Ətraflı axtarış
Baxanların
3287
İnternetə qoyma tarixi: 2012/01/19
Sualın xülasəsi
Əgər hazırkı məsihi dini təhrif olunubsa və Allah onları kafir hesab edirsə, bəs nə üçün onlara şəfa verir və onlara diqqət yetirir?
Sual
Əgər hazırkı məsihi dini təhrif olunubsa və Allah onları kafir hesab edirsə, (çünki onlar həzrət Məsihi Allahın oğlu hesab edirlər!) onda nə üçün onlara şəfa verir və diqqət yetirir?
Qısa cavab

Allahın bəzi məsihilərə şəfa verməsi və diqqət yetirməsinin səbəbi Onun rəhmaniyyət və feyzinin ümumu olmasıdır. Bu rəhmət və feyz bütün insanlara şamil olur, nəticədə ilahi nemətlərdən bəhrələnmək sayəsində səadət və iman yolunu seçir, ilahi mərifət və kamala nail olurlar. Çünki Allah-taala insanları azad yaradır, ixtiyarlarına müəyyən imkanlar verməklə onları sınaqdan çıxarır ki, necə əməl etmələri, hansı yolu seçmələri aydın olsun, möminlər və ixlaslı şəxslər başqalarından seçilsin.

Bundan əlavə, bəzi məsihilər islam dini barədə qasir cahil və ideoloji nəzərdən müstəzəf sayılırlar. Hətta demək olar ki, insani prinsiplərə riayət etdikləri təqdirdə nicat əhli də ola bilərlər.

Ətreaflı cavab

Sualın mövzusu iki hissədə araşdırılıb təhlil olunur:

a) İlahi rəhmət və nemətlərin ümumi olması

Pərvərdigari-aləmin nemətləri, bəxşişləri və əta etdiyi şeylər kibriya sahəsindən verildiyinə görə tam və kamildir, onların hər hansı qeydə, şərtə ehtiyacı yoxdur. Allah-taala bütün məxluqlara təkvini məhəbbəti vardır və onlara nemət verir. Varlığın və onun nemətlərin genişlənməsi Allah-taalanın Öz isim və sifətlərinin təzahürünə məhəbbəti qəbilindən və təfəzzül (mərhəmət) üzündəndir. Bu cəhətdən hamı eyni səviyyədədir. Nemətlərin verilməsində olan təfavüt və fərqli cəhətlər də qəbul edənlərin tutumu nəzərə alındığına görədir. Yəni insanların bəziləri şəriətdəki şərait və şərtlərin mövcud olmadığına görə bu məhəbbət və nemətləri qəbul edə bilmirlər. Məsələn, bəziləri daşürəklilikdə, qəsavət və azğınlıqda elə bir həddə çatırlar ki, hidayət, iman ruhu və ilahi cazibələri qəbul edə bilmirlər.

Allah-taalanın rübubi lütf və mərhəmətlərindən biri budur: O, bəşər üçün çoxlu nemətlər vermişdir ki, öz seçimi ilə ilahi məqsədlərə doğru hidayət olunsun. Ayrı-ayrı şəxslər yaradılış cəhətindən həyatının hər bir anında Pərvərdigar tərəfindən onun ixtiyarında qoyulan maddi-mənəvi nemətlərdən istifadə etmək məcburiyyətindədir. Allah-taala bunları verir ki, bəndələr ixtiyar üzündən öz dini vəzifələrinə əməl etsinlər, iman və təqva əhli olsunlar, nəticədə əbədi səadətə və qurtuluşa nail olsunlar. Amma bəziləri bu nemətlərdən yalnız öz dünyalarını təmin etmək istiqamətində faydalanır və axirəti unudurlar, yalnız bu dünyadakı uzun-uzadı arzularına çatmaq məqsədi güdürlər.[1] Quranda belə buyurulur: “O kəs ki, yalnız ötəri dünya həyatını axtarır, ona istədiyimiz qədər (həmin nemətdən) verərik – və hər kəsə istəsək verərik. Sonra cəhənnəmi onun üçün qərar verərik ki, məzəmmət olunmuş və ilahi dərgahdan qovulmuş halda onun yandırıcı atəşində yanar. O kəs ki, imanı olan halda axirət evini tələb edər və onun üçün səy edib çalışar, onun səy və fəaliyyətlərinə (Allah tərəfindən) əvəz və mükafat veriləcəkdir. Bu qrupdan hər birini Pərvərdigarın nemətlərindən bəhrələndirib kömək verərik və heç kim Pərvərdigarının nemətlərindən məhrum olmaz.”[2]

Deməli, Allah-taala Özünün ümumi rəhməti əsasında maddi və mənəvi nemətləri bəndələrin çoxunun ixtiyarına vermişdir. Çox hallarda höccət və möcüzələrini ən ağır günahlara mürtəkib olanlar üçün aşkar edir ki, bəlkə Allaha üz gətirələr. Quranda deyildiyi kimi, bütün bəşər övladı həyatının müəyyən mərhələlərində Allaha doğru qayıdır, öz çətinliklərinin həll olunmasını Ondan istəyir. Allah da onlara diqqət yetirir. Bu cəhətdən insanlar arasında heç bir fərq yoxdur. Lakin mühüm məsələ insanların həyatlarının davamında Allahın rəhmət və mərhəmətlərinə necə şükür edəcəkləridir: “De: dəryaların və quruların qaranlıqlarında sizə kim nicat verir?! Halbuki siz Onu təzərro (yalvarışla) ilə, aşkar və gizli şəkildə çağırıb deyirsiniz: “Əgər (Allah) bizi bu təhlükələrdən və zülmətlərdən xilas etsə, mütləq şükür edənlərdən olacağıq.” De: Allah sizə bunlardan və hər bir (başqa) çətinlik və narahatçılıqdan nicat verir, amma yenə də siz Onun üçün şərik qoşursunuz!”[3]

Allah-taalanın bəzi məsihilərə şəfa verməsi, onlara diqqət yetirməsi bütün insanlara şamil olan rəhmaniyyətinin ümumi və feyzinin davamlı olmasına görədir ki, ilahi nemətlərdən bəhrələnməklə səadət və iman yolunu seçsinlər, ilahi mərifət və kamala nail olsunlar. Çünki Allah-taala insanları azad yaratmaqla, onlara müəyyən imkanlar verməklə onları sınayır ki, necə əməl edəcəkləri, hansı yolu seçəcəkləri aydın olsun, möminlər və müxlislər digərlərindən ayrılsınlar.

b) Məsihilərdən bəziləri qasir cahildir.[4]

İslam dini haqq və asimani bir dindir, sağlam əql tərəfindən qəbul edilib dəstəklənir. Onun həqiqətlərini əldə etmək çox asandır. Lakin bu din onun həqiqəti barədə qasir cahil və dini cəhətdən müstəzəf olduqlarına görə xəbərsiz qalanlarla yaxşı rəftar edir. Aydındır ki, bu kimi insanlar islama iman gətirmədiklərinə görə müqəssir deyildirlər. Mütəal-Allah onları dünyada Özünün ümumi rəhmaniyyət və lütflərində qərar verir. Əgər digər insani prinsiplərə əməl etsələr Allah-taala onları cəhənnəm əzabına düçar etməz. Çünki ilahi əzab küfr və günahlarında təqsirə yol vermiş olan (yəni islam dini və onun əqidələrinin haqq olmasını bilə-bilə küfr edərək digər dinlərə üz gətirən) kafir və günahkarlar üçündür. Amma bir kəs islamın nidasını və onun haqq olmasını eşitməyibsə, yaxud islam barəsində azacıq məlumat əldə etsə də, bu agahlıq müqəddəs dini qəbul etmək üçün təsirli bir amil olmayıbsa, bu insanlar həqiqətdə islam dininin haqq olmasından agah olmamış və bu dini qəbul etməməkdə müqəssir sayılmırlar. Digər insani prinsiplərə riayət etdikləri təqdirdə onların nicat əhli olaraq behiştə daxil olması mümkündür.

Əlavə məlumat üçün aşağıdakı görünüşlərə baxın:

1. “Cəhənnəm və qeyri müsəlmanlar”, sual 47 (sayt 283)

2. “İlahi ədalət və insanların şiəliklə tanış olmamaları”, sual 3574 (sayt 4230)

3. “Müsəlman və qeyri-müsəlmanların tövbəsi”, sual 1404 (sayt 1424)[1] Təbatəbayi, Seyid Məhəmməd Hüseyn, “Əl-mizan” təfsiri, 13-cü cild, səh. 66-68, “İslami nəşriyyat”ın dəftərxanası, Qum, 5-ci çap, 1417-ci hicri qəmər ili

