Gelişmiş Arama
Ziyaret
7954
Güncellenme Tarihi: 2012/04/16
Soru Özeti
Allah zihin aracılığıyla tanınamayacağından, şirke bulaşmayacak bir şekilde O’nu nasıl tanımalıyız?
Soru
Merhaba, size başarı ve esenlikler dilerim. İnsan birçok hakikatleri tanımaktan acizdir ve hikmet sahibi olan Allah Kur’an’da kendi hakkında şöyle buyurmaktadır: O’nun hiçbir benzeri yoktur. Küfür ve şirke bulaşmadan Allah’ı nasıl tasavvur etmeliyiz?
Kısa Cevap

Allah’ı tanımanın doğru yolu hakkında rivayetler esasınca bu husustaki ölçünün teşbih ve durmaktan uzak durmak olduğunu söylemeliyiz. Konunun açıklaması için ayrıntılı cevaba müracaat ediniz.

Ayrıntılı Cevap

Allah’ı tanımak, Allah’ın tecellilerine yönelik bilgi etme yoluyla mümkündür. En son merhalede ise kâmil arif Allah’ı kendinde bulur ve bu husus Allah’ın onun kalbine tecelli etmesi yoluyla gerçekleşir. Rivayetlere göre Allah’ı tanımada doğruluğun ölçüsü teşbih ve durmaktan uzak durmaktır. Teşbih ve durmak hakkında da şunları söylemek gerekir: Allah’ı her sıfat ve tasavvur edilen her benzerlikten münezzeh bilmek, O’nu kalp ve şuhud aracılığıyla idrak edemeyen insanların çoğunluğu için zihni olarak Allah hakkında susmaya/durmaya neden olur. Allah’ın sıfatları hakkında susmak/durmak, Allah’a inanmakla birlikte pratikte O’nu kendi egemenliğinden soyutlamamız ve yaratan ile yaratılan arasında hiçbir ilişkinin mümkün olmadığına inanmamız manasına gelir. Susmanın/durmanın mukabilinde olan teşbih ise Allah’ı yaratıklarla bir bilmek veya yaratıklara benzetmektir; nitekim nakledildiği üzere Allah’ı yaratıklarla bir bilmek küfürdür ve O’nu yaratıklardan ayrı bilmek de susmak/durmak anlamına gelir ve bu ikisinin arasını bulmak ise tevhittir.[1],[2] Bundan dolayı susmaktan/durmaktan kaçınmak, Allah’ı her türlü sıfattan izole edip pratikte O’nu inkâr etmekten ve varlık âleminde onun Cemal ve Celalinin bulunduğunu kabul etmemekten kaçınmaktan ibarettir. Teşbihten kaçınmak ise Allah’ı yansıtan mazhar aynalarını görmemek, onları Allah’ın ortağı bilmemek ve onların yaratıcısına dikkat etmek manasındadır. Başka bir ifadeyle, Allah asla zihin aracılığıyla idrak ve tasavvur edilemez. Allah’ı tanımanın doğru yolu kalp yoludur ve bu ilahi tecellilere yönelik aşk duymayla Allah’ı tanımaktan ibarettir. Hakiki aşk makamında Allah’ın mazhar ve tecellilerine yönelik bilgi edinmek Allah’ı tanımaktır; çünkü Allah ne mazharların kendisi ve ne de onlardan ayrıdır. Bu bilginin kemali ergin insanın tanımasıdır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdakileri cevapları okuyunuz:

1. Allah’ı Tanıma İmkânı, 98 (Site: 889).

2. Allah’ı Tanımak Ve Ona Aşk Duymak, 1609 (Site: 1611).

3. Fıtrat Ve Allah’ı Tanımak, 1041 (Site: 1105).

4. Namazda Tespih Ve Onunla Birlikte Hamd Etmek, 22779 (Site: fa9773)

 


[1]ان الجمع بلا تفرقه زندقه و التفرقه بدون الجمع تعطیل و الجمع بینهما توحید” Amuli, Seyyid Hayder, Camiu’l Esrar ve Menbeu’l Envar, s: 117, İntişaratı ilmi ve ferhenği, 1368 h.ş, bi ca; ve Hasanzade Amuli, Mumiddi’l Himem, s: 109, Vezareti Ferhenk ve İrşadı İslami, 1378 h.ş.

[2] Cevaptan alıntı: 9803 (Site: 9773)

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Süt emen erkek çocuğun idrarının necis midir?
  18370 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/01/16
  İşaret etmiş olduğunuz konu fıkıh kitaplarında şu şekilde geçmektedir:“Eğer bir şey (örneğin bir elbise), yemek yemeye başlamamış ve süt tozu da kullanmayan (anne) sütü emen bir erkek çocuğun idrarıyla necis olursa, o şeyin ...
 • Hatim merasimi ve mezarlığa çocukları götürmenin bir keraheti var mıdır?
  23636 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Çocukları dinsel meclis ve merasimlere ve de mescide veya Muharrem ayındaki matem merasimlerine götürmek veyahut bayram namazı ve dinsel bayramlara katılmasını sağlamak kendilerinin dinsel duygularının gelişmesi için çok önemlidir. Ergin gençleri hatim merasimi ve mezarlığa götürmek hakkında ise, rivayetlerde ve fıkhi kitaplarda yaptığımız inceleme neticesinde bu işin ...
 • Hafızayı takviye etmenin yolları nelerdir?
  7631 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/04/04
  Peygamber efendimiz ve masum İmamlardan bizlere ulaşan rivayetlerin bir kısmı bazı bitkilerin özellikleri, ilaçlar ve yiyecekler hakkındadır. Birçok rivayette hafızayı takviye etmenin yolları ve hangi yiyecekler ve ilaçların kullanılması gerektiği açıklanmıştır. Zikri geçen rivayette İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Her kim biraz halis safranı, ayak otu ve ...
 • Kur’an neden hilallerin faydasını eve girme yöntemiyle birlikte belirtmiştir?
  14125 Tefsir 2012/06/14
  Bu ayet önemli bir konuya işaret etmekte ve toplumlardaki yaygın ahlaki meseleler ve hayat yöntemlerini açıklamada İslam dininin kendine özgü dikkat ve özelliklerini göstermektedir. Bu, hem günlük yaşam ve hem de yılın özel bir vaktinde yapılan ibadetlerde kendisinden istifade edilmesi gereken tabii bir takvimden haber vermektedir. Gerçekte ...
 • Her hafta Tahran'dan Cemkeran’a giden birinin Namazının hükmü nedir?
  5477 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/17
  Taklit Mercilerin geneli şöyle diyorlar: İşi yolculukla alakalı olmayan her ferdin namazı düzenli olarak yolculuk yapsa bile yolcu namazı hükmünde dir. [1]Yinede sorunuzu taklit mercilerin fetva bürolarına ...
 • Cafer Kezzab'ın geçmişi neydi ve kimler ona uydular?
  10574 تاريخ بزرگان 2011/07/26
   Cafer Kezzab olarak meşhur olan Cafer b. Ali, Hz. İmam Ali Naki'nin oğludur. 226 yılında dünyaya geldi o ayyaş ve içkici birisiydi. İmam Ali Naki (a.s) onun hakkında şöyle demiştir: "Oğlum Cafer'den uzak durun, onun bana nisbeti Ken'an'ın Hz. Nuh'a olan konumu gibidir." Cafer babasının şehit olmasından sonra imamet iddiasında ...
 • Siyah elbise giymenin İslam’daki hükmünün mekruh olup olmadığını sormak istiyorum. Ayetullah Behçet’in bu husustaki görüşü nedir?
  27008 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/01/20
  Din öğretiler bütününden elde edildiği kadarıyla kadın elbisesi bedeni örtecek tarzda olmalı ve aynı şekilde namahrem ile karşılaşıldığında da dikkat çekici olmamalıdır. Çok açık olduğu üzere siyah renk diğer renklerle mukayese edildiğinde kullanışlı bir şekilde kadın için daha koyu ve iyi bir örtü sağlamaktadır. Bu esas ...
 • Ben istemeyerek yakın akrabalarımdan birinin haysiyetinin lekelenmesine neden oldum. Allah’ın günahımı bağışlaması için ne yapmalıyım?
  5881 توبه 2014/05/20
  Evvela dini öğretilerde kul hakkının büyük günahlardan sayıldığını ve bağışlanmasının sadece hak sahibinin rıza göstermesi yoluyla olduğunu hatırlatmak zorunlu gözükmektedir; yani eğer bir insan bir müminin hakkını zayi ederse, örneğin bir toplulukta haysiyetini lekelerse yahut malına tecavüz ederse bu kötü ve çirkin fiili telafi etmenin tek yolu ...
 • Bura b. Azip Kimdir? Ehl-i Beyt’in dostlarından mıdır? Hz. Ali’nin imamlığını kabul etmiş midir?
  6648 تاريخ بزرگان 2008/05/13
  Evs kabilesinden olan Bura b. Azip İslam Peygamberi’nin sadık dostlarındandır. Peygamber’in savaşlarının çoğunda Peygamber’in yanında savaşmıştır. O, 14 gazvede Peygamber’in emrinde savaştım, demiştir. Onun katıldığı ilk savaş Handek savaşıdır. Bedir savaşında ise yaşının küçük olduğu için birkaç arkadaşıyla birlikte yarı yoldan geriye döndürülmüştür. Hicri 24 ...
 • Acaba "Bütün imamlar İslam peygamberiyle aynı derecededirler" hadisi (Kafi, c. 1 s. 270) doğru mu?
  6994 Eski Kelam İlmi 2010/09/20
  Ondört masum manevi, melekuti ve insani kemaller yönünde en doruk noktada yer almalarına rağmen Son Peygamber (s.a.a) bunların en kamili ve nuru en üstün olanıdır. Resul-i Ekrem Hz. Muhammed hiçbir imam'ın taşımadığı üstünlük ve özelliklere sahiptir. Nitekim ayni hadiste şöyle deniyor: İmamlar Peygamber'in makamındadırlar ancak peygamberlik makamı hariç ve ...

En Çok Okunanlar