Carian Terperinci
Pengunjung
4448
Tarikh Kemaskini 2011/07/21
Ringkasan pertanyaan
Bagaimana pandangan Imam Khomeini terhadap Dr. Syari`ati?
soalan
Bagaimana pandangan Imam Khomeini terhadap Dr. Syari`ati?
Jawaban Global

Berkenaan dengan pandangan Imam Khomeini tentang Dr. Syari`ati, yang berupa karya tulisan beliau yang ada di tangan kita disebutkan bahawa Imam Khomeini tidak menyebutkan secara jelas tanggapan positif atau negatif mengenainya dan tidak menyebut nama Dr. Syari`ati. Sudah tentu Imam Khomeini mengkritik orang-orang yang beranggapan bahawa Allamah al-Majlisi adalah orang suruhan Dinasti Shafawiyah.[1]

Dalam beberapa perkara juga Imam Khomeini mengingatkan masyarakat, khususnya para mahasiswa untuk tidak masuk campur dalam perselisihan-perselisihan seperti Dr. Syari`ati.[2] Beliau juga banyak menjelaskan pandangan tentang Islam tanpa ruhaniawan (Islam without Mullah) dan Imam mengetahui dasar pemikiran ini adalah bersumberkan dari penghianatan, pemikiran Barat dan penjajahan.[3]

Perlu diketahui bahawa telah dilakukan penelitian yang cukup berkenaan dengan permasalahan ini. Sehinggakan telah ditanyakan masalah ini kepada pejabat pusat penerbitan karya-karya Imam Khomeini, mereka tidak mempunyai poin tambahan atas apa yang telah dijelaskan tadi. Di samping itu, berkaitan dengan komen Imam Khomeini tentang Dr Syari'ati telah pun dibentangkan oleh para pendukung dan penentang Dr. Syari`ati, namun diatas perintah dan nasihat Imam Khomeini, kerana ia tidak rasmi dan…… ianya tidak boleh disebarkan dan dijadikan sebagai sandaran.[1]. Shahife-ye Nur, jil. 3, hal. 240.

[2]. Sama, jil. 2, hal. 250, jil. 6, hal. 22 jil. 8, hal. 74, jil. 1, hal. 227.

[3]. Sama .

Jawaban Detil
Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Detail.
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Tolong jelaskan aliran Shaykhiyyah dan pendirinya Shaykh Ahmad Ahsai?
  4662 تاريخ بزرگان
  “Shaykhiyyah” (شيخية) adalah suatu firqah di mana pengasasnya ialah Shaykh Ahmad Ihsa’i. Shaykh Ahmad lahir di kota Ahsā’ pada tahun 1166 H dan pada tahun 1186 H berangkat ke Karbala dan mengikuti sesi kuliah ulama-ulama Syi’ah. Dalam perjalanannya ke Iran dengan tujuan menziarahi Imam Ridha (a.s), ...
 • Bagaimana hubungan antara kehendak Ilahi dan keinginan manusia?
  14206 Teologi Klasik
  Manusia adalah kewujudan yang Mumkin  (iaitu kewujudan yang possible, iaitu ia boleh ada ketika ada penciptaanya dan boleh tiada ketika tiada penciptanya. Hubungan wujud dengan tidak wujud baginya adalah sama) yang mana hakikat wujud dan seluruh dimensi keberadaannya bersumber dari Allah Swt. Allah Swt dengan ...
 • Mengapakah hanya nama sebahagian kecil para nabi disebutkan di dalam al-Qur'an?
  11017 Ulum Al-Quran
  Al-Qur'an bukanlah kitab sejarah, sirah atau mu'jam seseorang sehingga kita boleh mengkaji riwayat hidup para nabi dan menyenarai nama-nama mereka di dalamnya. Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk, pengajaran, tarbiyah, penyucian dan peringatan. Matlamat ini boleh dicapai dengan sekadar menyebut sebahagian nama dan riwayat hidup para nabi yang hidup sebelumnya ...
 • Apa yang dimaksudkan dengan spiritualism hakiki dan spiritualism emosional?
  6312 Akhlak Praktikal
  Kebiasaan terdapat orang-orang yang memiliki kecenderungan terhadap spiritual (rohani) dan keimanan pada umumnya kecenderungan mereka adalah berbentuk perasaan dan emosi jiwa. Ertinya orang-orang ini cenderong ke arah kerohanian dan spiritual dengan cara samada dengan mengikut cara (taqlid) kedua orang tuanya, suasana atau di bawah pengaruh dorongan naluri dan ...
 • Bagaimana Tuhan memiliki ilmu terhadap perbuatan manusia sebelum perbuatan tersebut dikerjakan?
  6353 Teologi Klasik
  Apa yang menyebabkan pengutaraan pertanyaan seperti ini adalah kerana tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang hubungan Tuhan dengan waktu. Tuhan adalah sarmadi (azali dan abadi) dan tidak tertaklukdengan masa. Ertinya  Tuhan berkuasa atas masa dan tidak dibatasi oleh waktu. Pada prinsipnya adalah tidak benar ketika kita berkata bahawa bagaimana Tuhan ...
 • Apakah Nabi (s.a.w) dan para imam (a.s) melakukan praktik mut’ah?
  7208 Huquq Dan Ahkam
  Sebelum menjawab pertanyaan ini, haruslah diperhatikan bahawa apabila sebuah perkara itu diperbolehkan dan kebolehannya telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah, maka hal itu tidak lagi memerlukan perbuatan para maksum kerana makna boleh bagi sebuah amalan ialah bermakna bahawa mukallaf bebas memilih untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya.Akan tetapi, apakah ...
 • Apakah justifikasi pembunuhan seorang anak kecil ditangan Nabi Khidir menurut perspektif sentimen?
  12507 Tafsir
  Islam adalah agama kebijaksanaan, akal dan hikmah. Sejak awal penurunannya di zaman Nabi Adam as., Islam telah mepersembahkan ajaran-ajarannya yang dipenuhi cahaya hikmah yang menjadi penyuluh pelita perjalanan umat manusia. Ya, Islam telah melahirkan peribadi-peribadi terpilih dari rahim suci ajarannya. Sejarah telah ...
 • Sebenarnya berapa lama proses penurunan Al-Quran baik secara serentak mahupun secara beransur?
  44832 Ulum Al-Quran
  Turunnya Al-Quran secara serentak (daf’i) berlangsung di bulan Ramadhan, di malam Lailatul Qadar. Sebahagian riwayat memperkuatkan anggapan seperti ini bahawa malam Lailatul Qadar  ialah ...
 • Apakah falsafah kemaskulinan wacana al-Qur’an?
  5850 زن
  1. Kita tidak boleh menganggap ungkapan dan perbicaraan al-Qur’an sebagai bersifat maskulin melainkan kita dapat menentukan bahawa spiritual hikmah ke atas lafaz dan bicara al-Qur’an itu bersandar kepada jantina dan kita dapat menentukan bahawa ia berpaksi atas maskulin. Melalui berbagai ayat al-Qur’an dapatlah difahami bahawa wacana yang ...
 • Imam Mahdi (a.j.f) dalam pandangan Syiah.
  9578 Teologi Klasik
  Oleh kerana pertanyaan di atas sangat universal dan meluas, hal ini menyebabkan kami menyentuh tentang sedikit biografi, berita-berita ghaib dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi (a.j.f).Nama beliau adalah "mim-ha-mim-dal" dan memiliki berbagai gelaran, di antaranya adalah Qaim, Shahibul 'Ashr, Shahibuz Zaman, dsb. Ayahanda mulia ...

Populer Hits