Pengunjung
6625
Tarikh Kemaskini 2011/05/22
Ringkasan pertanyaan
Apakah tugas Imam Mahdi (a.s) setelah kemunculannya? Benarkah Imam Mahdi (a.s) akan syahid di tangan seorang perempuan tua berjambang?
soalan
Apa yang dilakukan oleh Imam Mahdi (a.s) setelah selesainya ghaibah kubra? Benarkah Imam Mahdi (a.s) akan syahid di tangan seorang perempuan tua berjambang? Bagaimanakah kezaliman akan diberantas oleh Imam Mahdi (a.s)?
Jawaban Global

Kelak, Imam Mahdi (a.s) dengan izin Allah dan dengan segala sarana spiritual mahupun material yang terancang, akan merealisasikan pemerintahan di mana dunia penuh keadilan yang merupakan cita-cita terbesar kemanusiaan. Dengan demikian, manusia dengan kemuliaan dan kebebasan akan mencapai kehidupan Ilahi. Imam Mahdi (a.s) akan diperkenalkan kepada seluruh masyarakat dunia melalui pertolongan suara dari langit, di mana para pecinta keadilan dan kebenaran akan mengikutinya di bawah keindahan panji pemerintahan Imam Mahdi (a.s).[1] Beliau dengan segenap kekuatannya akan berjuang bersungguh-sungguh melawan para penghalang manusia menuju kesempurnaan Ilahi. Beliau akan mengalahkan para penentang, pengingkar dan musuh-musuhnya, sebagaimana firman Allah (s.w.t): Dan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi itu, hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)”. (Qs. Al-Qashash [28]:5)[2]

Pembahasan ini, akan lebih jelas dengan adanya riwayat Imam Baqir (a.s) berkenaan dengan pidato Imam Mahdi (a.s) di samping Ka`bah.2 Perihal kesyahidan (syahadah) atau meninggalnya Imam Mahdi (a.s) terdapat dalam berbagai riwayat dan hal tersebut harus disabitkan dengan hadis sebab ia berkaitan dengan masa yang akan datang. Namun, berkenaan dengan kesyahidan Imam Mahdi (a.s) di tangan seorang perempuan tua, merupakan hal yang tidak diterima oleh kebanyakan ulama dan sudah pasti tidak bisa dibenarkan. Menurut sebagian para pengkaji (hadis), perbahasan ini hanya terdapat dalam kitab “Ilzam an Nashib”.[3]  Katakanlah riwayat tersebut diterima sekalipun, kita hendaklah menumpukan bahawa hal yang pasti dan tidak dapat dimungkiri iaitu terbentuknya sebuah pemerintahan global oleh Imam Mahdi (a.s) berdasarkan keadilan dan para penguasa zalim akan mengalami kehancuran. Meskipun demikian tidak terdapat dalil pasti bahwa kelak orang-orang tidak akan berbuat dosa pada masa kemunculannya.[]

Referensi untuk telaah lebih jauh:

1.     Kitab al Ghaibah, an Nu`mani, halaman 329-331.

2.     Kitab “Cesym Andâzi be Hukumate Mahdi”, Najmuddin Thabasi

3.     Bihâr al Anwâr, jilid 52 halaman, 337-338.

4.     Kamâl al-din, Syekh Shaduq, halaman 372

5.     Ashre Zendegi, Muhammad Hakimi.

6.     Mahdi Tajassum Âmid wa Nejât, Azizullah Haidari[1]. Silahkan lihat, Indeks: Tanda-tanda Kemunculan Imam Mahdi Ajf; Tipologi Masyarakat Pasca Kemunculan Imam Zaman Ajf.

[2] . Muhammad Ibrahim bin Nu’mani, Kitab al-Ghaibah, hal. 329-331.

[3].  Cesym Andâzi be Hukumate Mahdi As, halaman 215

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah falsafah kemaskulinan wacana al-Qur’an?
  4001 زن 2013/02/02
  1. Kita tidak boleh menganggap ungkapan dan perbicaraan al-Qur’an sebagai bersifat maskulin melainkan kita dapat menentukan bahawa spiritual hikmah ke atas lafaz dan bicara al-Qur’an itu bersandar kepada jantina dan kita dapat menentukan bahawa ia berpaksi atas maskulin. Melalui berbagai ayat al-Qur’an dapatlah difahami bahawa wacana yang ...
 • Tolong jelaskan asas pemikiran Syiah dan ciri-cirinya?
  8082 کلیات 2013/02/16
  Asas pemikiran Syiah dan seluruh sumber maʻārif (jamak bagi perkataan pengetahuan) Syiah adalah al-Qur'an. Syiah melihat seluruh zahir ayat-ayat Al-Qur’an, perilaku dan perbuatan, bahkan diamnya Nabi (s.a.w) sebagai hujjah. Selanjutnya Syiah juga memandang ucapan, perilaku dan diamnya para Imam Maksum juga sebagai hujjah. Di samping al-Qur'an menjelaskan ...
 • Apakah malam laylatul qadar ada banyak bilangannya? Apakah siang harinya juga temasuk laylatul qadar?
  8578 شب قدر 2013/03/30
  Laylatul qadar adalah malam yang penuh keberkatan dan sangat penting. Sesuai dengan nas ayat al-Qur'an, laylatul qadar terjadi pada bulan Ramadhan. Dalam pertanyaan yang dikemukakan di atas terdapat beberapa kemungkinan seperti berikut: Maksud dari “berapa banyak jumlah” malam laylatul qadar ialah: Malam 19, 21 dan ...
 • Bagaimanakah manusia dapat sampai kepada kesempurnaan?
  6847 Akhlak Praktikal 2012/05/17
  Jawapan untuk pertanyaan di atas dapat diklasifikasikan dalam empat perbahasan, iaitu: a. Definisi dari perkataan "sempurna" dan perbezaannya dengan perkataan "lengkap"; b. Kesempurnaan manusia; c. Kesempurnaan manusia dari perspektif Islam; dan d. Jalan menuju kesempurnaan. Perkataan "sempurna" kadang-kadang digunakan dengan makna yang selaras ...
 • Mengapakah mazhab Syiah merupakan sebaik-baiknya mazhab?
  14796 شیعه و دیگر مذاهب 2013/02/02
  Keunggulan mazhab Syiah adalah disebabkan "kebenarannya". Pada setiap suatu ketika, agama yang benar hanya terhad pada satu agama. Sedangkan agama-agama lain yang masih wujud samada pada asasnya adalah batil, atau tidak berasas, dan telah punah atau telah dihapuskan oleh agama yang datang setelahnya. Syariat yang benar pada ...
 • Apakah ketika terjadi Kiamat Kubra seluruh kewujudan akan mati termasuk malaikat Izrail (kecuali Tuhan)?
  10680 Teologi Klasik 2011/06/14
  Pertanyaan ini akan kami jawab dalam dua bahagian:1.             Esensi dan meluasnya kematian sebaik sahaja kiamat2.            
 • Apakah justifikasi pembunuhan seorang anak kecil ditangan Nabi Khidir menurut perspektif sentimen?
  7621 Tafsir 2012/01/19
  Islam adalah agama kebijaksanaan, akal dan hikmah. Sejak awal penurunannya di zaman Nabi Adam as., Islam telah mepersembahkan ajaran-ajarannya yang dipenuhi cahaya hikmah yang menjadi penyuluh pelita perjalanan umat manusia. Ya, Islam telah melahirkan peribadi-peribadi terpilih dari rahim suci ajarannya. Sejarah telah ...
 • Bagaimana dapat dibuktikan bahawa penutupan agama adalah sempurna?
  4974 Teologi Klasik 2011/07/18
  Pertamanya kita harus ketahui makna kalimah “کامل” adalah sempurna dan lawannya ialah “cacat.” Secara umumnya ketika kita mendakwa Islam sebagai agama sempurna maka ianya tidak ada cacat cela. Dengan ungkapan yang lebih baik ialah apa sahaja yang menjadi kelaziman untuk mencapai sebuah kehidupan bahagia duniawi dan ukhrawi. Kerana ...
 • Apabila Tuhan mengetahui apa yang hendak kita lakukan apakah ini bukan bermaksud paksaan (al-jabar)?
  3094 Teologi Klasik 2011/07/21
  Dalam menjawab orang-orang yang memberikan daliltentang paksaan(aljabar) melalui ilmu azali Tuhan maka harus dijawab sebegini:“Tuhan semenjak azal mengetahui bahawa manusia dengan kebebasan dan ikhtiar yang dimilikinya akan melakukan perbuatan-perbuatan.” Jawapan ini tidak bertentangan dengan pengetahuan menyeluruh dan azali Tuhan. Kerana Tuhan semenjak azal mengetahui bahawa manusia akan ...
 • Apa jalan yang sesuai dan berkesan sehingga kita dapat menyatukan ilmu dan amal?
  3591 Akhlak Praktikal 2011/10/22
  Prinsip-prinsip Islam menegaskan bahawa ilmu dan pengetahuan akan bermakna dan bermanfaat tatkala disertai dengan amal kebaikan. Namun apa yang kita saksikan ialah sebahagian orang berilmu memandang mudah dalam mengerjakan amal soleh. Boleh jadi hal ini bersumber dari berbagai dalil. Di ...

Populer Hits