Gelişmiş Arama
Ziyaret
11774
Güncellenme Tarihi: 2011/04/11
Soru Özeti
Gayri Müslim kadınlar Müslüman kadınların özelliklerini beyan etmezlerse onlara namahrem olurlar mı?
Soru
Gayri Müslim kadınlar Müslüman kadınlar için namahrem midir? Eğer onların Müslüman kadının özelliklerini kendisini tanıyan birine söylemediklerini biliyorsak, durum ne olur?
Kısa Cevap

Gayri Müslim kadınların Müslüman kadınlara bakması hakkında hadis kitaplarında İmam Sadık’tan şöyle bir rivayet nakledilmiştir: (Müslüman) Kadının Yahudi ve Hıristiyan kadınlar karşısında hicabını açması uygun değildir; zira kendileri onların bedensel sıfat ve özelliklerini eşlerine bildirmektedirler.[i] Bu rivayette dikkat edilmesi gereken birkaç hususa kısaca değiniyoruz:

1. “Uygun değildir” ifadesinden bu fiilin mekruh olduğu anlaşılmaktadır, yani bu iş Müslüman kadınlar için mekruhtur. İmamiye’nin büyük fakihleri de bu amelin mekruh olduğuna dair fetva vermişlerdir.[ii]

2. Hicabı açmaktan maksat yüz ve ellerin bileğe kadar olan kısmı dışındaki yerlerdir; zira bu iki kısmın erkekler karşısında bile açık kılınması şeriat açısından sakıncasızdır. Elbette kadının avret yerlerini (Müslüman ve gayri Müslim) diğer kadınların görmesi haramdır. O halde maksat avretler, yüz ve ellerin bileklere kadar olan kısmı hariç tüm bedendir.

3. Rivayetin nedensellik boyutundan istifade edildiği üzere Ehli Kitap kadınları ile diğer gayri Müslimler arasında bir fark bulunmamaktadır. O halde Müslüman kadınlar kendilerinin özelliklerini açıklayan her kadına karşı örtünmelidirler.

4. Hükmün nedenini bildirme niteliğindeki rivayetin son bölümü, Müslüman kadınların bedensel özelliklerinin Ehli Kitap kadınları tarafından eşlerine bildirilmesini hükmün nedeni olarak zikretmektedir. Bundan eş ile başkası arasında bir fark olmadığı neticesi alınmaktadır. Yani özellikleri eşleri dışında başka kimselere de nakledebileceklerse belirtilen hüküm burada da geçerli olacaktır.

Burada akla gelen ve sizin de sorduğunuz soru şudur: Belirtilen bireylere özellikleri aktarmazlarsa, onlar karşısında örtünmemek caiz midir? Eğer Müslüman kadın onların böyle bir şey yapmayacakları ve tıpkı Müslüman kadınlar gibi bu hususlara riayet edecekleri konusunda eminse, bu durumda kendini onlar karşısında örtmesine gerek yoktur. Böyle bir durumda bazı büyük fakihlerin vermiş olduğu fetva gibi, bu fiilin caiz olduğu hükmü verilebilir.[iii] 

İlgili başlık: Soru: 1692 (Site: 1843). İndeks: Kadınların Birbirlerine Karşı Örtünmesi        


[i] Kuleyni, Muhammed b. Yakub, el-Kafi, c. 5, Babu’t-Tesettür … s. 518.

[ii] Necefi, Cevahiru’l-Kelam, Fi Şerh-i Şeraiu’l-İslam, c. 29, s. 63; Mevsuetu’l-İmami’l-Hoyi, c. 32, mesele. 28:

یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة ....ص : 28.

[iii] Hekim, Seyid Muhsin, Müstemsekü’l-Urveti’l-Vuska, c. 14 (mesele. 28):

یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة ....ص : 22.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Alkollü içecek servis edilen bir mekânda çalışmanın sakıncası var mıdır?
  15162 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/23
  Sorduğunuz sorunun mevcut fıkhî hükmünü istemeniz hasebiyle, mercilerin bürolarından bunu sormayı gerekli gördük. Alınan yanıtların açıklaması şudur:Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Alkollü içecek veya diğer haramlar alanında çalışmamanız ve sadece helal maddeler bölümünde çalışmanız şartıyla bir sakınca taşımaz. Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü ...
 • Hangi ayette Allah kendi vahdaniyetine şehadet etmektedir?
  7166 Tefsir 2014/01/21
  “Şehidallah” adında bir sure mevcut değildir, sadece Allah’ın kendi vahdaniyetine şehadet ettiği bir ayet bulunmaktadır. Hadislerde ve ardılınca müfessirler arasında bu ayete “şehidallah” ayeti denmektedir.[1] “Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şahitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç ...
 • “Allah kendi hakkını bağışlayabilir ama insanların hakkını bağışlamaz” sözünün kaynağı nedir?
  5787 توبه 2015/06/29
  “İnsanların hakkı” İslam’da hukukî kavramların en önde gelenlerindendir. İçinde insanların hakkının bulunduğu her şey insan hakları alanına girer.[1] İslam’ın insanların hakkına riayet etmeyi vurgulaması şu şekildedir: Eğer bir günahkâr kendi geçmiş günahlarından tövbe ederse ve halkın alınmış haklarını eda etmezse tövbesi kabul olmaz; yani ...
 • Ehli Sünnete göre Cuma namazı hutbesi kesinlikle Arapça mı okunmalıdır?
  10803 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/03
  Cuma namazı hutbesini okumak hakkında Ehli Sünnet mezhepleri farklı görüşler ileri sürmektedir. Malikiler şöyle demektedir: Hutbe Arapça olmalıdır ve eğer hiç kimse Arapça anlamazsa, Cuma namazı geçersiz olur. Hanefiler şöyle demektedir: Cuma namazı hatibinin edebildiği takdirde Arapça dışında başka bir dille hutbeyi okuması caizdir. Hanbelîler şöyle ...
 • Âlimler ve müçtehitlerin Savefi Şahları hakkında ki genel görüşleri nedir?
  5970 تاريخ بزرگان 2009/04/08
  Her şeyden önce bilmek gerekir ki âlim ve müçtehitler şöyle bir genel kaideye inanırlar: Dini tebliğ edip yaymak için çaba harcamak lazımdır ve onun temellerinin sağlamlaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamalıdır. Ancak bu ortak hedefe ulaşmak için metot konusunda görüş ayrılığı olabilir.İmam ...
 • Geçici evlilikte kadın ve erkeğin boşanmasının şartı nedir?
  5886 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/03
  Eğer sizin daimi mutadan kastettiğiniz şey, daimi evlilik ve nikâhsa, bunda müddet zikredilmez ve kadın ve erkek her zaman için birbiriyle nikâhlanırlar. Böyle bir evlilik boşanma sözü söylenmeden feshedilmez ve erkek bir defa yakınlaştıktan sonra (boşanmak istediği takdirde) kadının tüm mihrini ödemeli ve kadını boşamalıdır. Aynı şekilde eğer kastettiğiniz ...
 • Tanrı nedir ve varlığını ispatlayan deliller var mıdır?
  3161 وجود 2020/01/14
  İslam dininde Tanrı Allah olarak ifade edilir. Allah Teala mutlak vücut ve mutlak kemaldir. Buna binaen  her türlü kusur ve noksanlıktan münezzehtir. Mümkün olan her şeye kadir eşsiz bir varlıktır. Bütün mahlukata her an ve her halde agahtır. Her şeyi duyan, gören, irade ve ihtiyar sahibidir. Her ...
 • Allah’ın evini veya imamları ziyarete gitmek için bizim istememiz mi gerekmektedir yoksa Allah ve imamların bizi çağırması mı?
  7810 Pratik Ahlak 2011/05/21
  Böyle yolculuklarda insanların isteğiyle onların Allah ve ilahi evliyalar tarafından çağrılmaları arasında bir çelişki bulunmaz. Ziyaretçinin isteği ve çağrılmasıyla beraber gerçekleşen yolculuk, bir şahsın kendi isteğiyle bir ziyafete gitmesi ve ziyafet veren şahsın da ona davetname göndermesine benzer ve bu durumda onun özel saygısına muhatap olacaktır. Ama bazı şahısların ...
 • Şiilerin inancına göre kıyamet günündeki en önemli soru Ehlibeyt’in dostluğu ve velayeti hakkında mı olacaktır?
  9321 ولایت، برترین عبادت 2012/08/11
  Kur’an öğretileri ve Allah Resulü’nün (s.a.a) tavsiyelerinden alınmış Peygamber ve ailesinin sevgisi, Şia inancının en önemli usullerindendir ve hiçbir Şii bunda kuşku duymaz. Bu bağlamda biz kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât gibi hususlar hakkında sorulduğu gibi velayet ve Ehlibeyt’in sevgisi hakkında da sorulacağına inanırız. Hatta bu konu ...
 • Ortaklık nedir?
  10912 Şirket 2012/04/04
  Ortaklık İslam hukukunda(fıkhında) iki anlamda kullanılmaktadır: İki veya daha fazla şahıs kıymeti olan bir şey üzerinde bu mal veya alacak vb. şeyler olabilir şerik olarak ortak olması. Bu durumda hiçbir ortak diğer ortakların izni olmadan mal üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamazlar.[1] Ortaklık ...

En Çok Okunanlar