Carian Terperinci
Pengunjung
3657
Tarikh Kemaskini 2008/05/19
Ringkasan pertanyaan
Apabila terjadinya akad mushālahah (ṣulḥ, damai) antara kedua belah pihak, tetapi setelah itu salah satu pihak mendakwa bahawa dalam akad tersebut ada unsur paksaan, apakah hal ini dapat membatalkan akad?
soalan
Apabila terjadinya akad mushālahah (ṣulḥ, damai) antara kedua belah pihak, tetapi setelah itu salah satu pihak mendakwa bahawa dalam akad tersebut ada unsur paksaan, apakah hal ini dapat membatalkan akad?
Jawaban Global

Dalam keaadaan seperti itu, maka yang harus dimenangkan dan dibela ialah ucapan pihak yang mendakwa bahawa akad itu telah dilakukan secara sah. Tetapi di samping itu, ia pun dituntut untuk mengucapkan sumpah. Sementara pihak yang mendakwa bahawa terdapat paksaan dalam akad tersebut harus menghadirkan saksi.

Jawaban Detil

Di dalam masalah ini terdapat beberapa tanggapan:

 1. Salah satu dari kedua belah pihak yang telah berdamai (melakukan akad ṣulḥ) mendakwa bahawa ṣulḥ itu telah terjadi kerana paksaan. Sementara pihak kedua mengingkari kewujudan paksaan tersebut.
 2. Pihak kedua pun mengakui kewujudan paksaan tersebut.
 3. Pihak kedua diam dan tidak mengulas apa-apa, ia mengatakan “saya tidak tahu”.

Pada tanggapan pertama, ucapan pihak yang mengingkari adanya paksaan harus didahulukan dan dimenangkan. Ini disebabkan ucapannya itu sesuai dengan aṣālah al-ṣiḥḥāḥ (hukum asal keabsahan) dalam perbuatan seorang muslim. Oleh kerana kedua-dua belah pihak telah mengakui bahwa ṣulḥ dan damai telah disepakati, maka hanya salah satu pihak sahaja yang mengakui bahawa hal itu terjadi secara benar sementara pihak yang lain mengatakan bahwa ṣulḥ itu telah batal. Berdasarkan kaedah aṣālah al-ṣiḥḥāḥ, ṣulḥ telah terjadi secara benar, sah dan tidak terjadi paksaan[1]. Kecuali jika pihak yang mendakwa adanya unsur paksaan itu dapat menghadirkan saksi dan saksi tersebut mendukung bahawa ṣulḥ itu telah terjadi kerana ada unsur paksaan.

Hukum dan ketetapan atas masalah ini dapat dilihat secara cermat dalam beberapa perbahasan ilmu Uṣūl Fiqh. Begitu pula dalam kitab-kitab fikah, seperti Shaykh Muḥaqqiq al-Hillī dalam kitabnya Sharāi’ul Islām pada perbahasan ikhtilāful mutabāyiʻayn (ketika terjadi ikhtilaf antara penjual dan pembeli). Beliau menulis: “Keempat:  Apabila seseorang berkata: “Aku jual kepadamu seorang hamba”, kemudian pihak kedua berkata: “tidak, tetapi yang dijual adalah seorang merdeka, atau sebotol cuka, atau sebotol khamr”, atau ia berkata: “Aku telah membatalkan akad tersebut sebelum berpisah”, sementara pihak lainnya mengingkarinya, maka dalam hal ini yang harus dibela dan dimenangkan adalah pihak yang mendakwa bahawa akad itu telah terjadi secara sah dan benar yang ditambah dengan ucapan sumpahnya. Kecuali jika pihak lawannya itu menghadirkan saksi.[2]

Pengarang kitab Al-Jawāhir juga menulis: “Masalah itu aku dapati tanpa adanya ikhtilaf yang bererti di antara ulama……..dan tidak ada masalah dalam menerapkan kaedah ashālatu al-shihhāh. Kerana hal itu sudah sangat jelas, walaupun hanya dengan sedikit merenungkannya[3].  Adapun tanggapan yang kedua, hukumnya sudah sangat jelas, iaitu apabila pihak kedua juga mengakui adanya unsur paksaan dalam akad ṣulḥ tersebut,  maka akad ṣulḥ tersebut tidak lagi mempunyai nilai dan harga. Tetapi sesuai dengan undang-undang Islam terdapat hukuman bagi pihak yang melakukan paksaan.  Di dalam noktah 668, pasal 22 dalam undang-undang Islam menyebut bahwa: “Barangsiapa yang memaksa atau menekan atau mengancam orang lain untuk memberikan tulisan, atau memberikan dokumen, atau menandatangani, atau mengecop, atau menyerahkan dokumen dan tulisan yang berkaitan dengannya, atau mengalihkan simpanan kepadanya, maka diancam akan dikenakan hukuman berupa penjara selama tiga bulan sampai dua tahun dan 74 kali sebatan”[4]

Adapun bentuk yang ketiga mengandungi beberapa bahagian dan pecahan yang berbagai. Untuk mengetahui hal ini lebih jauh lagi, silakan merujuk kitab Taḥrīrul Wasīlah.[5] []

 


[1] . Dalam hal ini sebelum si hakim menetapkan hukuman yang menguntungkannya beliau harus menuntut pihak yang mendakwa kesahihan mengucapkan sumpah. Kerana sekedar dakwaan saja tidak dapat disokong.

[2] . Lihat Syarāi’ul Islām hal. 287 dan 288.

[3] . Jawāhirul Kalām, juz 23, hal. 194 – 198.

[4]  Hujjati Ashrafi, Ghulam Riḍa, Rangkuman Lengkap Undang-undang dan hukuman.

[5] . Imam Khomeini, Taḥrīrul Wasīlah, jilid 2, hal. 383 dan 384.

 

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah matlamat Allah menciptakan manusia?
  7166 Teologi Klasik
  Tuhan adalah zat yang Maha Sempurna secara mutlak, suci dari semua kekurangan dan kecacatan, Maha Kaya dari semua kewujudan di alam semesta ini, tidak memerlukan apa pun, sebaliknya makhluk-makhluk-Nya pula ialah mereka yang perlu dan berhajat kepada-Nya. Di sisi lain, dalam kesempurnaan-Nya Allah adalah zat yang Maha ...
 • Tolong jelaskan asas pemikiran Syiah dan ciri-cirinya?
  8832 کلیات
  Asas pemikiran Syiah dan seluruh sumber maʻārif (jamak bagi perkataan pengetahuan) Syiah adalah al-Qur'an. Syiah melihat seluruh zahir ayat-ayat Al-Qur’an, perilaku dan perbuatan, bahkan diamnya Nabi (s.a.w) sebagai hujjah. Selanjutnya Syiah juga memandang ucapan, perilaku dan diamnya para Imam Maksum juga sebagai hujjah. Di samping al-Qur'an menjelaskan ...
 • Sejarah dan asal usul pemikiran Baha’iyyah.
  7863 Teologi Klasik
  Pengasas dan pelopor aliran Baha’iyyah adalah Mirza Hussain Ali Nuri yang memeluk ideologi Ali Muhammad Bab dan beriman dengan dakwaan-dakwaannya setelah kemunculan dan huru-hara Ali Muhammad Bab dengan propaganda Mullah Husein Busyrawiyah. Setelah kematian Bab dan berpaling dari mentaati saudaranya Yahya Subḥ Azal (Pengganti Bab), Mirza Hussain Ali Nuri ...
 • Bagaimana pandangan Islam tentang perniagaan dan perdagangan dengan sistem Network Marketing (NM) yang digagas oleh compensation plan?
  8414 Huquq Dan Ahkam
  Perniagaan dan perdagangan dengan sistem elektronik sebagaimana yang mereka jelaskan, adalah perniagaan dan perdagangan tanpa perantara atau broker di mana pembeli barang atau pembeli perkhidmatan melakukan urusniaga melalui internet. Perniagaan dan perdagangan seperti ini jika dilihat dari sisi penggunaan sarana elektronik, kemudahan ...
 • Mengapa Syiah dipandang sebagai ajaran sesat?
  14170 کلیات
  Untuk menjelaskan masalah ini, hendaklah diberi perhatian terhadap beberapa noktah penting ini: Sekiranya maksud anda "Syiah" itu ialah perbuatan yang silap yang dilakukan beberapa orang pengikut Syiah, maka sandaran terhadap perbuatan begini adalah jauh dari keadilan. Ini disebabkan: Islam tidak punya aib pada ...
 • Apa yang menjadi latar belakang penolakan agamawan atas doktrin wahdat al-wujud?
  5337 Irfan Teori
  Wahdat al-wujud adalah gagasan yang paling fundamental dalam lapangan irfan. Menurut pandangan dunia irfan seperti dalam mazhab Ibnu Arabi, wahdat al-wujud adalah doktrin yang paling ...
 • Apakah hakikat dosa? Apa pengaruhnya terhadap roh dan jiwa manusia?
  8830 Akhlak Praktikal
  Jawapan untuk pertanyaan di atas mempunyai 4 bahagian: Hakikat dosa: Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan ʼithm dan ‘iṣyān (اثم و عصيان). Dosa dengan pengertian ini memiliki makna berpaling dari perintah tuan, melakukan kesalahan dan kesilapan. Seorang pelaku dosa menuruti syahwat dan kemarahan sebagai ...
 • Dengan memperhatikan bahawa Tuhan adalah Mahatahu secara mutlak, lantas apakah motif ujian-ujian Tuhan bagi manusia?
  3992 Teologi Klasik
  Sebagaimana menurut pertanyaan yang diajukan, pelbagai ujian Ilahi bukanlah bermaksud untuk menyingkap apa-apa yang tidak diketahui lantaran Tuhan Mahatahu atas segala sesuatu. Namun ketika kita merujuk kepada ayat dan riwayat, maka kita akan menemui bahawa pelbagai ujian ini merupakan sebuah tradisi (sunnah) dan kanun Ilahi yang berpijak ...
 • Mengapa diat wanita satu perdua diat lelaki?
  4179 Huquq Dan Ahkam
  Berdasarkan pembelajaraan ilmu hukum hakam (fiqh) dan sejarah, “diat” merupakan sebuah masalah ekonomi yang disyariatkan dengan tujuan untuk menebus kerugian yang dideritai oleh mangsa. Dari sisi lain, masyarakat ideal yang ingin diwujudkan Islam ialah meletakkan inti kegiatan-kegiatan perekonomian di bahu lelaki. Ertinya dengan satu pandangan ...
 • Mengapa Anda membatasi dan mengkhususkan Ahlulbait a.s. untuk beberapa orang saja?
  4327 Teologi Klasik
  Pengkhususan “Ahlulbait a.s.” untuk empat belas maksum bukanlah pengkhususan dan pembatasan manusiawi dan kemanusiaan. Pengkhususan dan pembatasan dapat disimpulkan dari kalam Ilahi pada ayat tathir dan riwayat Nabawi yang menjelaskan ayat ini.Dalam menetapkan dakwaan ini dapat disandarkan kepada dalil-dalil yang berbentuk ayat-ayat dan riwayat-riwayat.

Populer Hits