Carian Terperinci
Pengunjung
6974
Tarikh Kemaskini 2011/05/22
Ringkasan pertanyaan
Apakah tugas Imam Mahdi (a.s) setelah kemunculannya? Benarkah Imam Mahdi (a.s) akan syahid di tangan seorang perempuan tua berjambang?
soalan
Apa yang dilakukan oleh Imam Mahdi (a.s) setelah selesainya ghaibah kubra? Benarkah Imam Mahdi (a.s) akan syahid di tangan seorang perempuan tua berjambang? Bagaimanakah kezaliman akan diberantas oleh Imam Mahdi (a.s)?
Jawaban Global

Kelak, Imam Mahdi (a.s) dengan izin Allah dan dengan segala sarana spiritual mahupun material yang terancang, akan merealisasikan pemerintahan di mana dunia penuh keadilan yang merupakan cita-cita terbesar kemanusiaan. Dengan demikian, manusia dengan kemuliaan dan kebebasan akan mencapai kehidupan Ilahi. Imam Mahdi (a.s) akan diperkenalkan kepada seluruh masyarakat dunia melalui pertolongan suara dari langit, di mana para pecinta keadilan dan kebenaran akan mengikutinya di bawah keindahan panji pemerintahan Imam Mahdi (a.s).[1] Beliau dengan segenap kekuatannya akan berjuang bersungguh-sungguh melawan para penghalang manusia menuju kesempurnaan Ilahi. Beliau akan mengalahkan para penentang, pengingkar dan musuh-musuhnya, sebagaimana firman Allah (s.w.t): Dan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi itu, hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)”. (Qs. Al-Qashash [28]:5)[2]

Pembahasan ini, akan lebih jelas dengan adanya riwayat Imam Baqir (a.s) berkenaan dengan pidato Imam Mahdi (a.s) di samping Ka`bah.2 Perihal kesyahidan (syahadah) atau meninggalnya Imam Mahdi (a.s) terdapat dalam berbagai riwayat dan hal tersebut harus disabitkan dengan hadis sebab ia berkaitan dengan masa yang akan datang. Namun, berkenaan dengan kesyahidan Imam Mahdi (a.s) di tangan seorang perempuan tua, merupakan hal yang tidak diterima oleh kebanyakan ulama dan sudah pasti tidak bisa dibenarkan. Menurut sebagian para pengkaji (hadis), perbahasan ini hanya terdapat dalam kitab “Ilzam an Nashib”.[3]  Katakanlah riwayat tersebut diterima sekalipun, kita hendaklah menumpukan bahawa hal yang pasti dan tidak dapat dimungkiri iaitu terbentuknya sebuah pemerintahan global oleh Imam Mahdi (a.s) berdasarkan keadilan dan para penguasa zalim akan mengalami kehancuran. Meskipun demikian tidak terdapat dalil pasti bahwa kelak orang-orang tidak akan berbuat dosa pada masa kemunculannya.[]

Referensi untuk telaah lebih jauh:

1.     Kitab al Ghaibah, an Nu`mani, halaman 329-331.

2.     Kitab “Cesym Andâzi be Hukumate Mahdi”, Najmuddin Thabasi

3.     Bihâr al Anwâr, jilid 52 halaman, 337-338.

4.     Kamâl al-din, Syekh Shaduq, halaman 372

5.     Ashre Zendegi, Muhammad Hakimi.

6.     Mahdi Tajassum Âmid wa Nejât, Azizullah Haidari[1]. Silahkan lihat, Indeks: Tanda-tanda Kemunculan Imam Mahdi Ajf; Tipologi Masyarakat Pasca Kemunculan Imam Zaman Ajf.

[2] . Muhammad Ibrahim bin Nu’mani, Kitab al-Ghaibah, hal. 329-331.

