızlık.
Kısa Cevap

Dini kaynaklarımızda soruda gelen günahlar için bazı cezalar ön görülmüştür. Örnek olarak bazılarına değiniyoruz:

a) Namahremle tokalaşmak: Resulullah (s.a.a) bu konuda şöyle buyuruyorlar:

1- ‘Namahremle tokalaşan kimse, kıyamet günü zincire vurulmuş olarak haşredilecek sonra cehenneme gönderilmesi için emir verilecek.’[1]

2- ‘Kendisiyle mahrem olmayan kadınla tokalaşan kimse şüphesiz Allah’ın -azze ve celle- gazabına yönelmiş ve onu kendisi için istemiştir.’[2]

b) Namahreme fiziki dokunma

 Namahreme fiziki dokunmanın tokalaşma (yukarıda rivayetleri aktarıldı), dokunma, zina vs. gibi çeşitli şekilleri vardır. Bu konudaki bazı rivayetler şunlardır:

1- Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyorlar: ‘Namahrem kadını kucağına alan kimseyi Şeytanla birlikte ateşten zincire vuracaklar ve ikisinide ateşe atacaklar.’[3]

2- İmam Rıza (a.s) buyuruyor: Resulullah (s.a.a) miraç gecesinde azaba uğramış bazı kadınları gördüler.[4] O kadınlardan birinin yüzünü ve bedenini makasla kesiyorlardı. O, bedenini (namahrem) erkeklere sunardı.[5]

c) Hicapsızlık

Yukarıdaki rivayetin devamında şöyle gelmiştir: Resulullah (s.a.a) miraç gecesinde saçları asılmış ve beyni kaynayan bir kadın gördüler. Bu kadın saçlarını namahrem erkeklerin yanında örtmezdi.[6]

Daha fazla bilgi için aşağıdaki dizinlere bakınız:

-İslamda Hicap, Soru: 8027 (Site: 8100)

-Hicabının Felsefesi, Soru:825 (Site:884)

-Namahrem Erkek ve Kadının Tokalaşması, Soru: 5454 (Site: 5672)

-Haram ve Günaha Bulaşmış Bakışlar, Soru: 17678 (Site: 17364)

-Namahreme Dokunma ve Kucağa Alma, Soru:6074 (Site:6257)

 


[1] -Şeyh Saduk, Sevabu’l-A’mal ve İkabu’l-A’mal, s.283, İntişarat-ı Şerif Raziy, H.1364.

[2] -Şeyh Saduk, Men La Yahduruhu’l-Fakih, c.4, s.14, İntişarat-ı Camiay-ı Müderrisin, Kum, HK.1413.

[3] -Amuli, Hür, Vesail-uş Şia, c.20, s.196, Müesseset-ü Alu’l-Beyt, Kum, HK.1409

[4] -Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s), c.2, s.10-11, İntişarat-ı Cihan, HK.1378.

[5] -a.g.e.

