Gelişmiş Arama
Ziyaret
9640
Güncellenme Tarihi: 2012/02/18
Soru Özeti
İmam Sadık’ın (a.s) buyurduğu: ‘İlimin 25 harfi İmam Zaman (a.f) zuhur ettiğinde ortaya çıkacaktır.’ sözünden maksat nedir?
Soru
İmam Sadık’ın (a.s) buyurduğu: ‘İlim 27 harftir. Peygamberler şimdiye kadar iki harfi getirmişlerdir. İnsanlar o ikisinden başkasını bilmiyorlar. Kaimimiz kıyam ettiğinde diğer 25 harfide ortaya çıkaracak, insanlara verecek ve önceki iki harfide ona ekleyerek toplam 27 harfi insanların içinde yayacaktır.’ rivayet hakkında bana mantıklı ve bilimsel bir açıklama yapabilir misiniz?
Kısa Cevap

İmam Zaman’ın (a.f) zuhurunda ortaya çıkacak önemli meselelerden biri maddi ve manevi ilimlerin gelişmesidir. Gerek sorudaki rivayette, gerekse başka rivayetlerde o dönemde ilim en yüksek seviyesine çıkacağı belirtilmiştir.

Dikkat etmek gerekir ki bu rivayet ve diğer rivayetler bütün insanların 27 harfi hemen öğreneceklerini söylemiyorlar. Aksine İmam Sadık’ın (a.s) sözünde geçen ‘Ahrece’[1] ibaresi İmam Zaman’ın (a.f) diğer harfleri çıkaracağı manasını vermektedir. İmam (a.f) ilmin 27 harfini insanların öğrenmesi için ortaya çıkaracak ve ilim sofrasını bu hadde açacaktır. Ama herkes o 27 harfi öğrenip ilmin üst mertebesine ulaşacak mı? Bu, insanların kendi çabasına bağlı olan bir şeydir ve kesinlikle ilmin üstün mertebesine ulaşacak olanlar, ilmi öğrenenler olacaktır. Onlar da öğrendiklerini başkalarına öğreteceklerdir. İlim öğrenmek isteyenlerde onların yanına gideceklerdir. Nitekim İmam Ali (a.s) bir rivayette şöyle buyurmaktadır: ‘Şialarımın Küfe mescidinde çadırlar kurup Kur’an’ın asıl ilimlerini öğrendiklerini görür gibiyim.’[2]

Sonuç: Hz. Veliyy-i Asr (a.f) zuhuruyla ilmin 27 harfini öğrenmenin ortamını hazırlasa ve hatta bir anda ilmi ilerlemeler kaydedilse de yine de ilmin zirvesine çıkamayanlar olacaktır. İlmin zirvesine çıkmak çaba harcamayı gerektirmektedir. Tıpkı takva gibi; takva da çaba harcamakla elde edilir. Nasıl ki takvanın zirvesine çıkmak için mücadele etmeye ihtiyaç varsa ilmin 27 derecesine ulaşmak içinde çaba harcamaya ve zahmet çekmeye ihtiyacı vardır.[1] -Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.52, s.336, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, HK.1404.

