Gelişmiş Arama
Ziyaret
5193
Güncellenme Tarihi: 2010/12/29
Soru Özeti
Yüksek düzeyde kârla muzarebe yapmak doğru mudur?
Soru
Gerçek ve tüzel kişilerin muzarebe yoluyla yüksek düzeyde kâr vermeleri ve bu kârı aylık olarak ödemeleri caiz midir?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Bu soru taklit mercilerinin bürolarına iletildi ve şu cevaplar alındı:

Ayetullah-ul Uzma Hamanei’nin Bürosu: Sorudaki varsayıma göre bir miktar para muzarebe için işletmeciye verildiğinde sermaye sahibine belli bir miktarda meblağ ödenmesi kararlaştırılırsa, örneğin kârın üçte biri, dörtte biri, yarısı vb. gibi miktarlardan biri işletmecinin sermaye sahibine ödemesi şart koşulursa, belli bir meblağ aylık kazanç olarak belirlendiği için muzarebe doğru değildir. Evet, kâr elde edildikten sonra aralarında onun bir miktarını sermaye sahibine, muzarebe akdinin süresi bitene kadar, her ay alelhesap olarak ödenmesini şart koşabilirler.

 Ayetullah-ul Uzma Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Verilen sermayeyle yapılan işin gelirinden ödenen kârın sakıncası yoktur. Bunun dışında caiz değildir.

Not: Diğer taklit mercilerin bürolardan da cevaplar elimize geçer geçmez yayınlayacağız.

Ayetullah-ul Uzma Safi Gulpaygani’nin Bürosu: Bu işin doğru şekli şudur: Söz konusu amel, muzarebe şartlarına uyularak yapılmalıdır. Şöyleki, parayı veren kişi, o parayla iş yapacak kimseyle, bu paradan ne kadar kâr elde edilirse kesr-i muşa (yarısı, üçte bir, dörtte bir...) şeklinde şart koşsunlar, başka bir ifadeyle yüzde şeklinde aralarında bölüşmeyi şart koşsunlar ve yüzde olarak kararlaştırsınlar. Örneğin, desinler ki: ‘Kazanılan kâr ne kadar olursa olsun onun yüzde kırkı para sahibinin, yüzde altmışı da o parayla iş yapanındır.’ Veya başka bir yüzde üzerinde anlaşsınlar. Ama eğer para sahibi dese ki, ayda şu miktarda alacağım, batıldır. Evet, eğer muzarebe başlangıçta, söylendiği şekilde olursa ve sonra parayla iş yapan belli bir miktarı mesela her ay, para sahibine alelhesap olarak verirse ve işin bitiminde (dönem sonu hesabı yapılacağı zaman) para sahibi dese ki, ‘anlaşmaya göre şimdiye kadar kârdan benim payıma ne düşmüş ise bana verdiklerinin karşılığında bağışlıyorum’ sakıncası yoktur. Allah-ul Alim.  

