advanced Search
KAGUA
5942
Tarehe ya kuingizwa: 2012/04/10
Summary Maswali
iwapo kwenye ngozi ya mwanamke kutakuwa na alama au athari fulani, je inajuzu mke huyo kuifanyia upresheni ngozi ya mwili wake baada ya mumewe kuliridhia jambo hilo? Kwani katika zama zetu hizi ni rahisi kuziondoa alama hizo kupitia kifaa maalumu chenye mwanga, mwanga ambao huwa unafanya kazi ya kuzifuta alama hizo kupitia wataalamu maalumu hospitalini.
SWALI
kwa kweli mimi nina ngozi yenye kuchukiza mno. Juu ya ngozi yangu kuna vidoto vya rangi ya kahawia, nami nimefanya juhudi kupitia madawa mbali mbali ili kuviondoa vidoto hivyo bila ya kufanikiwa, ama hivi sasa nimepata fursa maalumu ya kuvitokomeza vitodo hivyo kupitia njia ya upresheni wa mwanga, ingawaje njia hii itanigharamikia pesa nyingi, lakini mimi niko tayari kutoa gharama hizo. Ila tu mimi nataka kujua, je jambo hili linafaa? Huku tukizingatia kuwa tayari mimi nimeshashauriana na mume wangu, naye ameshanikubalia kufanya hivyo.
MUKHTASARI WA JAWABU

Ofisi ya kielimu ya Ayatu-Llahi Khamenei (Mungu amhifadhi) yenye kuhusika na kujibu maswali ya kifiqi, imetoa jawabu hii:

Iwapo wewe utakuwa katika mashaka makubwa kwa kutokana na kuwa na aina hiyo ya ngozi, basi unaruhusiwa kufanya upresheni kwa ajili ya kuitibu ngozi yako.

Ofisi ya kielimu ya Ayatu-Llahi Makaarim Shirazi (Mungu amhifadhi) yenye kuhusika na kujibu maswali ya kifiqi, imetoa jawabu ifuatayo:

Iwapo jambo hilo halitapelekea kutendeka jambo la haramu ndani yake, au kusababisha madhara mengine makubwa zaidi kulikoa haya aliokuwa nayo, hapo hapakutakuwa na tatizo, lakini iwapo kufanya hivyo kutapelekea kupatikana jambo fulani la haramu, kama vile kuguswa mwili wake au kukashifiwa na madokta, basi katika hali kama hii yeye hatoruhusiwa kufanya hivyo mpaka pale ambapo yeye atakuwa amelazimika kufanya hivyo kwa njia moja au nyengine, hapo tena yeye atakuwa hana budi kufanya hivyo.

JAWABU KWA UFAFANUZI

Namba maalumu ya kuelekea kwenye uwanja wa masali na majibu ya kifiqhi, ni 1994.

TARJAMA YA JAWABU KATIKA LUGHA NYENGINE
MAONI
Idadi ya maoni 0
Tafadhali ingiza thamani
mfano : Yourname@YourDomane.ext
Tafadhali ingiza thamani
<< Niburute.
Tafadhali ingiza kiasi sahihi ya usalama Kanuni

