Gelişmiş Arama
Ziyaret
6850
Güncellenme Tarihi: 2010/08/08
Soru Özeti
Daha fazla ücret vererek taksitle araba satın almanın bir sakıncası var mıdır? Peşin olarak araba satın almak için kar ile borç almanın da bir sakıncası var mıdır?
Soru
Satıcının üzerine bir miktar kar eklediği taksitle araba satın almanın hükmü nedir? Bu faiz ve haram mıdır? Eğer birinden bir miktar para alır ve peşin olarak araba satın alırsak ve de o şahıs da alınan miktarın üzerine bir kar eklerse bunun hükmü ne olur?
Kısa Cevap

Borç şekliyle peşin fiyatından daha fazla bir fiyatla otomobil gibi bir malı satın almak ve satmak doğrudur. Ama sizin ikinci sorunuzdaki husus borç faizi olup haramdır.

Ayrıntılı Cevap

Şeriat açısından (otomobil gibi) bir malı borç şekliyle peşin fiyatından daha fazla bir fiyatla satarlar yahut satın alırlarsa (satıcı başta bu malı peşin suretiyle şu miktara ve borç veya taksitle daha fazla olan şu miktara satıyorum der ve alıcı da daha fazla bir ücretle borç veya taksit şekliyle satın almayı kabul eder) doğrudur ve faiz değildir. Hz. Ayetullah Hamaney bu husustaki bir sorunun yanıtında şöyle buyurmaktadır: “Peşin fiyatından daha fazla bir miktarla borç olarak mal alım ve satımının sakıncası yoktur ve peşin miktar ile borç miktarı ararsındaki fark faiz sayılmaz.”[1] Ama birinden bir miktar para borç alıp onunla araba satın alırlarsa ve borç veren borcu alanın parayı geri ödeyeceği zaman asıl borç miktarına ek olarak kar sıfatıyla bir miktar daha ödemesini şart koşarsa, bu faiz borcu yahut borç faizinin ta kendisidir ve haramdır. Kendileri, borç faizinin mahiyeti hakkında sorulan bir sorunun yanıtında da şöyle buyurmuştur: “Borç faizi, borç alanın borç alması nedeniyle borç sahibine ödediği borç miktarına ek olan miktardır.”[2]


[1] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 2, s. 283, s. 1630.