[2] “İsra ” surəsi, ayə: 18-20

[3] “Ənam” surəsi, ayə: 63-64

[4] “Cahil qasir” o şəxsə deyilir ki, haqq-həqiqət ya ona çatmayıb, ya da çox naqis, natamam və qeyri real şəkildə təqdim olunduğuna görə həqiqətləri gerçək şəkildə dərk edə bilməmişlər.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Həzrət məriyəmin uca məqama sahib olmasının illəti nədir?
  5109 زن
  Quran və rəvayətlərdə işarə olmuşdır Məriyəm İmran qızı kasıb bir ailədə dünyayə gəlmiş hətta onu təmin etmək üçün gəlir və məxaric olmamışdır (o dünyayə gəlməmişdən əvvəl atası vəfat etdiyi üçün) Həzrət Zəkəriyya (ə) onu öz himayəsinə götürüb (Məriyəmin xalası əri). Bu xanımın həyatı həmişə çətinliklə, ...
 • Sürmə çəkilmiş halda dəstəmaz və ya qüsl almaq olarmı?
  3814 Nizamlar hüquq və əhkam
  Dəstəmaz və qüsl alarkən  dəstəmaz və qüsl üzvlərində suyun dəriyə çatmağına mane olacaq bir şey olmamalıdır. Buna görə də əgər sürmə təkcə gözün iç tərəfinə çəkilərsə, qüsl və dəstəmazın səhihliyinə heç bir zərər yetirmir. Amma əgər gözün ətrafına, yaxud qaşın yerinə çəkilsə, bu zaman baxmaq lazımdır ki, ...
 • Həzrət Əli (ə) buyurubdur: Hər kəs öz zəmanəsinin imamına şəhadət verməlidir. Onda biz niyə öz zəmanəmizin imamına şəhadət vermirik?
  3235 Qədim kəlam
  Bir neçə nöqtəyə diqqət etmək, bizi həqiqətə yetişməkdə kömək edər:1.      Azan və iqamə toqifidir. Yəni Allah və rəsulundan başqa heç bir şəxsin onda dəyişiklik etmək haqqı yoxdur.2.      Təkcə bir ya ...
 • Bədgüman olmağın amilləri nədir? Onun müalicə yolları nədir?
  5233 Əməli əxlaq
  Din təlimlərində başqalarını çirkin güman edən şəxsə “bədgüman” deyilir. İslam mənbələrində bu məsələ barəsində gələnləri araşdırırıq: Bədgümanlıq – başqaları barəsində sui-zən, pis xəyallar etmək və mənfi fikirləşməkdir. Başqa sözlə desək, bədgümanlıq budur ki, insan başqalarının sözü və rəftarı barəsində pis fikirlər və yaramaz xəyallara malik ...
 • Digər bir şəxsə sili vurmağın və üzün qızarması və yaxud qaralmasının diyəsi nə qədərdir?
  2304 Hüdud, Qisas və diyat
  A və B, bu mövzuda, göstərici: « Üzə sili vurmağın diyəsi» sual 3269- u mütaliə edin. Başa zərər yetirilərsə, sağlam və yaxud əlil insanın qarşılığı təyin edilir.[1] Sili vurmaq və bunun kimilərin diyəsi, kişi və qadın, böyük və kiçik, o cümlədən bədən üzvləri arasında ...
 • Dincəlmək və yatmaq üçün üzü qibləyə uzanmaq lazımdır? Meyidi dəfn etmək üçün necə etmək lazımdır?
  6455 بیشتر بدانیم
  Rəvayətlərdə dörd növ yatmaq bəyan edilib ki, bunların mömin üçün ən yaxşısı sağ çiyni üstdə üzü qibləyə uzanmaqdır. Əli (ə) buyurur: Yatmaq dörd cürdür. Peyğəmbərlər arxası üstdə yatırdılar. Onların gözləri yatmır, Allahın vəhyinin intizarında idi. Möminlər sağ çiyni üstə üzü qibləyə yatırlar. Padışah və övladları ...
 • Əxbari və üsuli alimlərinin siyahısın deyərdiz?
  4331 بیشتر بدانیم
  Bəzi hədis alimləri ki, imam Zamanın (əc) kiçik qeybəti dövründə və yaxud imamların hhəyatı zamanında olmuşdurlar, hədis və rəvayərlərlə kifayətlənmiş və rəvayətlərdən kənar ictihad və istinbat etməmişlər. O cümlədən bu cür böyük şəxsiyyətləri; Məhəmməd ibni Yəqub Kuleyni « Əl- Kafi» kitabının müəllifi (vəfat 328 ya 329 qəməri) ...
 • Xəcaləti necə aradan aparmaq olar?
  7409 Əməli əxlaq
  Utancaqlıq və xəcalətin çoxlu xoşagəlməz və mənfi təsirləri vardır və insan həyatında qələbəyə mane olan bir amil sayılır. Digər xoşagəlməz xasiyyətlərdə olduğu kimi, insan bu ruhi vəziyyəti də özündən uzaqlaşdıraraq müalicə edə bilər. Uşaqların müxtəlif bəhslərdə iştirak etdirilməsi, ictimai işlərdə iştirak etməsinə təşviq edilməsi onların ...
 • Həzrət Abbas su gətirən zaman nə mədhi oxuyurdu?
  4404 Dahilərin sirəsi
  Keçmiş zamanlarda doyüşlərdən öncə öz doyüşçülərini ruhlandırmaq üçün müxtəlif şüarlar və mədhlər (təriflər) söyləyirdilər. İmam Hüseyn və onun yavərləri də aşura günü bir çox əzici və məna dolu şüar və mədhlər söyləmişlər. O cümlədən Həzrət Hüseynin (ə) böyük qardaşı həzrət Əbulfəz Abbasın da aşura günü müxtəlif vaxtlarda ...
 • Беһиштдә пак шәраб нә демәкдир?
  3867 Qədim kəlam
  Әрәб дилиндә “шәраб” сөзү ичмәли, “тәһур” сөзү исә пак вә пакедиҹи мәнасында ишләнир. Гуран ајәләриндән мәлум олур ки, Беһиштдә дадлы вә мүхтәлиф әла кејфијјәтдә пак ичмәли сулар вар. Ајәләрдән бириндә бу мөвзуда “шәрабән тәһура” (пак ички) кәлмәсиндән истифадә олунмушдур. Диҝәр ајәдә бујрур: “Аллаһ-таала ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  111843 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  85191 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  64057 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  47212 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  34951 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  34201 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  24338 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  23666 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  23435 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  21697 Qədim kəlam
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...