MPANGILIO WA KIMAUDHUI

MASWALI KIHOLELA

 • je mtu asiwajibikiwa kufunga (asiyefunga) ana ulazima wa kutoa zakatul-fitri?
  6598 زکات فطره 2012/05/23
  Mtu atakaeingiliwa na usiku wa Idil-fitri, huku akiwa ni baleghe na mwenye akili timamu, naye akiwa si mtumwa wa mtu wala si fakiri, mtu huyo atawajibika kutoa zakatul-fitri kwa ajili yake na kwa ajili ya wale wote anaowahudumia, na kiwango cha kila mmoja ni kiasi cha kilo ...
 • je majina ya watu watano watukufu yametajwa ndani ya Taurati na Injili?
  9008 اهل بیت و ذوی القربی 2012/05/23
  Kwa mujibu wa nukuu za baadhi ya Hadithi ni kwamba, majina ya matano ya Aali Abaa (a.s), yaani Aali wa Mtume Muhammad (s.a.w.w), ambao ni: Ali, Fatima,Hasan na Husein, yametajwa ndani ya Taurati na Injili. Pia suala hilo linaonekana kuashiriwa ndani ya ile Hadithi yenye kunukuu majadilianao ...
 • je ni kweli kuwa Imamu Hsein (a.s) alifunga ndoa na bibi Shahre-Baanu?
  5546 امام حسین قبل از امامت 2012/05/23
  Suala la ndoa ya Imamu Husein (a.s) na bibi Shahre Baanu aliyetekwa na jeshi la Kiisalamu, ni suala liliozungumziwa na vitabu vya historia huku likiwa na rangi mbali mbali za Ibara zenye kutofautiana, baadhi ya kauli zimesema kuwa: yeye alitekwa katika zama za utawala wa Omar, huku ...
 • iwapo amri za baba zitapingana na za mama, mwana atakuwa na anawajibu gani katika hali kama hiyo?
  7505 نیکی به پدر و مادر 2012/05/23
  Miongoni mwa amri kuu alizoamriswha mja na Mola wake baada ya ile amri ya kumpwekesha Mola wake, ni kwatii wazazi wawili. Kuhusiana na swali lililoulizwa hapo juu, pamoja na hali halisi iliyotajwa ndani ya swali hilo, mtu anapokuwa amekabiliwa na hali kama ...
 • je ndani ya hadithi kuna ushahidi wowote unaoelezea kuwa Ramadhani ni siku tahalathini?
  6389 Elimu ya Hadithi 2012/05/23
  Kila mwaka wa Hijiria kwa kawaida huwa una miezi kumi na mbili, na masiku ya miezi huwa yanahesabiwa kwa kuonekana kwa mwezi, hii ni kanuni ya mwaka wa Hijiria, ama mwaka Shamsia kwa kawaida masiku yake huwa tayari yameshatambulikana, na suala la kuonekana kwa mwezi si suala ...
 • Kodi za yanayohusiana na maudhui
  778 اعتکاف 2018/11/10
  Kwanza tuwie radhi kawa kuchelewa kukujibu swali lako. Tuna tazizo wakati mwengine la kuchelewa kujibu maswali kwa haraka, hii ni kwa kutokana na kuzidiwa na maswali, au wafanya kazi wetu kuto kuwa na muda wa kutosha katika kujibu maswali mbali mbali. ...
 • nini maana ya itikafu
  11922 اعتکاف 2012/05/23
  Neno (itikafu) kilugha, huwa lina maana ya kule mtu kukaa na kubaki katika sehemu au pahala maalumu, huku akiwa ameshikamana na jambo maalumu ndani ya mahala hapo, lakini neno hili kitaalamu (kwenye fani ya sheria za Kiislam) linamaanisha kule mtu kukaa katika sehemu takatifu kwa ajili ya ...
 • je kuutangaza mwezi ni jukumu la wanazuoni wote kwa ujumla, au ni jukumu tu la kiongozi (mwanafiqhi / kadhi) mkuu wa dini nchini?
  5766 رؤیت هلال و یوم الشک 2012/05/23
  Fani ya Fiqhi iliyo katika nyanja za juu (iliyobobea), huwa inampa mtu uwezo maalumu wa kuzivua na kuziopoa hukumu kuu za kisheria kutoka katika machimbuko yake, ambayo miongoni mwayo ni zile ibara za Qur-ani na Hadithi takatifu, na jambo hilo (kuwa na uwezo wa kuziopoa hukumu) ni ...
 • ni kwa nini maombolezo ya Imamu Husein (a.s), yakapewa jina la Raudha?
  5866 تاريخ کلام 2012/05/23
  Neno (Raudha) ni neno maalumu linalotumiwa na waombolezaji wa mwauwaji ya Imamu Husein (a.s), na neno hili linatoka kwenye kitabu maarufu cha maombolezo ya Imamu Husein (a.s), kijulikanacho kwa jina la (Raudhatush-Shuhadaa), na kitabu hichi ni moja kati ya vitabu vya mwanzo vilivyonukuu tokeo la Karbala, na ...
 • Nini hukumu ya mwenye kumpa chakula muislamu asiyefunga?
  747 گوناگون 2018/11/05
  Si tatizo mtu kumpa chakula wakati wa mchana muislamu asiyefunga ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hukumu hii na kwa yule muislamu amedharurika kufunga. Kama vile kumpa chakula wakati wa mchana muislamu aliye mgonjwa au msafiri. Kwa upande wa pili; ni vyema kutompa chakula muislamu asiyeruhusika kula (asiye ...

YALIYOSOMWA ZAIDI