Gelişmiş Arama
Ziyaret
3210
Güncellenme Tarihi: 2015/04/03
Soru Özeti
Acaba şahit olmadan nikah akti okunabilir mi?
Soru
Acaba daimi veya geçici nikah akti şahit olmadan insanın kendisi ve sevdiği kız birlikte okuyabilir mi?
Kısa Cevap
 İslam dinine göre evlilik yuva kurmak için gerçekleştirilen doğal, sosyal ve kutsal bir anlaşmadır. Bu birlikteliğin birçok sonucu ve eseri bulunmaktadır. Ezcümle cinsel ihtiyaçların karşılanması, neslin devamı, çocuk sahibi olmak, insanın kemale ulaşması, huzur, dinginlik, iffet ve hayanın korunması, duygusal bağların ve muhabbetin güçlendirilmesi gibi. Bu kutsal birliktelik ancak Allah Teala’nın kararlaştırdığı kanunlar, kriterler ve şartlar esasınca mümkündür.[1]
Kız babasının bu evliliğe rızayetin olması ve ilmi hallerde geçen diğer şartların taşınması halinde nikah akdi okunmalıdır. Kadın ve erkeğin bu evliliğe razı olması yeterli değildir. Şeriatin belirleği has sözcüklerden oluşan nikah akdinin okunması gerekmektedir. Vacip ihtiyat gereği nikah akdi sahih arapca ile okunmalıdır. Eğer kadın ve erkek nikah akdini sahih arapca ile okuyamıyorlarsa herhangi bir dilde bu özel sözcüklerin anlamını karşılayan sözcüklerle nikah akdini okuyabilirler. Bu durumda vekil tutmaları gerekli değildir. Ama kesinlikle "زوّجت" و "قبلت" “kendimi eş karar kıldım” “kabul ettim” anlamı anlaşılmalıdır[2].[3]
Yukarı ifade edilenlere binaen ilmi hallerde zikredilen bütün şartların bulunması durumunda bir erkek ve kadın hatta şahit olmasa dahi nikah akdini okuyarak evlenebilirler.[4]
Bu soruya Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin vermiş olduğu cevap şu şekildedir:
 1. Daimi ve gecici evlilikte şahit şart değildir.
 2. Daimi ve gecici evlilikte erkeğin baba izni şart değildir.
 3. Evlilikte kızın baba izni kız yetkin ve reşide[5] ise şart değildir.  Ama kızın ergin ve yetkin olmaması halinde baba izni şarttır. Elbette ergin ve yetkin kız bakireyse sünnet ihtiyat baba izni olması yönündedir.
 4. Evlenirken kız veya erkeğin anne babasını üzmek ve eziyet etmek haramdır. Fetva sitesi link
Bu konuda daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere müracaat edebilirsiniz:
 1. Geçici nikah nikah akdinin Arapça oluşu, 1098, site: 1150.
 2. Nikah kıyarken baba izni şartı, 3038, site: 3285.
 3. Kızın ailesinin haberi olmadan nikah kıymak, 3288, site: 3561.
 4. Kızın babasının haberi olmadan nikah kıymak, 6039, site: 6202.
 5. Nikah akdinin felsefesi, 1445, site: 1469.
 

[1] 1445 nolu dizin’den iktibas edilmiştir. Site:1469.
[2] Açıklanan görüş İmam Humeyni’ye aittir. Diğer taklit mercilerin fetvalarını öğrenmek için müracaat ediniz: tevzuh’ul-mesaili meraci, 2.c, 449-460, tehrir’ul-vesile, 2.c, 701-707 ve 734-736.
[3] 1098 nolu dizinden iktibas edilmiştir. Site: 1150.
[4] Ayetullah Vahid, minhac’us-salihin, 3.c, 1229.m; Ayetullah Behçet, tevzuh’ul-mesail, 1887.m; Ayetullah Sistani, minhac’us-salihin, 2.c, En’nikah, 3.m; Ayetullah Tebrizi, minhac’us-salihin, 2.c, 1229.m; İmam Humeyni, Ayetulllah Nuri, Ayetullah Mekarim ve Ayetullah Fazıl, Et’teligetu ele el’urve, en’nikah, 5.m; Ayetullah Safi, hidaye’tul-ibad, 2.c, en’nikah, 5.m; Ayetullah Hamaney, Ecvebe’tul-istiftaat,22.m.
[5] Yetkin ve reşide’den kasıt aklen ve zihnen kendi hayrına olana kanaat getireblecek fiziksel ve ruhsal olgunluğa ermiş kıza denir.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmam Hüseyin (a.s) mateminde çıplak bir şekilde sine vurmanın hükmü nedir?
  4067 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/17
  Taklit mercilerin İmam Hüseyin (a.s) matem merasimlerinde sine vurmak için çıplak olunması hakkında fetvalarında göze çarpan çoğunlukla namahremin gözü önünde olmaması ve fesat içermemesi halinde caiz olduğu yönündedir. Aynı şekilde hiçbir taklit merci hızlı şekilde sine vurulmasını haram bilmemektedirler. Bilakis bunun müstahak olduğunu ifade edip tekit etmişlerdir. ...
