Gelişmiş Arama
Ziyaret
5202
Güncellenme Tarihi: 2015/04/11
Soru Özeti
daimi ve geçici nikâhın akdi nasıl okunuyor?
Soru
Tevzi’ul – Mesaillerde nikâh akdi şekli hakkında iki açıklama var; birisi, bayan ve erkeğin kendisi okuyacak diğeri her birisi tarafından yani birisi bayana diğeri erkeğe vekil olacak onlar akdi okuyacaklar. Hal böyle iken soru şu: eğer damat bakire bayanın müvekkili olup kendi akdini okurlarsa nasıl okumaları gerekiyor. İkinci soru şu; eğer üçüncü bir kimse müvekkil olur; yani hem erkeğin ve hem bayanın yerine akdi okumak istese akdi nasıl okuması gerekiyor? Lütfen hem daimi ve hem de geçici nikâhları dikkati nazarda tutarak açıklama yapınız.
Kısa Cevap
Ayetullah Mehdevi Hadevi Tahrani Hazretleri (damet berakatuh) mezkûr sorunun cevabı hakkındaki açıklaması şöyledir:
  1. Eğer erkek bayan tarafından, bayanı kendine aktetme vekaletine sahip ise daimi akitte mihriyesini tayin ettikten sonra şu şekilde akti okuyabiliyor: a) bayan adına desin: “zevvectü müvvekkileti li nefsi ala sidaki’l malum. Yani kendi müvekkilimi malum olan sıdak (mihriye) üzere kendime eş ettim, b) kendi adına desin: “kabiltü et-tezvice hakeza. Yani aynı şekilde akdi kabul etim.
Geçici akit için mihriye ve müddetini tayin ettikten sonra yukarıdaki akit şeklini okusun. Ancak “ala sidaki’l - malume” ibaresini söyledikten sonra şu ibareyi de “fi müddetil malume”  söylesin.
  1. Eğer üçüncü bir şahıs bayan ve erkek tarafından akit okuma yetkisine sahipse (müvekkilse) daimi akitte mehriyesi belirlendikten sonra şöyle der: a) bayan adına; zevvectü müvekkileti li müvekkili ala sıdakil – malum, b) erkek adına: kabiltü et-tezvice li müvekkili hakeza.
Geçici akit için: mehriye ve müddeti tayin ettikten sonra yukarıdaki aktin aynısını okuyacak ve şu cümleyi de  “fil-müddetil –malume” ekleyecek.
Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki endekslere müracaat ediniz:
  1. Endeks: “felsefe hubey-i akt” soru numarası; 9028.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar