Gelişmiş Arama
Ziyaret
6396
Güncellenme Tarihi: 2012/04/03
Soru Özeti
Berzahta veya kıyamette ezan okunacak mı?
Soru
Berzahta veya kıyamette ezan okunacak mı?
Kısa Cevap

1- Berzah aleminde ezan okunması konusunda hadis kaynaklarında herhangi bir şey yoktur.

2- Bir rivayette İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Resul-i Ekrem (s.a.a) miraca gittiğinde geçmiş bütün Peygamberler Onun yanına geldiler. Cebrail, Allah’ın emriyle ezan okudu ve kamet getirdi.[1]

3- Kıyamette ezan okunacağı konusunda Resul-i Ekrem’den (s.a.a) gelen uzun bir rivayette bu dünyada ezan okuyanların kıyamette de ezan okuyacakları ve bunun ezan okuyanlara mükafaat olacağı belirtilmiştir. Soruyla ilgili hadisin bir bölümü şöyledir:

Bilal Habeşi diyor ki: Resullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum: ‘Kıyamet günü Allah Teala insanları bir yerde toplar ve nurdan melekleri ellerinde nurdan bayraklar, arkalarında yularları zümrütten, eyerleri halis miskten ve çok güzel kokuları olan atlarla ezan okuyanların yanına gönderir. Ezan okuyanlar onlara biner ve onların arkasında dururlar. Melekler atların yularını ellerine alırlar. İşte o anda müezzinler en yüksek sesle ezan okurlar...’[2]     

 


[1] -Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.10, s.161-162, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, HK.1404.

[2] -Şeyh Saduk, Men La-Yahduruhu’l-Fakih, c.1, s.294, Neşr-i Camiay-ı Müderrisin, Kum, 2. Baskı, HK.1404.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmam Ali (a.s) zamanında kimler humus toplamakla görevliydi?
  9497 تاريخ بزرگان 2011/11/13
  Müslümanların tamamı, humusun ilahi farzlardan bir tanesi olduğuna inanmış ve bunu herkesin zorunlu olarak kabul etmeleri gerektiğini söylemişlerdir. Bu hükmün, Bedir savaşından sonra bir kanun haline gelerek sürekli uygulanmıştır. Hz. Ali (a.s)’de bu ilahi farzın uygulanmasında Peygamber (s.a.a)’in yanında yer alıp Peygamberle (s.a.a) gerekli işbirliği içinde olan ve Peygamber (s.a.a)’in ...
 • Kredi kartlarıyla alışveriş yapılması ve bu kartların nakit paraya çevrilmesinin hükmü nedir?
  5158 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/05/13
  Sorunuzun cevabını Ayetullah Hamenei’nin kalemi şu şekilde cevaplamıştır: Hesapta olan ve alışveriş yaparken ödediğiniz miktarın bir sakıncası yoktur. Ama hesabınızda karşılığı olmadan size kredi hesabı olarak verilen miktar; eğer borç şeklindeyse ve ona faiz geliyorsa, borcun kendisi sahih ama fazlası faiz sayılmaktadır ve haramdır. ...
 • Şeytan cennetten kovulduktan sonra, tekrar nasıl cennete girebildi?
  19318 بهشت و جهنم 2012/09/09
  Kısaca, şeytanın insanla irtibatında ve vesvese vermesinde fiziksel varlığa ihtiyaç duymadığını biliyoruz. Bu esas gereğince şeytanın cennete girmeden vesvese amelini yerine getirmesi imkânı vardır, ancak her halükarda soru için faraziyeleri söz konusu ettikten sonra soruyu cevaplandıracağız. 1. Hz. Âdem ve Havva’nın içinde oldukları cennet, Allah-u ...
 • İmam Ca'fer Sadık'a göre Kur'an karisinin özellikleri
  11288 Kur’anî İlimler 2011/07/19
  İmam Cafer Sadık (a.s) Kur'an karisi için bir takım özellikler ve vasıflar zikretmiştir. Bu cümleden şu vasıfları zikredilebilir: Ehl-i Beyt'in velayetini bilmesi, Kur'an'ı doğru okuması, Kur'an'ı okurken ondan etkilenmesi, abdestli olması, doğru bir kimse olması ve yağcılıktan uzak durması, Kur'an'a karşı tevazu ve huşu göstermesi, ilim öğrenmek yolunda çaba göstermesi, ...
 • Hz. Fatıma (s.a) yüzük takar mıydı? Taktığı yüzüğünün kaşında bir yazı var mıydı?
  7127 ویژگی ها و مناقب 2015/06/21
  Hz. Zehra’nın (s.a) israf yönü bulunmayan normal süslerden yararlanmaması için herhangi bir neden bulunmamaktadır. Bazı hadis kitaplarında nakledildiği üzere Hz. Fatıma (s.a) gümüş türünden bir yüzüğe sahipti.[1] Bu yüzüğün kaşı üzerinde bir takım zikirlerin yazıldığı ve bunların da şunlar olduğu aktarılmıştır: 1. Tevekkül edenler ...
 • Acaba bütün peygamberlerin ismini zikrede bilir misiniz?
  2562 تاريخ بزرگان 2019/09/22
 • Kerbela’da namaz Mekke’de olduğu gibi tam olarak mı kılınır?
  6260 Varie 2012/05/03
  İmam Hüseyin’in hareminde namazın tam veya seferi olarak kılınması hakkında şunları belirtmek gerekir: Yolcu, Mesdicü’l Haram, Peygamber mescidi ve Küfe mescidinde namazı tam olarak kılabilir. Ama bu mescitlerin parçası olmayan ve sonra bu mescitlere eklenmiş bir yerde namaz kılmak isterse, müstehap ihtiyat gereği namazı seferi kılması gerekir. ...
 • Eğer bir kimse Allaha inanır ama Allah bizim namazımıza ihtiyacı yoktur diyerek namaz kılmıyorsa onun cevabında ne demeliyiz?
  7231 Namaz 2012/09/15
  Allah, namaz olmak üzere insanın hiçbir şeyine muhtaç değildir. Zira Allah mutlak bir şekilde müstağnidir. İnsanın kendisidir ki Allaha ve namaza muhtaçtır Allah insana ve insanın namazına ihtiyacı yoktur. Eğer Allah insandan namaz kılmasını istemiş ise Allah insanın faydasını dikkate alarak insandan namaz kılmasını istemiştir, kendi menfaatini ...
 • Ahlak ve Terbiye arasında nasıl bir bağ vardır?
  1960 کلیات 2020/01/19
 • Kur’an’ı sa’it’ten maksat nedir?
  5156 Pratik İrfan 2011/11/12
   Kur’an’ı sa’it’ten maksat duadır. Hz. İmam Humeyni (r.a) bu konuda şöyle buyurur: “Büyüklerimizden bazıları: “Kur’an”, nüzul eden Kur’andır. Aşağıya doğru inmiştir. Dua ise aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. İşte bu Kur’an’ı sa’ittir. Yani dua insanın elinden tutup yukarılara çıkarıyor. Ben ile siz oraların nasıl olduğunu anlayamıyoruz, ehli olan kimseler ancak anlayabiliyorlar.”

En Çok Okunanlar