[3].  Cesym Andâzi be Hukumate Mahdi As, halaman 215

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits

 • Mengapa teks surah al-Fatihah dinyatakan sedemikian rupa sehingga hamba bercakap-cakap dengan Tuhannya dan bukan sebaliknya?
  3878 Tafsir
  Sebagian surah dan ayat al-Quran memiliki sisi edukatif dan pengajaran; artinya diturunkan untuk mengajarkan cara bagaimana mengunkapkan pujian dan munajat kepada Allah Swt. Paragraf-paragraf al-Quran ini terkadang dimulai dengan ungkapan seperti “Qul” (Katakanlah) yang menegaskan sisi edukatif ungkapan tersebut; seperti surah-surah Tauhid dan al-Muaddzatain[1] ...
 • Allah (s.w.t) mencipta dan manusia juga melakukan perbuatan tersebut! Apa bezanya antara kedua-dua ciptaan ini?
  4765 خلقت انسان
  Pertama: Bahan mentah ciptaan hanya dicipta oleh Allah (s.w.t) dan sekiranya manusia mencipta sesuatu, ia akan menggunakan bahan-bahan ini. Kedua: Penciptaan ini dan inovasi manusia juga hanya diterima sebagai tuhan dalam bentuk metafora sahaja; iaitu tanpa izin dan bantuan Allah, tidak ada sesiapapun yang memiliki kudrat dan ...
 • Ilmu, kudrat, keadilan, kehidupan Tuhan, apakah bezanya sifat-sifat ini pada manusia?
  4127 صفات ذاتیه
  Allah (s.w.t) disifatkan dengan sifat yang menampakkan kesempurnaan-Nya, seperti ilmu, kudrat, hidup dan lain-lain, manakala insan pun disifatkan dengan sifat-sifat ini. Insan juga berpengetahuan, berkemampuan dan hidup. Namun penyifatan sifat-sifat ini terhadap Allah (s.w.t) dengan sifat-sifat lain adalah berbeza dari dua dimensi: 1. Sifat ini (ilmu, kudrat ...
 • Berapa banyak jumlah kaum Muslimin yang hadir dalam peristiwa Ghadir Khum? Apakah jumlah yang disebutkan dalam sebagian kitab tidak berlebihan?
  1548 Sejarah
  Orang-orang yang hadir pada peristiwa Ghadir Khum adalah penduduk Madinah dan selainnya merupakan orang-orang yang bermukim di sekitar Madinah dan kemungkinan besar penduduk suku utara Najd. Berdasarkan pembahasan mengenai jumlah penduduk Madinah dalam jawaban detail akan dijelaskan bahwa Madinah memiliki kemampuan untuk mengutus penduduknya ke Mekah sejumlah ...
 • Apakah ketaksuban sentiasa tidak baik? Sekiranya benar demikian apakah dalilnya.
  2922 گناه و رذائل اخلاقی
  Taksub (تعصب) dan asabiyah (عصبیة) berasal dari kata dasar ‛aṣaba yang membawa makna urat dan saraf yang menghubungkan sendi-sendi.[1] Setelah itu sebarang perhubungan dan kaitan dinamakan taksub dan asabiyah. Taksub dan iri hati dalam beragama, kasih terhadap saudara mara, membantu dan ...
 • Mengapakah mazhab Syiah merupakan sebaik-baiknya mazhab?
  15783 شیعه و دیگر مذاهب
  Keunggulan mazhab Syiah adalah disebabkan "kebenarannya". Pada setiap suatu ketika, agama yang benar hanya terhad pada satu agama. Sedangkan agama-agama lain yang masih wujud samada pada asasnya adalah batil, atau tidak berasas, dan telah punah atau telah dihapuskan oleh agama yang datang setelahnya. Syariat yang benar pada ...
 • Apa saja ciri-ciri darah haidh dan darah istihadha itu?
  22510 Istihadha
  Darah haidh pada umumnya kental, hangat dan warnanya merah cenderung hitam atau kuning serta keluar dengan tekanan dan agak panas.[1] Wanita yang mengeluarkan darah seperti ini dari rahimnya disebut wanita haidh (hâidh). Adapun darah istihadhah ghalibnya berwarna kuning dan dingin serta keluar tanpa ...
 • Tolong jelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang menentukan imāmah Imam Ali (a.s)?
  8247 Macam-macam
  Sebaik-baik jalan untuk menetapkan imāmah Imam Ali (a.s) bagi Ahlusunnah adalah bersandar kepada Al-Qur’an dan hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat tersebut yang dinukil dari kitab-kitab mereka. Sudah tentu orang itu harus merupakan seorang pencari kebenaran sehingga tidak bersandar pada penjelasan-penjelasan yang keliru, non-rasional serta tidak menutup matanya terhadap ...
 • Apakah keIslaman dengan cara bertaklid diterima oleh Allah (s.w.t)?
  5468 بیشتر بدانیم
  Sekiranya kita tidak mengemukakan sebarang dalil berkenaan dengan akidah di hari akhirat nanti kecuali dalil taklid dan menuruti orang terdahulu secara membabi buta, sedangkan kita tahu bahawa nenek moyang kita bukanlah ahli ilmu, berpengetahuan, golongan intelek dan tidak juga berada dalam asuhan serta bimbingan para ulama, maka ...
 • Mengapa Syiah memiliki keyakinan terhadap masalah imāmah dan para imam secara khusus?
  6996 کلیات
  Nampaknya yang anda maksudkan dari pertanyan ialah bagaimana kita dapat meyakini dan memahami peribadi imam. Akan tetapi sebelum menjawab pertanyaan anda seharusnya terlebih dahulu kami menjawab pertanyaan mengapa kita harus meyakini masalah imāmah? Imāmah dalam Islam memiliki nilai penting dan merupakan tingkatan terakhir dalam perjalanan manusia menuju ...