Gelişmiş Arama
Ziyaret
5454
Güncellenme Tarihi: 2011/08/20
Soru Özeti
Acaba Hz. Masume (s.a) mezarının ziyareti için özel bir gusül mevcut mudur?
Soru
Acaba Hz. Masume (s.a) mezarının ziyareti için özel bir gusül ve namaz yerine getirmek müstehap mıdır?
Kısa Cevap

 Bazı Taklit Mercileri İmamların Haremlerine girmek ve ziyaret etmek için gusül almayı müstehap bilmektedirler. Diğer bazı taklit mercileri ise bu ziyaretler için gusül’ün müstehap oluşunu rivayet açısından sabit bilmemekte şöyle buyurmaktalar: Eğer bir kimse ziyaret için gusül almak isterse bunu reca (sevap ümidi) ile yerine getirmelidir. Ama İmam evlatlarının ezcümle Hz. Masume (s.a)'ın ve diğer masumların ziyareti için sadece reca (sevap ümidi) ile gusül yerine getirilmesi konusunda fakihler görüş birliği içindedir. Zira bu konuda rivayet bulunmamaktadır.

Peygamber(s.a.a) ve Masum İmamların ziyaretinden sonra iki rekât namaz kılmak müstehaptır. [1]  

Ziyaretçi Hz. Masume (s.a)'ın ziyaretinde ziyaretten önce veya sonra kurbet (Allaha yakınlaşma kastı) kastıyla iki rekât namaz kılıp bunun sevabını Hz. Masume(s.a)'a hediye edebilir.

   Bu konu hakkında bazı fetvalara değinelim:

   Hz. İmam Humeyni(r.a): Masum İmamların haremine gitmek için reca (sevap ümidi) ile gusül alınır.

   Hz. Ayetullah Sistani: Masum İmamların uzaktan veya yakından ziyaretleri için gusül almanın müstehap oluşu sabit değildir. Bu yüzden reca (sevap ümidi) kastı ile gusül alınır.

Hz. Ayetullah Mekarim Şirazi: Kutsal mekânların ziyareti için reca kastı ile gusül almak müstehap bir ameldir. Ezcümle Mekke, Medine, Mescidu'l-Haram ve Mescid-i Nebevi aynı şekilde Masum İmamların haremleri bu hükümdedir.

   Hz. Ayetullah Behçet: Masum İmamların haremini ziyaret etmeden önce gusül almak müstehabdır.

   Hz. Ayetullah Safi: Masum İmamların haremini ziyaret etmeden önce gusül almak müstehabdır.[2]

Hz. Masume(s.a)’ı ziyaret Namazı da reca kastı ile yerine getirilmedir.

    Soru: Hz. Masumenin ziyaretinde kılınan iki rekât namazı hangi niyet altında kılmak gerekir? Zira bu iki rekât namazın masum imamların ziyareti için olduğu söylenmekte.

    Cevap: Bu ziyarette namazı şer'i bir emir olarak yerine getirmesin. Kurbet kastı ile iki rekât namaz kılıp sevabını Hz. Masume (s.a)’a hediye etsin.[3][1] Meclisi, Muhammet Bakır, Bihar-ul Envar, c. 99s. 187 Ayetullah Behçet, Menasik Hac ve umre, s. 280

[2] Risaleyi Tevzihu'l-Mesaili noh Merci, tedvin ve tatbik: Raşidi, Seidi, s. 367-368.m. 645

[3] Hz. Ayetullah Safi Gulpeygani nin soru çevap sitesi, fıkhı sorular, soru: 374.

 

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar