Gelişmiş Arama
Ziyaret
13125
Güncellenme Tarihi: 2011/04/11
Soru Özeti
Gayri Müslim kadınlar Müslüman kadınların özelliklerini beyan etmezlerse onlara namahrem olurlar mı?
Soru
Gayri Müslim kadınlar Müslüman kadınlar için namahrem midir? Eğer onların Müslüman kadının özelliklerini kendisini tanıyan birine söylemediklerini biliyorsak, durum ne olur?
Kısa Cevap

Gayri Müslim kadınların Müslüman kadınlara bakması hakkında hadis kitaplarında İmam Sadık’tan şöyle bir rivayet nakledilmiştir: (Müslüman) Kadının Yahudi ve Hıristiyan kadınlar karşısında hicabını açması uygun değildir; zira kendileri onların bedensel sıfat ve özelliklerini eşlerine bildirmektedirler.[i] Bu rivayette dikkat edilmesi gereken birkaç hususa kısaca değiniyoruz:

1. “Uygun değildir” ifadesinden bu fiilin mekruh olduğu anlaşılmaktadır, yani bu iş Müslüman kadınlar için mekruhtur. İmamiye’nin büyük fakihleri de bu amelin mekruh olduğuna dair fetva vermişlerdir.[ii]

2. Hicabı açmaktan maksat yüz ve ellerin bileğe kadar olan kısmı dışındaki yerlerdir; zira bu iki kısmın erkekler karşısında bile açık kılınması şeriat açısından sakıncasızdır. Elbette kadının avret yerlerini (Müslüman ve gayri Müslim) diğer kadınların görmesi haramdır. O halde maksat avretler, yüz ve ellerin bileklere kadar olan kısmı hariç tüm bedendir.

3. Rivayetin nedensellik boyutundan istifade edildiği üzere Ehli Kitap kadınları ile diğer gayri Müslimler arasında bir fark bulunmamaktadır. O halde Müslüman kadınlar kendilerinin özelliklerini açıklayan her kadına karşı örtünmelidirler.

4. Hükmün nedenini bildirme niteliğindeki rivayetin son bölümü, Müslüman kadınların bedensel özelliklerinin Ehli Kitap kadınları tarafından eşlerine bildirilmesini hükmün nedeni olarak zikretmektedir. Bundan eş ile başkası arasında bir fark olmadığı neticesi alınmaktadır. Yani özellikleri eşleri dışında başka kimselere de nakledebileceklerse belirtilen hüküm burada da geçerli olacaktır.

Burada akla gelen ve sizin de sorduğunuz soru şudur: Belirtilen bireylere özellikleri aktarmazlarsa, onlar karşısında örtünmemek caiz midir? Eğer Müslüman kadın onların böyle bir şey yapmayacakları ve tıpkı Müslüman kadınlar gibi bu hususlara riayet edecekleri konusunda eminse, bu durumda kendini onlar karşısında örtmesine gerek yoktur. Böyle bir durumda bazı büyük fakihlerin vermiş olduğu fetva gibi, bu fiilin caiz olduğu hükmü verilebilir.[iii] 

İlgili başlık: Soru: 1692 (Site: 1843). İndeks: Kadınların Birbirlerine Karşı Örtünmesi        


[i] Kuleyni, Muhammed b. Yakub, el-Kafi, c. 5, Babu’t-Tesettür … s. 518.

[ii] Necefi, Cevahiru’l-Kelam, Fi Şerh-i Şeraiu’l-İslam, c. 29, s. 63; Mevsuetu’l-İmami’l-Hoyi, c. 32, mesele. 28:

یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة ....ص : 28.

[iii] Hekim, Seyid Muhsin, Müstemsekü’l-Urveti’l-Vuska, c. 14 (mesele. 28):

یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة ....ص : 22.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar