Pengunjung
4037
Tarikh Kemaskini 2011/06/14
Ringkasan pertanyaan
Apakah yang dimaksud dengan rangkaikata yang berbunyi “al-majâz qantar al-haqiqah” (sesuatu yang metafora merupakan jambatan menuju hakikat) dan bagaimana pandangan Islam berkenaan “metafora cinta”?
soalan
Apakah yang dimaksud dengan rangkaikata yang berbunyi “al-majâz qantar al-haqiqah” (sesuatu yang metafora merupakan jambatan menuju hakikat) dan bagaimana pandangan Islam berkenaan “metafora cinta”?
Jawaban Global

Menurut pemikir Islam, tidak ada yang melebihi dari sebuah cinta hakiki di alam semesta ini dan cinta itu ialah cinta kepada Allah (s.w.t). Manakala cinta yang lain adalah cinta dusta, bukan hakikat atau metafora. Bahkan penggunaan cinta untuk selain Allah (s.w.t) tidak sah kerana ia hanyalah “rindu” (syauq), bukan cinta (isyq). Ciri-cirinya ialah tatakala seorang belum mendapatkan cinta kekasihnya, api cintanya masih akan terus membara dan ketika ia sudah mendapatkan cinta kekasihnya, gejolak cintanya akan mulai berkurangan secara perlahan-lahan, dan bahkan akan menghilang. Lain pula halnya dengan cinta hakiki, di mana seseorang ketika telah mendapatkannya, perasaan cintanya akan semakin membara dan bertambah banyak.

Cinta metafora dapat membantu melembutkan hati seorang sufi kerana seorang pencinta sentiasa memikirkan kekasihnya dan akan berusaha keras untuk mendapatkan hati kekasihnya serta sedia mengorbankan segala sesuatu demi kerelaan kekasihnya.

Cinta metafora dapat membebaskan diri seseorang dari hati yang bergantung kepada hal-hal duniawi. Ini disebabkan segala angan-angan serta keinginannya hanya akan difokuskan pada satu hal iaitu kepada si kekasihnya sahaja dan hal ini dapat lebih memudahkan untuk mengalihkan tumpuannya kepada cinta hakiki dibandingkan dengan yang lain. Kerana bagi pencinta metafora, setelah terbebas dari ribuan pergantungan kepada hal-hal duniawi, ia hanya perlu melepaskan satu hal sahaja untuk sampai kepada kekasih hakiki iaitu berpaling dari cinta metafora menuju ke arah cinta hakiki. Sementara bagi yang lain darinya, terlebih dahulu harus berjuang keras melawan ribuan keinginan serta pergantungan tersebut dan setelah ia berjaya menempuh perjalanan panjang yang sulit dengan membasmi ribuan pergantungan duniawi ini, maka barulah ia akan sampai kepada kekasih hakiki.

Sebahagian orang tidak mempunyai potensi dalam dirinya untuk membolehkannya sampai kepada kekasih hakiki secara langsung, namun kadangkala akibat dari kesan cinta metafora dalam diri seseorang, ia akan menjadikannya sedar bahawa Allah-lah satu-satunya Kekasih hakiki yang layak untuk dicintai dengan sepenuh hati.

Kebanyakan ulama tidak memberikan pandangan yang pasti berkenaan dengan cinta metafora. Sementara pada umumnya, urafa` dan para sufi mendukung adanya cinta metafora. Adapun para fuqaha` dan agamawan menentang keras kewujudan cinta metafora dan mereka menganggap hal tersebut sebagai penyimpangan dari cinta hakiki, bahkan merupakan penyimpangan dalam agama. Pada dasarnya mereka menganggap sebutan kekasih untuk Allah adalah salah sebab sebutan tersebut berasal dari para sufi akibat pengaruh kecenderungan biologi atau pengalaman patah hati (broken heart).

