Carian Terperinci
Pengunjung
10907
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
Apakah Feminisme (fahaman kewanitaan) itu?
soalan
Apakah Feminisme (fahaman kewanitaan) itu?
Jawaban Global
Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail.
Jawaban Detil

Feminis adalah satu perkataan yang diambil daripada kalimat Perancis (féminisme) dan berasal dari kata Latin (femind), kemudian berlaku sedikit perubahan. Dalam bahasa Inggeris dan juga Jerman, kata itu mempunyai erti yang sama.

Feminine (feminim) bermakna wanita atau jenis perempuan. Istilah Feminisme dapat digunakan untuk dua makna. Makna pertama adalah makna yang telah digunakan secara umum dan telah dikenal, yakni sebuah pemikiran dan kebangkitan untuk membela hak-hak wanita atas laki-laki dalam dimensi sosial, ekonomi dan politik. Di dalam bahasa Persia, kata feminis sepadan dengan kata zan sâlari , zan gerâ-i dan lain-lain. Jelasnya bahawa dengan semakin laju dan majuya pelbagai pemikiran, muncul pula berbagai organisasi, lembaga dan yayasan yang bergerak dalam bidang kewanitaan dengan nama dan label yang bermacam-macam, seperti: organisasi wanita, lembaga wanita, emansipasi wanita, kebangkitan wanita, dan lain-lain.

Makna kedua adalah: Sifat dan prilaku kewanitaan yang nampak pada laki-laki. Makna yang kedua ini tidak termasuk dalam perbahasan kita.

Feminisme sebagai sebuah gerakan untuk membela hak-hak wanita atas lelaki, mempunyai latar belakang yang panjang. Gerakan itu muncul sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Akan tetapi dapat dikatakan bahawa istilah itu baru digunakan secara rasmi pada abad pertengahan sembilan belas Masehi. Untuk tujuan merealisasikan pemikiran Feminisme, secara perlahan muncullah pelbagai bentuk lembaga dan organisasi. Berbagai-bagai cara dan metod dilakukan untuk mencapai tujuan dan keinginan mereka. Dari dimensi sejarah perkembangannya, Feminisme dapat dibahagi kepada dua bentuk.

Bentuk Pertama: Sejak permulaan abad 19 sampai tahun 1920-an setelah perang dunia pertama).

Bentuk Kedua: Sejak dasawarsa 60-an dan seterusnya.

Yang jelas bahawa Feminisme, pada awal gerakannya adalah merupakan kebangkitan untuk menuntut hak-hak wanita yang mula terjadi di Amerika. Ertinya dalam menghadapi pelecehan wanita yang berkaitan dengan masalah seks. Ketika itu mereka memulakan gerakannya untuk tujuan menuntut hak-haknya yang hanya berdasarkan pandangan dimensi sosial, dan kemudian dimensi agama juga mengalami perkembangannya.

Tentunya titik-titik kelemahan gerakan Feminisme ini mula kelihatan. Walaupun demikian, pada tahun 1970 – 1980 berbagai-bagai gerakan feminis itu tumbuh bagai cendawan. Gerakan-gerakan tersebut terbentuk bermula daripada kelompok-kelompok yang ekstrim sampai kepada kelompok-kelompok yang bersifat keagamaan. Akibatnya adalah, munculnya berbagai idea, pemikiran dan pandangan mengenai feminis. Akan tetapi semuanya itu tidak memperhatikan hak-hak wanita yang sebenarnya. Oleh sebab itu, solusi lain yang sesuai harus dicari, sehingga tidak ada lagi pelecehan atas hak-hak wanita. Dan adanya pelbagai topik perbahasan tentang feminis yang juga menimbulkan ikhtilaf dan perbezaan pemikiran di antara mereka.

Beberapa aliran Feminisme yang ada pada saat ini adalah: Feminisme Liberal, Feminisme Marxisme, Feminisme Radikal, Feminisme Sosial, Feminisme pra-Moden, Feminisme Islam dan lain-lain. Gerakan Feminis yang mempunyai latar belakang yang panjang, telah masuk ke negara-negara Islam dengan cara dan jalan yang beraneka rupa sejak akhir abad 19.

Feminisme sebagai sebuah kebangkitan dan gerakan sosial, setelah melakukan aktivitinya selama beberapa dekad, telah mampu melahirkan pelbagai pandangan dan pemikiran yang dituangkan dalam bentuk lembaga yang mereka namakan Women’s Studies (pengkajian wanita) iaitu sebuah lembaga ilmiah. Di samping itu pula, telah berhasil membentuk gerakan baru yang melahirkan pakar-pakar dalam bidang kewanitaan.

