Carian Terperinci
Pengunjung
4327
Tarikh Kemaskini 2012/05/17
Ringkasan pertanyaan
Apa prinsip-prinsip teosofi Mahdawiyyat?
soalan
Apa prinsip-prinsip teosofi Mahdawiyyat?
Jawaban Global

Kemestian luṭf (kurniaan) bagi Tuhan Yang Maha Tinggi, kewujudan khalifah, hujjah Ilahi, dan penjagaannya dari segala peristiwa dapat digolongkan sebagai prinsip-prinsip teosofi Mahdawiyyat.

Jawaban Detil

Analisa dan penyelidikan prinsip-prinsip teosofi tentang Mahdawiyyat memerlukan perbahasan yang luas dan panjang di mana kami akan menangguhkannya sehingga ke waktu yang lain. Dalam artikel ini kami hanya akan memberikan penjelasannya secara ringkas dan padat:

Para ahli teosofi dan ulama-ulama besar akidah menafsirkan masalah Mahdawiyyat dengan mengaitkan sebuah kaedah yang terkenal dalam ilmu kalam iaitu "Kaedah Luṭf", dan mereka membuktikan kemestian wujudnya Imam dengan kaedah ini. Dalam hal ini ulama teosofi dunia Islam Khawajah Nashiruddin Thusi (r.a) mengatakan, “انحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء و وجوده لطف و تصرفه آخر و عدمه منا.” Ini bermakna pembatasan skop luṭf tentang penentuan dan penetapan imam sudah sedia maklum di kalangan orang-orang berakal supaya orang ramai tidak dibiarkan tanpa pembimbing, pendidik dan pengajar. Di samping itu mereka mempunyai orang yang berkelayakan dalam menerangkan al-Quran dan Sunnah selain tidak terputus dari perantara dengan keberkatan. Kewujudan Imam (dengan sendirinya) merupakan sebuah luṭf. Tindakannya dalam segenap urusan dan kehadirannya dalam kancah masyarakat, penyempurnaan pemerintahan Islam, serta penyebaran pendidikan dan asuhan al-Quran dengan perantara beliau merupakan rahmat yang lain. Sementara keghaibannya adalah berkaitan dengan diri kita sendiri.[1]

Dalam kitab "Kifāyah al-Muwahhidin" dikatakan, “Oleh kerana Imam Mahdi (a.f.j) merupakan khalifah dan hujjah Tuhan yang terakhir, maka menjadi suatu kemestian agar dirinya dipelihara dari peristiwa-peristiwa yang boleh mencederakannya dan beliau dilindungi daripada tangan-tangan yang mencari untuk menghapuskannya. Kemudian beliau dijaga dalam naungan keghaiban Ilahi. Oleh kerana kedudukan Imam seperti kedudukan nabi, maka tabligh selanjutnya (iaitu hukum-hukum yang sudah tersebar) dilakukan pada zaman keghaibannya. Walaupun pada masa ini masyarakat tidak dapat bersua dengannya, namun mereka tidak boleh meninggalkannya. Tugas mereka adalah beramal dengan seluruh hukum-hukum yang sampai kepada mereka. Andainya pada suatu hari seluruh kemurnian agama telah rosak, sudah tentu beliau akan muncul.[2][]

 

Sumber-sumber untuk maklumat lebih jauh:

 1. Kasyful Murād, hal. 363.
 2. Syarh Tajrid, hal. 376, cetakan Sanggi.
 3. Kifayah al-Muwahiddin, jil. 3.
 4. Bayan al-Ma'arif, jil. 5.

[1] . Kasyful Murad, hal. 363, (Narm Afzar Hikmat)

[2] . Kifayah al-Muwahhiddin, jil. 3; Bayan al-Ma'arif, jil. 5.

 