Jawaban Detil

Cinta sejati adalah kecintaan kepada zat Ilahi dan pada dasarnya kecintaan kepada selain zat Ilahi bukanlah cinta, akan tetapi ia adalah suatu kerinduan. Perbezaan antara “cinta” (isyq) dan “rindu” (syauq) ialah, rindu merupakan apabila seseorang mencari dan mengejar sesuatu yang ia sukai dan kemudian setelah beberapa saat ia meraihkannya secara perlahan rasa suka tersebut mulai berkurang. Lain halnya dengan cinta, baik sebelum atau setelah seseorang mendapatkan sesuatu yang ia sukai, bukannya perasaan cinta tersebut lambat laun akan menjadi pudar, namun bahkan sebaliknya perasaan cinta tersebut akan semakin bertambah besar dan tidak akan musnah. Cinta ini hanya khusus kepada zat suci Allah (s.w.t) sebab kadang-kadang seseorang itu setelah memperoleh sesuatu apa ia sukai, ia menjadi sedar bahawa ternyata sesuatu yang ia sukai tersebut tidak ada nilainya atau bahkan ia mentertawakan dirinya atas kebodohannya bahawa mengapa ia begitu menyukai sesuatu yang tak bernilai tersebut.[1] Dengan demikian cinta hakiki dan sejati ialah kecintaan kepada Allah semata-mata. Urafa’ memiliki alasan atas pandangan mereka berkenaan dengan cinta metafora (cinta kepada selain Allah (s.w.t)) yang merupakan jambatan menuju cinta hakiki. Ibnu Sina di dalam “Isyārat” menuturkan tentang perbahasan makam-makam ‘urafa`: “Seorang sufi memerlukan sebuah penyucian diri yang memiliki tiga matlamat.”

Matlamat pertama ialah menjauhkan kebatilan dari kebenaran dan yang kedua adalah menjadikan “nafsu Amarah” tunduk patuh, serta yang terakhir iaitu, melembutkan hati agar dapat menerima peringatan dan penyedaran dengan mudah. Kemudian beliau berkata lagi: “Ada dua hal yang dapat membantu terwujudnya tujuan ketiga tersebut iaitu pertama, adanya fikiran yang jernih dan yang kedua ialah kesucian dan ketulusan cinta sehingga pengaruh Kekasih lebih dominan dibandingkan dengan pengaruh nafsu.[2]

Oleh itu, Ibnu Sina dalam perkataannya mengisyaratkan bahawa cinta metafora merupakan sebuah jalan bagi seorang sufi dan sebagai jambatan menuju ke arah kecintaan Ilahi untuk sampai kepada tingkat tertinggi irfan. Imam Fakhr ar-Razi dalam menjelaskan ucapan Ibnu Sina tersebut mengatakan: “Mabuk cinta, merupakan kesan dari sebuah cinta di mana seorang pencinta akan sentiasa terbayang gerak-geri dan diam, datang dan pergi serta kemarahan dan kerelaannya sang kekasih. Tutur kata dan perilaku kekasih juga akan sentiasa terlintas di benak sang pencinta sehingga hal ini akan membawanya ke puncak mabuk cinta. Untuk itu diceritakan bahawa dalam mimpi orang-orang bertanya kepada Majnun, “ Apa yang telah Allah (s.w.t)  lakukan kepadamu? Majnun menjawab: Allah telah menjadikan aku sebagai bukti atas orang-orang yang mengaku sebagai pencintaNya”. Khawajah Nasiruddin Thusi dalam menjelaskan ucapan Ibnu Sina tersebut juga berkata: “Cinta metafora memberikan kesungguhan dan kelembutan kepada hati manusia dan membebaskan hati manusia dari kebergantungan-kebergantungan duniawi sehingga ia akan berpaling dari selain kekasihnya.