[6] -a.g.e.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kur’an’a göre bir imamın sahip olması gereken özellikler nelerdir?
  10799 Eski Kelam İlmi 2011/03/03
  Kur’an-ı Kerim’de İmamet (insanın toplumsal liderliği manasında) meselesi ikiye ayrılmıştır: 1) Nur İmamları: Salih ve ilahi imamlardır. 2) Ateş İmamları: Küfür ve dalalet imamlarıdır. Kur’an’da nur imamları için zikredilen birçok özellik şunlardır: Masumiyet, hidayet eden, yakin ehli olan, ibadet eden, sağlam ve sabit, şahid, Allah yolunda cihad eden, ...
 • Allah Teala neden ‘Erhemerrahimin’ olan rahmetinin yanında idama kadar giden (kısas, el kesmek veya fazla miktarda şiddet gibi) cezalar koymuştur?
  7249 Tefsir 2011/11/12
  Ayet ve rivayetlere baktığımızda, Allah’ın rahmaniyet ve rahimiyet sıfatları gibi gazap sıfatının da olduğunu görmekteyiz. Yani Allah, günahları bağışladığı gibi şiddetli bir şekilde azapta eder. Hem ‘Erhemerrahimin’dir, hemde ‘Eşeddü’l Muakibin’ (Şiddetle Cezalandıran).  Kur’an’da tehdit ve azabın bahsedildiği yerlerde genellikle rahmet ve mağfirettende behsedilmiştir. ...
 • Ben on yıldır bir şahıs ile nişanlanmış bulunuyorum. Kanunî evlilik öncesi şerî akit yapabilir miyiz?
  4763 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Taklit mercilerinin bu husustaki yanıtı şudur: 1. Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun): Onun şerî şartlarına riayet etmeyle zatı itibariyle bir engel yoktur. 2. Hz. Ayetullah Uzma Sistani (ömrü uzun olsun): Kızın akdi, kızın babasının izniyle olmalıdır. 3. Hz. Ayetullah ...
 • Ubey b. Kab’ın şahsiyeti nasıl idi?
  8374 تاريخ بزرگان 2012/03/12
  Ubey b. Kab, Hz. Peygamberin en meşhur sahabelerinden biridir, Şia ve Ehli Sünnet’i içeren tüm Müslümanların yanında saygıya sahiptir. Şii kaynaklarında ondan sınırlı sayıda rivayet nakledilmiştir. Rical bilginleri, onu Allah Resulü’nün sahabelerinden ve vahiy kâtiplerinden saymışlardır. Kendisinden nakledilen rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, onun Ehli Beyte (a.s) ve ...
 • Ehl-i beyt’i neden birkaç kişide sınırlıyorsunuz?
  6589 Eski Kelam İlmi 2008/02/18
  Ehl-i Beyt’in on dört masumlarda sınırlandırılması, beşeri bir sınırlandırma değildir. Tathir ayetinden ve Peygamber (s.a.a.)’den gelen rivayetlerden anlaşılan bir sınırlamadır.Bu iddianın ispatlanması için birçok rivayet delil olarak getirilebilir.1) Kuran-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’e Arapça olarak indirilen ilahi bir kelamdır. Allah’ın ...
 • Hazreti Muhammed’in (s.a.a) dokuz yaşında eşimi vardı?
  3073 پیامبر اکرم ص 2018/11/14
  İslam peygamberinin hayatını, eşlerinin özeliklerini ve peygamberin onlar ile olan ilişkilerini incelemek şu noktayı açığa çıkarır: Eğer Peygamber müteaddit eş edinmiş ise bu eylemin çeşitli hikmetleri bulunmaktadır. Burada onlardan bazılarına işaret edeceğiz. Öncelikle Peygamberin Ayşe ile olan evliliğinde şunu bilmemiz gerekir ki bu evlilik Ayşe’nin ...
 • Akıl ve düşünceyi eğitmenin ve özgürleştirmenin yolu nedir?
  13420 Pratik Ahlak 2011/03/03
  Akıl, insanın ruhsal boyutuna ait olan iyiyi, kötüyü, kemali, eksikliği, hayırı ve şerri birbirinden ayıran bir kuvvedir. Hayat veren İslam mektebinde akıl yüce bir yere sahiptir.Aklı ve düşünceyi eğitmenin yollarından bazıları şunlardır: İyi bir mürşit bulmak, kitap okumak, yeryüzünde gezerek geçmişteki insanların yaşamlarını incelemek, ...
 • Mahşer yeri nasıl bir yerdir?
  11285 Eski Kelam İlmi 2012/04/09
  Kıyametin varlıksal mertebesi, nasıl tabiat âleminden ve dünyadan farklıysa ve dünyevi cismin parçalarındaki var olan değişimler, kıyametin varlığıyla farklılık arz ediyorsa, mahşer veya kıyamet yeri de tözsel varlık yönüyle yeryüzünden farklılık arz eder. Bu sebepten ötürü cismani dirilişi kabul eden kimseler şöyle demişlerdir: Parçalardan ve zıtlardan oluşan ...
 • Şirk nedir?
  19119 Eski Kelam İlmi 2009/10/10
  Şirk lügatte, pay vermek anlamındadır, Kur’ani kullanışta ise şirkten kasıt Allah-u Teala’ya ortak ve benzer koşmaktır. Şirk, tevhit ve “hanifliğin karşısında yer almaktadır. Hanif yani, istikamet ve itidale yönelmek. Muvahhit insanlar şirkten yüz çevirip tevhit esasına yöneldikleri için onlara hanif denir.
 • Bir grup hata yapabilen insanın el yazımı olan tarih neden kabul edilmelidir?
  5696 تاريخ کلام 2011/09/13
  İnsan tarafından düzenlenip tedvin edildiğinden ve insan da hataya mürtekip olabileceğinden tarih kabul edilmemelidir diye ifade edilen istidlali kabul etmiyoruz; zira bu istidlal doğru olursa, tüm beşerî bilimler itibarını kaybedecek ve günümüz dünyasında da hiçbir habere güven duyulamayacaktır. Çünkü onların hepsi insanın mahsulüdür. Biz insanların doğruyu yanlıştan ve iyiyi ...

En Çok Okunanlar