Dengan memerhatikan satu hal yang sangat penting tentang munculnya gerakan Feminisme Barat sebagai sebuah gerakan sosial dan budaya, maka berbagai-bagai kritikan serius juga telah dilontarkan kepada setiap dasar dan pandangan feminis yang bermaca-macam itu. Namun untuk membahas persoalan tersebut memerlukan waktu dan kesempatan yang lain.[]

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa yang dimaksudkan fizik dan metafizik? Dan bagaimana hubungan yang terjalin di antara keduanya?
  33530 Falsafah Islam
  Fizik bermakna tabiat-tabiat semulajadi yang bertentangan dengan ilahiyyat (teologi) dan riyadhiyyat (matematik). Adapun metafizik dalam makna falsafahnya hari ini adalah sebuah ilmu yang membahaskan tentang maujud selaku maujud (bima huwa maujud). Trans-fizik atau mâ warâ ṭabiat merupakan sebuah ilmu yang mengulas tentang masalah Tuhan dan pelbagai kewujudan. Namun hubungan yang ...
 • Di manakah penghambaan itu? Siapakah hamba? Bagaimana dapat bergerak di atas landasan penghambaan?
  7484 Akhlak Praktikal
  Ahli linguistik memaknai ibadah sebagai tujuan khudhu’ (tunduk) dan tadzallul (menghinakan diri) dan berkata: kerana ibadah merupakan tingkatan tertinggi khudu’, oleh itu ia tidak layak, kecuali untuk orang yang memiliki ketinggian darjat wujud dan kesempurnaan, keagungan tingkatan segala nikmat, dan kebaikan. Oleh sebab itu, ibadah selain kepada Allah ...
 • Apakah agama itu satu atau banyak?
  5101 دین
  Jikalau maksud agama ialah sekumpulan akidah, akhlak, undang-undang dan peraturan yang diturunkan daripada Allah (s.w.t) kemudian disampaikan kepada orang ramai dengan perantara para nabi, maka dalam bentuk ini semua agama merupakan sebuah perkara yang satu. Perbezaan di antara agama dalam arahan-arahan juzuknya hanyalah perubahan yang selaras dengan ...
 • Mengapa warisan wanita setengah dari warisan lelaki?
  6509 Huquq Dan Ahkam
  Salah satu sebab banyaknya kuota warisan lelaki dibanding dengan saham wanita adalah nafkah wanita berada di bahu lelaki. Ertinya lelaki di samping harus menyiapkan wang belanja untuk dirinya ia juga memiliki tugas untuk menyiapkan biaya hidup bagi wanita (isteri) dan anak-anaknya. Di sisi lain, lelaki adalah pihak yang ...
 • Apa makna ‘tamatstsala rūh’ yang disebutkan dalam kisah Hadrat Maryam (a.s)?
  6938 Tafsir
  Pemahaman bahasa dan istilah, ‘tamatstsala’ memiliki makna di antaranya ialah tergambarnya sesuatu bagi seseorang, umpama menjadi sesuatu, dan membayangkan di depan seseorang. Maksud ‘tamatstsala’ pada ayat di atas ialah: Malaikat Ilahi menjelma dalam rupa ...
 • Dimanakah letak kebahagiaan dan kesempurnaan manusia?
  9725 Akhlak Praktikal
  Jawapan lengkap untuk pertanyaan ini berada dalam ruang lingkup jawapan terhadap dua pertanyaan asasi berikut ini:1.     Apa erti kebahagiaan? Apakah kebahagiaan tersebut terpisah dari kesempurnaan atau tidak?
 • Apakah bulu landak, yang tercabut dari landak itu diketagorikan sebagai bangkai...?
  7311 Bangkai
  Secara umum; bagian-bagian tubuh bangkai yang tidak memiliki ruh seperti wol, rambut, bulu halus, gigi (pada binatang selain anjing dan babi) adalah suci[1] dan tidak dihukumi sebagai bangkai.[2] Apabila daging atau sesuatu lainnya yang memilikih ruh terpisah dari badan ...
 • Apakah Nabi (s.a.w) dan para imam (a.s) melakukan praktik mut’ah?
  7220 Huquq Dan Ahkam
  Sebelum menjawab pertanyaan ini, haruslah diperhatikan bahawa apabila sebuah perkara itu diperbolehkan dan kebolehannya telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah, maka hal itu tidak lagi memerlukan perbuatan para maksum kerana makna boleh bagi sebuah amalan ialah bermakna bahawa mukallaf bebas memilih untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya.Akan tetapi, apakah ...
 • Apakah setiap bencana yang berlaku di alam semesta merupakan azab Ilahi atau sekadar kejadian semulajadi?
  15663 ثواب و عقاب
  Hikmah dari kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang terjadi di alam semesta ini seperti banjir, gempa bumi dan angin ribut bukan semata-mata kerana azab Ilahi. Namun ia memiliki banyak pengaruh. Di antaranya ialah berbagai nikmat Ilahi, penyedaran manusia dari kelalaian, memicu potensi-potensi dan penyemaian bakat, penerusan generasi kehidupan di ...
 • Apakah terdapat pertentangan antara kebebasan manusia dan penutupan Tuhan terhadap mata hati para pendosa?
  7364 Teologi Klasik
  Terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang tertutupnya mata hati, penglihatan, dan pendengaran orang-orang kafir, kaum munafik, kelompok sesat dan penyimpang, para pendosa dan penjenayah.“Khatm” dan “thab’e’” bermakna tutup, mencap, mengukir, mencetak dan membentuk sesuatu dalam bentuk yang tertentu. “Qalb” terkadang digunakan untuk ...

Populer Hits