Segala kegundahan, keinginan serta harapannya akan terpusat pada satu tempat di mana hal ini dapat lebih memudahkan perhatiannya kepada kekasih hakiki dibandingkan dengan yang lainnya. Sebab ia hanya tinggal melepaskan satu hal sahaja iaitu mengalihkan cinta metaforanya ke arah cinta hakiki sedangkan selebihnya terlebih dahulu harus berjuang melawan ribuan keinginan dan angan-angan untuk sampai kepada cinta hakiki tersebut.[3]

Dengan demikian, cinta metafora ialah sebagai sebuah perantara dan langkah awal yang dapat membantu seorang sufi untuk memperolehi pengarahan dan perhatian dalam perjalanan spiritualnya. Adapun bentuk bantuan tersebut dalam pandangan Imam Fakhr ar-Razi lebih ditujukan kepada perhatian seorang pencinta kepada kekasih sehingga perhatian tersebut menyebabkan adanya “mabuk cinta”. Sementara Khawajah Nasiruddin Thusi beranggapan bahawa cinta merupakan sebuah pelepas berbagai macam kebergantungan hati seorang pencinta dari hal-hal duniawi sehingga membuka kesempatan untuk lebih memudahkanya sampai kepada kekasih hakiki.

Mungkin yang dimaksud dengan kalimat “al-majâz qantar al-haqiqah” “Metafora merupakan jambatan menuju hakikat” ialah potensi setiap orang untuk sampai kepada kesempurnaan spiritual berbeza-beza. Kerana tidak semua orang mampu untuk sampai kepada cinta hakiki (cinta Ilahi) secara langsung. Oleh kerana itu, cinta metafora sebagai pagar yang membentengi sufi dari gangguan dan ancaman sehingga menjadikannya lebih berkomitmen dalam mengamalkan sair wa suluk serta akan membawanya ke alam spritual.[4]

Persepsi ulama tentang cinta metafora:

Pada umumnya dalam perkataan kaum arif dan para filosof tidak ditemukan penentangan terhadap cinta metafora, namun bahkan mereka menganggapnya sebagai jambatan menuju cinta hakiki. Mengenai kebanyakan ulama tidak memberikan persepsi mereka secara jelas berkenaan dengan cinta metafora ini, namun sebahagian fuqaha (juris) dan teolog menentang adanya hal tersebut dan menganggapnya dapat menjauhkan sufi dari spiritualiti dan cinta hakiki. Cinta metafora ini dianggap sebagai sebuah bid`ah yang direka oleh kaum sufi sehingga mereka melarang penggunaan kata tersebut berkaitan dengan Allah. Sebab mereka memandang negatif perkara kesufian dan puisi-puisi romantik akibat kecenderungan biologi  dan pengalaman patah hati.[5][][1]. Murtadha Muthahari , Tafsir Sure-ye Hamd.

[2]. Doktor Huseini Malaksyahi, Tarjumeh wa Syarh-e Isyârat wa Tanbihât Ibnu Sina,  bab 7, hal. 446.

[3].  Sayid Yahya Yatsribi, Falsafeye Irfan, hal. 332

[4]., Ain al-Qudhat Hamadani, al-Tanbihât, hal. 96. Sayid Yahya Yatsribi,  Falsafeye Irfan,  hal. 326.