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah jiwa dan ruh mengalami kematian atau tidur?
  9948 Teologi Klasik
  Masalah dan hakikat ruh merupakan salah satu masalah yang sentiasa menjadi pembahasan dan perbincangan manusia dari zamam lampau hingga hari ini. Pertanyaan di atas juga bersumber dari permasalahan ini bahawa apakah hakikat manusia itu adalah badan material dan jasad ...
 • Apakah manusia dalam perbuatannya memiliki pilihan? Jika benar, sejauh manakah batas pilihan tersebut?
  7740 Teologi Klasik
  Dalam hidup ini, seringkali kita temukan diri kita berada di jalanan seorang sendiri. Satu perjalanan yang kita tidak mempunyai pilihan selain bergerak ke hadapan. Jalan yang tetap yang telah ditentukan sebelumnya dalam kehidupan kita; iaitu perkara-perkara seperti suku, bangsa, keluarga, ketinggian tubuh badan dan sebagainya. Dan sebaliknya, seringkali juga kita ...
 • Mengapa Syiah dipandang sebagai ajaran sesat?
  15455 کلیات
  Untuk menjelaskan masalah ini, hendaklah diberi perhatian terhadap beberapa noktah penting ini: Sekiranya maksud anda "Syiah" itu ialah perbuatan yang silap yang dilakukan beberapa orang pengikut Syiah, maka sandaran terhadap perbuatan begini adalah jauh dari keadilan. Ini disebabkan: Islam tidak punya aib pada ...
 • Perintah al-Qur'an yang manakah golongan minoriti yang tinggal di Iran dikehendaki mematuhi peraturan hijab?
  5684 پاک چشمی، پاکدامنی و حجاب
  Shubhah ini mungkin berada di dalam fikiran kebanyakan individu yang mempersoalkan apakah perlunya hijab bagi umat Islam?, menurut kaedah dan hukum manakah golongan minoriti agama di Iran (Kristian dan lain-lain lagi) juga diwajibkannya? Dalam kesempatan ini, terdapat beberapa prinsip perlu diberi perhatian: 1. ...
 • Apakah yang dimaksud dengan dibangkitkan haiwan-haiwan pada ayat "Ketika haiwan-haiwan dikumpulkan?" Apakah haiwan-haiwan juga dikumpulkan dan ditanya kelak di hari Kiamat?
  20821 Teologi Klasik
  Hasyr dari sudut bahasa dan pengertian:Hasyr dari sudut bahasa (lughawi) bermakna mengumpulkan dan dari pengertian (istilahi) bererti dihimpunkan seluruh makhluk di hari Kiamat oleh Allah Swt, bagi tujuan perhitungan dan soal dan jawab ke atas mereka. Kiamat Haiwan:
 • Makna Islam pada ayat 19 surah Ali Imran?
  15175 Teologi Baru
  Islam secara bahasa bermakna penyerahan diri (taslim) tanpa syarat di hadapan Tuhan. Agama merupakan penjelas segala bimbingan Tuhan terhadap manusia dalam bidang pemikiran, keadaan, perilaku dan bermasyarakat, dan juga menjelaskan bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain dan dengan Tuhan.
 • Apakah Tuhan itu dapat dilihat? Bagaimana?
  7627 پروردگار. نامها و ویژگی ها
  Sesuai dengan hukum akal dan syariat, sesungguhnya Allah tidak dapat dilihat dengan mata zahir, baik di dunia mahupun di akhirat. Namun Allah dapat disaksikan dan dilihat dengan mata hati. Hati dapat menyaksikan dan melihat Allah (s.w.t) menurut kemampuan eksistensialnya. Hal ini dapat dilakukan melalui jalan penyaksian (shuhūd) ...
 • Adakah Allah swt itu perlu ditakuti atau dicintai?!
  7221 Akhlak Praktikal
  Mencintai, gabungan antara takut dan harapan, serta tentang cinta yang dinisbatkan terhadap Allah swt, bukanlah perkara yang menakjubkan. Ini kerana perkara ini adalah sesuatu yang lumrah dan memenuhi kehidupan kita, tetapi disebabkan ianya sangat jelas maka kita telah lalai akan keadaan itu. Perlu diingat ...
 • Apakah peranan perantara (wasilah) dalam mendekatkan diri kepada Allah (s.w.t)?
  12908 توسل، شفاعت، تبرک و ...
  Wasilah (perantara) memiliki makna yang sangat luas di mana ia meliputi setiap pekerjaan dan setiap sesuatu yang menyebabkan pendekatan kepada Tuhan. Alam semesta yang kita huni ini adalah alam yang berpijak di atas sistem sebab dan akibat, sebab dan musabab yang dicipta untuk memberikan petunjuk, membangunkan dan ...
 • Berapakah jumlah masyarakat Yahudi Iran dan bagaimanakah sikap kerajaan Iran dengan mereka?
  5648 Undang-undang
  Di Republik Islam Iran terdapat agama-agama menoriti seperti Yahudi, Kristian, Zarathustra dan sebagainya yang hidup di samping kaum Muslimin. Mengikut data statistik yang disebarkan oleh kaum Yahudi Iran sendiri bahawa jumlah terkini kaum Yahudi (Kalimi) yang hidup[1] di Iran adalah 20 ribu orang. Mereka juga –seperti masyarakat yang ...

Populer Hits