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ehlisünnet Kur’an’da velayeti nasıl tefsir etmektedir?
  6771 Tefsir 2012/08/12
  Şia’nın inancına göre, müminlerin önderi Hz. Ali’nin (a.s) velayeti A’li İmran suresinin 55. ayetinde açıkça beyan edilmiştir. Belirtilen veli ve velayetten ne kastedildiği hususunda Şii ve Sünni âlimleri arasında ihtilaf vardır. Ehlisünnet bunu sevgi ve dostluk velayeti manasında yorumlamış, Şiiler ise yönetim ve imamet velayeti manasında değerlendirmiştir.
 • İslam öğretileri acısından diğer mahlûkatlar için bir hukuk tarif edilmiş midir?
  7407 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/08/11
  Dini kaynaklarda bu konuyla ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan anlaşıldı kadarıyla hak ve hukuk kavramı sadece insanlara özgü kavramlar değildir. Bilakis diğer bütün mahlûkatlarında hak ve hukuka sahip oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin “men la yehzer’ul-fakih” kitabında bir bölüm hayvanın sahibine hakkı olarak adlandırılmış ve bu konuyla ilgili hadisler ...
 • Neden Müslüman erkeğin ehl-i kitap kadınla evlenmesi caizdir, ama Müslüman kadının ehl-i kitap erkekle evlenmesi caiz değildir?
  14019 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/13
  Çünkü, 1) Daimi evlilik iki taraf içinde yasaktır. Sadece geçici evlilikte Müslüman erkek ehl-i kitap kadınla evlenebilir. 2) Ahkamın hikmetini bilmek iyi bir şey olsa da kulu hedeflenen menzile götüren şey, onun Allah’a kayıtsız ve şartsız itaat etmesidir. Bazı hükümlerin felsefesi hakkında ihtimaller verilebilir. Örneğin bu hüküm hakkında ...
 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8355 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Hz. Ali'yi Allah bilen bir kimsenin evinde İmam Hüseyin için düzenlenmiş merasime katılmak caiz midir?
  9276 Eski Kelam İlmi 2011/06/20
  İmam Hüseyin ve onunla birlikte şehit olan ashabı için yas tutmak ve bu doğrultuda düzenlenen merasimlere katılmanın Allah katında büyük sevabı ve mükâfatı vardır. Ama doğal olarak eğer bu tür merasimler ehlibeytin (a.s.) öğretilerine ters ve muhalif olan öğretilerin tebliğ ve güçlenmesine neden oluyor ise bu gibi merasimlere katılmanın hiçbir ...
 • Kedinin kılının hükmü nedir?
  15522 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/10/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Nisa suresinin 11. ayetinde ‘Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi size daha faydalıdır, bilemezsiniz.’ buyurulan cümlenin manası nedir?
  7707 Tefsir 2012/04/15
  Nisa suresinin 11. ayetinde birinci dereceki kimselerin miras bölüşümünün nasıl olacağı göz önüne alınarak müfessirler ayetin ‘Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi size daha faydalıdır, bilemezsiniz.’ bölümünün manası hakkında çeşitli ihtimaller vermişlerdir. Buna göre bu cümlenin manası şunlardan biri olabilir: 1- Baba, anne ve evlatlarınızdan hangisinin dünyada size ...
 • Hangi imamın başka imamlardan farklı kendine özgü özellikleri vardır?
  7191 Masumların Siresi 2012/03/04
  Dini öğretilerimize göre Masum İmamların varlıkları iki yönlüdür. Biri nurani varlıkları, diğeri maddi varlıklarıdır. Nur varlıkları açısından onların hepsinin nuru birdir. Ama maddi ve cismi varlıkları açısından zaman ve mekan şartlarına göre her birinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin İmam Ali cesarette ve hitapta, İmam Hüseyin cihad ve ...
 • Nisa suresinin 78 ve 79. ayetleri esasınca, kötülükler Allah’a mı yoksa insana mı isnat edilmektedir?
  13848 Tefsir 2011/05/21
  Bu ayetler birkaç surette açıklanabilir:1. Allah her şeyi yaratmıştır, ama yaratılışın varlıksal kemalini engelleyen şeyler anlamındaki gerçek kötülük ve şer yokluktan başka bir şey değildir ve bundan dolayı yaratılacak bir kabiliyet de taşımamaktadır. Ama Allah’ın mahlûklarının birbirleriyle takışması nedeniyle bu kötülük meydana geldiği için kötülükler de Allah’a isnat ...
 • Allah falan kulunu kendi haline bırakmış deniliyor, bunun anlamı nedir?
  7499 Eski Kelam İlmi 2012/09/15
  Bu kur’an’sal bir kavramdır. Allahu Teala kuranı kerimde şöyle buyuruyor: “nesullahe fe nesiyehu; onlar Allahı unuttular, öyle ise Allah (da) onları unuttu”. Bunun anlamı şudur: Dünyada bazı insanlar Allah ı unuttukları için Allah da onları kıyamet gününde unuttur. Yani bunlara teveccüh etmiyor, kıyametin hayırlarından ve bereketlerinden mahrum ...

En Çok Okunanlar