Carian Terperinci
Pengunjung
5104
Tarikh Kemaskini 2011/02/14
Ringkasan pertanyaan
Tolong Anda perkenalkan sebuah buku yang menjelaskan tentang tata-cara melaksanakan amalan haji dan umrah sesuai dengan aturan praktis Ahlulbait.
soalan
Dimana saya boleh mendapati buku yang menjelaskan tata-cara melaksanakan haji dan umrah yang sesuai bimbingan Ahlulbait?
Jawaban Global

Buku-buku di bawah tajuk manasik –amalan-amalan- haji yang ditulis oleh para marja' agung Syiah yang menukil ayat-ayat al-Qur’an dan riwayat dari Nabi Saw dan para Imam Ahlulbait As telah pun ditulis. Atas alasan ini, dengan menyediakan buku manasik haji marja’ taklid yang anda ikuti, maka Anda mampu untuk mengetahui tata-cara pelaksanaan amalan-amalan haji dan umrah dengan betul.

Pihak pengurusan di bawah pengelolaan ruhaniyun perwakilan Wali'amril Muslimin (Wali Faqih) dan Pertubuhan Tabung Haji dan Ziarah, Republik Islam Iran telah menyediakan dan menyebarkan buku manasik haji yang memuat pandangan-pandangan kebanyakan marja'-marja' taklid. Dengan menyediakan buku tersebut, Anda dapat mengenal dan mengetahui tata-cara pelaksanaan haji dan umrah sesuai dengan aturan praktik dan bimbingan Ahlulbait As.

Berhubung dengan akhlak praktikal dan irfan Imam-imam Ahlulbait As, banyak buku-bukunya telah ditulis, diantaranya adalah buku “Subho-ye Haj” dan “Jar’e az Subha-ye Haj” karya Ayatullah Jawadi Amuli terbitan Mas’yar.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Kitab-kitab all-inklusif hadis Syiah yang utama?
  6866 Akhlak Teori
  Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail. ...
 • Apa yang dimaksudkan dengan spiritualism hakiki dan spiritualism emosional?
  5816 Akhlak Praktikal
  Kebiasaan terdapat orang-orang yang memiliki kecenderungan terhadap spiritual (rohani) dan keimanan pada umumnya kecenderungan mereka adalah berbentuk perasaan dan emosi jiwa. Ertinya orang-orang ini cenderong ke arah kerohanian dan spiritual dengan cara samada dengan mengikut cara (taqlid) kedua orang tuanya, suasana atau di bawah pengaruh dorongan naluri dan ...
 • Apakah yang menjadi piawaian dalam permasalahan yang berkaitan dengan kalam?
  4414 Teologi Klasik
  Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail. ...
 • Apakah sebab-sebab kemunculan berbagai aliran dan mazhab di kalangan kaum muslimin?
  66469 Teologi Klasik
  Terdapat penyebab yang beragam berkenaan dengan kemunculan pelbagai aliran dan mazhab dalam Islam. Di antaranya adalah ketidakpedulian sekelompok umat Islam terhadap wasiat-wasiat dan ucapan Rasulullah (s.a.w) berkenaan dengan masalah khilafah dan keimamahan Imam Ali (a.s), masuknya para pemeluk agama lain di kalangan umat Islam, percampuran dan pertukaran ...
 • Bagaimana dapat dibuktikan bahawa penutupan agama adalah sempurna?
  5774 Teologi Klasik
  Pertamanya kita harus ketahui makna kalimah “کامل” adalah sempurna dan lawannya ialah “cacat.” Secara umumnya ketika kita mendakwa Islam sebagai agama sempurna maka ianya tidak ada cacat cela. Dengan ungkapan yang lebih baik ialah apa sahaja yang menjadi kelaziman untuk mencapai sebuah kehidupan bahagia duniawi dan ukhrawi. Kerana ...
 • Mengapakah hanya nama sebahagian kecil para nabi disebutkan di dalam al-Qur'an?
  10451 Ulum Al-Quran
  Al-Qur'an bukanlah kitab sejarah, sirah atau mu'jam seseorang sehingga kita boleh mengkaji riwayat hidup para nabi dan menyenarai nama-nama mereka di dalamnya. Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk, pengajaran, tarbiyah, penyucian dan peringatan. Matlamat ini boleh dicapai dengan sekadar menyebut sebahagian nama dan riwayat hidup para nabi yang hidup sebelumnya ...
 • Apakah argumen rasional dan argumen fitrah yang tersedia dalam menetapkan ma’ād ?
  5016 Teologi Klasik
  Untuk menjawab persoalan ini, ada baiknya andai kita menjawabnya dengan pendekatan falsafah, baik melalui pendekatan falsafah peripatetik, falsafah iluminasi dan falsafah hikmah. Demikian juga dengan pendekatan kalam dan irfan ia akan menjadi lebih jelas. Luasnya pembahasan ini yang dikemukakan oleh para ilmuan meliputi pembahasan seperti  imkan (kontingen), ...
 • Bagaimana manusia dapat menjadi kekasih Allah Swt?
  18516 Akhlak Praktikal
  Berteman dengan Allah Ta'ala dapat digambarkan dalam dua keadaan:1.     Kecintaan hamba dengan Tuhan dan Tuhan menjadi Yang dicintai2.     Kecintaan Tuhan dengan para ...
 • Adakah Allah swt itu perlu ditakuti atau dicintai?!
  6383 Akhlak Praktikal
  Mencintai, gabungan antara takut dan harapan, serta tentang cinta yang dinisbatkan terhadap Allah swt, bukanlah perkara yang menakjubkan. Ini kerana perkara ini adalah sesuatu yang lumrah dan memenuhi kehidupan kita, tetapi disebabkan ianya sangat jelas maka kita telah lalai akan keadaan itu. Perlu diingat ...
 • Apakah wahyu itu? Dan bagaimanakah wahyu itu diturunkan kepada para nabi?
  23682 Al-Quran
  Wahyu dari sudut bahasa bererti isyarah -petunjuk- cepat yang boleh diketogorikan dari jenis perkataan, atau dari kod-kod percakapan, atau dari bentuk suara yang "tunggal", baik dalam bentuk suara yang tersusun atau dalam bentuk tanda dan seumpamanya.Makna-makna dan penggunaan-penggunaan yang berbeza-beza dari kalimat ini ...

Populer Hits