Gelişmiş Arama
Ziyaret
53925
Güncellenme Tarihi: 2008/01/16
Soru Özeti
Şer’i açıdan hayız günleri dışında insanın eşiyle cinsel ilişki kurmasını yasaklayan bir durum var mıdır?
Soru
Hangi günlerde eşimiz ile cinsel ilişki kurmamalıyız? Hangi günler günahtır? (Örneğin Aşura buna dâhil midir) Şer’i açıdan insanın eşiyle cinsel ilişki kurmasını yasaklayan bir durum var mıdır? Hayız halinde değilse, ilk gecede cinsel ilişkinin hükmü nedir?
Kısa Cevap

Hayız ve nifas günleri, ihram ve oruç durumu veya diğer ikincil durumlar dışında insanın eşiyle cinsel ilişki kurması haram değildir. Muharrem ve Sefer ayları ve de şehadet ve matem günlerinde cinsel ilişki kurmak şer’i açıdan haram değildir. Evet, bu dinsel önderlere yönelik bir tür saygı sayılır. Nitekim genellikle insanlar sevdiklerinin ölümünde onlara saygı olarak bir müddet cinsel ilişki kurmaktan uzak dururlar.[1],[2] Elbette bazı rivayetler esasınca, insanın eşiyle cinsel ilişki kurması bazı günler ve saatlerde uygun değildir ve bu rivayetler Şia’nın muteber (hadis ve fıkıh) kitaplarında mevcuttur ve bu buyrukların hikmet ve felsefesi bir ölçüye dek açıklanmıştır.[3]

Bugünlerin ve saatlerin bazıları şunlardır:

A) 1- Güneş ve ay tutulmasının gerçekleştiği gün ve gecede cinsel ilişki kurmak. 2- Güneş batması esnasında. 3- Fecrin doğmasından güneşin doğmasına dek. 4- Ramazan ayı dışında diğer ayların ilk gecesi.5- Ayın son gecesi. 6- Uyurken ihtilam olduktan sonra cinsel ilişki kurmak. 7- Çocuğun baktığı veya bir şey anlamasa bile cinsel ilişkiye girenlerin seslerini duyduğu yerde cinsel ilişki kurmak. 8- Cinsel ilişki esnasında kadının üreme organına bakmak. 9- Çıplak halde cinsel ilişki kurmak. 10- Gökyüzü altında cinsel ilişki kurmak. 11- Kıbleye dönerek veya kıbleyi arkaya alarak cinsel ilişki kurmak. 12- Karın doluyken cinsel ilişki kurmak. B) Burada yukarıdaki hususlardan ikisinin hikmet ve nedenine işaret etmek yerinde olacaktır: Ebu Said Hodri şöyle nakletmektedir: Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Ali’ye şöyle tavsiyede bulundu: Ey Ali eşinle aybaşı, ortası ve sonunda cinsel ilişki kurma; çünkü bu eşinin ve çocuğunun deli, eksik uzuvlu ve nakıs akıllı olmasına neden olur.

 Burada bazı noktalara dikkat etmek gerekir:

1- Bu rivayetlerin tümünün itibarı her ne kadar ispatlanmış olmasa da bazıları yeterli itibar ve güvenilirliğe sahiptir.

2- Bu tür hikmetlerin beyan edilmesi kesinlikle bunların gerçekleşeceği anlamına gelmez, sadece böyle bir gereğin olduğu ve diğer etkenlerin de olması durumunda etkide bulunacağı anlamına gelir. Lakin bazı durumlarda da bir takım şartların bulunmaması nedeniyle başka bir netice ortaya çıkabilir. Bazı araştırmacıların mehtaplı geceler ile mehtapsız gecelerin farklılığının denizde med ve cezrin gerçekleşmesinde etkili olduğu gibi, insan bedeni ve özel cima meselelerine de etki ettiği neticesine ulaştığı hatırlatılmalıdır.[4]

Hz. Ayetullah Hadevi Tahrani’nin sorunun son kısmına verdiği cevap ise şöyledir: Mübarek Ramazan ayının ilk gecesi hariç, diğer ayların ilk gecesinde insanın eşiyle cinsel ilişkiye girmesi mekruhtur. Ama her haliyle haram değildir.

 


[1] ez-Zarurat tubihu el-mahzurat, el-Hedaiku’n-Nasıre Fi Ahkami’l-İtreti’t-Tahire, c. 7, s. 14.

[2] 1993 sayılı (site: 2055) cevaptan alıntılanmıştır.

[3] Bkz: Vesailu’ş-Şia, c. 14, s. Ebvab-u Mukaddimat-ı Nikâh, Biharü’l-Envar, c. 103, s. 281, Cevahiru’l-Kelam, c. 29, s. 29, s. 54.