 • İslamî olmayan devletlerin bankalarından borç almanın hükmü nedir?
  5893 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/08/22
  “Borç almak devlet bankasından olsa dahi zatı itibariyle şerî otoritenin iznine bağlı değildir ve faizli olsa bile durum hükmü açısından doğrudur. Ancak faizli olması durumunda ister Müslüman’dan veya Müslüman olmayandan, ister İslam devletinden veya İslamî olmayan bir devletten alınmış olsun sorumluluk açısından haramdır. Harama bulaşmayı caiz ...
 • Şeytanın mı nüfuzu ve kudreti fazladır yoksa Allah’ın mı?
  6738 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Hiç şüphesiz Allah’ın kudreti her şeyin yaratıcısı olması yönüyle bütün işlerde şeytandan daha fazladır. Hz. Âdem’in Allah’ın buyruğuna uymayarak şeytan’ın sözünü dinlemesi şeytanın sözlerinin gücü ve nüfusu nedeniyle değildi, şeytanın vesvesesinin sonucuydu, çünkü insan muhtar(irade sahibi) bir varlıktır. Kendi seçimlerinde değişik unsurların etkisi altındadır.
 • İslam Peygamberinin berzah yaşamı, ilmi ve bu dünyayı görmesi hakkındaki görüşünüz nedir?
  8665 Eski Kelam İlmi 2011/11/21
  Şii inancına göre Peygamber Efendimizin (s.a.a), vefat ettikten sonra fiziki olarak maddi alemle irtibat kurmasının ve onu müşahede etmesinin imkanı yoktur, ama Allah’ın bu büyük elçisinin takipçileriyle manevi irtibat kurması mümkündür. Peygamberimizin şu anda dünyadan ve onda olup bitenlerden haberi vardır; Efendimiz selam ve ziyaretlerimizi kesinlikle duymakta ve bunlar birçok ...
 • Mübarek Tekvir suresindeki yıldızların ‘kuvviret’ ve ‘inkederet’ olmalarının manası.
  7813 Tefsir 2011/04/28
  Kuvviret, dürülmek, toplanmak, atılmak veya kararmak manalarına gelmektedir. Buradaki maksat Güneşin ışığının sönmesi, kararması ve onun hacminin küçülmesi demektir. Aynı şekilde ‘inkederet’ kelimesi ‘inkidar’ kökünden olup düşmek ve dağılmak demektir. Yine kararmak ve karanlık demek olan ‘küdüret’ten de gelmektedir. Dolayısıyla ayetin manası şöyle olur: Kıyamete yakın zamanda yıldızlar ...
 • ‘Gerçekten de sana ağır bir söz vahyedeceğiz.’ (Müzemmil/5) ayetindeki ‘Ağır Söz’den maksat nedir?
  6883 Tefsir 2012/02/14
  ‘Gerçekten de sana ağır bir söz vahyedeceğiz.’ayetindeki ‘Ağır Söz’den maksat Kur’an-ı Kerim’dir. Müfessirler ‘Ağır Söz’ü değişik boyutlardan çeşitli şekillerde tefsir etmişlerse de anlaşılan o ki onun Kur’an-ı Kerim olduğunda şüphe yoktur. ‘Ağır Söz’ün çeşitli yönleri vardır. Ağır ...
 • ilahi yakınlığın (kurb) anlamı nedir? Kısımları nelerdir? Nasıl elde ediliyor.
  16195 Pratik İrfan 2010/12/14
  kurb lügatte; bir şeyin başka bir şeye yakınlığı anlamındadır. Bu yakınlık bazen mekânsal, bazen de zamansaldır. Bu nedenle yakınlık, ya mekânsaldır veya zamansal. Geleneksel ve genel örfte yakınlılık (kurb) başka bir anlamda da kullanılıyor. Oda şudur ki; bir kimsenin başka birisinin yanında değerli olmak ve ...
 • Bir Hindu, Kur’an’ı araştırmak ve okumak isterse ona Kur’an hediye etmenin şer’î hükmü nedir?
  6021 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/19
  Büyük taklit mercilerinin görüşlerine geçmeden önce bazı noktaları dikkatlerinize sunuyoruz:1- Hindular kafirler sınıfındandır.2- Kafirin Kur’an’a saygısızlık veya necis edeceği bilinse (ihtimal demiyoruz) taklit mercilerinden hiç biri bunu caiz bilmemekteler.3- Kafir, okumak maksadıyla ...
 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8370 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Hz Peygamber’den (s.a.a) sonra kızı Hz Fatıma Zehra’nın (s.a) başına neler gelmiştir?
  12197 تاريخ بزرگان 2012/04/15
  Hz Peygamberin vefatından sonra kızı Fatıma’nın yaşadığı musibet ve sorunlar hakkında birçok söz ve rivayet vardır. Bu hususta Ehli Sünnetin en muteber kitabı olan Sahih-i Buhari’deki bir rivayete dikkatinizi çekiyoruz. ...

En Çok Okunanlar