Gelişmiş Arama
Ziyaret
5615
Güncellenme Tarihi: 2011/08/30
Soru Özeti
I.U.D. cihazı kullandığımdan ötürü düzensiz kan akıntım var veya ayda bir kaç defa kan lekelerini görüyorum. Acaba bu durumum istihaza kadının durumundan sayılıyor mu?
Soru
I.U.D cihazını kullanıyorum, dolayısıyla ya düzensiz kan akıntım var veya ayda birkaç defa kan lekesini müşahede ediyorum. Acaba namaz kılmak için istihaza kadının hükümlerine uymam gerekiyor yoksa bunun başka bir hükmü mü var?
Kısa Cevap

Sorunuz taklidi mercilerin defterlerine gönderildi bu defterlerce verilmiş oldukları cevaplar şöyledir:

Ayetullahe'l-uzma HAMENEY'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Farklı haletleri vardır. Net belirtmeniz gerekiyor ki, müşahede ettiğin kan lekeleri arasında fasıla var mı yok mu, lekeler kaç gün devam ediyor, acaba belli ve düzenli bir âdetin var mı yoksa belli ve düzenli bir âdetin yok mu? Bu haletlerde eğer bu lekeler hayız’in şer’i hükümlerine sahip değilse hayız hükmüne girmez, bilakis istihaza hükmüne girer.

Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Müşahede edilen leke üç gün ardı ardına devam eder ve daha önceki adet olduğun günlere denk gelirse aylık âdetin hükmüne sahiptir. Buna binaen âdetine denk olduğu günler hayız hükmünde ve geri kalan diğer günler ise istihaze hükmündedir.

Ayetullahe'l-uzma SAFİ GÜLPAYGANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Düzenli âdete sahip değilsen “tevziü’l mesail” kitabının 500 ve 501. Meselelerinde düzensiz kadın için zikredilen hükümlere müracaat edin ve düzensiz âdete sahip olan kadının hükümlerine göre amel edin. Allah daha iyi bilendir.

Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Siz aylık adet günlerinizi hayız, geride kalan diğer günleri ise istihaza sayınız. Hayız günlerinde namaz kılamazsınız ama istihaza günlerinde “tevziü’l mesail” kitabında istihaza için belirtilen hükümlere göre amel ediniz.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Yahudilerin Hz. İsa’nın dönmesi veya vaat edilen Mesih’in gelmesine yönelik inanç ve imanı nedir?
  10600 Eski Kelam İlmi 2011/12/19
  Yahudiler de kavim ve mezheplerin çoğu gibi, kesin bir şekilde, son zamanda bir kurtarıcının geleceğine inanmaktadır. Mevcut Tevrat kitabında dünya kurtarıcısının geleceği ve zuhur edeceği hakkında birçok müjde mevcuttur. Bugün Yahudiler tarafından İsrail adında bir Yahudi devletinin kurulması, bu Yahudi ülküsünden kötü şekilde istifade edilerek gerçekleşmiştir. Hem Yahudiler ve ...
 • Hz. Meryem’in makamının yükselmesine neden olan şey nedir?
  13972 زن 2012/06/26
  Kur’an ve hadislerden anlaşılan şu ki; İmran’ın kızı Meryem, mali bakımından iaşesini idare edebilecek bir güce sahip değil ve böyle fakir bir ailede (zira o doğmadan önce babası vefat etmişti) dünyaya gelmiştir. Bu neden dolayı onun sorumluluğunu Hz. Zekeriya (Meryem’in teyzesinin kocası) üstlenmişti. Bu değerli ...
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  155159 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • İbrahim makamı nedir? Ondan kastedilen nedir?
  45743 Eski Kelam İlmi 2012/02/18
  Mekke’deki belirgin işaretlerden birisi, İbrahim makamıdır; zira orası İbrahim’in (a.s) durduğu bir makamdır. İbrahim makamının tefsir ve manası hakkında bazıları tüm haccın İbrahim makamı olduğu görüşündedir. Bir grup İbrahim makamının “Arafe”, Meş’aru’l-Haram” ve “üçlü cemerat” olduğuna inanmaktadır. Bazıları da tüm Mekke hareminin İbrahim makamı sayıldığı görüşünü taşımaktadır. Ama mevcut ...
 • ‘Bundan sonra kim haddi aşarsa ona şiddetli bir azap vardır.’ ayetineki ‘Haddi Aşan’dan maksat kimdir ve bu ilahi azabın nedeni nedir?
  6101 Tefsir 2012/02/15
  Hac ve umre hükümlerinden biri ihramlıyken avlanmanın haram olduğudur. Maide suresinin 94 ila 96. ayetleri ihramlıyken çöl ve deniz hayvanlarının avlamanın haramlığı hakkındadır. Taaddi ve tecavüzün ne manaya geldiklerine geçmeden önce, ihramda avlanmanın haram oluşunun felsefesine değinelim. Hac ve umre, insanı maddi dünyadan soyutlayan ve tamamen maneviyatla ...
 • Üretimi esnasında soya fasulyelerinden alkollü maddeler çıkarsa, soya sosunun yenmesi caiz midir?
  32021 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/07
  Büyük taklit mercileri (Allah onları korusun) şöyle cevap vermişlerdir:Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (Allah onu korusun):Sarhoş edici değilse, sakıncası yoktur.Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi (Allah onu korusun):Eğer sarhoş ...
 • el-Muttali ve el-Mulakkan sıfatlar kemaliye mi yoksa veya cemaliye sıfatlardan mıdırlar?
  6454 Eski Kelam İlmi 2012/05/15
  İster Allah’ın lütfunu, ister kahrını vs. yansıtsın bir sıfatın Allah’ta olduğunu ispat eden bütün sübuti sıfatlar kelam ilminde cemal sıfatları diye bilinmekte ve varlık açısından aralarında herhangi bir fark yoktur. Soruda gelen el-Muttali (Telkin edici) ve el-Mulakkan (Bilen)’da bunlardandır. ...
 • Çok eşli olmak neden erkekler için caiz ama kadınlar için caiz değildir?
  31197 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/10/10
  Çok evlilik İslam’dan önce yaygındı ve herhangi bir sınır ve kuralı yoktu. İslam insan hayatının gereksinimini göz önüne alarak onu sınırladı ve ağır şartlar koydu.Islam’ın kanunları insanın ...
 • Gadir Hutbesini açıklar mısınız?
  5708 Eski Kelam İlmi 2011/01/17
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Beyin ölümünden sonra organ bağışı hakkında taklit mercilerinin görüşünün ne olduğunu öğrenmek istiyorum.
  5212 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/12
  Aşağıdaki cevaplar taklit mercilerinin bürolarından alınmıştır: Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (Ömrü uzun olsun) Bürosu:Eğer diğer hastaları tedavi etmek için söz konusu hastaların beden organlarından istifade etmek kendilerinin ölümlerini çabuklaştırır ve hayatlarının noktalanmasına neden olursa, caiz değildir. Bu ...

En Çok Okunanlar