[5]. Dawud Ilhami,  Dâwarihaye Mutazhâd darbare-ye Ibnu Arabi. Sayid Yahya Yatsribi,  Falsafeye Irfan,  hal. 326.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa jalan yang sesuai dan berkesan sehingga kita dapat menyatukan ilmu dan amal?
  3673 Akhlak Praktikal 2011/10/22
  Prinsip-prinsip Islam menegaskan bahawa ilmu dan pengetahuan akan bermakna dan bermanfaat tatkala disertai dengan amal kebaikan. Namun apa yang kita saksikan ialah sebahagian orang berilmu memandang mudah dalam mengerjakan amal soleh. Boleh jadi hal ini bersumber dari berbagai dalil. Di ...
 • Mungkinkah manusia dapat menjalin komunikasi dengan makhluk-makhluk di alam-alam yang lain?
  7642 روح و نفس 2013/03/30
  Tidak syak lagi memang ada sebahagian manusia yang dapat menjalinkan hubungan dengan makhluk tertentu di alam lain. Sudah tentu komonikasi ini bukan dengan jalan pengambilan dadah dan minuman keras. Terdapat perbezaan luas berkenaan dengan medium dan jalan yang dapat dijadikan sebagai perantara untuk mencapai informasi tentang perkara ...
 • Dengan melihat bahawa beribu-ribu tahun lamanya syaitan beribadah kepada Tuhan, apakah ia tidak berhak mendapat pertolongan-Nya?
  3787 Teologi Baru 2011/08/20
  Berdasarkan firman Allah (s.w.t) dalam Al-Qur’an syaitan itu daripada golongan jin dan mereka juga seperti manusia memiliki taklif (tugas syar’i).Menurut kata-kata Imam Ali (a.s): “Syaitan telah beribadah (kepada Allah (s.w.t)) selama enam ribu tahun dan tidak diketahui ...
 • Mengapakah mazhab Syiah merupakan sebaik-baiknya mazhab?
  15113 شیعه و دیگر مذاهب 2013/02/02
  Keunggulan mazhab Syiah adalah disebabkan "kebenarannya". Pada setiap suatu ketika, agama yang benar hanya terhad pada satu agama. Sedangkan agama-agama lain yang masih wujud samada pada asasnya adalah batil, atau tidak berasas, dan telah punah atau telah dihapuskan oleh agama yang datang setelahnya. Syariat yang benar pada ...
 • Apakah pandangan Islam tentang kebebasan berfikir?
  5519 آزادی بیان و عمل 2014/05/22
  Persediaan paling penting bagi perkembangan manusia ialah pemikiran dan sudah menjadi suratan bahawa persediaan ini memerlukan kebebasan, iaitu tidak ada kebuntuan dan halangan di hadapannya. Menurut pandangan Islam, seseorang muslim mempunyai hak untuk berfikir dan memang perlu berfikir. Dalam berbagai ayat, al-Qur’an yang mulia menyeru manusia untuk ...
 • Mengapa Anda membatasi dan mengkhususkan Ahlulbait a.s. untuk beberapa orang saja?
  4004 Teologi Klasik 2011/07/21
  Pengkhususan “Ahlulbait a.s.” untuk empat belas maksum bukanlah pengkhususan dan pembatasan manusiawi dan kemanusiaan. Pengkhususan dan pembatasan dapat disimpulkan dari kalam Ilahi pada ayat tathir dan riwayat Nabawi yang menjelaskan ayat ini.Dalam menetapkan dakwaan ini dapat disandarkan kepada dalil-dalil yang berbentuk ayat-ayat dan riwayat-riwayat.
 • Apakah agama itu satu atau banyak?
  3779 دین 2013/01/08
  Jikalau maksud agama ialah sekumpulan akidah, akhlak, undang-undang dan peraturan yang diturunkan daripada Allah (s.w.t) kemudian disampaikan kepada orang ramai dengan perantara para nabi, maka dalam bentuk ini semua agama merupakan sebuah perkara yang satu. Perbezaan di antara agama dalam arahan-arahan juzuknya hanyalah perubahan yang selaras dengan ...
 • Imam Mahdi (a.j.f) dalam pandangan Syiah.
  7171 Teologi Klasik 2011/07/18
  Oleh kerana pertanyaan di atas sangat universal dan meluas, hal ini menyebabkan kami menyentuh tentang sedikit biografi, berita-berita ghaib dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi (a.j.f).Nama beliau adalah "mim-ha-mim-dal" dan memiliki berbagai gelaran, di antaranya adalah Qaim, Shahibul 'Ashr, Shahibuz Zaman, dsb. Ayahanda mulia ...
 • Mengapa warisan wanita setengah dari warisan lelaki?
  5343 Huquq Dan Ahkam 2011/04/19
  Salah satu sebab banyaknya kuota warisan lelaki dibanding dengan saham wanita adalah nafkah wanita berada di bahu lelaki. Ertinya lelaki di samping harus menyiapkan wang belanja untuk dirinya ia juga memiliki tugas untuk menyiapkan biaya hidup bagi wanita (isteri) dan anak-anaknya. Di sisi lain, lelaki adalah pihak yang ...

Populer Hits