[4] Payıgah-i ittila’ resani nehad-ı nemayendegi makam-ı muazzam-ı rehberi der danışgah.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bir Avrupalı için, İslam’ı ve Şia’yı nasıl tanıtmak mümkündür?
  8085 Eski Kelam İlmi 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Malik Eşter’in ecdadı ve evlatları muvahhid miydiler? Onların da velayete imanları var mıydı?
  13655 تاريخ بزرگان 2011/12/20
  Yemen’in Naha ve Mizhac kabilelerinden olan Malik Eşter’in ecdadının muvahhid olması hususunda muteber tarih ve siret kitaplarında, Yemen’de bu kabilenin İslama girmekte öncü olmasının dışında bir şey zikredilememiştir.Malik Eşter’in İshak ve İbrahim adında iki oğlu vardı. İshak, Kerbela’da İmam Hüseyin’in (a.s) yaranlarından olup, ...
 • Hz. Peygamber, Ebu Leheb’e ile sıla-i rahimde bulunuyor muydu?
  13958 Masumların Siresi 2012/02/18
  Sıla-i rahim, akrabalar ile irtibatı sağlayan amele denir. Bunun İslam açısından önemi, kâfir akrabalar ile dahi irtibatın kesilmesinin yasaklanmış olması derecesindedir. Elbette kâfir akrabalar inatçı olur ve İslam’a darbe vurma niyeti taşırsa, İslam onlara sıla-i rahimde bulunmayı yasaklamıştır. Bu yüzden Tebbet suresi, Ebu Lehep ve eşi hakkında nazil olmuş ...
 • Bu asırda kızları köleliğe çekmek caiz midir?
  6382 Eski Kelam İlmi 2011/10/23
  Her şeyden önce köleliğin İslam dini tarafından temelleri atılan bir kurum olmadığını, bilakis bu fenomenin İslam’ın doğduğu çağda dünyanın tüm bölgelerinde yaygın olan bir realite olduğunu bilmeliyiz. İslam köle sahiplerine ciddi bir zarar vermeksizin ve mevcut toplumsal dengeyi ani ve hızlı bir girişimle ortadan kaldırmaksızın imkânların elverdiği ölçüde ve ...
 • daimi ve geçici nikâhın akdi nasıl okunuyor?
  5384 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2015/05/20
  Ayetullah Mehdevi Hadevi Tahrani Hazretleri (damet berakatuh) mezkûr sorunun cevabı hakkındaki açıklaması şöyledir: Eğer erkek bayan tarafından, bayanı kendine aktetme vekaletine sahip ise daimi akitte mihriyesini tayin ettikten sonra şu şekilde akti okuyabiliyor: a) bayan adına desin: “zevvectü müvvekkileti li nefsi ala sidaki’l malum. Yani ...
 • Diriliş cisimsel mi yoksa ruhani midir?
  15855 Eski Kelam İlmi 2012/05/27
  Her ne kadar akli deliller ahiret ve bu dünyevi hayat dışındaki başka bir dünyanın gerekliliğine tanıklık etse de ahretin nitelik ve keyfiyeti, ahiretin sadece ruhani olup olmayacağı veya hem ruhani ve hem cismani olup olmayacağı ve de cisimsel dirilişi kabul etme durumunda bu cismin maddi mi yoksa ...
 • erkek ve kızların gelecekteki evlilikleriyle ilişkin konuları onlara nasıl öğretebiliriz?
  6340 Pratik Ahlak 2011/04/13
  Çocuklar tarafından bağımsız ve yeni bir yaşam yuvasının kurulmasıyla ilişkin meseleler, duygusal, sosyal ve cinsel meseleler ile irtibatlı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır, dolaysıyla bu bağlamda var olan meseleler iki bölümde ele alınmalı ve tahkik edilmelidir. Ailenin başarılı veya ta sorunlara kadar varan vücuda gelen ...
 • Yahudilerin vasıflarının zikredildiği ayetleri açıklar mısınız?
  15340 Tefsir 2011/08/14
  Kuran-ı Kerim, Yahudilerin tarihleri, ahlakları, inançları, vasıfları ve özellikleri konusunu geniş bir şekilde beyan etmiştir. Öyle ki diğer hiçbir semavi din bu kadar açıklanmamıştır. Bu yüzden Yahudilik meselesi, Kuran’daki birçok ayeti kendisine has kılmış ve her bir ayet İsrail oğullarının özellik, üslup, tarz, adet ve inançlarına ait ...
 • Eğer satış memuru kendi az maaşını malların fişini değiştirerek telafi ederse, girişimi şerî olur mu?
  5022 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/23
  Mezkûr soru fıkhî bir konu olduğundan büyük mercilerin bürolarından fetva istemeyi gerekli gördük. Kendilerinin verdiği cevaplar aşağıda yer almaktadır: Hz. Ayetullah Uzma Hameney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu:Caiz değildir ve belirtilen şey bu işi caiz kılmaz.Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Caiz değildir ve elde edilen ...
 • mümkünse yedi cennetin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini bana açıklayınız?.
  16810 Eski Kelam İlmi 2010/11/08
  "Daru's-Selam", "Dahru'l-Celal", "Cennetu'l-Maava", "Cennetu'l-Huld", "Cennetu'l-Adn", "Cennetu'l-Firdevs", "Cennetu’n-Naim". Sayılan bu isimler yedi cennetin ismidir ki, rivayi ve tefsirsel kitaplarda zikir edilmiştir. Elbette bütün bu isimlerin tek bir cennete şamil geldiğine ve ancak her birisinin, cennetteki birer ...

En Çok Okunanlar