[2] -a.g.e. s.364

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Geçici evlilikte kadın ve erkeğin boşanmasının şartı nedir?
  6603 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/03
  Eğer sizin daimi mutadan kastettiğiniz şey, daimi evlilik ve nikâhsa, bunda müddet zikredilmez ve kadın ve erkek her zaman için birbiriyle nikâhlanırlar. Böyle bir evlilik boşanma sözü söylenmeden feshedilmez ve erkek bir defa yakınlaştıktan sonra (boşanmak istediği takdirde) kadının tüm mihrini ödemeli ve kadını boşamalıdır. Aynı şekilde eğer kastettiğiniz ...
 • Miras kalan bir apartmana humus düşer mi?
  4870 Miras 2012/06/14
  Dikkatinizi aşağıdaki fetvalara çekiyoruz: Hz Ayetullah Uzma Hamanei’nin (Ömrü uzun olsun) bürosu: Eğer inşa edilmiş daireleriı kendi iskânları yapmışlar ve orda oturuyorlarsa bunun humusu yoktur. Ama örneğin kiraya vermek için inşa etmişlerse ve humusa düşen parayla onu inşa etmişlerse, inşa için kullanılan paranın humusunu ödemek gerekir. Eğer satmak veya satarak ticaret yapmak ...
 • Neden İslam dininde evlat boşanma durumunda erkeğe verilir?
  2934 Koruma 2019/06/15
  Öncelikle bu soruda kast edilen ifadenin incelenmesi gerekir. Eğer kastınız evladın intisabı ise İslam dininde evladın intisabı erkeğe olduğu gibi kadınadırda. Bu konu tamamen açık ve nettir. Örneğin mahremiyet, miras, akrabalık,... erkeğe özgü değildir. Bütün bu bağlar kadın içinde söz konusudur.[1] Ama eğer kastınız ...
 • Evlatlarımızın ibadetlere ilgi duymasını nasıl takviye edebiliriz?
  6783 Pratik Ahlak 2010/08/22
  Dinsel farzları yerine getirmeye yöneltmek ve teşvik etmek için ilk önce bireylerin düşünsel altyapılarını incelemek ve onları ıslah ve takviye etmeye çalışmak gerekir. Bireyin Allah, varlık âlemi, insan, ahret vb. konulardaki görüş ve inancı onun iman, farzları yerine getirmeye bağlılık, davranış ve hareketlerine yönelik direkt bir ...
 • Neden biz Şii’yiz ve başka bir mezhebe inanmıyoruz?
  6732 Eski Kelam İlmi 2011/04/11
  Genel bir sınıflandırmayla din ilahî (vahyanî) ve beşerî diye iki kısma ayrılmaktadır. Din birey ve toplumu yönetmek ve de vahiy ve akıl aracılığıyla insanları yetiştirmek için onlara sunulan inançlar, ahlakiyat, kanunlar ve yasalar mecmuasıdır. İslam sözlükte teslim olmak ve onaylamak anlamındadır. Şia ise takipçi manasındadır. Şiilik ...
 • Şia, Ömer b. Hattab’ın eşcinsel olduğuna mı inanmaktadır?
  13912 شیعه و خلفا 2013/12/19
  Şia’nın raşit halifeler ve özellikle Ömer b. Hattab’a yönelik bakışı, imamların (a.s) bakışıdır. Şia’nın muteber hadis kitaplarının hiçbirinde Ömer b. Hattab’ın eşcinsel oluşu hakkında bir rivayet nakledilmemiştir. Şia’ya atfedilen bu tür sözlerin çoğu temelsizdir, esassızdır ve Şia âlimlerinin inancı değildir. ...
 • Çocukken bir defa kız kardeşimin sütünü içmiş olan amcakızım ile evlenebilir miyim?
  7298 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Vaktin başında namaz kılmak mı iyidir yoksa iki doğuş arasında yatmamak mı?
  4868 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
  Her şeyden önce bir noktaya dikkat etmeniz lazımdır:Kerahete neden olan uyku ister sabah namazından sonra olsun, ister ondan önce olsun iki doğuş arasındaki uykudur. Bu yüzden sorunuza göre siz iki doğuş arasında uyuduğunuzdan dolayı her iki durumda da kerahete mürtekip olmuş bulunmaktasınız. ...
 • Ehlisünnetin ve özellikle Vahabilerin hangi delil esasınca peygamberlerin salt vahiy almada masum olduğunu ve başka durumlarda masum olmadığını belirttiklerini bilmek istiyorum?
  8818 عصمت 2012/08/22
  Ehlisünnetin bazı grupları (Haşevilik ve Selefilik gibi) Hz. Âdem (a.s) ve onun cennetten çıkarılması gibi bir takım Kur’an ayetlerine istinatta bulunarak peygamberlerin sadece vahiy almada ve peygamberliği tebliğ etmede masum olduğunu ve diğer hallerde günah ve hata işleyebileceklerini belirtmişlerdir. Peygamberlerin ve ardınca temiz imamların masum olmadığına inanan ...
 • İnsan utangaçlıktan nasıl kurtulabilir?
  57724 Pratik Ahlak 2010/12/05
  Utangaçlığın olumsuz ve istenmeyen sonuçları olup, insanın yaşamda başarılı olmasına engel olmaktadır. İnsan, bu ruhsal özelliktende diğer kötü özellikler gibi kurtulabilir ve onun tedavisi mümkündür. Çocukları sohbetlere katmak ve onları topluma girmeye teşvik etmek çocukların bu hastalığa yakalanmasını önleyen çözümlerdendir.Telkinde bulunmak, kendine ...

En Çok Okunanlar