[2] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 2, s. 281, s. 1619.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Acaba fakihler Cuma namazının seçmeli farz olduğu konusunda görüş birliğine ulaşmışlar mıdır?
  2513 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/11
  Cuma namazı, masum imamın fiziki huzurunun olduğu, diğer şartların imkânı ve takiye gerektirecek bir durum olmadığı taktirde hükmü aşikardır. (Yani farzdır) Gaybet döneminde çeşitli hükümler Cuma namazı hakkında beyan edilmiştir. Bu görüşlerden en meşhur olanının “Cuma namazı seçmeli farz” olduğu söylenebilir. Hatta bazı fakihler Cuma namazının seçmeli ...
 • İmam Bakır (a.s)ve İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen birçok hadis bulunmasına rağmen neden onların sözleri bir kitapta toplanmamıştır?
  6910 امام صادق ع 2012/10/24
  İmam Bakır (a.s) ve İmam Sadık’ın (a.s) yaşadıkları zaman ve mekân şart ve durumu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu zamanda bir kitabın tedvin edilmemesi anlaşılır bir husus sayılır. Lakin bu hadisler “dört yüz usul” ve sonra da “dört kitap” adıyla toplanmıştır. Son olarak büyük hadis bilgini Hür ...
 • Kartlar, kumar aletlerinden midir?
  4981 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/10
  Sorunuz taklit mercilerinin bürolarına gönderildi ve aşağıda şimdiye kadar elimize ulaşan cevapları yayınlıyoruz.Hz. Ayetullah Hamanei’nin Bürosu: Kartlar örfte kumar aletlerinden sayılmaktadır ve onunla oynamak her halükarda hatta bahis şartı olmazsa bile haramdır. Hz. Ayetullah Mekarim Şirazi’nin ...
 • Namahremden suni saç ve suni tırnağı gizletmek vacip midir?
  6677 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/19
  İmam Humeyni hazretleri (kuddise sırıhu) ve diğer değerli merciler şöyle buyurmuşlardır: Kadınlar suni saçları ve gizli (kalması gereken) ziynetleri (bilezik ve gerdanlıklar gibi) de namaz dışında kapatmaları gerekir.[1] Namaz esnasında ise suni olan saçları, ...
 • Darwin’in evrim teorisi hakkında görüşünüz nedir?
  9334 خلقت انسان 2012/11/11
  Doğa bilimcileri arasında bitkiler ve canlıları içine alan varlıkların yaratılışı hakkında iki hipotez mevcuttur. A. Türlerin evrim teorisi veya transformizm: Bu hipotez canlı varlıkların başlangıçta bir hücreli varlıklar olarak okyanuslarda ve denizlerin derin katmanlarındaki çamurlarda bir atılım ile ortaya çıktığını söylemektedir. B. Türlerin ...
 • Peygamberlerin En'am suresinde isimlerinin sıralanışı tarih veya fazilet ya da başka bir sebepten midir?
  16326 Tefsir 2011/08/30
  Şu noktada bir şüphe yoktur ki peygamberlerin Kur'an ayetlerinde sıralanışı Allah tarafından bilinen bir hikmete dayalıdır. Çünkü hikmet sahibi olan Allah boş ve sebepsiz bir iş yapmaz. Bu hikmetin başkaları tarafından anlaşılıp anlaşılmaması da bunda etkili değildir.Allah Kur'an'da şöyle buyurur:"Ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Hepsini de hidayete erdirdik. ...
 • Cemaat imamı rekâtların sayısında hata yaparsa cemaatin görevi nedir?
  23246 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/13
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Namaz kılmayan kimseler kesinlikle cehenneme mi gidecektir? Hatta onlar birçok iyi iş yapsalar da cehenneme gidecekler midir?!
  39460 Eski Kelam İlmi 2012/05/03
  Dini öğretilerimiz esasınca namaz, dinsel ameller arasında ilk ibadetsel fiildir. Eğer insanın namazı kabul edilirse, diğer ibadetsel amelleri de kabul edilir! Öte taraftan Kur’an ayetlerinin açıkça belirtmesiyle her kim zerre miktarınca iyi amel işlerse onun karşılığını alacaktır. Bu ayetler uyarınca, ölçme terazisinde hayrın miktarı fazla olacak olursa, ...
 • Ahlâkın zekayla ilişkisi var mı?
  5145 Pratik Ahlak 2012/02/15
  Ahlâkta diğer bir çok ilim gibi teorik ve pratik diye ikiye ayrılır:Ahlâk kurallarını ve konularını bilmenin zekayla direkt bağlantısı vardır. Yani insanın zekası ne kadar yüksek olsa öğrenme gücü de o kadar çok olur ve ne kadar aşağı olsa bu ilimden o kadar ...
 • Neden hikmet-i meşşa eşyayı birbirine zıt, ama hikmet-i mütealiye teşkik-ül vücud (varlığı dereceli) olarak kabul ediyor?
  7170 İslam Felsefesi 2010/03/13
  Bu mesele filozofların bakış açılarına ve onların varlık felsefesi ekollerine bağlıdır. Meşşa filozoflarına ait olduğu söylenen ve ‘vücud ve mevcudun çokluğu’ diye bilinen görüşün özeti şudur: Varlıkların çokluğu inkar edebilecek bir şey değildir. Bu yüzden onların her biri kendilerine has varlıklar olacaklardır. Varlık gerçeği ...

En Çok Okunanlar