Carian Terperinci
Pengunjung
5600
Tarikh Kemaskini 2009/12/14
Ringkasan pertanyaan
Apakah para pekerja yang bekerja di bank berunsurkan riba turut bersubahat dengan dosa riba? Apakah jalan untuk menyelamatkan mereka?
soalan
Apakah hukum dan realiti riba? Apakah semua orang yang bekerja di bank bersubahat dengan dosa riba? Apakah yang harus dilakukan bagi melarikan diri dari riba (bagi para pekerja bank)?
Jawaban Global
 Menurut Islam semua jenis riba dan apa sahaja yang sama hakikat sepertinya adalah haram dan hanya beberapa kes yang dikecualikan seperti:
1. Umat Islam mengambil riba daripada orang kafir yang tidak berlindung di bawah naungan Islam.
2. Pengambilan riba sesama bapa dan anak.
3. Pengambilan riba sesama isteri dan suami. [1]
Sekiranya pekerjaan dalam sebuah bahagian di bank terdapat urusniaga berunsurkan riba yang mana realitinya benar-benar memberikan kesan, maka tidak dibenarkan bekerja di situ.[2] Namun tidak ada masalah sekiranya bekerja di bahagian-bahagian bank tersebut dan pendapatan gaji yang diperolehi pula tidak berkaitan dengan kegiatan urusniaga haram menurut syariat.[3] Oleh itu para pekerja bank yang ingin melepaskan diri dari riba hendaklah menukarkan tugasnya di bahagian yang tidak ada urus niaga berunsurkan riba.

[1] Diedit secara bebas dari pertanyaan 1048 (laman sesawang: 1118).
[2] Tawḍīḥ al-Masā’il Imām Khumaynī, jilid 2 muka surat 936, soalan 1914, Esteftā’āt Az Maqāme Mo`aẓẓame Rahbarī
[3] Tawḍīḥ al-Masā’il Imām Khumaynī, jilid 2 muka surat 936, soalan 1914, Esteftā’āt Az Maqāme Mo`aẓẓame Rahbarī
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapakah Tuhan menciptakan syaitan?
  5539 Teologi Klasik
  Pertama: Peranan syaitan dalam menyimpangkan dan menyesatkan manusia hanya berada pada peringkat mengajak dan menyeru. Kedua: Proses untuk meraih kesempurnaan sentiasa berlangsung di tengah pelbagai cabaran dan paradoks. OIeh kerana itu, penciptaan hidupan dan makhluk sedemikian dalam sistem penciptaan tidak boleh disebut sebagai sia-sia atau tanpa alasan. Melainkan hal itu ...
 • Apakah yang dimaksudkan dengan minuman yang suci (syarâban tahûrâ) sepertimana yang disebut di dalam al-Qur’an?
  4320 Teologi Klasik
  “Syarâb” bermakna minuman dan “thahûr” bererti sesuatu yang suci dan menyucikan. Terdapat banyak ayat yang menyebutkan bahawa di syurga
 • Tolong jelaskan perbezaan antara akal pentadbir dan hati (iman dan cinta).
  9026 عشق
  Institusi tubuh badan manusia mempunyai pusat kekuatan besar dan agung, iaitu “akal” dan “asyik” di mana masing-masing mempunyai peranan penting dalam melakar kehidupan manusia. “Akal” umpama pelita yang sarat dengan cahaya di mana ia memancarkan cahaya dalam hidup yang penuh berliku. Akal bukanlah jenis naluri kebinatangan dan ...
 • Apakah orang biasa boleh menjadi maksum atau tidak?
  6857 Teologi Klasik
  “Kemaksuman” yang bermakna terpelihara dari perbuatan dosa dan lupa memiliki tingkatan-tingkatan dan darjat-darjatnya. Makam tertinggi kemaksuman hanya dikhususkan untuk para Nabi dan wasi mereka. Kemaksuman mereka ini dapat dibuktikan dengan adanya nas-nas al-Quran hadis dan pelantikan mereka untuk memimpin manusia sebagai “khalifatullah”. Adapun orang yang selain ...
 • Apa makna ‘tamatstsala rūh’ yang disebutkan dalam kisah Hadrat Maryam (a.s)?
  5384 Tafsir
  Pemahaman bahasa dan istilah, ‘tamatstsala’ memiliki makna di antaranya ialah tergambarnya sesuatu bagi seseorang, umpama menjadi sesuatu, dan membayangkan di depan seseorang. Maksud ‘tamatstsala’ pada ayat di atas ialah: Malaikat Ilahi menjelma dalam rupa ...
 • Apakah perbezaan antara wilāyatul faqih mutlak dan wilāyatul faqih?
  3809 Huquq Dan Ahkam
  Kekuasaan-kekuasaan wali faqih dapat dikaji dalam dua paksi berikut:Wali faqih memiliki wilāyah atas orang ramai.Wali faqih memiliki kuasa atas berbagai urusan.Apabila autoriti wali faqih kita anggap tidak terbatas pada beberapa orang tertentu (seperti orang gila, anak yatim dan sebagainya) dan kekuasanya tidak terhad pada ...
 • Mengapakah mazhab Syiah merupakan sebaik-baiknya mazhab?
  16240 شیعه و دیگر مذاهب
  Keunggulan mazhab Syiah adalah disebabkan "kebenarannya". Pada setiap suatu ketika, agama yang benar hanya terhad pada satu agama. Sedangkan agama-agama lain yang masih wujud samada pada asasnya adalah batil, atau tidak berasas, dan telah punah atau telah dihapuskan oleh agama yang datang setelahnya. Syariat yang benar pada ...
 • Allah (s.w.t) mencipta dan manusia juga melakukan perbuatan tersebut! Apa bezanya antara kedua-dua ciptaan ini?
  5062 خلقت انسان
  Pertama: Bahan mentah ciptaan hanya dicipta oleh Allah (s.w.t) dan sekiranya manusia mencipta sesuatu, ia akan menggunakan bahan-bahan ini. Kedua: Penciptaan ini dan inovasi manusia juga hanya diterima sebagai tuhan dalam bentuk metafora sahaja; iaitu tanpa izin dan bantuan Allah, tidak ada sesiapapun yang memiliki kudrat dan ...
 • Apakah manusia dalam perbuatannya memiliki pilihan? Jika benar, sejauh manakah batas pilihan tersebut?
  6561 Teologi Klasik
  Dalam hidup ini, seringkali kita temukan diri kita berada di jalanan seorang sendiri. Satu perjalanan yang kita tidak mempunyai pilihan selain bergerak ke hadapan. Jalan yang tetap yang telah ditentukan sebelumnya dalam kehidupan kita; iaitu perkara-perkara seperti suku, bangsa, keluarga, ketinggian tubuh badan dan sebagainya. Dan sebaliknya, seringkali juga kita ...
 • Apakah hakikat dosa? Apa pengaruhnya terhadap roh dan jiwa manusia?
  8923 Akhlak Praktikal
  Jawapan untuk pertanyaan di atas mempunyai 4 bahagian: Hakikat dosa: Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan ʼithm dan ‘iṣyān (اثم و عصيان). Dosa dengan pengertian ini memiliki makna berpaling dari perintah tuan, melakukan kesalahan dan kesilapan. Seorang pelaku dosa menuruti syahwat dan kemarahan sebagai ...

Populer Hits